image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich 
„Lipiecka Awangarda”
Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich 
Szkoła Podstawowa w Drzewcach
Szkoła Podstawowa w Mszadli

Dyrektor: 

mgr Piotr Łaski

Adres:

ul. Reymonta 15
96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (0-46) 831-61-82

Liczba uczniów: 134
Liczba oddziałów: 6 + 2-oddziałowe przedszkole, które w strukturze organizacyjnej szkoły
Liczba klasopracowni: 6
Pracownia komputerowa z 10 stanowiskami pracy
Świetlica szkolna dla wszystkich uczniów
Sala gimanstyczna niepełnowymiarowa
Kompleks boisk do gier małych wraz z kortem tenisowym 

Znani jesteśmy jako Folk-humaniści, bo mieliśmy wówczas jedną z dwu w Polsce klasę autorską o profilu folklorystycznym. Chcemy być awangardą szkolnych poczynań i iskrą inicjatywy dla wszystkich, którzy się z nami zetkną. Mamy już swoje małe sukcesy. Za naszą klasą powstają izby regionalne w ościennych szkołach, a w samych Lipcach powstaje „Centrum Reymontowskie". Działamy jednak na wielu polach. Sztuka ludowa podziwia naturę, trzeba, by i o nią zadbać. Wygraną naszych działań proekologicznych był współudział w ogólnogminnej akcji i nagroda w „Ogólnopolskim konkursie na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich". Zyskaliśmy nie tylko czyste środowisko, dojrzalszą mentalność naszego społeczeństwa w pozbywaniu się śmieci, ale i 10tys. zł, za które zakupiliśmy meble do naszej pracowni komputerowej.

O rozwój naszych uczniów dbamy nie tylko na zajęciach programowych, ale i na licznych pozalekcyjnych zajęciach wyrównawczych oraz kółkach zainteresowań w większości prowadzonych przez nauczycieli społecznie. Mamy więc licznych laureatów konkursów recytatorskich, plastycznych, czytelniczych, Kangura matematycznego czy konkursu języka angielskiego. Bieżący rok szkolny przyniósł wymierne korzyści owych dodatkowych zajęć również w dziedzinie sportu. Nasza drużyna piłki nożnej trzy razy występowała w turniejach zmagając się z reprezentacjami z powiatu skierniewickiego, Koluszek, a nawet Warszawy i trzy razy przywiozła złoty medal.

Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszej miejscowości. Nasi uczniowie to przecież ich przyszłość - niech tańczą w „Weselu Boryny", bronią i gaszą w OSP, niech czują się gospodarzami w lipieckiej Radzie Gminy. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a w naszej szkole od 2003r. działa Koło Młodych Europejczyków. Jesteśmy jednym z członków - założycieli Klubu Szkół Reymontowskich. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w obchodach Roku Reymontowskiego nawiązaliśmy serdeczne kontakty z wieloma szkołami na terenie całej Polski. Naszym spotkaniom zawsze patronuje Reymont, ale tematyka współczesna również nie jest nam obca. W ramach wymiany doświadczeń przedstawialiśmy i gościliśmy zaprzyjaźnione szkoły z programami o tematyce unijnej, jesteśmy organizatorem międzygminnej Reymontiady, czyli turnieju wiedzy o Wł. St. Reymoncie oraz I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Do Europy „plon niesiemy plon" - nasze dziedzictwo kulturowe, którego najlepszym ambasadorem są „Chłopi" Wł. St. Reymonta. Nie przyszliśmy z pustymi rękami. 

Zatroszczyliśmy się tez by nasi wychowankowie władali językiem współczesnej Europy, lecz przelękliśmy się kultury tegoż języka w polskim czy angielskim brzmieniu. Tegoroczne działania naszej szkoły zdominowała walka o kulturę języka pod hasłem: „Oby język piękny wypowiedział wszystko co pomyśli głowa". Znał bowiem Słowacki kłopoty w precyzowaniu myśli, jednak nie przypuszczał chyba, że późniejsze pokolenia tak „umają" go wulgaryzmami. Stąd miast „giętki" „piękny", a obok haseł na ustach, plakatów, „Stref Kultury Języka", zamalowywania niestosowności na przystankach była i audycja z kilkoma najważniejszymi osobami w gminie, była i deklaracja zobowiązująca do „obrony pięknej mowy naszej". Wierzymy, że i tym razem nasza akcja stanie się natchnieniem dla innych, a przede wszystkim zmusi wszystkich do większej kontroli i zastanowienia, wszak...

„Jak nas słyszą, tak nas piszą...”

Tradycyjnie już niezwykłym wydarzeniem była dl nas kolejna edycja Dnia Reymonta. Tym razem zaangażowaliśmy się szczególnie, ponieważ równocześnie odbywał się Zjazd Delegacji Szkół Reymontowskich, a także gościliśmy kanadyjski chór "Stokrotki" wraz z dyrygentem a zarazem znanym już nam z wizyty w 2001 roku prezesem Fundacji im. Wł. Reymonta w Kanadzie - panem Kazimierzem Chrapką. Prezentację szkół, zwiedzanie Lipiec, zapoznawcze ognisko i mecz przyjaźni na trwałe zapiszą dzień 3 i 4 lipca 2004r. w historii naszej szkoły.
Również 8 sierpień 2004r. zapisze się w naszych kronikach. Otóż przypadła właśnie 60 rocznica śmierci lipieckiego bohatera, poległego pod Trzcianką żołnierza BCh - Tadeusza Golki. Uroczystej mszy, poświęceniu pomnika towarzyszył apel poległych z udziałem Jednostki Honorowej Wojska Polskiego. Dodatkową atrakcją była tematyczna wystawa i patriotyczna poezja uczniów naszej szkoły zakończona wołaniem "Niech będzie Pokój!". 
Nowy rok szkolny to nie tylko codzienna praca, ale i nowe święta oraz niezwykłe uroczystości. W obliczu światowych wojen i coraz liczniejszych ofiar terroryzmu, bieżący rok przebiegał będzie pod hasłem:

„Pokój: bogactwo i zobowiązanie ludzi wolnych.”
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2018 9:10