image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zarządzanie Kryzysowe
24.05.2024 Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych – burze z gradem oraz silny wiatr

Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych – burze z gradem oraz silny wiatr

W związku z ryzykiem wystąpienia zagrożenia meteorologicznego drugiego stopnia dotyczącego burz z gradem, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami:

Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych

Pamiętaj:
Słuchaj komunikatów pogodowych, stosuj się do poleceń służb.
Chwilowe uspokojenie pogody nie oznacza, że jest bezpiecznie.
Powiadom najbliższych o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
Nie panikuj.

06.12.2021 Premier wprowadził pierwszy stopień alarmowy CRP na terenie kraju

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 322 wprowadza się pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 5 grudnia 2021 r. od godz. 23:59, do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 23:59.

Zarzadzenie Nr 322 Prezesa Rady Ministrów

15.07.2021 Jak się zachować w czasie burzy

Jak się zachować w czasie burzy

W związku z prognozowanymi na kolejne dni burzami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod drzewami, usuwajmy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy zabezpieczyć okien. Corocznie w wyniku wyładowań atmosferycznych ginie kilkadziesiąt osób.

Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na całym świecie. Są zjawiskami, które szybko się przemieszczają. Wszystkie są jednak niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne.

Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włączone do instalacji.

Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.

W domu:

 1. Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.
 2. Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
 3. Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
 4. Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.
 5. Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).
 6. Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
 7. Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

Chwilowe uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

 1. Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.
 2. Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).
 3. Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.
 4. Wyjdźmy natychmiast z wody.
 5. Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

 1. Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.
 2. Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.
 3. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.
02.03.2020 Informacja - koronawirus

Wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz oddziałów chorób zakaźnych w  województwie łódzkim

22.01.2020 Premier wprowadził stopnie alarmowe na terenie kraju

Zarzadzenie nr 6 Prezesa Rary Ministrów z 17 stycznia 2020 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

10.10.2019 Premier wprowadził drugi stopień alarmowy CRP na terenie kraju

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 197 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 10 października 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 14 października 2019 r. do godz. 23:59 wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP).

Zarzadzenie PRM-121-197-19

28.08.2019 Premier wprowadził pierwszy stopień alarmowy na terenie kraju

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59 wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP).

Stopnie alarmowe zostały wprowadzone w związku z wizytą w Polsce Prezydenta USA.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

P-121-144-19 ZARZĄDZENIE NR 141 STOPNIE ALARMOWE

Stopnie alarmowe

Procedury wprowadzania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 1. pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
 2. drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
 3. trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
 4. czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 1. pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP);
 2. drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP);
 3. trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP);
 4. czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP).

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Utrzymywanie wyższych stopni przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Administracja publiczna, w tym Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich, przygotowana jest do wprowadzenia stopni alarmowych i wykonywać będzie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją, która określa procedury realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia, zawierające w szczególności wykaz zadań do wykonania. Są to działania porządkowo-ochronne w celu zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym na terenie Gminy Lipce Reymontowskie lub całego kraju i polegają na koordynowaniu działania organów administracji publicznej i innych instytucji w tym zakresie.

Mieszkańców prosimy o dostosowanie się i respektowanie wdrożonych pewnych ograniczeń i trudności w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich niepokojących sygnałów mogących świadczyć o zagrożeniu atakiem terrorystycznym. Sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne – jednak zwracanie uwagi na to, co się dzieje w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i skuteczną jego neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu należy w szczególności zwracać uwagę na:

 • osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. dworce kolejowe, obiekty sportowe, szkoły, urzędy, centra handlowe, targowiska, miejsca kultu religijnego);
 • częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach;
 • nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
 • nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

Jeśli widzisz lub słyszysz coś niepokojącego – powiadom Policję! Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich!

PIERWSZY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

POZIOM
NISKI
ALFA

ALFA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
DRUGI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

POZIOM
UMIARKOWANY
BRAVO

BRAVO-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego.
TRZECI
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

POZIOM
WYSOKI
CHARLIE

CHARLIE-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego.
CZWARTY
STOPIEŃ
ZAGROŻENIA

POZIOM
BARDZO WYSOKI
DELTA

DELTA-CRP
(w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni RP)

Można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego należy wykonać wszystkie zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego.

Wyższy albo niższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem stopni pośrednich. Stopnie alarmowe oraz stopnie alarmowe CRP mogą być wprowadzane razem lub łącznie. w przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów.


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4587903. Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 16:15