image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Ogłoszenia
01.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Retniowiec - tekst
Projekt planu Retniowiec - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Retniowiec
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Retniowiec

08.02.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuję, że dnia 8 lutego 2018 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

04.01.2018 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

22.12.2017 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 15 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

12.12.2017 Obwieszczenie

Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lipce Reymontowskie"

20.10.2017 Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 18 października 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

11.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Lipce Reymontowskie

06.07.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

15.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

06.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

Projekt planu Drzewce - tekst
Projekt planu Drzewce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Drzewce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Drzewce

22.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

12.01.2017 Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

22.12.2016 Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Projekt planu - Chlebów

Wniosek - uwagi do projektu planu - Chlebów

Projekt planu - Mszadla

Wniosek - uwagi do projektu planu - Mszadla

Projekt planu - Wola Drzewiecka

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wola Drzewiecka

Projekt planu - Wólka Krosnowska

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wólka Krosnowska

30.11.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) informuję, że dnia 30 listopada 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

03.10.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mszadla, Siciska i Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 września 2016 r. wydana została decyzja Starosty Skierniewickiego Nr 345/2016 udzielająca Gminie Lipce Reymontowskie, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mszadla, Siciska i Lipce Reymontowskie na działkach ew. nr położonych w obrębie:
04 Mszadla: 254/1, 252/1, 253, 700, 433, 703, 244/1, 422, 625, 578, 624, 695, 379/2, 424, 423, 704/6, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/3, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 84/2, 85, 86, 88, 89, 90/2, 94, 96/1, 96/2, 97, 327/1, 325, 324, 319, 318, 317, 302, 301, 290/1, 273/1, 260/1, 256/1, 320, 321/4, 321/6, 321/2, 322, 326/1, 328/3, 328/2, 329, 323, 330, 314, 367, 368, 369/1, 332/1, 693, 370, 334, 335, 371, 372, 373/1, 337, 373/2, 338, 375, 704/4, 344, 342/2, 704/5, 345, 393, 392, 391/1, 390/1, 690, 386, 384, 373/3, 373/4, 346, 347, 348, 402, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 425, 434, 436, 438, 358, 439, 442, 443, 444, 681/1, 682, 445, 446, 364, 365, 366, 135, 136, 157, 450, 451/1, 451/2, 452/1, 452/2, 407, 589, 591, 592, 593/1, 635, 636, 637, 639, 610/3, 614/2, 666/2, 671, 672, 623, 453, 160, 454, 455, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 459, 460, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 468/1, 176, 177, 178/1, 179, 180, 181, 247, 248, 680, 249/1, 249/3, 249/2, 250;
03 Lipce Reymontowskie: 41, 85, 103, 173, 283, 972, 857, 834, 833/24, 43/1, 573, 633, 55, 58, 59, 61, 62, 66/1, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 1025, 82/1, 83, 84, 85, 86/2, 87, 88, 89/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95/3, 95/4, 96/2, 97, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130/1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 103, 100, 98, 97, 95/2, 95/1, 89/1, 86/1, 82/2, 1023, 76, 71, 65, 63, 140, 141/1, 142/1, 180/1, 144, 147, 1026, 1024/1, 192/1, 151, 155, 159, 161, 162, 163/1, 163/2, 163/3, 164, 165, 167/1, 168, 169, 170, 172/1, 262/2, 263, 216/1, 214/3, 212, 211/1, 210/1, 208, 206, 204, 202/1, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021/1, 972, 971/1, 971/2, 868/1, 874, 850, 828, 824/1, 847, 822, 820, 819/2, 804/2, 803/12, 803/11, 803/10, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 131, I piętro, godzinach pracy urzędu (tj. 8.00 - 16.00 oprócz środy).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA SKIERNIEWICKI

Mirosław Belina

03.10.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

20.09.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 15 września 2016 r. wydana została decyzja Starosty Skierniewickiego Nr 329/2016 udzielająca Gminie Lipce Reymontowskie, pozwolenia na rozbudowę i przebudowę części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich na działce nr ew. 860/1 położonej w obrębie Lipce Reymontowskie, ul. Mostowa, gm. Lipce Reymontowskie.

W związku z powyższym z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, pok. 131, I piętro, w godzinach pracy urzędu (tj. 8.00 - 16.00 oprócz środy).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

STAROSTA SKIERNIEWICKI

Mirosław Belina

11.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 11.07.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.3.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2016 r. została wydana decyzja Nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ubojni brojlerów kurzych Reydrob Sp. z o.o. o część dwukondygnacyjną, w której zlokalizowana będzie myjnia pojemników zwrotnych oraz magazyn opakowań suchych".
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

30.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 30.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.1.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 30 maja 2016 r. została wydana decyzja Nr 2/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie".
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, stosownie do zapisu art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz w myśl art. 49 kpa, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Wówczas w takich przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.05.2016 Zawiadomienie

Lipce Reymontowskie, 16.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie".
Informuję, że w toku powyższego postępowania uzyskano opinie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem znak: WOOŚ-I.4240.25.2016.AZi.5 z dnia 9 maja 2016 r., wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, opinią znak: PSSE-ZNS-470/1R/16 z dnia 21 stycznia 2016 r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.05.2016 Zawiadomienie

Lipce Reymontowskie, 16.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.1.2016

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 16 maja 2016 r. znak: RGPiK.6220.1.2016 odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie".
Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

10.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Lipce Reymontowskie, 10.05.2016 r.

Znak: RGPiK.6220.2.2016

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 10 maja 2016 r. została wydana decyzja Nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia".
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Referat Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej ul. Reymonta 24, pokój nr 3 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 16.00 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, stosownie do zapisu art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz w myśl art. 49 kpa, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Wówczas w takich przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

29.04.2016 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

29.04.2016 Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

21.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ubojni brojlerów kurzych Reydrob Sp. z o.o. o część dwukondygnacyjną, w której zlokalizowana będzie myjnia pojemników zwrotnych oraz magazyn opakowań suchych realizowanego na działce nr ew. 982/8 w miejscowości Lipce Reymontowskie

11.04.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) informuję, że w dniu 11.04.2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

11.04.2016 Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie"

07.04.2016 Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

01.04.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.04.2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

08.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej 115202E Drzewce - do granicy gminy Słupia"

13.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lipce Reymontowskie, Mszadla i Siciska oraz przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipce Reymontowskie"

07.01.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265, 1322) informuję, że dnia 7 stycznia 2016 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.11.2015 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), realizując uchwałę Nr XV/119/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w godzinach pracy Urzędu, gdzie zapoznać się można z niezbędną dokumentacją sprawy. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej bip.lipcereymontowskie.nv.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w sali widowiskowej o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

- bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie,

- w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

Jerzy Czerwiński

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

17.08.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

03.08.2015 Praca dla kierowcy

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Gminy Lipce Reymontowskie poszukuje kierowcy.

Wymagania:
• prawo jazdy kat. D,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
• posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej (szkolenie okresowe),
• ukończenie kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:
Praca polega na dowiezieniu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy i gmin ościennych do ośrodka szkolno-wychowawczego w Skierniewicach w godz. od 7-9 i z powrotem od godz. 13 (około 4 godz./dzień).
Dzieci dowożone są Fordem Transitem (12 miejsc).

Forma zatrudnienia:
Umowa zlecenie, 2000 zł brutto na miesiąc.

Okres zatrudnienia:
1.09.2015 – 30.06.2016

Informacje udzielają:
Agnieszka Łopatka, Tel. 468316124, e-mail: zeao_lipce_r@wp.pl

06.05.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

30.04.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuję, że dnia 30 kwietnia 2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

15.04.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) informuję, że w dniu 15.04.2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

24.02.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.02.2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

27.11.2014 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) informuję, że dnia 27 listopada 2014 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

16.06.2014 Obwieszczenie

10.04.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej we wsi Wola Drzewiecka

25.03.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Drzewiecka

13.03.2014 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 13 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie:

 1. uchwały Nr XXIII/183/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XII/61/2003 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 grudnia 2003 r (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 71, poz. 648), dotyczącego wsi Mszadla w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 4 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy;
 2. uchwały Nr XXIII/184/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XII/59/2003 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 71, poz. 646), dotyczącego wsi Wólka Krosnowska w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 4 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy;
 3. uchwały Nr XXIII/185/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XII/62/2003 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 48, poz. 455), dotyczącego fragmentu wsi Wola Drzewiecka w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 4 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy;
 4. uchwały Nr XXIII/186/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie przyjętego uchwałą Nr XXIV/157/2001 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 26 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2001 r. Nr 50, poz. 1170), dotyczącego wsi Chlebów w zakresie zapisów:
  1. §3 pkt 5 – w zakresie ograniczeń w rozbudowie i nadbudowie istniejącej zabudowy kolidującej z wyznaczonymi liniami zabudowy,
  2. §10 – w zakresie ustalonych wysokości zabudowy.

Jednocześnie informuję, zgodnie z wymogiem art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), iż na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu przedmiotowych zmian planu.

Każdy ma prawo składać wnioski do zmian planu w terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Z niezbędną dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
/-/ Jerzy Czerwiński

14.02.2014 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2014-02-14

 Mapa z projektem podziału nieruchomości - Wola Drzewiecka działka nr 612/1

03.02.2014 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/209/13 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

28.01.2014 Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich - protokół z II etapu

Protokół z II etapu prac Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich z dnia 27 stycznia 2014 roku

15.01.2014 Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich - protokół z oceny formalnej

Protokół z oceny formalnej przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

19.12.2013 OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów ewidencyjnych Drzewce oraz Lipce Reymontowskie

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały Nr XXIV/199/13 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów ewidencyjnych Drzewce oraz Lipce Reymontowskie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

Do pobrania:
Druk wniosku.pdf
Druk wniosku.doc

19.12.2013 OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwały Nr XXIV/198/13 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl.
Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Jerzy Czerwiński

Do pobrania:
Druk wniosku.pdf
Druk wniosku.doc

18.11.2013 Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs na stanowisko Dyrektora GOKSiR

04.11.2013 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2013-11-04

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2013 r.
termin zakończenia konsultacji: 18 listopada 2013 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2014.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
09.10.2013 Obwieszczenie

06.08.2013 Dom do sprzedania

Do sprzedania dom w bardzo dobrym stanie, murowany, 3 pokoje z kuchnią w miejscowości Wola Drzewiecka. Telefon kontaktowy: 46 874 25 51.

12.07.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2013-07-12

12.06.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 2013-06-12

11.02.2013 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/131/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

04.02.2013 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2013-02-04

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)). 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 3.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. 
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu. 
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 18 lutego 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

01.02.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuję, że dnia 1 lutego 2013 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
17.01.2013 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Lipce Reymontowskie, 2013-01-17

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie


wykaz sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

L.p.

Położenie
i nr działki
Powierz-
chnia
[ha]
Opis
nieruchomości
Cena wywoławcza
[zł] netto
Forma
zbycia
1

Wola Drzewiecka
działka nr ew. 748

KW nr LD1B/00018324/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzezinach. 
Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

0,36 ha

Działka zabudowana – budynek po byłej szkole podstawowej, budynek murowany 2-kondygnacyjny, oddany do eksploatacji w 1955 roku, powierzchnia użytkowa wynosi 448m2
Działka uzbrojona w sieć elektryczną, wodociagową i kanalizację (szambo).

367.300 zł Przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość jest zgodnie z planem ogólnym przestrzennego zagospodarowania Gminy Lipce Reymontowskie (Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie zatwierdzony został Uchwałą Nr XII/62/2003 Rady Gminy w Lipcach Reymontowskich z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, wieś Lipce Reymontowskie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 48 poz.455) przeznaczona pod tereny użyteczności publicznej.7.32.U.).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości mogą złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu. 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, tel. 46 831 61 97 lub 46 831 61 66.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie od dnia 17 stycznia 2013 r. na okres 21 dni.


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 14:15