image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
tel./fax: 46 831 61 83
email: gops@lipcereymontowskie.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich powołany został Uchwałą Nr X/40/90 z dnia 30 stycznia 1990 roku Rady Gminy Lipce Reymontowskie.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Lipce Reymontowskie i działa na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego. W skład jego wchodzą:

  • kierownik: mgr Alicja Czajka

  • mgr Urszula Zając - księgowa

  • Teresa Budzik - starszy pracownik socjalny

  • mgr Katarzyna Marat - starszy pracownik socjalny

  • Lidia Kostrzewa - specjalista pracy z rodziną

GOPS realizuje zadania z zakresu:

  • pomocy społecznej

  • świadczeń rodzinnych

  • dodatków mieszkaniowych

  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ochrona danych osobowych:

Ogólna klauzula informacyjna RODO

 
 

Ważne strony:

Bazy teleadresowe instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Dane teleadresowe Ośrodków Interwencji Kryzysowej - lipiec 2021

Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i podmiotów realizujących programy na osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2021

Rejestr miejsc w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewaniach


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 15:18