image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

W październiku 2021 r. rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie”. W ramach zadania wybudowanych zostanie 17 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie, Chlebów, Drzewce i Wola Drzewiecka.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji to niespełna 500 tys. zł, otrzymane dofinansowanie stanowi około 63 % kosztów.


30 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie w Lipce Reymontowskie”. Gmina ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma dofinansowanie w kwocie 387.942,00 zł. W tym roku wybudowanych zostanie 17 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących sołectwach: Drzewce, Wola Drzewiecka, Chlebów, Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipce Reymontowskie ulicy Targowej” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców, atrakcyjności turystycznej oraz infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Targowej w miejscowości Lipce Reymontowskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: długość przebudowanych dróg 0,27 km.


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4585949. Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 16:15