image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej

W dniu 6 listopada 2017 r. Wójt Gminy podpisał z Łódzkim Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn. Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”. Wniosek na realizację zadania został złożony przez gminę we wrześniu 2016 r. W ramach projektu na terenie wszystkich miejscowości naszej gminy zostanie zamontowanych 220 kolektorów słonecznych. Gmina otrzyma dofinansowanie z UE w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.


W miesiącu grudniu 2017 roku gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”. Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 8 lutego 2018 r. Wpłynęła tylko jedna oferta od Konsorcjum firm: Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o.96-100 Skierniewice, Sierakowice Prawe 141D, ECO-THERM Sp. z o.o. 99-400 Łowicz ul. Jana Pawła II 177/179 z ceną brutto 4 600 812,40 zł. Firma na zadanie udzieliła 5-letniej gwarancji. W dniu 15 marca podpisana została z firmą umowa na realizację projektu. Kolektory powinny być zamontowane do 9 listopada 2018 r.


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020 15:32