image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej

W dniu 23 stycznia 2019 roku Wojt Gminy podpisał umowę do dofinansowanie projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”.

Projekt polega na budowie obiektu przedszkola w standardzie budynku pasywnego dla 4 oddziałów po 25 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych w Lipcach Reymontowskich. Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez regulacje prawne tj. będzie to budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 11,7 kWh/(m2/rok), w którym komfort termiczny zapewniony będzie przez pasywne źródła ciepła (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i inne urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskane z wentylacji). Wdrożony zostanie monitoring poziomu zużycia energii (automatyka urządzeń – system zarządzania energią). Projekt obejmuje także działania w zakresie upowszechnienia zastosowanych rozwiązań i wykorzystania projektu jako demonstracyjnego. W ramach przybliżenia wiedzy dotyczącej przedmiotowego budynku i idei energooszczędności, powstanie tablica przedstawiająca zasadę działania budynku pasywnego oraz przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Lipce Reymontowskie poprzez realizację demonstracyjnego projektu polegającego na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem techniki zapewniającej korzyści dla środowiska, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

  • Racjonalizacja rozproszonych systemów gospodarowania energią i ciepłem użytkowym w środowisku lokalnym Gminy Lipce Reymontowskie;
  • Zwiększenie oszczędności w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie poprzez ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie kosztów zużycia energii (pierwotnej);
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa stanu środowiska Gminy Lipce Reymontowskie poprzez redukcję zużycia paliw konwencjonalnych i zastosowanie wzorcowych praktyk gospodarowania energią;
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza w obszarze Gminy Lipce Reymontowskie;
  • Zwiększenie efektywności energetycznej gminnej infrastruktury (obiektu użyteczności publicznej);
  • Zmniejszenie niskiej emisji poprzez propagowanie ekologicznego systemu gospodarowania energią na demonstracyjnym przykładzie budynku użyteczności publicznej w Gminie Lipce Reymontowskie;
  • Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w dziedzinie budynków pasywnych na przykładzie dobrych praktyk wykorzystania najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń i instalacji gospodarowania energią na terenie Gminy Lipce Reymontowskie;
  • Wzrost komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez ograniczenia degradacji środowiska i poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza w powiecie skierniewickim. Wpłynie to z kolei na poprawę jakości powietrza i w konsekwencji przyczyni się do rozwoju form aktywności społecznej (poprawy warunków do życia mieszkańców całego województwa). Podjęte działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynku użyteczności publicznej) tj. budynku Przedszkola Publicznego w Lipcach Reymontowskich, poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej i elektrycznej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne samorządu (poprzez ograniczenie ryzyka awarii zasilania budynku).

Całkowita wartość projektu wynosi 4 482 294,23 zł
Wartość dofinansowania wynosi 2 681 600,41 zł

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020 15:32