image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
18.08.2022 Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

W dniu 12 sierpnia br. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3.000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Wniosek:

Druk wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP na skrytkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich (gopslipce);
  • papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 24 w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8-16, środa 8-18, piątek 8-14.

Informujemy, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach jw. pod numerem telefonu: 46 831 61 83.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej informacja będzie do odbioru osobistego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Pytania i odpowiedzi:

Najczęścej zadawane pytania i odpowiedzi dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

Do pobrania:

Druk wniosku o dodatek węglowy (DOCX)


<< Powrót


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3346626. Ostatnia aktualizacja: 28.05.2024 12:32