image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Ogłoszenia
06.08.2020 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65, poz. 284, poz.471, poz. 782) informuję, że w dniu 6 sierpnia 2020 roku zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy

Wójt Gminy
Marek Sałek

28.11.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że dnia 28 listopada 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy
Marek Sałek

19.11.2019 Obwieszenie i Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 14 listopada 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze”

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 14 listopada 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze”

04.04.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Wójt Gminy
Marek Sałek

24.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała XXVII/191/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka

14.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. obręb ewidencyjny Lipce Reymontowskie

12.09.2018 Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego - zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego dla chowu drobiu w obrębie Chlebów gm. Lipce Reymontowskie

18.05.2018 Informacja Starosty Skierniewickiego

Informacja Starosty Skierniewickiego dotycząca identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

05.04.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 5 kwietnia 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

05.04.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 5 kwietnia 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

01.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Retniowiec - tekst
Projekt planu Retniowiec - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Retniowiec
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Retniowiec

08.02.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 8 lutego 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

04.01.2018 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

22.12.2017 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

13.12.2017 Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpianiu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla chowu drobiu realizowanego na działce nr ew. 82 w miejscowości Chlebów

12.12.2017 Obwieszczenie

Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie"

20.10.2017 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 18 października 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

11.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Lipce Reymontowskie

06.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

06.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

Projekt planu Drzewce - tekst
Projekt planu Drzewce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Drzewce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Drzewce

22.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

12.01.2017 Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

22.12.2016 Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Projekt planu - Chlebów

Wniosek - uwagi do projektu planu - Chlebów

Projekt planu - Mszadla

Wniosek - uwagi do projektu planu - Mszadla

Projekt planu - Wola Drzewiecka

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wola Drzewiecka

Projekt planu - Wólka Krosnowska

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wólka Krosnowska


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2020 15:22