image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Dla przedsiębiorcy

31.12.2021 III NABÓR do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

Do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00. potrwa rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18.500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty

25.05.2021 Zaproszenie na bezpłatne webinarium pn. „Szkolenia szansą na rozwój – Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Szkolenia szansą na rozwój – Fundusze Europejskie na szkolenia dla pracowników mikro, małych, średnich przedsiębiorstw”.

Webinarium odbędzie się 9 czerwca 2021 r. (środa) w godz. 10:00 – 11:15.

Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu z udziałem przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia na szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Celem webinarium jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania o środki na szkolenia.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4831-webinarium-pn-szkolenia-szansa-na-rozwoj-fundusze-europejskie-na-szkolenia-dla-pracownikow-mikro-malych-srednich-przedsiebiorstw
klikając przycisk Weź udział.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

Program szkolenia

07.01.2021 Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Jeśli posiadasz zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku za który składasz oświadczenie.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

W oświadczeniu podaj wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych o zawartości:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
 • powyżej 18% alkoholu.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Wysokość opłat

Wartość sprzedanych przez ciebie alkoholi stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia. Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wpłać:

 • jednorazowo, do 31 stycznia danego roku
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (PDF)

Oświadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (DOC)

12.08.2020 Uwaga przedsiębiorco!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Podczas spotkania ŁARR, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i WUP przedstawi możliwości wsparcia firm w zakresie ich rozwoju jak również pomocy związanej ze skutkami epidemii Covid-19.

Więcej informacji na stronie: www.larr.pl

20.11.2019 Spotkanie informacyjne pn.: „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 28 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 15:00 (rejestracja od godz. 12:45) sala konferencyjna Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu, Stary Rynek 16, I piętro.

Bliższe informacje zawarte są w poniższym załączniku:

Spotkanie informacyjne pn.: „Wypromuj swoją firmę na targach krajowych i zagranicznych”

05.07.2019 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosiły konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 w ramach:
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"
Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”
Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”.
Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)

Bliższe informacje na co można otrzymać dofinansowanie są dostępne pod adresem:
http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/9836689-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-19-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-zit-

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 16 lipca 2019 r. godz. 00:00 do 31 lipca 2019 r. godz. 14:00.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl

23.05.2017 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy

Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:

 1. Wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - link
 2. Urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych - link  
 3. Dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz właściwości miejscowej sądów rejestrowych:
  - wysokość opłaty - link
  - sposób uiszczania - link
  - właściwość miejscowa sądu rejestrowego - link
20.01.2017 Informacja

Portale internetowe doradzające przy rejestracji firmy oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej
 

biznes-firma.pl

biznesgazeta.pl

biznesmentor.pl

bizrun.pl

e-harmonogram.pl

experto24.pl

facebook.com/BlajerBiznes

forma.gofin.pl

firma.wieszjak.pl

ifirma.pl

jak-zalozyc-firme.com

jakzalozycfirme.net.pl

mala-firma.pl

mambiznes.pl

mikrofirmy.pl

mikroporady.pl

mojafirma.infor.pl

msp.money.pl

pit.pl

podatnik.info

twoja-firma.pl

vat.pl

zakladamyfirme.pl

zawodowe.com
 

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 10:37