image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 24 działki budowlane w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

Więcej informacji >>
14.04.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 25 kwietnia 2017 r. godz. 8:00 - 11:00
  - Mszadla
  - Siciska

 • 25 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 - 16:00
  - Wólka Krosnowska

 • 28 kwietnia 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Drzewce kol. Słupska

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

14.04.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego Drzewce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Lipce - tekst
Projekt planu Lipce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Lipce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Lipce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Lipce

Projekt planu Drzewce - tekst
Projekt planu Drzewce - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Drzewce - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Drzewce
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Drzewce

06.04.2017 Komunikaty dla rolników

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - kwieciak jabłkowiec

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - parch jabłoni

Komunikat o zasadach wprowadzania ziemniaków do obrotu

30.03.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

20.03.2017 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

17.03.2017 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 20 marca 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Lipce Reymontowskie ul. Golki, Mostowa, Reymonta nr 42 - 49, Targowa nr 3 - 5,
    Wiosenna od SKR do Słonecznej, Boryny, Cicha, Nowickiej, Leśna, Lipowa
  - Mszadla
  - Siciska
  - Wola Drzewiecka nr 4 - 10

 • 22 marca 2017 r. godz. 8:00 - 17:00
  - Wólka Krosnowska

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

16.03.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

08.03.2017 Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Mszadli

02.03.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

22.02.2017 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817) i uchwały nr XVII/117/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego

22.02.2017 Zaproszenie na Dzień Kobiet

21.02.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

03.02.2017 APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Z tego powodu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głowny Lekarz Weterynarii wystosowali apel do hodowców drobiu, którego treść zamieszczamy poniżej w załączniku:

Apel do hodowców drobiu
Ulotka informacyjna

W związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie naszej gminy prosimy o bezwzględne pozostawienie drobiu
w pomieszczeniach zamkniętych.
 
30.01.2017 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

30.01.2017 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2017 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2017 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 28.02.2017 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

19.01.2017 Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu - tekst

Projekt planu - rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Wniosek - uwagi do projektu planu

Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

30.12.2016 Obwieszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Projekt planu - Chlebów

Wniosek - uwagi do projektu planu - Chlebów

Projekt planu - Mszadla

Wniosek - uwagi do projektu planu - Mszadla

Projekt planu - Wola Drzewiecka

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wola Drzewiecka

Projekt planu - Wólka Krosnowska

Wniosek - uwagi do projektu planu - Wólka Krosnowska


Archiwum >>

Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017 14:22