image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności - rok 2018
28.12.2018 Koncert kolęd i pastorałek

28.12.2018 Bezpłatne szkolenia komputerowe

20.12.2018 Zaproszenie na koncert kolęd i pastorałek

13.12.2018 Zaproszenie na konferencję rolniczą w Opocznie

05.12.2018 Artykuł na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

Artykuł dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi Pana Tomasza Nowickiego na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

15.11.2018 Zawiadomienie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

14.11.2018 Ogłoszenie dotyczące ponownego naboru wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 14 listopada 2018 roku dotyczące ponownego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXX/209/18

Wniosek o przyznanie dotacji.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.docx

07.11.2018 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Część uroczysta.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

30.10.2018 Wyjazd na koncert na Stadionie Narodowym

30.10.2018 Zaproszenie na koncert pieśni patriotycznych

17.10.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

16.10.2018 Kolejne środki unijne

W dniu 15 października br. Wójt Gminy Lipce Reymontowskie otrzymał zaproszenie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Lipcach Reymontowskich – ulicy Targowej.
Jest to kolejny wniosek, na który Gmina Lipce Reymontowskie otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Przewidywany koszt przebudowy drogi wyniesie około 200 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 87 tys. zł. Droga zostanie wybudowana w 2019 roku.

16.10.2018 Będzie nowe przedszkole w Lipcach Reymontowskich

Miło nam Państwa poinformować, że po prawie rocznym oczekiwaniu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Lipce Reymontowskie na budowę nowoczesnego przedszkola w technologii pasywnej. Całkowita wartość budowy przedszkola wyniesie około 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych około 2,7 mln zł.
Rozpoczęcie inwestycji planujemy w 2019 roku. Nowe przedszkole w Lipcach Reymontowskich będzie mogło przyjąć 100 dzieci. Poniżej przedstawiamy jego wizualizację:

1.jpg
1
2.jpg
2
3.jpg
3

11.10.2018 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

10.10.2018 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

II. Termin konsultacji: 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 31 października 2018 r.

III. Forma konsultacji: 

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
05.10.2018 Bieg Niepodległości

13.09.2018 Seminarium o Funduszach Europejskich w Łódzkiem


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje 21 września w Hotelu Andels seminarium o Funduszach Europejskich w Łódzkiem, które obejmie 3 tematy: przyszłego budżetu, zdrowia oraz projektów badawczo - rozwojowych.

Bliższe informacje są dostepne pod poniższym adresem:

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2862-21-wrzesnia-dowiesz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-dla-lodzkiego

04.09.2018 Obchody 680-lecia wsi Lipce

Kliknij aby powiększyć plakat

Bliższe informacje na stronie GOKSiR Lipce Reymontowskie

23.08.2018 Zaproszenie na Kolory Polski

17.08.2018 Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 16 sierpnia 2018 roku dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Wniosek o przyznanie dotacji.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji.docx

14.08.2018 Obchody 660-lecia wsi Mszadla

Kliknij aby powiększyć plakat

26.07.2018 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wymianę pieców

Uchwała Nr XXX/209/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

24.07.2018 Oferta pracy dla kierowcy autobusu szkolnego

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Gminy Lipce Reymontowskie poszukuje kierowcy.

Wymagania:

 • prawo jazdy kat. D,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej (szkolenie okresowe),
 • ukończenie kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

Praca polega na dowozach dzieci do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie od poniedziałku do piątku. Przywozy rozpoczynają się od godz.7.00 do godz. 8.30. Odwozy od godz. 13.15 do 16.30. W okresie jesienno-zimowym dzieci dowozimy również na salę gimnastyczną w Drzewcach. Również możliwe są dowozy na zawody bądź wycieczki szkolne. Przerwy w pracy szkoły są dniami wolnymi dla kierowcy.
Dzieci dowożone są gimbusem szkolnym - Autosanem (42 miejsca).

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie, 3000 zł brutto na miesiąc.

Okres zatrudnienia:

1.09.2018 – 30.06.2019

Informacje udzielają:

Agnieszka Łopatka, tel. 468316124, e-mail: zeao_lipce_r@wp.pl

24.07.2018 Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla OSP

W dniu 23 lipca 2018 r. Wójt Gminy Jerzy Czerwiński podpisał z Wicemarszałkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem umowę na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Lipce Reymontowskie na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.
Przekazane przez Województwo Łódzkie środki finansowe w kwocie 13.000 zł będą przeznaczone na zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki OSP w Drzewcach.
Umowa została podpisana w obecności Naczelnika OSP Drzewce - druha Henryka Supery.

13.07.2018 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+), na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dobry start (300zł) można składać od dnia 01.07.2018 r. w formie elektronicznej:

– za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

– przez stronę Ministerstwa Rodziny: https://empatia.mpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dobry start (300zł) na okres zasiłkowy 2018/2019 w wersji papierowej:

– osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24 od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 14.00.

Wzory wniosków można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

27.06.2018 Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w najbliższym czasie organizuje nastepujące szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego:

1. Szkolenie z pomocy publicznej i pomocy de minimis dla przedsiębiorców – termin 3 lipca
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2664-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-zaawansowany-dla-przedsiebiorcow

2. Szkolenie z pomocy publicznej i pomocy de minimis dla organizacji pozarzadowych – termin 13 lipca
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2665-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-zaawansowany-dla-organizacji-pozarzadowych

3. Szkolnie z konstrukcji budzetu w projektach EFS – termin 9 lipca
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2675-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy-9-lipca-2018

4. Szkolnie z konstrukcji budzetu w projektach EFS – termin 10 lipca
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2676-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy-10-lipca-2018

5. Szkolenie z analizy ekonomiczo- finasowej w projektach EFRR – termin 11 lipca
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2671-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-analiza-ekonomiczna-i-finansowa-w-studium-wykonalnosci-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-na-2018-r-11-lipca-2018

6. Szkolenie z analizy ekonomiczo- finasowej w projektach EFRR – termin 12 lipca
https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2673-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-analiza-ekonomiczna-i-finansowa-w-studium-wykonalnosci-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-na-2018-r-12-lipca-2018

22.06.2018 Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy

Urząd Gminy w Lipce Reymontowskie informuje, że jest możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy. Wnioski są do pobrania w siedzibie Urzędu - pokój nr 3, lub poniżej do wydrukowania.

Wnioski należy składać do dnia 6 lipca 2018 roku.

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych

22.06.2018 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego
4) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez komisje rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium
5) zapoznanie z wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym przez komisje rewizyjną i opinią komisji w sprawie wykonania budżetu
6) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej o przedłożonym przez komisje rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2033.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/190/18 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyemitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez Przedszkole w Lipcach Reymontowskich prowadzone przez Gminę Lipce Reymontowskie oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie gminy Lipce Reymontowskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipce Reymontowskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Lipce Reymontowskie. 22. Podjecie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na II-gie półrocze 2018 r.
25. Odpowiedzi na interpelacje.
26. Wolne wnioski i sprawy różne.
27. Uroczysta część.
28. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

21.06.2018 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

20.07.2018 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
27.07.2018 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
30.07.2018 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
31.07.2018 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze w całości)
2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory
7. czysta folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach (do 0,5 m3 w paczkach po 20 kg)

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób. Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, prze cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz
2. kamienie
3. odzież, buty
4. lekarstwa
5. szkło luzem
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
7. opakowania po farbach, olejach itp.
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.
11. posegregowane drobne odpady komunalne zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK

05.06.2018 XXI Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

Pogram XXI Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”
 

29.05.2018 Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydał komunikat o zagrożeniu upraw jabłoni przez owocówkę jabłóweczkę.

Komunikat zamieszczamy poniżej:

Komunikat - owocówka jabłóweczka

28.05.2018 Plebiscyt na Gminnego Ambasadora Kultury

25.05.2018 Kolejne wyróżnienie dla naszej gminy

W dniu 24 maja 2018 r. Wójt Gminy Jerzy Czerwiński, podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego w Teatrze Wielkim w Łodzi, odebrał z rąk członków Zarządu Województwa Łódzkiego certyfikat za najwięcej zrealizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej w kategorii „Gminy do 3,5 tys. mieszkańców”.

25.05.2018 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIX Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

17.05.2018 Zmiana ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:
– prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
– dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:

Ulotka informacyjna

Schemat procedury zgłaszania pomocników do ubezpieczeń w KRUS

Wysokość składek na ubezpieczenia pomocnika za maj 2018 r.

11.05.2018 XII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

11.05.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

20.04.2018 Zaproszenie na seminarium - SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza aktywne firmy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, żłobki, szkoły, przedszkola, itp. na seminarium „SZCZĘŚLIWE DZIECI, PRACUJĄCY RODZICE. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” - w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Linki do informacji na stronie www i do Facebook-a:
- rpo.lodzkie.pl
- www.facebook.com

12.04.2018 Zaproszenie na pokaz filmu dokumentalnego „Jurek” - w sali GOKSiR

03.04.2018 Popołudnie z Biznesem - spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, podczas których uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.

Spotkania te uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.

W powiecie skierniewickim takie spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w Pamiętna Dworek, Pamiętna 14, w godz. 14:30 – 17:30.

Program spotkania:

 • 14.30 - 15.00 Kawa powitalna/networking.
 • 15.00 - 15.10 Powitanie gości – Marszałek Województwa Łódzkiego.
 • 15.10 - 15.30 Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.
 • 15.30 - 16.00 Wystąpienie gościa specjalnego: „Gdzie szukać motywacji? Wysoko, wyżej, najwyżej !!!” Artur Partyka.
 • 16.00 - 16.40 Panel dyskusyjny.
 • 16.40 - 17.30 networking + porady eksperckie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres: rejestracja@larr.lodz.pl W tytule e-maila prosimy wpisać datę spotkania.

19.03.2018 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2018 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2018 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków WFOŚiGW w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu. Zainteresowani właściciele nieruchomości, na których jest zdjęty azbest powinni złożyć w terminie do 30.03.2018 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o zabranie azbestu. Do wniosku trzeba załączyć oświadczenie, iż azbest usunięto zgodnie z przepisami budowlanymi.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Dodatkowo wniosek można pobrać ze strony internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

19.03.2018 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

15.03.2018 Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 20 marca 2018 r. godz. 7:00 - 11:00
  - Drzewce nr 1 - 39, 41, 44

 • 20 marca 2018 r. godz. 10:00 - 14:00
  - Lipce Reymontowskie ul. Południowa, ul. Reymonta nr 1 - 16, ul. Wiosenna nr 1 - 20

 • 20 marca 2018 r. godz. 13:00 - 17:00
  - Mszadla nr 1 - 41, 83, 98, 99

Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej można również uzyskać telefonicznie pod numerem 991 wybierając tonowo odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

09.03.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu Retniowiec - tekst
Projekt planu Retniowiec - rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko Retniowiec - rysunek
Wniosek - uwagi do projektu planu Retniowiec
Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania Retniowiec

05.03.2018 Zaproszenie na Dzień Kobiet

01.03.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817) i uchwały nr XXIV/166/17 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

28.02.2018 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2018-02-28

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz.60, poz.573, poz. 1909) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 9 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

23.02.2018 Informacja o bezpłatnych programach profilaktycznych i rehabilitacyjnych

Poniżej zamieszczamy listy placówek medycznych, w których można wykonać bezpłatne badania profilaktyczne i rehabilitacyjne, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową:

Wykrywanie nowotworu piersi

Wykrywanie nowotworu szyjki macicy

Wykrywanie nowotworu jelita grubego

Program rehabilitacyjno-edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych

Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem:
https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

19.02.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

15.02.2018 Szkolenia z aplikacji eWniosekPlus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenia z zasad dotyczących składania wniosku za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus:

 • 2 marca 2018 r. godz. 10:00 - Mszadla (remiza OSP)

 • 16 marca 2018 r. godz. 10:00 - Drzewce (remiza OSP)

08.02.2018 Informacja

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców gminy, iż w dniu 15 lutego 2018 roku Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.

08.02.2018 Podsumowanie działalności kulturalnej GOKSiR

01.02.2018 Zmiana godzin pracy Kasy w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje mieszkańców gminy, iż z dniem 1 lutego 2018 roku nastąpiła zmiana systemu kasowego na elektroniczny, w związku z tym Kasa Urzędu czynna będzie w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wpłaty po godzinie 14.00 nie będą przyjmowane.

01.02.2018 Karta Seniora Województwa Łódzkiego

"Karta Seniora Województwa Łódzkiego" to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia Seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej Seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 • umożliwienie Seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na stronie www.rcpslodz.pl (zakładka: SENIORZY ⇒ Karta Seniora Województwa Łódzkiego ⇒ Aktualny Katalog Ulg).
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • Karta jest bezterminowa.

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć wniosek, który można pobrać ze strony www.rcpslodz.pl (zakładka: SENIORZY ⇒ Karta Seniora Województwa Łódzkiego ⇒ Wnioski i inne dokumenty).
 • Wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel. 42 203 48 78, godziny pracy urzędu: 8:00 - 16:00.
 • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych.
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku.
24.01.2018 Ferie zimowe w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

24.01.2018 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

22.01.2018 Edukacja ekologiczna

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Przedszkole w Lipcach Reymontowskich złożyło wniosek o udzielenie dotacji w ramach Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”, który otrzymał dofinansowanie.
W ramach zadania p.n. „Smog, czy to groźny smok” planujemy:

–   następujące wycieczki:

 • do Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi – warsztaty „Co to jest powietrze”,
 • do Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach –warsztaty „Rady na odpady – aranżujemy wiosenny ogród wykorzystując recykling”,
 • do Ogrodu botanicznego i palmiarni w Łodzi,
 • do rezerwatu Bukowiec w Lipcach Reymontowskich,
 • do Arboretum w Rogowie,
 • do Osady Maków.

–   warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi:

 • Zabawy z powietrzem – dziecięce eksperymenty, przeprowadzone przez nauczycieli z przedszkola,
 • Powietrze bywa zanieczyszczone - teatrzyk – wizyta aktorów propagujących treści proekologiczne przez sztukę i zabawę,
 • Powietrze bywa zanieczyszczone - spotkanie z kominiarzem na terenie placówki – prelekcja na temat „Czy dym mieszka w kominie?”,
 • Razem dla czystego powietrza – dzieci dowiedzą się do czego służy powietrze, poznają jego właściwości, jakie zagrożenia dla powietrza stwarza człowiek, dowiedzą się że czyste powietrze służy zdrowiu, prowadzone przez przedstawiciela Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi,
 • „Tupu, tup po śniegu” – już wiemy dlaczego śniegu nie jemy - zabawy badawcze ze śniegiem – badanie zanieczyszczeń pod mikroskopem, kulig – wyprawa po zdrowie, prowadzone przez nauczycieli z przedszkola,
 • Uwaga alarm antysmogowy - zajęcia zapoznają dzieci z tematem powietrza i jego zanieczyszczeń oraz ochroną przed zanieczyszczeniami, dzieci dowiedzą się, czym jest i jak powstaje smog, prowadzone przez przedstawiciela Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi,
 • Rośliny oczyszczają powietrze – podczas warsztatów dzieci poznają rośliny, które oczyszczają powietrze,
 • Dzień Rodziny – podsumowanie projektu, występy artystyczne dzieci związane z tematyką projektu, zabawy ekologiczne np. bańki mydlane, wręczenie nagród z a konkurs „smog czy to groźny smok”.

–   konkursy:

 • Konkurs plastyczny „Smog czy to groźny smok” dla naszych przedszkolaków,
 • Pojazd przyszłości zbudowany z ekologicznych materiałów i „działające” na ekologiczne „paliwa”,
 • Konkurs wiedzy „Smog czy to groźny smok?”.

Zakupione będą również pomoce dydaktyczne na kwotę 6.200 zł.

Wartość projektu to kwota 17.550 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 14.850 zł. Projekt będzie realizowany w Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich do czerwca 2018 roku.

Adres strony internetowej przedszkola: www.przedszkolelipce.wikom.pl

22.01.2018 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVI Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania GOKSiR w Lipcach Reymontowskich na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2018."
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lipce R. na rok 2018".
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr X/59/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 19 grudnia 2007 r. "w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy" wraz z odpowiedzią na skargę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipce Reymontowskie.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Danuta Łaska

19.01.2018 Wicewojewoda wręczył odznacznia państwowe

Miło nam poinformować, że w dniu 17 stycznia br. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zostały wręczone odznaczenia państwowe dla następujących osób:
- Zbigniew Ciemny - Honorowy Obywatel naszej gminy - złoty krzyż zasługi
- Danuta Łaska - Przewodnicząca Rady Gminy - srebrny krzyż zasługi
- Mariusz Maj - brązowy krzyż zasługi
- Artur Murgrabia - brązowy krzyż zasługi
Odznaczenia zostały przyznane za zasługi dla rozwoju kultury, a w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczał je Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.
Serdecznie gratulujemy!

1.jpg
1
2.jpg
2
3.jpg
3
4.jpg
4
5.jpg
5

10.01.2018 26. Finał WOŚP w Lipcach Reymontowskich


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 14:01