image image image
Napisz do nas: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Posłuchaj piosenki o Lipcach YouTube - Film o Lipcach Powiadomienia SMS dla mieszkańców
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego

W dniu 30 listopada 2017 r. Wójt Gminy podpisał z Marszałkiem Województwa Łódzkiego umowę na realizację projektu pn. „Urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego”. Zadaniem projektu jest wypromowanie Zagrody Ludowej jako markowego produktu turystycznego województwa łódzkiego. W tym celu w ramach zadania przewiduje się adaptację zabudowań Zagrody na cele turystyczne, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wiatracznej, przyłącza kanalizacji, budowę estrady, zaplecza sanitarnego, klimatyzacji pomieszczeń „chałupy”, zakup sprzętu gastronomicznego, sprzętu estradowego tj. nagłośnienia i oświetlenia, mebli ogrodowych oraz zakup wyposażenia ‘Chałupy”. Na koniec zostanie przeprowadzona kampania promująca ofertę turystyczną. Odbędzie się to podczas corocznej imprezy organizowanej na terenie Zagrody Ludowej „Kolory Polski”, której koszt został przewidziany w ramach projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 505 443,90 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowi kwotę 345 040,50 zł tj. 85% wydatków kwalifikowanych projektu.
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W dniu 16 stycznia 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację zadania. Był to trzeci przetarg nieograniczony. W dwóch poprzednich nie wpłynęła żadna oferta. Do przetargu przystąpiła jedna firma tj. Marek Dziuda Drzewce 126, 96-127 Lipce Reymontowskie. W dniu 24 stycznia 2018 r. podpisana została umowa na realizację projektu za cenę 440 000,00 zł brutto. Wszystkie prace objęte projektem zostaną ukończone w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. W miesiącu sierpniu 2018 r. zostanie przeprowadzona ponadto kampania promująca ofertę turystyczną. Odbędzie się to podczas corocznej imprezy organizowanej na terenie Zagrody Ludowej „Kolory Polski”, której koszt został przewidziany w ramach projektu. Impreza zaplanowana została na 25 sierpnia 2018 r.


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2018 15:24