image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności - rok 2019
30.12.2019 Odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy będzie zajmować się spółka „EKO-REGION” z Bełchatowa (dotychczasowy odbiorca odpadów).

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 roku

23.12.2019 Uczennica Szkoły Podstawowej w Drzewcach – Angelika Duda laureatką w ogólopolskim konkursie plastycznym

Uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach – Angelika Duda została laureatką w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dziecięca kartka pomaga” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Apostołowie Miłosierdzia”.
Konkurs polegał na narysowaniu dwóch kartek świątecznych: na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, w formacie A4, dowolną techniką. Na konkurs napłynęło ponad trzy tysiące prac z całej Polski, z ponad stu szkół podstawowych i średnich.
Angelika zdobyła III miejsce w kategorii Boże Narodzenie, jej pracę prezentujemy poniżej.
Kartki będą rozprowadzane wśród wiernych Kościoła, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie dla potrzebujących.

Serdecznie gratulujemy Angelice Duda i życzymy kolejnych sukcesów!

23.12.2019 Wspaniały sukces Darii Stasiewicz

Z ogromną przyjemnością informujemy, że młoda mieszkanka Lipiec Reymontowskich Daria Stasiewicz, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach zdobyła wyróżnienie w konkursie „Mistrzowie i patrioci”, którego organizatorem była Fundacja Instytut Łukasiewicza.

Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Na konkurs wpłynęło niemal 1,2 tys. prac z kilkuset szkół z całej Polski! Uroczyste podsumowanie tego wydarzenia odbyło się 10 grudnia w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który wraz z Danutą Dmowska – Andrzejuk – Minister Sportu – wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody. W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem Prezydenta RP i przybyłych gości.

Serdecznie gratulujemy Darii Stasiewicz i życzymy kolejnych sukcesów!

LIPCE_117.JPG
LIPCE 117

23.12.2019 Blisko 100–tysięczna inwestycja w Drzewcach zakończona

Prace związane z budową ekologicznej oczyszczalni ścieków w Drzewcach dobiegły końca. Wykonawcą zadania była firma AQT Water S.A. z Warszawy.

LIPCE_113.JPG
LIPCE 113
LIPCE_114.JPG
LIPCE 114
LIPCE_115.JPG
LIPCE 115
LIPCE_116.JPG
LIPCE 116
 
Informacja

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 GRUDNIA 2019 R. (PIĄTEK)
URZĄD GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
BĘDZIE NIECZYNNY

19.12.2019 Oczyszczalnia ścieków w Drzewcach

Rozpoczęto inwestycję polegającą na budowie ekologicznej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie Szkołę Podstawową i Ochotniczą Straż Pożarną w Drzewcach.

LIPCE_109.JPG
LIPCE 109
LIPCE_110.JPG
LIPCE 110
LIPCE_111.JPG
LIPCE 111
LIPCE_112.JPG
LIPCE 112
 
18.12.2019 Ulica Wiatraczna oddana do użytku

W ostatnich dniach listopada została zakończona budowa i przebudowa ulicy Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich. W ramach zadnia na odcinku o długości 974 mb, od skrzyżowania z ul. Reymonta do boiska, wykonana została nawierzchnia asfaltowa. Ponadto, na wysokości Muzeum Regionalnego wykonane zostało wyniesione przejście dla pieszych, natomiast wzdłuż boiska zatoka postojowa oraz plac manewrowy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.204.775,70 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała dotację w wysokości 957.472,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawcą robót budowalnych była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 28 listopada.

LIPCE_103.JPG
LIPCE 103
LIPCE_104.JPG
LIPCE 104
LIPCE_105.JPG
LIPCE 105
LIPCE_106.JPG
LIPCE 106
LIPCE_107.JPG
LIPCE 107
LIPCE_108.JPG
LIPCE 108
 
13.12.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr IV/41/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipcach Reymontowskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

13.12.2019 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Lipce Reymontowskie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr IV/41/11 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipcach Reymontowskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy lipce Reymontowskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipce Reymontowskie.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Lipce Reymontowskie.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Lipce Reymontowskie na rok 2020”.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie.
14. Opracowanie planów pracy stałych komisji i harmonogramu pracy Rady Gminy na rok 2020.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
16. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca komisji
Ewelina Klimczyk
Marta Czajka

11.12.2019 Uroczystości upamiętniające 94-rocznicę śmierci Wł. St. Reymonta

5 grudnia br. liczne delegacje z całej Polski spotkały się przy grobie Wł. St. Reymonta na warszawskich powązkach, aby wspólnie uczcić 94-rocznicę śmierci wielkiego Polaka, laureata literackiej Nagrody Nobla. Lipiecką delegację reprezentowali wójt gminy p. Marek Sałek z małżonką Karoliną Sałek, wiceprzewodnicząca rady gminy p. Anna Gidrewicz-Krawczyk wraz z radnymi, p. Zbigniew Stań – właściciel Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych, p. Tadeusz Pintara – Przewodniczący Rady Fundacji im. Wł. St. Reymonta, p. Jadwiga Kabat – prezes SKR, Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, zespół śpiewaczy Lipconki/Miriam, delegacje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach, oraz ze Szkoły Podstawowej w Mszadli.

Cała treść artykułu >>

LIPCE_79.JPG
LIPCE 79
LIPCE_80.JPG
LIPCE 80
LIPCE_81.JPG
LIPCE 81
LIPCE_82.JPG
LIPCE 82
LIPCE_83.JPG
LIPCE 83
LIPCE_84.JPG
LIPCE 84
LIPCE_85.JPG
LIPCE 85
LIPCE_86.JPG
LIPCE 86
LIPCE_87.JPG
LIPCE 87
LIPCE_88.JPG
LIPCE 88
LIPCE_89.JPG
LIPCE 89
LIPCE_90.JPG
LIPCE 90
LIPCE_91.JPG
LIPCE 91
LIPCE_92.JPG
LIPCE 92
LIPCE_93.JPG
LIPCE 93
LIPCE_94.JPG
LIPCE 94
LIPCE_95.JPG
LIPCE 95
LIPCE_96.JPG
LIPCE 96
LIPCE_97.JPG
LIPCE 97
LIPCE_98.JPG
LIPCE 98
LIPCE_99.JPG
LIPCE 99
LIPCE_100.JPG
LIPCE 100
LIPCE_101.JPG
LIPCE 101
LIPCE_102.JPG
LIPCE 102

fot. GOKSIR Lipce Reymontowskie i Foto-Milejka

05.12.2019 Odbiór odpadów zawierających azbest

Na terenie gminy Lipce Reymontowskie zakończył się odbiór niebezpiecznych odpadów zawierających azbest. Ponad 100 ton eternitu pochodzącego z 48 posesji zostało wywiezione z terenu naszej gminy na składowisko odpadów. Zadanie będzie dofinansowane w 90% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

LIPCE_75.JPG
LIPCE 75
LIPCE_76.JPG
LIPCE 76
LIPCE_77.JPG
LIPCE 77
LIPCE_78.JPG
LIPCE 78
 
04.12.2019 IX Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie – zmiana do budżetu 2019 – nowe zadanie

Na IX Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie, która odbyła się w dniu 27 listopada br. mieliśmy zaszczyt gościć Panią Ewę Wendrowską – Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego, która wspierała nas w staraniach o pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. W wyniku wspólnych starań udało się pozyskać dofinansowanie w 99,0% tj. w wysokości 891.000,00 zł a pozostała kwota 9.000,00 zł pochodzić będzie z budżetu gminy. Na odbytej sesji dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 r. wprowadzając zadanie pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4” z realizacją do końca roku 2019. Samochód przekazany zostanie w użytkowanie jednostce OSP Lipce Reymontowskie.

Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować Pani Ewie Wendrowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego za okazane wsparcie!

LIPCE_71.JPG
LIPCE 71
LIPCE_72.JPG
LIPCE 72
LIPCE_73.JPG
LIPCE 73
LIPCE_74.JPG
LIPCE 74
 
28.11.2019 Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

28.11.2019 Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag)”.

W zawiązku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem w 2020 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz do pobrania poniżej w formatach PDF i DOCX.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. 46 831 61 66, e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

Załączniki:
Wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

25.11.2019 Spotkanie informacyjne pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 28 listopada br. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), w sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu, Stary Rynek 16, I piętro.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3867-spotkanie-informacyjne-pn-wypromuj-swoj-projekt-obowiazki-informacyjno-promocyjne-beneficjentow-realizujacych-projekty-z-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-2014-2020 pod przyciskiem „Weź udział”, do 26 listopada 2019 roku.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Załącznik:
Spotkanie informacyjne - Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

22.11.2019 Zaproszenie na szkolenie „Ekologiczna Produkcja Ogrodnicza”

Program szkolenia „Ekologiczna Produkcja Ogrodnicza”

20.11.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021 wraz z prognozą długu na lata 2019-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Lipce Reymontowskie, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

19.11.2019 Przebudowa ulicy Wiatracznej

Na ulicy Wiatracznej trwa układanie i zagęszczanie nowej nawierzchni asfaltowej.

LIPCE_67.JPG
LIPCE 67
LIPCE_68.JPG
LIPCE 68
LIPCE_69.JPG
LIPCE 69
LIPCE_70.JPG
LIPCE 70
 
18.11.2019 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich Laureatem Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

15 listopada podczas 4 uroczystej gali w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich otrzymał Nagrodę Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Nagrody wręczali przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska oraz wicemarszałek Zbigniew Ziemba.

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom oraz podmiotom, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. W 2019 roku nagrody otrzymało 49 laureatów, wśród których znaleźli się m.in.: twórcy ludowi, animatorzy, zespoły folklorystyczne, organizacje i stowarzyszenia z całego regionu.

Nagroda ta jest szczególnym wyróżnieniem i uhonorowaniem działalności lipieckiego ośrodka kultury.

Wnioskodawcą nagrody był Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.

LIPCE_63.JPG
LIPCE 63
LIPCE_64.JPG
LIPCE 64
LIPCE_65.JPG
LIPCE 65
LIPCE_66.JPG
LIPCE 66

fot. GOKSIR Lipce Reymontowskie

18.11.2019 Prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na meczu Jutrzenki Drzewce

W niedzielę 17 listopada br. Jutrzenka Drzewce zwyciężyła 3:1 w meczu z Juvenią Wysokienice. Po raz pierwszy w historii klubu Jutrzenka Drzewce na meczu obecny był Pan Adam Kaźmierczak – Prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, który wręczył upominki naszym zawodnikom. Mecz został rozegrany na stadionie w Lipcach Reymontowskich.

LIPCE_62.JPG
LIPCE 62

fot. Dariusz Supera

15.11.2019 Zrealizowano kolejne zadanie – Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siciska

Najmłodsi mieszkańcy miejscowości Siciska nie mogą narzekać na nudę. Plac zabaw został wzbogacony o kolejne atrakcyjne urządzenia tj. domek zabawowy – samochód, ścianka wspinaczkowa, liczydło oraz ławki.

LIPCE_58.JPG
LIPCE 58
LIPCE_59.JPG
LIPCE 59
LIPCE_60.JPG
LIPCE 60
LIPCE_61.JPG
LIPCE 61
 
14.11.2019 Budowa placu zabaw w Retniowcu

Nowy obiekt rekreacyjny będzie służył popularyzacji aktywnych form wypoczynku i będzie miejscem spędzania wolnego czasu, zarówno dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców Retniowca.
Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

LIPCE_54.JPG
LIPCE 54
LIPCE_55.JPG
LIPCE 55
LIPCE_56.JPG
LIPCE 56
LIPCE_57.JPG
LIPCE 57
 
13.11.2019 Wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Gmina Lipce Reymontowskie wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie odznaczeniami państwowymi działaczy lipieckiej kultury z terenu gminy. W dniu 6 listopada 2019 r. Wojewoda Łódzki wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczeni medalami zostali: Pani Helena Szychowska, Pani Bogusława Drzewiecka, Pani Teresa Pszczółka i Pan Zbigniew Stań.
Wszystkim odznaczonym bardzo serdecznie gratulujemy.

LIPCE_47.JPG
LIPCE 47
LIPCE_48.JPG
LIPCE 48
LIPCE_49.JPG
LIPCE 49
LIPCE_50.JPG
LIPCE 50
LIPCE_51.JPG
LIPCE 51
LIPCE_52.JPG
LIPCE 52
LIPCE_53.JPG
LIPCE 53
 
13.11.2019 Przebudowa ulicy Wiatracznej

Przebudowa ulicy Wiatracznej zbliża się ku końcowi. W najbliższych dniach zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. Prace z tym związane zaplanowane są na 15-16 (piątek, sobota) oraz 19-20 (wtorek, środa) listopada br.

LIPCE_43.JPG
LIPCE 43
LIPCE_44.JPG
LIPCE 44
LIPCE_45.JPG
LIPCE 45
LIPCE_46.JPG
LIPCE 46
 
08.11.2019 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

01.11.2019 Wszystkich Świętych

1 listopada to dzień podczas którego szczególnie wspominamy zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i bohaterów narodowych. Dziś odwiedziliśmy cmentarze aby złożyć na grobach kwiaty i zapalić symboliczne znicze.

LIPCE_39.JPG
LIPCE 39
LIPCE_40.JPG
LIPCE 40
LIPCE_41.JPG
LIPCE 41
LIPCE_42.JPG
LIPCE 42
 
31.10.2019 Bezpłatna mammografia

31.10.2019 Ewakuacja szkół i przedszkoli – ćwiczenia

We wtorek 28 października br. Komendant Gminny Dariusz Supera wraz z druhami z OSP Lipce Reymontowskie i OSP Drzewce przeprowadzili praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie. Ewakuacją objęte były budynki: Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Przedszkola w Lipcach Reymontowskich oraz Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach. Bardzo dziękujemy dyrektorom placówek, nauczycielom, pracownikom oraz uczniom za sprawną i spokojną ewakuację oraz zdyscyplinowanie mimo niesprzyjającej aury. Nasze dzieci już wiedzą jak bezpiecznie opuścić budynek w czasie zagrożenia.
Dziękujemy także za udział i pomoc druhom z OSP Lipce Reymontowskie i OSP Drzewce.

Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: „właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”.

Ponadto w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.

LIPCE_27.JPG
LIPCE 27
LIPCE_28.JPG
LIPCE 28
LIPCE_29.JPG
LIPCE 29
LIPCE_30.JPG
LIPCE 30
LIPCE_31.JPG
LIPCE 31
LIPCE_32.JPG
LIPCE 32
LIPCE_33.JPG
LIPCE 33
LIPCE_34.JPG
LIPCE 34
LIPCE_35.JPG
LIPCE 35
LIPCE_36.JPG
LIPCE 36
LIPCE_37.JPG
LIPCE 37
LIPCE_38.JPG
LIPCE 38
 
30.10.2019 Pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego

W piątek 18 października br. druhny i druhowie z OSP Drzewce na czele z prezesem Józefem Stefaniakiem zorganizowali pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zasady udzielania pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Drzewcach. Edukacja i profilaktyka to rzecz bardzo ważna!

LIPCE_21.JPG
LIPCE 21
LIPCE_22.JPG
LIPCE 22
LIPCE_23.JPG
LIPCE 23
LIPCE_24.JPG
LIPCE 24
LIPCE_25.JPG
LIPCE 25
LIPCE_26.JPG
LIPCE 26
 
28.10.2019 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 listopada 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji: 12 listopada 2019 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

24.10.2019 Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 w województwie łódzkim w dniach 24.10.2019 r., 25.10.2019 r. oraz 26.10.2019 r. (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna).

Szczegółowe informacje oraz zalecenia zawiera poniższy komunikat:

Możliwość przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10 - komunikat

22.10.2019 Szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy przygotowawcze projektu PPP"

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy przygotowawcze projektu PPP”

Najbliższe szkolenie odbędzie się 30 października 2019 r. w godz. 8:30-16:30 w sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o przesłanie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października br. do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Alina Sarnacka - posiada 25-letnie polskie i międzynarodowe doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwie finansowego, w tym 23-letnie w przygotowaniu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych (udział w rynku począwszy od pierwszych projektach tego typu w Polsce od 1996 – na zlecenie Międzynarodowych Instytucji Finansowych) na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych.

Zapisy na stronie: http://bit.ly/spinf3010

22.10.2019 Dyżur dotyczący przyłączenia do sieci gazowej

SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców Gminy Lipce Reymontowske na dyżur dotyczący przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w dniu:

 • 28 października 2019 r. (poniedziałek) w godz. 9.30 - 12.00
22.10.2019 Przebudowa ulicy Leśnej

Trwają prace przy przebudowie ulicy Leśnej na odcinku od granicy lasu do ulicy Lipowej.

LIPCE_17.JPG
LIPCE 17
LIPCE_18.JPG
LIPCE 18
LIPCE_19.JPG
LIPCE 19
LIPCE_20.JPG
LIPCE 20
 
22.10.2019 Nowe lampy uliczne

Wymiana oświetlenia ulicznego w Lipcach Reymontowskich. Od soboty 19 października br. ulicę Reymonta oświetlają nowoczesne energooszczędne lampy w technologii LED.

LIPCE_13.JPG
LIPCE 13
LIPCE_14.JPG
LIPCE 14
LIPCE_15.JPG
LIPCE 15
LIPCE_16.JPG
LIPCE 16
 
21.10.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności Stowarzyszenia LGD „Gniazdo” w kontekście wdrażanego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozdysponowanych środków w okresie programowania 2014-2020.
7. Informacja o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem.
8. Podjecie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/168/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich z zakresu pracy z rodziną.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

21.10.2019 Budowa ulicy Wiatracznej

Rozpoczęte prace przy budowie ulicy Wiatracznej. Termin zakończenia zadania – 22 listopada 2019 r.

LIPCE_9.JPG
LIPCE 9
LIPCE_10.JPG
LIPCE 10
LIPCE_11.JPG
LIPCE 11
LIPCE_12.JPG
LIPCE 12
 
18.10.2019 Szkolenia komputerowe - zaproszenie do udziału w projekcie

17.10.2019 Nowa droga na odcinku Chlebów-Pszczonów

Dwumilionowa inwestycja zakończona. Nowa droga na odcinku Chlebów-Pszczonów do granicy z gminą Maków oddana do użytku w dniu 17 października 2019 r.

LIPCE_1.JPG
LIPCE 1
LIPCE_2.JPG
LIPCE 2
LIPCE_3.JPG
LIPCE 3
LIPCE_4.JPG
LIPCE 4
LIPCE_5.JPG
LIPCE 5
LIPCE_6.JPG
LIPCE 6
LIPCE_7.JPG
LIPCE 7
LIPCE_8.JPG
LIPCE 8
 
16.10.2019 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

16.10.2019 Spotkanie informacyjne pn. „Przedsiębiorco rozwiń swój biznes”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco rozwiń swój biznes”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 21 października br. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej; parter.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3787-spotkania-informacyjne-pn-przedsiebiorco-rozwin-swoj-biznes pod przyciskiem „Weź udział”, do 3 dni przed spotkaniem.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Załącznik:
Spotkanie informacyjne - Przedsiębiorco rozwiń swój biznes

08.10.2019 Prace remontowe na budynku OSP w Lipcach Reymontowskich

Zostały zakończone prace remontowe elewacji budynku OSP w Lipcach Reymontowskich. Efekt przeprowadzonych prac prezentujemy na poniższych fotografiach:

01.JPG
 
02.JPG
 
08.10.2019 Podpisanie umowy na ul. Wiatraczną

W dniu 8 października 2019 r. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na budowę i przebudowę drogi gminnej nr 115203E ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 14 października 2019 r.

08.10.2019 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

W dniu 6 października 2019 r. odbyła się kolejna edycja gminnych obchodów Dnia Seniorki i Seniora.

Z tej okazji wszystkim Seniorkom i Seniorom składamy najserdeczniejsze życzenia.

01.JPG
1
02.JPG
2
03.JPG
3
04.JPG
4
05.JPG
5
06.JPG
6
07.JPG
7
08.JPG
8
09.JPG
9
10.JPG
10
11.JPG
11
12.JPG
12
13.JPG
13
14.JPG
14
15.JPG
15
16.JPG
16
17.JPG
17
18.JPG
18
19.JPG
19
20.JPG
20
21.JPG
21
22.JPG
22
23.JPG
23
24.JPG
24

fot. GOKSiR Lipce Reymontowskie

03.10.2019 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

W związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020 Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

02.10.2019 Zaproszenie na gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

25.09.2019 SKIERNIEWICKI CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych)

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Skierniewicki CUŚ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Uczestnikami projektu jest 217 osób z powiatu skierniewickiego.

Obecnie poszukiwani są uczestnicy projektu do skorzystania z następujących usług:

 • bezpłatne porady prawne z zakresu uprawnień, obowiązków, spadków, darowizn, spraw rodzinnych,
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze (poszukiwane są osoby chętne świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze - zapewnione darmowe 16 godzinne szkolenie, czas pracy 40h/miesięcznie, wynagrodzenie 14,70 zł za 1 godzinę - umowa zlecenie), oraz osób niesamodzielnych które potrzebują takiej opieki (osoba niesamodzielna ponosi opłatę w wysokości 50 zł miesięcznie za 40h sprawowania opieki).

Kontakt do koordynatora projektu:
Beata Rosołek - tel. 519 664 874
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”
ul. Batorego 64H, 96-100 Skierniewice

Załączniki z ulotkami dotyczącymi powyższych usług:

Ulotka CUŚ - porady prawne

Ulotka CUŚ - sąsiedzkie usługi

16.09.2019 Gmina Lipce Reymontowskie na Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw

Gmina Lipce Reymontowskie na paradzie Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw:

DSC_0612.JPG
DSC_0612.JPG
DSC_0615.JPG
DSC_0615.JPG
DSC_0625.JPG
DSC_0625.JPG
DSC_0628.JPG
DSC_0628.JPG
DSC_0629.JPG
DSC_0629.JPG
DSC_0639.JPG
DSC_0639.JPG
DSC_0652.JPG
DSC_0652.JPG
DSC_0656.JPG
DSC_0656.JPG
DSC_0660.JPG
DSC_0660.JPG
DSC_0665.JPG
DSC_0665.JPG
DSC_0666.JPG
DSC_0666.JPG
DSC_0669.JPG
DSC_0669.JPG
DSC_0698.JPG
DSC_0698.JPG
DSC_0718.JPG
DSC_0718.JPG
DSC_0732.JPG
DSC_0732.JPG
DSC_0742.JPG
DSC_0742.JPG
DSC_0783.JPG
DSC_0783.JPG
DSC_0800.JPG
DSC_0800.JPG
DSC_0802.JPG
DSC_0802.JPG
DSC_0820.JPG
DSC_0820.JPG

Nasze dzieci i para z AZR im. Wł. St. Reymonta witają Parę Prezydencką na scenie SŚKOiW:

DSC_0001.JPG
DSC_0001.JPG
DSC_0002.JPG
DSC_0002.JPG
DSC_0003.JPG
DSC_0003.JPG
DSC_0004.JPG
DSC_0004.JPG

Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Duda na naszym stoisku:

DSC_0844.JPG
DSC_0844.JPG
DSC_0847.JPG
DSC_0847.JPG
DSC_0849.JPG
DSC_0849.JPG
DSC_0850.JPG
DSC_0850.JPG
DSC_0852.JPG
DSC_0852.JPG
DSC_0856.JPG
DSC_0856.JPG
DSC_0857.JPG
DSC_0857.JPG
DSC_0860.JPG
DSC_0860.JPG
DSC_0861.JPG
DSC_0861.JPG
DSC_0868.JPG
DSC_0868.JPG
DSC_0872.JPG
DSC_0872.JPG
DSC_0881.JPG
DSC_0881.JPG
DSC_0885.JPG
DSC_0885.JPG
DSC_0894.JPG
DSC_0894.JPG
DSC_0896.JPG
DSC_0896.JPG
DSC_0901.JPG
DSC_0901.JPG
DSC_0904.JPG
DSC_0904.JPG
DSC_0908.JPG
DSC_0908.JPG
DSC_0909.JPG
DSC_0909.JPG
DSC_0911.JPG
DSC_0911.JPG
DSC_0913.JPG
DSC_0913.JPG
DSC_0916.JPG
DSC_0916.JPG
DSC_0928.JPG
DSC_0928.JPG
DSC_0958.JPG
DSC_0958.JPG

Stoisko KGW na skierniewickim święcie:

DSC_0831.JPG
DSC_0831.JPG
DSC_0832.JPG
DSC_0832.JPG
DSC_0833.JPG
DSC_0833.JPG
DSC_0834.JPG
DSC_0834.JPG

fot. GOKSiR Lipce Reymontowskie

13.09.2019 Policja ostrzega

SKIERNIEWICKA
POLICJA
OSTRZEGA:

SENIORZE - NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Niespodziewane telefony od oszustów - rzekomych wnuczków, policjantów, adwokatów, lekarzy itp. nie zakończą się finansowym problemem, jeżeli będziesz przestrzegać kilku zasad i pamiętać, że:

 • policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji, zwykle nie angażuje w to osób z zewnątrz, tym bardziej prosząc o to przez telefon,
   
 • Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś odosobnionym miejscu,
   
 • jeśli ktoś zadzwoni z informacją o wypadku bliskiej osoby, daj sobie chwile czasu na opanowanie stresu, poproś o telefon za chwilę; nie działaj w emocjach - skontaktuj się z bliskim i zapytaj, czy wszystko jest w porządku,
   
 • nie udostępniaj nikomu swoich dokumentów, kodów, haseł czy danych do konta bankowego,
   
 • pamiętaj! dla bezpieczeństwa nie przechowuj w domu dużych kwot pieniędzy.
   

Jeśli masz wątpliwość co do danych osoby dzwoniącej czy podającej się za pracownika jakiejś instytucji, sprawdź to!

Zadzwoń do wnuczka, córki i na Policję
pod numer alarmowy 112

09.09.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o działalności Muzeum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach R. za rok 2018.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2019 r.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Lipce Reymontowskie.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

03.09.2019 Nowe godziny pracy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Informujemy, że uległy zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.
Urząd jest czynny w następujących godzinach:
– w poniedziałek, wtorek i czwartek – od 800 do 1600
– w środę – od 800 do 1800
– w piątek – od 800 do 1400
Urząd Stanu Cywilnego jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy.

30.08.2019 Bezpłatne konsultacje – Fundusze Europejskie

29.08.2019 Dodatkowy termin na składanie wniosków suszowych

Informujemy rolników o dodatkowym terminie na składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Wnioski muszą dotyczyć wyłącznie upraw, które nie zostały zebrane z pól (min. kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, aronia).

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz zamieszczony poniżej do wydrukowania.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności składanego do ARiMR.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2019 roku.

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach

29.08.2019 Zaproszenie na gminne zawody sportowo-pożarnicze

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek i Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipcach Reymontowskich zapraszają na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 1 września (niedziela) o godz.17.00 na stadionie gminnym w Lipcach Reymontowskich, ul. Wiatraczna.

Dla najmłodszych miłośników zmagań i rywalizacji przewidziane nagrody i niespodzianki.

→ Fotogaleria z zawodów ←

28.08.2019 Nowe stroje dla lipieckiego zespołu

W kwietniu br. GOKSiR w Lipcach Reymontowskich złożył wniosek do Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019 na zakup strojów dla Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta. Program EtnoPolska umożliwia m.in. wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł. Do końca października lipiecki zespół wzbogaci się o nowe stroje, będą to m.in. bielonki damskie, koszule męskie, sukmany, lejbiki, spodnie męskie oraz buty. Również część starych wełniaków poddana będzie renowacji.

23.08.2019 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1319E

W związku z przebudową drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2935E do granicy z gminą Maków, Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 27 sierpnia 2019 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na tymczasowym zamknięciu drogi powiatowej nr 1319E Słupia – Pszczonów (na odcinku Chlebów–Retniowiec) oraz zostanie wprowadzony objazd do miejscowości Lipce Reymontowskie i Pszczonów.

23.08.2019 Osad do rolniczego wykorzystania

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie nieodpłatnie przekaże do rolniczego wykorzystania osad o dobrej jakości pod względem sanitarnym i nawozowym.

Odbiorca osadu nie ponosi żadnych kosztów związanych z badaniem gruntów i osadów, ustaleniem dawki. Transport osadu z oczyszczalni na pole we własnym zakresie.

Nadmieniamy, że osady ściekowe mogą być przekazane do stosowania tylko władającemu powierzchnią ziemi, czyli właścicielowi nieruchomości, lub osobie dzierżawiącej dany grunt, jeśli wpisana jest ona w ewidencji gruntów jako osoba władająca.

Osad posiada cechy nawozu organiczno-mineralnego i nadaje się do nawożenia gleb, szczególnie pod uprawy zbożowe. Jego zastosowanie powoduje odkwaszenie gleby i poprawę wzrostu i plonowania roślin.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Lipce Reymontowskie, pokój nr 3 lub telefonicznie (46 831 61 66) w godz. od 8:00 do 16:00

07.08.2019 Zaproszenie na Kolory Polski→ Fotogaleria z Kolorów Polski ←

07.08.2019 Prezentacja multimediala oraz album „ŁÓDZKIE INNOWACJE”


www.polskamultimedialna.pl

05.08.2019 Bezpłatne szkolenia komputerowe

31.07.2019 Mój Prąd

Głównym celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5 tys. zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Planowany termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków w ramach programu „Mój Prąd” – na przełomie sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Założenia przygotowanego przez rząd programu „Mój Prąd”:

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW.

 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej niż 5 tys. zł.
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem.
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej.
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23 lipca 2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez Operatora Systemu Dystrubucyjnego) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).
  Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji).
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacji o nowym programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

25.07.2019 Informacja o konkursie pt. „Gdyby Cię nie było...”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Gdyby Cię nie było...”, który jest realizowany we współpracy ze znanym influencerem Danielem Rusinem (Reżyser Życia). Celem konkursu jest pobudzanie lokalnego patriotyzmu oraz kształtowanie wzorca autorytetu.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu krótkiego filmu przedstawiającego wybraną przez uczestnika postać, która jego zdaniem zasługuje na miano lokalnego bohatera.

Zwycięzcy wezmą udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi dla nich Reżyser Życia, otrzymają zaproszenie na plan zdjęciowy, na którym będą znani aktorzy i youtuberzy, a także wstęp do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Ponadto, dwa najlepsze filmy konkursowe wybrane przez Komisję Konkursową zostaną udostępnione na oficjalnym profilu Reżysera Życia w serwisie społecznościowym Facebook, a ich autorzy otrzymają atrakcyjną nagrodę rzeczową. Do jednej z osób trafi aparat Canon 1300D, którym nagrywane były filmy publikowane na kanale Reżysera Życia.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 11 sierpnia br.

Więcej informacji na temat konkursu pod adresem:
https://www.facebook.com/notes/903147780061192/

Organizatorem konkursu jest Miłosz Łaski.

Regulamin konkursu wraz z plakatem zamieszczamy poniżej:

Regulamin konkursu

Plakat

23.07.2019 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informujemy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w dniach od 1 do 31 sierpnia 2019 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 9, u sołtysów oraz do pobrania poniżej:

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2019 ROK

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju zaś limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100 litrów za 1 ha.

Hodowcy bydła od 2019 roku ubiegać się mogą również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Liczba bydła jest podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma zwiększony limit do paliwa rolniczego w wysokości 30 litrów. Hodowca bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego musi załączyć dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła, którą posiadał w poprzednim roku. Takie zaświadczenia są wydawane przez ARiMR.

22.07.2019 Okręgowy Ośrodek oraz Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

22.07.2019 Specjalistyczne Centrum Pomocy w Łodzi

19.07.2019 Konkurs „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego”. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego, których prężna działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest godna zauważenia, zaprezentowania i docenienia. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 sierpnia 2019 roku. Finał Konkursu odbędzie się 7 października 2019 roku podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz przesyłania zgłoszeń:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Szczegóły: https://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/

16.07.2019 Stypendia pomostowe

15.07.2019 Ogłoszenie o ponownym naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 15 lipca 2019 roku dotyczące ponownego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o przyznanie dotacji.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.docx

15.07.2019 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 29 lipca 2019 r. godz. 8:00 - 17:00
  Lipce Reymontowskie ulice Reymonta, Dominikowej, Wiatraczna, Wiosenna i Słoneczna

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

11.07.2019 Informacja o projekcie pn. „GraduatON” współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Misją fundacji jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu.

Fundacja realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Bliższe informacje nt. projektu są zawarte w poniższym załączniku:

GraduatON - opis projektu

08.07.2019 Obwieszczenie w sprawie wyborów do izb rolniczych

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 132 w Lipcach Reymontowskich

z dnia 5 lipca 2019 r.

Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 132 w Lipcach Reymontowskich zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 132 w Lipcach Reymontowskich w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza, a za wybranego członka Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanego kandydata:

1. Jacek Dziuda, wiek 53 lata, zam. Drzewce 61

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Leszek Jacek Kłąb

08.07.2019 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do izb rolniczych

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 132 w Lipcach Reymontowskich

z dnia 5 lipca 2019 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 ust. 1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Lipce Reymontowskie zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

1. Jacek Dziuda, wiek 53 lata, zam. Drzewce 61

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Leszek Jacek Kłąb

05.07.2019 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosiły konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 w ramach:
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”
Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”.
Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)

Bliższe informacje na co można otrzymać dofinansowanie są dostępne pod adresem:
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9836689-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit-

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 16 lipca 2019 r. godz. 00:00 do 31 lipca 2019 r. godz. 14:00.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl

04.07.2019 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

05.08.2019 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
07.08.2019 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
08.08.2019 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
09.08.2019 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze w całości)
2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory
7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach po 20 kg)

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób. Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz
2. kamienie
3. odzież, buty
4. lekarstwa
5. szkło luzem
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
7. opakowania po farbach, olejach itp.
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
11. posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

04.07.2019 Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy

W związku z wystąpieniem suszy informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz zamieszczony poniżej. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 3) w terminie do 10 lipca 2019 roku.

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach

03.07.2019 KRUS – akcja „Nie daj się wkręcić”

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi
oraz Placówka Terenowa KRUS w Skierniewicach apelują:

Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu 2019 roku w województwie łódzkim zgłoszono 569 wypadków przy pracy rolniczej, z czego do Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach zgłoszono 25 zdarzeń. Łączna liczba zgłoszonych wypadków jest mniejsza niż przed rokiem, jednak należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego i jego rodziny, długa rekonwalescencja i wymierne straty dla prowadzonego gospodarstwa.

Przypominamy podstawowe zasady bhp, które mogą uchronić przez wypadkiem:

 • Każda maszyna rolnicza powinna być używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Wszystkie fabryczne osłony maszyn i urządzeń powinny być zamontowane na swoich miejscach, a uszkodzone osłony należy niezwłocznie wymienić na nowe. Osłony zdjęte na czas naprawy lub konserwacji powinny być zamontowane niezwłocznie po zakończeniu prac naprawczych.
 • Maszyny rolnicze do ciągnika powinna dołączać jedna osoba, zaznajomiona z instrukcją obsługi tych maszyn.
 • Każdorazowo przed uruchomieniem maszyny należy skontrolować sprawność elementów i podzespołów stwarzających potencjalne zagrożenie dla obsługi, w szczególności wszelkich przekładni, końcówek wałów, czopów, sprzęgieł oraz urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych, a więc wszelkich osłon, świateł i hamulców.
 • Przed rozpoczęciem pracy maszyną rolniczą należy upewnić się, że w jej pobliżu nie ma żadnych niepowołanych osób, a zwłaszcza dzieci, które nie zawsze zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z zabawą na terenie gospodarstwa.
 • Do pracy z wykorzystaniem maszyn i narzędzi rolniczych należy zakładać ubrania przylegające do ciała, bez zwisających lub luźnych elementów, które mogłyby zostać pochwycone przez elementy mechaniczne, a także starannie zawiązane buty robocze z podeszwą zmniejszającą ryzyko poślizgu i wzmocnionym noskiem zabezpieczającym palce.
 • Maszyny rolnicze należy utrzymywać w czystości, elementy elektryczne należy często oczyszczać z kurzu i pyłu, aby zapobiec zagrożeniom pożarowym.
 • Nie należy przewozić ludzi na pracujących lub transportowanych maszynach, chyba że producent dopuszcza taką możliwość, a maszyny są wyposażone w siedziska dla pasażerów.
 • Koła i pasy napędowe, przekładanie, wały przegubowo-teleskopowe oraz końcówki wałów bezwzględnie muszą posiadać komplet osłon.
 • Maszyny przemieszczające się po drogach publicznych powinny znajdować się w pozycji transportowej.
 • Niedozwolona jest praca maszynami naprawianymi prowizorycznie.
 • Każdorazowo przed opuszczeniem ciągnika lub maszyny należy odpowiednio zabezpieczyć sprzęt, np. maszynę zawieszaną na ciągniku trzeba całkowicie opuścić, następnie można wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
 • W celu uniknięcia samoczynnego przetoczenia, wszystkie maszyny i przyczepy w czasie postoju powinny być zabezpieczone klinami podłożonymi pod koła.
 • Dołączanie i odłączanie wałków przegubowo-teleskopowych można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie wałka odbioru mocy, wyłączonym silniku ciągnika i po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
 • Wszystkie ruchome części mechaniczne muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane pod kątem sprawności. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy.
 • Maszyny i pojazdy należy zaopatrzyć w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice) na wypadek pożaru.

Prosimy wszystkich rolników o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy z maszynami rolniczymi oraz o stosowanie opisanych powyżej zasad bezpiecznej pracy.

Wypadki należy zgłaszać bezzwłocznie do placówek KRUS

Wypadki, które wydarzą się w najbardziej „gorącym” ze względu na ryzyko wypadku okresie żniw, bywają zgłaszane do KRUS dopiero jesienią, choć powinny być zgłoszone jak najszybciej. Nie należy czekać ze zgłoszeniem do zakończenia leczenia. Przypominamy, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Można tego dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (e-mailem), we wszystkich placówkach terenowych KRUS. Nie ma konieczności osobistego stawienia się w Placówce Terenowej, by zgłosić wypadek. Wystarczy wykonać telefon do jednostki, w której podlega się ubezpieczeniu społecznemu rolników. Dalsze formalności zostaną wykonane w miejscu zamieszkania poszkodowanego podczas oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem. Przypominamy, że późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może uniemożliwić przyznanie jednorazowego odszkodowania.

Troska o dzieci

W załączeniu przekazuję również apel Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, dotyczący zapewniania bezpiecznych wakacji najmłodszym mieszkańcom wsi, którzy w okresie letnim są szczególnie narażeni na różnego rodzaju zagrożenia w gospodarstwie rolnym. Przypominam także, że KRUS wykupił dla wszystkich dzieci rolników grupowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków (NWW). Rodzice dziecka, które uległo wypadkowi, mogą złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Tomasz Nowicki
Dyrektor
Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Apel Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, dotyczący zapewniania bezpiecznych wakacji najmłodszym mieszkańcom wsi

03.07.2019 Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory:

 • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
 • informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
 • informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Poniżej zamieszczamy do pobrania rozporządzenia Ministra Finansów zawierające wyżej wymienione wzory informacji i deklaracji:
 
Rozporządzenie MF z dnia 30 maja 2019 w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
 
Rozporządzenie MF z dnia 30 maja 2019 w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
 
Rozporządzenie MF z dnia 30 maja 2019 w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

02.07.2019 Spotkanie informacyjne o programie Rodzina 500+ w Lipcach Reymontowskich

Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500 plus funkcjonuje w rozszerzonej formule – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

W dniu 3 lipca 2019 r. Pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przyjadą do Lipiec Reymontowskich specjalnym busem (parking przy Urzędzie Gminy) aby spotkać się z mieszkańcami i poinformować Państwa o wszystkich zmianach w programie 500+⁺.

Zapraszamy!

01.07.2019 Świadczenie Rodzina 500+

Link: gov.pl/rodzina

25.06.2019 Informacja

INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 132 w Lipcach Reymontowskich

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 132 w Lipcach Reymontowskich informuję, iż w dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Komisja przyjmować będzie w siedzibie Urzędu Gminy (sala posiedzeń) w dniu 5 lipca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich (pokój nr 3) na okres 5 dni roboczych od dnia 27 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Okręgowa Komisja Wyborcza
Nr 132
w Lipcach Reymontowskich

18.06.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach VI Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie:
1) debata nad raportem o stanie gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
4) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu za 2018 rok,
5) zapoznanie z wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym przez komisję rewizyjną i opinią komisji w sprawie wykonania budżetu,
6) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipce Reymontowskie pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i  młodzieży szkolnej pobierającej naukę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach R. za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
15. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika.
17. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania i wysokości diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Przewodniczących komisji i radnych Rady Gminy Lipce Reymontowskie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

18.06.2019 XXI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

PROGRAM WYSTAWY

11.06.2019 Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wiosennych przymrozków

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych (min. wczesne odmiany truskawki, porzeczka, sady).

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz zamieszczony poniżej. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 3) w terminie do 24 czerwca 2019 roku.

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach

11.06.2019 XXII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”

   95 – rocznica przyznania Nagrody Nobla Wł. St. Reymontowi   

Program XXII Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej
„Dzień Reymonta”
15 czerwca 2019 roku

Łódź, godz. 12.30 – ul. Piotrkowska 137/139
w scenerii pomnika „Kufer Reymonta” z „Galerii Wielkich Łodzian”

Występy artystyczne zaproszonych zespołów:
Studio Teatralne „SŁUP” * Zespoły Artystyczne z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi * Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka” z Bychlewa * Orkiestra „Suchcice i Okolice” * Zespół „Ale Babki” z Drużbic * Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie” z gminy Lubochnia * Kapela Folklorystyczna z 3 DPS z ul. Paradnej oraz XXXI LO z Łodzi * Laureaci Konkursu Recytatorsko – Aktorskiego „Mówimy Reymontem” * Wspólne czytanie wybranego fragmentu powieści Wł. St. Reymonta „Ziemia obiecana”.

godz. 13.40 – 14.30 – przemarsz wykonawców i uczestników do stacji PKP Łódź Fabryczna
godz. 14.45 – odjazd pociągu „specjalnego” do Lipiec Reymontowskich ze stacji Łódź Fabryczna
W pociągu atrakcje związane z twórczością Wł. St. Reymonta.

Przyłęk Duży, 15.05 – przyjazd i postój pociągu na przystanku PKP

Przystanek artystyczny w wykonaniu OSP Przyłęk Duży i zaproszonych zespołów.

Lipce Reymontowskie – estrada plenerowa, plac za UG i GOKSiR:

godz. 13.30 otwarcie XXII Turnieju Gmin Reymontowskich – estrada
konkurencje w ramach turnieju: konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta, konkurs plastyczny ph. „Krajobraz lipiecki”, strzelanie z wiatrówki, rzut lotką do tarczy, łowienie rybek, zwijanie węży
godz. 15.00 wymarsz korowodu sprzed estrady k/ GOKSiR na przystanek PKP Lipce Reymontowskie
godz. 15.20 przyjazd pociągu „specjalnego” z Łodzi
przejście barwnego korowodu ul. Reymonta do estrady plenerowej
godz. 15.40 uroczyste otwarcie „Dnia Reymonta” – estrada
godz. 15.45 występ grup tanecznych Fresh Dance z GOKSiR Lipce Reymontowskie
godz. 15.55 koncert zespołu Country Rock „STREFA 50”
godz. 16.55 konkurs piosenki
godz. 17.15 konkurs na scenkę
godz. 17.50 konkurs na przebranie za postać z „Chłopów”
konkurs na przebranie za postać z „Ziemi obiecanej”
godz. 18.10 występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich
godz. 18.40 ogłoszenie wyników konkursów na przebranie
godz. 18.50 ogłoszenie wyników XXII Turnieju Gmin Reymontowskich
godz. 19.00 koncert Łódź – Lipcom - występ Studia Teatralnego „SŁUP” z Łodzi wraz z 3 DPS z Łodzi
godz. 19.15 koncert zespołu FolkOFF „OREADA”
godz. 20.15 Reymontowski Maraton Disco Polo:
Golden Magic
Menago
DAGMARA Gwiazda wieczoru
godz. 23.15 plenerowa dyskoteka reymontowska (do godz. 2:00)
godz. 0:35 odjazd pociągu „specjalnego” z przystanku Lipce Reymontowskie do dworca Łódź Fabryczna (pociąg zatrzyma się: Przyłęk Duży, Koluszki, Gałkówek, Łódź Andrzejów, Łódź Widzew, Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna – godz. 1.20)

Imprezy towarzyszące i inne atrakcje:

– wesołe miasteczko – dmuchańce od godz. 13.30 do 17.00 – za darmo, pozostałe urządzenia płatne
– kiermasz sztuki ludowej z udziałem twórców ludowych z możliwością zakupu wytworów rękodzieła
– konkurs na najciekawsze przebranie za postać z „Chłopów” Wł. St. Reymonta
– konkurs na najciekawsze przebranie za postać z „Ziemi obiecanej” Wł. St. Reymonta
– strzelnica sportowa
– stoiska handlowe, gastronomia
– pokaz kaskaderski w kuli śmierci od godz. 13.30 (co 30 minut).

WSPÓŁORGANIZATORZY IMPREZY

INFORMACJA O KONKURSACH NA NAJCIEKAWSZE PRZEBRANIE

10.06.2019 Ostrzeżenie meteorologiczne – upały

Szanowni Państwo, w związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia nr 66 prognozującego wystąpienie silnego upału na terenie województwa łódzkiego od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019, zalecamy, w obliczu powstania sytuacji nadzwyczajnej:

 • unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce;
 • unikanie przebywania na zewnątrz, szczególnie w najbardziej upalnej porze dnia (między godziną 11.00 a 16.00);
 • spożywanie dużej ilości wody, unikanie słodkich napojów oraz alkoholu;
 • noszenie nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych;
 • troska o dzieci, osoby starsze, samotne i niepełnosprawne (zwrócenie uwagi na potrzeby sąsiadów);
 • troska o zwierzęta, zapewnienie im schronienia od słońca i dostępu do świeżej wody;
 • planowanie podróży, jeśli to możliwe, na godziny popołudniowe;
 • częstsze przerwy podczas podróży na regenerację;
 • wietrzenie mieszkań w godzinach wieczornych i zamykanie okien w godzinach porannych;
 • powstrzymanie się od uprawiania intensywnego sportu na zewnątrz w godzinach największego nasłonecznienia;
 • rozsądne gospodarowanie wodą – przeznaczanie jej tylko na potrzeby socjalno-bytowe, szczególnie w miejscach narażonych na suszę hydrologiczną lub niedobory wody związane z problemami infrastrukturalnymi;
 • szukanie ochłody w pomieszczeniach klimatyzowanych.

07.06.2019 Informacja

Poniżej zamieszczamy Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz Listę nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, którą sporządza i aktualizuje starosta:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego

Lista nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

07.06.2019 Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

Zaproszenie na Dzień Otwartych Drzwi

Program Dnia Otwartych Drzwi

Program konferencji towarzyszącej

07.06.2019 PROJEKT „CZAS NA ZMIANY”

Celem głównym projektu „CZAS NA ZMIANY” jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 17 m-cy realizacji projektu 50 osób bezrobotnych (27 kobiet i 23 mężczyzn) - mieszkańców województwa łódzkiego z obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3), w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mieszkańcy obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– ukończyli 30. rok życia,
– znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach.

Bliższe informacje są zawarte w poniższym załączniku:

Projekt „CZAS NA ZMIANY”

05.06.2019 SKIERNIEWICKI CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych)

Projekt pt. „Skierniewicki CUŚ” jest skierowany do mieszkańców powiatu skierniewickiego. Jego celem jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych osobom niesamodzielnym umożliwiając im uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym, wzmocnienie usług społecznych świadczonych w warunkach domowych i środowisku lokalnym oraz zwiększenie dostępności i jakości dotychczas realizowanych usług.

Więcej informacji nt. projektu zawiera poniższy informator:

Informator - Skierniewicki CUŚ

03.06.2019 Informacja o przystąpieniu do wyboru ławnika na kadencję 2020-2023

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Oświadczenia ławników

30.05.2019 Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej.

Urząd Stanu Cywilnego Lipce Reymontowskie zaprasza do zgłaszania chęci udziału w takiej uroczystości wszystkie zainteresowane pary zameldowane na terenie gminy Lipce Reymontowskie, które zawierały związek małżeński w roku 1969 lub w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości.

30.05.2019 Projekt dla osób 50+ z woj. łódzkiego – wsparcie finansowe na własną firmę

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Fundacją Inicjatyw Regionalnych w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby w wieku powyżej 50 lat. Program „Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 roku życia z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego” skierowany jest do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z województwa łódzkiego (obszar DEGURBA 3), które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Uczestnictwo w projekcie umożliwia otrzymanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie firmy w wysokości do 48 000,00 zł oraz udział we wsparciu doradczo–szkoleniowym, umożliwiającym nabycie wiedzy z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca do godz. 16:00 pod adresem: ul. Piotrkowska 55 lok. 111 w Łodzi. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 42 633 17 19, 42 630 01 40 lub e-mailowego: firma@inse.pl. Więcej informacji o projekcie na stronie: firma.inse.pl.

Poniżej zamieszczamy plakat promujący projekt oraz broszurę informacyjną:

Plakat promujący projekt
Broszura informacyjna

27.05.2019 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipce Reymontowskie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Kontrola inwestycji pn.:
1) urządzenie centrum miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym województwa łódzkiego – poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Lipce Reymontowskie,
2) ochrona środowiska naturalnego Gminy lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący komisji
Krzysztof Supera

22.05.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

22.05.2019 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Lipce Reymontowskie, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 12.00 w sali Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Analiza projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca komisji
Ewelina Klimczyk

17.05.2019 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

17.05.2019 XIII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

13.05.2019 Zbiórka krwi dla Darka !!!

W dniu 19 maja br. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 11.30 w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich przeprowadzona zostanie akcja zbiórki krwi dla mieszkańca Woli Drzewieckiej.

Krew mogą oddać osoby pełnoletnie. Przed oddaniem krwi bądź wypoczęty, zjedz lekkostrawne śniadanie i zabierz ze sobą dowód osobisty.


Zapraszamy do honorowego oddawania krwi.


Przydatne informacje:
Jak wygląda oddawanie krwi

10.05.2019 Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie – debata z udziałem mieszkańców

29 maja 2019 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przedstawi „Raport o stanie gminy”. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

26 czerwca 2019 r. planowana jest sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której będzie rozpatrywany raport, podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie składać należy najpóźniej do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. Nr 7.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (link)

10.05.2019 Przypomnienie o terminie wpłaty II raty podatku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie przypomina, że 15 maja upływa termin wpłaty II raty podatku i opłaty za odbiór odpadów.
Opłaty można uiszczać u sołtysa, gotówką lub kartą w kasie Urzędu Gminy oraz przelewem na konto nr: 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020

29.04.2019 Przypomnienie o terminie składania wniosków o dopłaty

24.04.2019 Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem pacjent.gov.pl, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Funduszy Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP może uzyskać każdy pacjent za pomocą dwóch prostych kroków:
1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,
2. Logowanie do IKP nastepuje na stronie pacjent.gov.pl za pomoca Profilu Zaufanego.

Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

23.04.2019 Zaproszenie na XXVII Targi Rolne AGROTECHNIKA w Bratoszewicach

19.04.2019 Apel do rolników stosujących opryski

Rolniku nie rób oprysków za dnia. Zabijasz pszczoły!

Apelujemy do rolników, aby opryski wykonywali po godz. 20:00, gdy pszczoły kończą pracę i wracają na noc do ula. Wówczas do godz. 4:00 nad ranem można spokojnie przeprowadzać opryski, mówi o tym art. 68.

Pszczelarze apelują, aby opryski mieszkańcy wykonywali wieczorami, gdy pszczoły kończą loty i wracają na noc do ula. Chodzi nie tylko o wielkich rolników, ale także o opryski, jakie wykonujemy w naszych przydomowych ogrodach, czasem sąsiadujących z pasiekami.

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów, jak również na ich jakość.

Warto pamiętać, że kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin; Dz. U. z 2017 r. poz. 50 z późn. zm.).

Każdy pszczelarz, któremu wytruto pszczoły może dochodzić swoich praw. Gwarantuje mu to art. 415 oraz art. 361 k.c. który mówi, że kto wyrządził szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia – odszkodowania. Odszkodowanie dotyczy nie tylko wytrutych pszczół ale również straty, które pszczelarz poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wytruto pszczół. Poza tym opryskiwanie w dzień może spowodować utratę dopłat!

Rolniku pomyśl dwa razy zanim zaczniesz pryskać w dzień i wytrujesz pszczoły, a tym samym narazisz się na kilkutysięczne konsekwencje finansowe.

Pszczelarze przypominają, że jeśli pszczoły wyginą, to zniknie trzy czwarte roślinności, bo tyle roślin w naszym klimacie wymaga zapylaczy, a głównym zapylaczem są właśnie pszczoły!

17.04.2019 Nie wypalaj traw!

Informujemy, że ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Więcej informacji zawiera poniższa ulotka przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Nie wypalaj traw - ulotka informacyjna

17.04.2019 Zaproszenie na rajd autokarowy

08.04.2019 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Lipce Reymontowskie, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przegląd dróg na terenie gminy.
5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca komisji
Ewelina Klimczyk
Marta Czajka

04.04.2019 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

01.04.2019 Zaproszenie na spotkanie z Grzegorzem Wojciechowskim

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie na spotkanie z Grzegorzem Wojciechowskim – wicemarszałkiem województwa łódzkiego oraz parlamentarzystami PiS, które odbędzie się dnia 7 kwietnia 2019 r. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej GOKSiR.

29.03.2019 Apel do mieszkańców
 
Mieszkańcy Gminy
Lipce Reymontowskie

Apel do mieszkańców – nie wypalajmy traw!

Apelujemy do mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie o zaniechanie działań związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach. Mogą być one przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych. Efektem bezmyślnego wypalania traw są ogromne straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi kończące się poważnymi poparzeniami, a nawet śmiercią.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również niedozwolone. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.):

 • art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”;

 • art. 131 pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny". Wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł.

Dlatego też, jeszcze raz podkreślamy, że wiosenne pożary stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.

Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narażasz życia swojego i innych

27.03.2019 Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów.

Informacja na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kowr-czeka-na-zgloszenia-do-bitwy-regionow.html

25.03.2019 Konkurs na udzielenie dotacji na prace przy zabytkach 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2019 roku aż 5 milionów złotych, na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego!

Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nawet do 100%, przy czym maksymalnie można się ubiegać o 100 tys. złotych.

Szczegółowych informacji o zasadach konkursu oraz wypełnianiu aplikacji udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

O nowym konkursie będzie można dowiedzieć się też na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się już 27 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego (nr 104, I piętro), w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8. W trakcie spotkania omówione zostaną przede wszystkim nowe zasady proceduralne, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Nowy Regulamin zmienia przede wszystkim formularz wniosku, wykaz wymaganych załączników, kryteria oceny merytorycznej, aktualizuje zapisy w zakresie ochrony danych osobowych, a także precyzuje zasady ubiegania się o dotację dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podatników podatku VAT.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje o spotkaniu informacyjnym oraz o samym konkursie udzielane są pod numerem telefonu: 42 291 98 27, 42 291 97 20.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w dniu 27 marca 2019 r.

21.03.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających.
4. Ślubowanie sołtysów.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
10. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej pobierającej naukę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-20123.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-20123.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie.
z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
22. Podjecie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych Gminy Lipce Reymontowskie za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
28. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018 r.
29.Wolne wnioski i informacje.
30. Zakończenie obrad.

– Uroczystości wręczenia medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie – godz. 16.30

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

15.03.2019 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Lipce Reymontowskie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sieci szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Lipce Reymontowskie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-20123.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2018.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
22. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018 r.
23. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca komisji
Ewelina Klimczyk
Marta Czajka

04.03.2019 Ogólnopolski konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019

Informacja KRUS o konkursie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia udziału w konkursie

01.03.2019 Zaproszenie na konferencję poświęconą doradztwu energetycznemu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej doradztwu energetycznemu i „zielonym inwestycjom”.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy osoby pełniące funkcję tzw. „Energetyków Gminnych” lub inne osoby, które w gminie zajmują się zagadnieniami związanymi z odnawialnymi źródłami energii (OZE) czy tez z poprawą efektywności energetycznej infrastruktury gminy.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 r. w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Zgłoszenia należy dokonać indywidualnie poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: www.ecokonferencja.umed.pl - udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji w załączniku:

WFOS Łódź - Ecokonferencja 6-7 marca

26.02.2019 Zaproszenie na Dzień Kobiet

22.02.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 37) i uchwały nr XXXIII/222/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia na rok 2019 Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2019 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

22.02.2019 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2019-02-22

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 8 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

21.02.2019 Informacja o e-dowodach

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:
– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Więcej informacji na temat e-dowodów zawiera poniższa ulotka:

CO TO JEST E-DOWÓD – ulotka informacyjna

19.02.2019 Apel do właścicieli czworonogów
 
Mieszkańcy Gminy
Lipce Reymontowskie

W związku ze skargami mieszkańców gminy w sprawie psów biegających luzem po drogach i w miejscach publicznych, zwracamy się z apelem do właścicieli czworonogów o ich właściwy nadzór.

Przypominamy, że zgodnie z § 19 i § 20 Uchwały Nr XIV/92/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. poz. 3131) „osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt domowych, zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania zwierząt tak, aby nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt (…)” oraz „nieruchomości, na terenie których utrzymywane są psy bez uwięzi, powinny być ogrodzone w stopniu uniemożliwiającym niekontrolowane wydostanie się psa poza teren nieruchomości.”

Niestety, bardzo wielu mieszkańców naszej Gminy nie wypełnia tego obowiązku. Świadczy o tym m.in. ostatnie zgłoszenie, które dotyczyło biegających luzem psów na ulicy Golki oraz we wsi Wola Drzewiecka.

Wałęsające się psy stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Zdarzają się przypadki, w których psy atakują przechodniów, w tym dzieci idące do szkoły.

Nadmieniamy, że niezachowanie środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia jest wykroczeniem. Zgodnie z obowiązującym kodeksem wykroczeń właściciel psa może zostać wtedy ukarany grzywną w wysokości do 5.000 zł przez uprawnione do tego organy.

18.02.2019 Dyżur Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego

Informujemy, że w dniu 22 lutego br. w godzinach od 15.00 do 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie będzie pełnił dyżur Pan Paweł Sałek - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy.

18.02.2019 Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2019 roku

Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy lipce reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w 2019 roku

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o przyznanie dotacji.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.docx

15.02.2019 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2019 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2019 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.
W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający zdeponowane odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Wniosek można też pobrać poniżej.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

31.01.2019 Wsparcie finansowe - małe przetwórstwo

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej; zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne - na stronie ARiMR pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-czwartek-rusza-nabor-wnioskow-na-male-przetworstwo.html

29.01.2019 Zaproszenie na podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR

28.01.2019 Informacje dotyczące przyłączenia do sieci gazowej

Informujemy mieszkańców Lipiec Reymontowskich zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej, że szczegółowe informacje wraz z wzorami dokumentów (wniosków) do pobrania, są dostępne na stronie SIME POLSKA pod adresem:

http://simepolska.pl/przylaczenie-krok-po-kroku

25.01.2019 Plebiscyt na Człowieka Roku 2018

24.01.2019 Bezpłatne konsultacje - Fundusze Europejskie

23.01.2019 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Protokół
3. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
    a) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
    b) prezentacja(wystąpienia) kandydatów
    c) powołanie Komisji Skrutacyjnej
    d) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
    e) przeprowadzenie głosowania (tajnego)
    f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2019-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Lipce Reymontowskie na rok 2019”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipce Reymontowskie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, fragmentu nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid.813, obręb 003-Lipce Reymontowskie, z przeznaczeniem pod stację transformatorową.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Lipce Reymontowskie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia w części dotyczącej zmiany delegata.
16. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramem pracy Rady Gminy na rok 2019.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

21.01.2019 Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany te dotyczą:

1. Wzoru wniosków

Nowy, zmieniony wzór wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie p. 9, u sołtysów oraz do pobrania poniżej:

WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2019 ROK

2. Limitu zwrotu podatku akcyzowego

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł od 1 litra oleju zaś limit zwrotu podatku akcyzowego wzrósł z 86 l za 1 ha do 100 l za 1 ha.

3. Dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła

Hodowcy bydła od 2019 roku ubiegać się mogą również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Liczba bydła będzie podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Rolnik za każdą 1 DJP bydła otrzyma zwiększony limit do paliwa rolniczego w wysokości 30 litrów. Rolnicy nie będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystywane przy chowie świń, owiec, drobiu i innych zwierząt.
Hodowca bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego musi załączyć dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła, którą posiadał w poprzednim roku. Takie zaświadczenia będą wydawane przez ARiMR.

Przypominam, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w dniach od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. – wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
Termin wypłat zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w dniach 1-30 kwietnia 2019 r.

21.01.2019 Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu skierniewickiego

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 14678, poz. 2212) Powiat Skierniewicki od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Bliższe informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skierniewickiego zawiera poniższy załącznik:

Niedopłatna pomoc prawna

17.01.2019 Godziny pracy aptek na terenie powiatu skierniewickiego

15.01.2019 Informacja o stawkach podatku

Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie obowiązują poniższe stawki podatku w 2019 roku:

Podatek rolny

Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019) - 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny Obowiązująca stawka podatku
na 2019 rok [zł za 1 ha]
Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha 
(równoważnik 2,5 q żyta)
135,90 zł
Dla pozostałych gruntów za 1 ha 
(równoważnik 5 q żyta)
271,80 zł

Podatek leśny

Okres obowiązywania: od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

Podatek leśny Obowiązująca stawka podatku
na 2019 rok [zł za 1 ha]
Podatek leśny od 1 ha 
(równoważnik 0,220 m3 drewna)
42,24 zł

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych na rok 2019 pozostają bez zmian w stosunku do roku 2018.

Podatek od nieruchomości Obowiązująca stawka podatku
na 2019 rok [zł za 1 m2]
Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,86
pod wodami powierzchniowymi 4,54
pozostałych 0,28
niezabudowanych 3,04
Od budynków
mieszkalnych 0,77
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,50
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,70
pozostałych 5,23
Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
10.01.2019 27. Finał WOŚP w Lipcach Reymontowskich

04.01.2019 III edycja projektu pn. „UCYFROWIENI”

W 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+ do wzięcia udziału w III edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu zorganizowane w siedzibie urzędu w Łodzi, przy alei Piłsudskiego 8 prowadzone są przez pracowników urzędu.

Poniżej zamieszczamy opis i terminarz warsztatów:

Informacja o projekcie i planowane terminy warsztatów

Opis projektu

03.01.2019 Informacja

Informujemy, że w każdą środę do godziny 18.00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pełniony jest dyżur przez wyznaczonego pracownika.

Ponadto informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego w Lipcach Reymontowskich w każdą środę jest czynny od godziny 10.00 do godziny 18.00. W pozostałe dni tygodnia Urząd Stanu Cywilnego jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00.


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 14:01