image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
05.01.2022 Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia br. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich wnioski o dodatek osłonowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i poz. 2), czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Komu przysługuje świadczenie?

Przyznanie dodatku osłonowego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł netto miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł netto miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
  • roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Składanie wniosków

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej będzie do odbioru osobistego.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Pytania można kierować do pracowników GOPS w Lipcach Reymontowskich. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 46 831 61 83 lub mailowo, pisząc na adres: kierownikgops@lipcereymontowskie.pl

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Przydatne linki

Dodatek osłonowy – strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Dodatek osłonowy – pytania i odpowiedzi


<< Powrót


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 10:37