image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Kontakt z Urzędem Gminy Lipce Reymontowskie

Osobiście

 • Urząd Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
  czynny w poniedziałek, wtorek i czwartek – w godzinach 800 - 1600
  w środę – w godzinach 800 - 1800
  w piątek – w godzinach 800 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego – czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  Kasa Urzędu Gminy czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

Poczta elektroniczna

ePUAP

 • Adres skrytki ePUAP: /s5q30r5fby/skrytka

Telefon

 • Sekretariat: 46 831 61 66, 46 831 61 97 wew. 21

Poczta

 • Urząd Gminy Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie

NIP Gminy Lipce Reymontowskie

 • 833-10-91-147

Konto bankowe Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Oddział Lipce Reymontowskie 
  Nr rachunku: 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, reprezentowana przez Wójta Gminy.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Gmina Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie, e-mail: iod@lipcereymontowskie.pl
Administrator informuje, że:
1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej,
2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę,
3. dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości e-mail skierowane do Urzędu Gminy,
5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu,
6. ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 15:18