image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Przedszkola

PRZEDSZKOLE W LIPCACH REYMONTOWSKICH

Przedszkole 
w Lipcach Reymontowskich 
ul. Reymonta 17

Dyrektor:
mgr Ewa Kasterska

Nauczyciele:
mgr Katarzyna Długosz
mgr Marta Dziuda
Agnieszka Kamińska
Zofia Wielec

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” – Robert Folghum

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dziecku, otwartą na jego potrzeby i przygotowującą je do podjęcia nauki w szkole. Program przedszkola jest ukierunkowany na dziecko i umożliwia mu wszechstronny rozwój oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.
Dziecko zdobywa wiele nowych dla niego umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych.
Wykwalifikowana i kompetentna kadra, posiadająca niezbędne predyspozycje do pracy z małymi dziećmi czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sytuacji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości.
Bardzo cenimy współpracę z rodzicami i pragniemy aby byli współautorami życia przedszkola.
W ramach zajęć dodatkowych oferujemy: zajęcia z rytmiki, naukę języka angielskiego, koncerty muzyczne. Organizujemy wycieczki i imprezy okolicznościowe. 

Przedszkole czynne jest 9 godzin od 8.00 do 17.00

Pracujemy w trzech grupach wiekowych:

 • 3, 4 – latki; 
 • 5 – latki; 
 • klasa „O”- 6 – latki w godzinach 8.00 – 13.00 (nieodpłatnie)

Odpłatność aktualnie wynosi:

 • Czesne – 80 zł za każdy miesiąc
 • Wyżywienie – 4.00 zł za każdy dzień

Dzieci otrzymują trzy posiłki: Śniadanie – godz. 9.30; Obiad – godz. 13.00; Podwieczorek – godz. 15.00

Przyjęcia dziecka do przedszkola dokonuje się na podstawie kart zgłoszeń składanych do dyrektora w terminie od – 01. 04. do 30. 04. danego roku. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przewyższa liczbę miejsc w przedszkolu dzieci przyjmowane są wg przyjętych kryteriów w następującej kolejności:
1. dzieci 6-letnie; 2. dzieci uczęszczające do przedszkola poprzednim roku; 3. dzieci rodziców pracujących; 4. dzieci samotnych matek; 5. dzieci 5-letnie; 6. dzieci 4-letnie; 7. dzieci 3-letnie.

Kalendarz imprez w naszym przedszkolu:

 • Pasowanie na przedszkolaka – październik
 • Wróżby andrzejkowe – listopad
 • Mikołajki – grudzień
 • Jasełka – grudzień
 • Dzień Babci i Dziadka – styczeń
 • Bal karnawałowy – styczeń
 • Powitanie wiosny – marzec
 • Dzień rodziny – maj-czerwiec
 • Pożegnanie sześciolatków – czerwiec

G A L E R I A

Plac zabaw:

Pasowanie na przedszkolaka 2008:

Dzień Babci i Dziadka 2008:

Wycieczki:


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2018 9:10