image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
22.03.2023 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
17.03.2023 Przekazanie defibrylatora jednostce OSP Drzewce

Przekazanie defibrylatora jednostce OSP Drzewce

Na walnym zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach, które odbyło się 11 marca br. Pani Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, uroczyście przekazała druhom strażakom defibrylator, zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania defibrylatora wzięli udział także: Rafał Ambrozik – senator RP, Marek Sałek – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka – Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.

Jedną z ważniejszych spraw, które były omawiane na zebraniu to organizacja jubileuszu 100-lecia jednostki i zmiana dotychczasowego sztandaru na nowy, zgodny z obowiązującym wzorem. Druhowie zwrócili się do pana Marka Sałka – Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przyjęcie godności fundatora sztandaru, którą pan Wójt przyjął.


LIPCE 826

LIPCE 827

LIPCE 828

LIPCE 829

LIPCE 830

LIPCE 831

16.03.2023 Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym

Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym

Aleksander Koszewski w dniach 11-12 marca 2023 roku w Puławach, zajął I miejsce w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii Junior 83+. Jest to już kolejny sukces naszego mieszkańca. Wkrótce będzie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Na co dzień trenuje w Skierniewickim Stowarzyszeniu „Sportowe Wariacje”, które promuje sporty siłowe, sylwetkowe oraz rowerowe. Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich.


LIPCE 823

LIPCE 824

LIPCE 825
 
10.03.2023 11 marca – Dzień Sołtysa

11 marca – Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom naszej gminy życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.
Składamy serdeczne podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację celów oraz działalność na rzecz rozwoju gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka

Wójt Gminy
Marek Sałek

10.03.2023 Defibrylator dla OSP Lipce Reymontowskie

Defibrylator dla OSP Lipce Reymontowskie

W minioną sobotę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP za 2022 rok. Na zebraniu uroczyście przekazano druhom strażakom defibrylator, zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dzięki uzyskanej dotacji OSP Lipce Reymontowskie będzie mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu akcji ratowniczych występujących w rejonie działań jednostki. Zakup defibrylatora pozytywnie wpłynie na pomoc pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa lub innym zdarzeniu do którego wzywana jest jednostka OSP.

W uroczystości przekazania defibrylatora wzięli udział: Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Marek Sałek - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.


LIPCE 817

LIPCE 818

LIPCE 819

LIPCE 820

LIPCE 821

LIPCE 822

09.03.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIV Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2028”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/181/22 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2023”.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Lipce Reymontowskie:
– wykład prof. dr hab. Sławomira Bralewskiego „Na dnie kotliny, dokoła stawu, leżała wieś” kilka refleksji na 50-lecie Gminy Lipce Reymontowskie 1973-2023.
13. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2022.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

08.03.2023 Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Życzę sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym,
uśmiechu na twarzy każdego dnia i wielu pozytywnych emocji
oraz niegasnącej wiary w siebie i swoje możliwości.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
06.03.2023 Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie

Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 3.03.2023 r.

03.03.2023 Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Zachęcamy wszystkich uprawnionych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Skierniewicach obsługująca teren gminy Lipce Reymontowskie posiada na stanie dwa asortymenty opału: eko-groszek i orzech o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Sprzedaż węgla prowadzona jest codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, a w soboty od 7.00 do 12.00. Wszystkim, którzy zdecydują się na zakup węgla do końca marca Energetyka Cieplna oferuje transport za połowę ceny. Zapraszamy do zakupu.

01.03.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
28.02.2023 Remont łazienek z dofinansowanie z PFRON

Dostępny samorząd – granty


Remont łazienek z dofinansowania z PFRON

W lutym br. rozpoczęty został remont łazienek w budynku Urzędu Gminy na parterze, w części użytkowanej przez GOKSiR. Remont wykonywany jest w ramach projektu p.n. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością”. W ramach zadania dotychczasowe łazienki zostaną przystosowane na łazienkę dla osób z niepełnosprawnością natomiast obecna szatnia na łazienki dla personelu i interesantów. Z kolei z części garażu zostanie wydzielone miejsce, które zaadaptowane zostanie na szatnie.

Na remont łazienek gmina pozyskała dofinansowanie z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 100.000 zł. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo Usługowa FOKS Artur Foks z Woli Makowskiej, wybrana drodze zapytania ofertowego. Koszt całkowity remontu to kwota 122 tys. zł.


LIPCE 814

LIPCE 815

LIPCE 816
 
24.02.2023 Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

24.02.2023 II edycja Gminnego Konkursu Cukierniczego
23.02.2022 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipce Reymontowskie w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipce Reymontowskie w 2023 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz.1812) oraz uchwały Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2023 rok
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o konkursie
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej
Załącznik nr 2 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 3 Wzór umowy o realizację zadania publicznego
Załącznik nr 4 Wzór sprawozdania z wykonania umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

20.02.2023 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 20 lutego 2023 roku o opublikowaniu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

20.02.2023 Informacja o realizacji projektu

17.02.2023 Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu 17 lutego 2023 r. wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic, wprowadzające następujące nakazy i zakazy:

NAKAZ

 1. utrzymywania drobiu w zamknięciu,
 2. karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

ZAKAZ

 1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu,
 2. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach, konkursach i imprezach kulturalnych.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 17 lutego 2023 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic

17.02.2023 Ostrzeżenie o silnym wietrze

Ostrzeżenie o silnym wietrze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu – od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

14.02.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
13.02.2023 100. urodziny mieszkańca Woli Drzewieckiej

100. urodziny mieszkańca Woli Drzewieckiej

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Woli Drzewieckiej, Pan Jan Białek w sobotę 11 lutego skończył 100 lat. W dniu dzisiejszym z tej okazji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie odbyła się doniosła uroczystość. Pan Jan zaszczycił nas swoją obecnością wraz z córką, siostrą oraz najbliższą rodziną. Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilata, ale również ważne wydarzenie dla Gminy. Dostojnemu jubilatowi Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką złożyli serdeczne gratulacje i życzenia. Nie obyło się bez tortu i kwiatów.

Dostojnemu Jubilatowi składamy gratulacje oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na długie lata. Niech nam żyje 200 lat!


LIPCE 808

LIPCE 809

LIPCE 810

LIPCE 811

LIPCE 812

LIPCE 813
 
13.02.2023 Kolejne miliony dla Gminy Lipce Reymontowskie

Kolejne miliony dla Gminy Lipce Reymontowskie

6 lutego br. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. Na liście nie zabrakło Gminy Lipce Reymontowskie.

W piątek 10 lutego br. symboliczny czek na niespełna 2 miliony złotych z rąk Wiceministra Krzysztofa Ciecióry, posłów Roberta Telusa i Grzegorza Lorka oraz senatora Rafała Ambrozika odebrał Wójt Gminy Marek Sałek. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice.

Kwota, jaka zasili gminny budżet to dokładnie 1.902.195,00 zł i zostanie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr 115209E w miejscowości Drzewce o długości blisko 1,7 km. W ramach zadania zakłada się całkowitą wymianę konstrukcji drogi oraz poszerzenie istniejącej 3,5 m jezdni do szerokości 5,00 m. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od 2019 roku wpiera nasze gminne inwestycje dotyczące poprawy infrastruktury drogowej.

Środki jakie zostały pozyskane dla Gminy Lipce Reymontowskie na przełomie 4 lat to kwota około 5 milionów zł, dzięki której zmodernizowano blisko 9 km dróg gminnych.


LIPCE 805

LIPCE 806

LIPCE 807
 
09.02.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lipce Reymontowskie

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Lipce Reymontowskie

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 9 lutego 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Lipce Reymontowskie (doyczy miejscowości Lipce Reymontowskie, Chlebów, Retniowiec) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 09.02.2023 r.

07.02.2023 Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poniżej udostępniamy poradnik ułatwiający złożenie wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poradnik dla wnioskodawcy

06.02.2023 Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – Etap Gminny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – Etap Gminny

3 lutego br. Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką i Koordynatorem Konkursu Renatą Szychowską wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W wymaganym terminie wpłynęło 97 prac. Do finału powiatowego Komisja zakwalifikowała prace 21 uczniów i przedszkolaków, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W związku z bardzo dużą ilością prac, wysokimi walorami artystycznymi i starannością ich wykonania Komisja zdecydowała dodatkowo wyróżnić 9 prac.

W Szkole Podstawowej w Mszadli wzięło udział 16 uczniów; z tego 9 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 1 uczeń otrzymał bidon, 6 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Szkole Podstawowej w Drzewcach wzięło udział 27 uczniów; z tego 7 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 6 uczniów otrzymało bidony, 14 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich wzięło udział 26 uczniów; z tego 2 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 22 uczniów otrzymało bidony, 2 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Gminnym Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich wzięło udział 28 przedszkolaków, każdy przedszkolak otrzymał poduszkę z bohaterami kreskówki Psi Patrol.


LIPCE 793

LIPCE 794

LIPCE 795

LIPCE 796

LIPCE 797

LIPCE 798

LIPCE 799

LIPCE 800

LIPCE 801

LIPCE 802

LIPCE 803

LIPCE 804
 
01.02.2023 Remont przepompowni ścieków

Remont przepompowni ścieków

Trwają prace związane z modernizacją urządzeń kanalizacyjnych w Lipcach Reymontowskich. W ramach zadania gruntowny remont przeprowadzany jest na przepompowni ścieków w ul. Leśnej i ul. Mostowej. Całkowity koszt modernizacji - 159.408,00 zł zostanie sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


LIPCE 790

LIPCE 791

LIPCE 792
 
23.01.2023 „Znicz Dla Powstańca”

„Znicz Dla Powstańca”

22 stycznia przypadła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - największego i najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Z tej okazji w piątek 20 stycznia o godz. 14.00 Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, Przewodnicząca RG Anna Czajka i dzieci uczestniczące w zajęciach feryjnych odwiedzili Muzeum Czynu Zbrojnego. Pan Jerzy Murgrabia opowiedział zebranym o przyczynach i przebiegu Powstania Styczniowego i udziale w nim miejscowego włościanina Andrzeja Białka, mieszkańca Woli Drzewieckiej, uczestnika bitwy pod Wolą Cyrusową 4 września 1863 roku. Zgromadzeni obejrzeli także w muzeum okolicznościową wystawę poświęconą temu historycznemu wydarzeniu.

W niedzielę, w dniu rocznicy wybuchu powstania, włączyliśmy się w akcję „Znicz Dla Powstańca” zainaugurowaną przez Wojewodę Łódzkiego - Tobiasza Bocheńskiego. Na lipieckim cmentarzu, spoczywają prochy Andrzeja Białka, który jako 18 letni chłopak walczył w oddziale kosynierów w bitwie pod Wolą Cyrusową. Przy jego grobie odbyła się uroczystość upamiętniająca partyzanta. Wspólnie z Anną Czajką - Przewodniczącą Rady Gmina Lipce Reymontowskie, zgromadzonymi mieszkańcami, Zespołem Śpiewaczym z Lipiec Reymontowskich i Skautami Europy - Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, złożono wieniec i zapalono znicze. Pani Anna Czajka powitała zebranych i przedstawiła informacje dotyczące zrywu niepodległościowego sprzed 160 lat oraz udziału w nim powstańca Andrzeja Białka, uczestnika bitwy pod Cyrusową Wolą, jednej z największych bitew powstania styczniowego. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu Grupy Śpiewaczej z Lipiec Reymontowskich.


LIPCE 778

LIPCE 779

LIPCE 780

LIPCE 781

LIPCE 782

LIPCE 783

LIPCE 784

LIPCE 785

LIPCE 786

LIPCE 787

LIPCE 788

LIPCE 789

23.01.2023 Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

20.01.2023 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2023 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest zdjęty z pokryć dachowych i składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu gminy. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 28 lutego 2023 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Do wniosku należy dosłać zdjęcie wyrobów azbestowych w wersji elektronicznej, oznaczone adresem, imieniem i nazwiskiem, na skrzynkę email: azbest@lipcereymontowskie.pl, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie oraz pod numerem tel. 46 831 61 66, wew. 24.

Wnioski dostępne w poniższym linku oraz w siedzibie Urzędu.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

19.01.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie na 2023 rok, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Lipce Reymontowskie, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Maków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramem pracy Rady Gminy na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

17.01.2023 Nauka programowania z Gigantami Programowania

Nauka programowania z Gigantami Programowania

14 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta, biorący udział w zajęciach w zajęciach prowadzonych przez Gigantów Programowania w ramach projektu pn. „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyli w uroczystej gali „Gigantów Programowania” otrzymali swoje pierwsze certyfikaty. W zajęciach w ramach projektu udział wzięło 36 uczniów z klas I-VIII.

Wójt Gminy Marek Sałek odebrał podziękowanie za pomoc i wsparcie w szerzeniu idei programowania wśród dzieci i młodzieży. Gmina Lipce Reymontowskie tak jak Miasto Skierniewice, Bolimów i Maków stwarza możliwość udziału w zajęciach programowania. W lutym rozpoczną się zajęcia stacjonarne dla dzieci w najnowszej sali komputerowej powstałej w ramach projektu „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich”.

Zapisy na stronie: https://giganciprogramowania.edu.pl/lokalizacje


LIPCE 766

LIPCE 767

LIPCE 768

LIPCE 769

LIPCE 770

LIPCE 771

LIPCE 772

LIPCE 773

LIPCE 774

LIPCE 775

LIPCE 776

LIPCE 777
 
13.01.2023 Ferie zimowe 2023

05.01.2023 Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!” we wtorek 10 stycznia o godz. 17.30 w GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Głównym celem projektu jest umożliwienie do 31.10.2023 r. powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia 22 (20K/2M) osobom pracującym (do których zalicza się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi m.in. w Gminie Lipce Reymontowskie, poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia większości kosztów wynagrodzenia niani dla 22 UP przez okres 10 m-cy.

Szczegóły projektu na stronie realizatora - Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska:
http://www.e-cdk.pl/?projekt=pracujacy-rodzic-szczesliwe-dziecko

Kontakt w sprawie projektu:
tel. 574 201 556
e-mail: m.huszek@eprojekty.com.pl

Regulamin projektu i wymagana dokumentacja w poniższych załącznikach:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy lub utrzymania zatrudnienia

21.12.2022 Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Informujemy o organizowanym zimowisku w górach dla dzieci, których co najmniej jeden z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Organizatorem zimowiska jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Kościelna 5a/1, 20-307 Lublin
tel. (81) 746-19-85 wew. 2
www.stowarzyszenie-kras.pl
email: stowarzyszenie@wypoczynek.org

Miejsce zimowiska: Biały Dunajec
Termin zimowiska: 21.01.2023 – 27.01.2023
Opłata dla rolników: 450,00 zł (całkowity koszt zimowiska: 1350,00zł)
Wiek dzieci: 7 – 16 lat
Transport: autokarowy

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, osoby zainteresowane prosimy o pilną rezerwację telefoniczną pod numerem 468316166 lub 468316197 wew. 21 (sekretariat Urzędu Gminy).

Dodatkowe informacje w poniższych załącznikach:

Zimowisko 2023 – oferta

Zimowisko 2023 – informacje dla rodziców

15.12.2022 Adaptacja terenu w sołectwie Mszadla

Adaptacja terenu w sołectwie Mszadla

W miejscowości Mszadla przy budynku świetlicy sołeckiej wykonana została aranżacja terenu. Prace polegały na utwardzeniu terenu przy użyciu kostki brukowej, a także urządzeniu zielenią ogródka piknikowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15.000,00 zł. Projekt współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł.


LIPCE 763

LIPCE 764

LIPCE 765
 
14.12.2022 A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego

A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego

9 grudnia br. w Teatrze Wielkim w Łodzi Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta z rąk Wicemarszałka Piotra Adamczyka odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Nagrody mają na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów, w sposób szczególny przyczyniających się do rozwoju kultury i promocji województwa łódzkiego.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, Wójt Gminy Marek Sałek oraz dyrektor GOKSiR Edyta Pintara. Wręczenie nagród połączone było z Koncertem Patroni Roku 2022 „Tylko miłość jest siłą”, którego zwieńczeniem był występ Krystiana Ochmana wraz z zespołem.


LIPCE 759

LIPCE 760

LIPCE 761

LIPCE 762

 fot. Foto-Milejka

09.12.2022 Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku

Harmonogram odbioru odpadów w 2023 roku

Urząd Gminy informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenu posesji w 2023 roku odbywać się będzie w następujących terminach:

Chlebów, Mszadla, Retniowiec, Siciska, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie:

Drzewce, Wola Drzewiecka:

Lipce Reymontowskie:

 
09.12.2022 Zakup węgla - informacja

07.12.2022 Powitanie najmłodszych mieszkańców gminy

Powitanie najmłodszych mieszkańców gminy

3 grudnia br. w sali widowiskowej GOKSiR zorganizowana została niecodzienna uroczystość. W tym dniu Wójt Gminy Marek Sałek spotkał się z najmłodszymi mieszkańcami gminy Lipce Reymontowskie i ich rodzicami. Było to powitanie nowych mieszkańców urodzonych w 2022 roku. Na spotkanie zaproszono 27 dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Każdy maluch z rąk Wójta Gminy otrzymał kocyk z herbem gminy i napisem „Witaj w gminie Lipce Reymontowskie”, książeczkę, natomiast rodzice list gratulacyjny.


LIPCE 755

LIPCE 756

LIPCE 757

LIPCE 758
 
07.12.2022 Bajkowe Mikołajki

Bajkowe Mikołajki

3 grudnia w GOKSiR dla dzieci przygotowano mikołajkowe atrakcje. Tego dnia na najmłodszych czekały świąteczne aranżacje fotograficzne z Foto Milejką; warsztaty tworzenia dekoracji świątecznych - Mikołajkowe Cudeńka, które poprowadziła p. Beata Burzyńska; „Gwiazdy na Gwiazdkę” odkrywamy talenty, karaoke-show z Ogniskiem Muzycznym; strefa Frozen, zimowe igraszki – rzuty śnieżkami; dekoracja mega-bombek; strefa kolorowych warkoczyków; kącik zabaw dla dzieci. Świątecznego i magicznego nastroju przysporzył także Święty Mikołaj, który dzieciom rozdawał prezenty i chętnie pozował do zdjęć z uczestnikami mikołajkowej zabawy.

Propozycje zabaw mikołajkowych wspaniale integrowały ze sobą młodych uczestników, inspirowały także dzieci i opiekunów do podejmowania wspólnych działań. Chodziło bowiem o stworzenie radosnego nastroju, który wprowadzić miał uczestników w niezwykły, świąteczny nastrój.

Dla uczestników przygotowano również słodki poczęstunek i popcorn. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, GOKSiR i LOWE LIPCE.


LIPCE 747

LIPCE 748

LIPCE 749

LIPCE 750

LIPCE 751

LIPCE 752

LIPCE 753

LIPCE 754
 
07.12.2022 Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

5 grudnia br. w 97. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Reymonta delegacja z Lipiec Reymontowskich udała się do Warszawy, aby na Cmentarzu Powązkowskim przy grobie literata wraz ze zgromadzoną „rodziną reymontowską” oddać hołd wybitnemu pisarzowi, piewcy wsi polskiej, laureatowi literackiej Nagrody Nobla. Przy grobie pisarza złożono kwiaty i zapalono znicze. Wójt Gminy Marek Sałek w swoim wystąpieniu podkreślił wartość twórczości pisarza dla lipieckiej gminy jak również dla narodu polskiego oraz wyraził uznanie, dla licznego grona osób, zgromadzonego przy grobie pisarza, dla którego postać Reymonta jest nadal ważna.

Lipiecka delegacja zapaliła znicze również na grobie matki pisarza i jego siostry Katarzyny, oraz na grobach aktorów grających w filmie i serialu „Chłopi”: Tadeusza Fijewskiego (odtwórcy roli Kuby), Władysława Hańczy (Macieja Boryny) oraz Barbary Ludwiżanki (Jagustynki).

W wyjeździe wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, członkowie A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta wraz z kierownik Teresą Pszczółką, delegacja uczniowska ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta wraz z dyrektor Eweliną Barańczyk, oraz przedstawiciele GOKSiR Edyta Pintara i Sławomir Supera.


LIPCE 739

LIPCE 740

LIPCE 741

LIPCE 742

LIPCE 743

LIPCE 744

LIPCE 745

LIPCE 746
 
05.12.2022 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewcach

W ramach pozyskanych środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł, kolejna świetlica wiejska z terenu Gminy Lipce Reymontowskie wzbogaciła się o nowe wyposażenie. Zostały zakupione trzy stoły ze stali nierdzewnej, a także zamontowano nowe drzwi wejściowe do świetlicy.


LIPCE 735

LIPCE 736

LIPCE 737

LIPCE 738
 
01.12.2022 Zaproszenie na Mikołajki

01.12.2022 Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Prezentujemy Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030 wraz z protokołem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii, które zostały przedłożone Zarządowi Województwa Łódzkiego celem ewentualnej konsultacji.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030 po konsultacjach społecznych

Protokół z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii

23.11.2022 Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w Drzewcach

Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej w Drzewcach

Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i budową czterech zbiorników bezodpływowych w miejscowości Drzewce.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, który wspiera inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Wartość robót wynosi 458 790,00 zł, zaś kwota pozyskanej dotacji to 100 000,00 zł.


LIPCE 731

LIPCE 732

LIPCE 733

LIPCE 734
 
23.11.2022 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXI Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu skierniewickiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w Gminie Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie.
14.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
17. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

18.11.2022 Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zapraszamy wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030.

Projekt Strategii przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój gminy przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskie dnia 23.11.2022 o godzinie 15.30.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023 – 2030. Przypominamy również, że możecie Państwo przedstawić swoje uwagi w interaktywnej ankiecie na stronie https://forms.gle/WDVVpvUttqJVfMAG8

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030

18.11.2022 Remont pomieszczeń w Wólce Krosnowskiej

Remont pomieszczeń w Wólce Krosnowskiej

W dniu 17 listopada 2022 roku odbył się odbiór zadania pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej”. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Na inwestycję przeznaczono środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.889,00 zł.


LIPCE 728

LIPCE 729

LIPCE 730
 
17.11.2022 Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.

W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

Czytaj dalej >>

15.11.2022 Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich i promocja żywności pochodzenia leśnego „Natura od kuchni”

Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
i promocja żywności pochodzenia leśnego „Natura od kuchni”

12 listopada 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich świętowało Jubileusz 90 – lecia działalności. Lipieckie Koło działa nieprzerwanie od 1932 roku i jest najstarszym KGW w naszej gminie. Z okazji jubileuszu nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz podziękowań za współpracę. Okolicznościową tabliczkę, bukiet kwiatów oraz czek na 5 000 zł na ręce Przewodniczącej Koła Pani Ireny Szychowskiej wręczyli Wójt Gminy Marek Sałek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka. Imprezę swoją obecnością uświetnił Paweł Sałek minister, doradca Prezydenta RP.

Jubileusz koła był świetną okazją do promocji żywności pochodzenia leśnego. Panie przygotowały m.in. pasztet z zająca, pieczonego dzika, leguminę z kaszy jaglanej z sosem z jeżyn i czarnego bzu, chałkę z malinami i jagodami, smalec z grzybami, miody, przetwory i nalewki z darów lasu. Wszystko to było możliwe, gdyż panie w ramach ogólnopolskiego konkursu „Natura od kuchni” pozyskały dotację z Lasów Państwowych w kwocie 5 tys. zł. Rozumiejąc, jakim atutem naszej miejscowości są piękne lasy i wspaniałe bogactwo ich darów połączyły tradycję z nowoczesnością – promocję lasów, zdrowego trybu życia i naturalnych produktów pochodzenia leśnego wraz z obchodami jubileuszu.


LIPCE 722

LIPCE 723

LIPCE 724

LIPCE 725

LIPCE 726

LIPCE 727

 Więcej zdjęć w fotogalerii

14.11.2022 Święto Naszego Noblisty

Święto Naszego Noblisty

W niedzielę 13 listopada na terenie Zagrody Ludowej upamiętniliśmy 98 rocznicę przyznania Literackiej Nagrody Nobla Wł. St. Reymontowi za powieść „Chłopi”. Z tej okazji odbyło się wspólne czytanie fragmentów jednej z najwybitniejszych w historii powieści. Fragmenty epopei czytali: Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki, Robert Telus Poseł na Sejm RP, Marek Sałek Wójt Gminy, Anna Czajka Przewodnicząca Rady Gminy oraz Marzena Jędrzejczak mieszkanka naszej gminy. Słuchaczami byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Wydarzenie zarejestrowała TVP 3 Łódź, link do nagrania (od 5:42):
https://lodz.tvp.pl/64495484/lodzkie-wiadomosci-dnia-13112022-1830


LIPCE 716

LIPCE 717

LIPCE 718

LIPCE 719

LIPCE 720

LIPCE 721

 Więcej zdjęć w fotogalerii

10.11.2022 „Pod biało-czerwoną”

„Pod biało-czerwoną”

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podniesienie flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt posadowiony przed budynkiem Urzędu Gminy. W uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, pracownicy Urzędu Gminy, uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich wraz z Wychowawcami oraz Dyrekcją szkoły. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach hymnu narodowego.

Maszt z flagą Rzeczpospolitej Polskiej został w całości sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


LIPCE 710

LIPCE 711

LIPCE 712

LIPCE 713

LIPCE 714

LIPCE 715
 
09.11.2022 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 listopada 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 18 listopada 2022 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2023

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag (pdf)

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag (docx)

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

09.11.2022 Węgiel dla mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie

Węgiel dla mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), uprzejmie informujemy, że sprzedażą i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy Lipce Reymontowskie zajmowała się będzie Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach. Skład węgla znajduje się przy ulicy Przemysłowej 2 w Skierniewicach.

Zgodnie z ustawą jw. do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Czytaj dalej >>

28.10.2022 Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Czytaj dalej >>

26.10.2022 Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

Gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora

23 października w GOKSiR odbyły się gminne obchody Dnia Seniorki i Seniora. Wójt Gminy Marek Sałek złożył serdeczne i ciepłe życzenia zgromadzonym na uroczystości seniorom. Tradycyjnie na ręce wybranej przedstawicielki seniorów, Wójt Gminy przekazał także kwiaty.

W części artystycznej dla gości wystąpili:

 • Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Białyńskie Nutki” z Białynina,
 • Klub Seniora Zgoda ze Skierniewic,
 • Grupa śpiewacza z Lipiec Reymontowskich.

Występom scenicznym towarzyszyła radosna atmosfera. Artyści integrowali się z uczestnikami we wspólnym tańcu, śpiewie, nie zabrakło także konkursów z nagrodami. Biesiadnej atmosferze sprzyjał nie tylko wesoły nastrój ale również smaczny poczęstunek.


LIPCE 706

LIPCE 707

LIPCE 708

LIPCE 709

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.10.2022 Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023–2030 – konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie
na lata 2023–2030 – konsultacje społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030. Jest to niezwykle ważny element rozwoju naszej gminy na kolejne lata.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030

W tym formularzu możecie Państwo zgłosić uwagi, sugestie, pomysły do projektu Strategii: https://forms.gle/WDVVpvUttqJVfMAG8

21.10.2022 Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Od 24 października 2022 r. (poniedziałek) do 26 października 2022 r. (środa) planowane są prace związane z układaniem nawierzchni remontowanej drogi. W związku z pracami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Odcinkami ruch na drodze będzie całkowicie wstrzymany. Za utrudnienia przepraszamy.

19.10.2022 Remont pomieszczenia w Wólce Krosnowskiej

Remont pomieszczenia w Wólce Krosnowskiej

W dniu 18 października br. odbył się odbiór zadania pod nazwą „Remont pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wólce Krosnowskiej”. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wiejską w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt zadania wyniósł 12.100,00 zł. Projekt współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł.


LIPCE 702

LIPCE 703

LIPCE 704

LIPCE 705
 
19.10.2022 Press Tour „Kreatywne Łódzkie Forum Komunikacji z Mediami”

Press Tour „Kreatywne Łódzkie Forum Komunikacji z Mediami”

13 i 14 października 2022 r. w ramach Kreatywnego Łódzkiego Forum Komunikacji z mediami odbył się wyjazd studyjny do miejsc realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Przedstawiciele mediów biorący udział w wyjeździe mieli okazję sprawdzić, jakie pozytywne zmiany zaszły w regionie skierniewickim.

Województwo łódzkie może pochwalić się wieloma osiągnięciami, w tym projektami, które możliwe były do zrealizowania dzięki pozyskanym Funduszom Europejskim. Wyjazd miał na celu zapoznanie przedstawicieli mediów z różnorodnością pomysłów, które weszły w życie dzięki unijnym dotacjom.

Czytaj dalej >>

18.10.2022 Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski.

Czytaj dalej >>

 
18.10.2022 Jesienna oferta KRUS dla dzieci i młodzieży

Jesienna oferta KRUS dla dzieci i młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla młodych mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można będzie wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Czytaj dalej >>

 
14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2022 Umowa na „Budowę boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej w miejscowości Drzewce”

Umowa na „Budowę boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej w miejscowości Drzewce”

W dniu 10 października br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i budową czterech zbiorników bezodpływowych w miejscowości Drzewce. Wykonawcą zadania jest firma DAR-CAR Dariusz Gendek z Przyłęka Dużego. Wartość robót to 458 790,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, który wspiera inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Kwota pozyskanej dotacji to 100 000,00 zł.

13.10.2022 Bezpłatne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego

Bezpłatne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że aktualnie trwają zapisy na bezpłatne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego. Wycieczki są elementem projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, wystarczy tylko wysłać zgłoszenie.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostepne są pod adresem: www.wycieczki.gmsynergy.com.pl

10.10.2022 Zmarł ks. kan. Franciszek Urbaniak

Zmarł ks. kan. Franciszek Urbaniak

W dniu 7 października br. zmarł Proboszcz naszej parafii – Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie ksiądz kanonik Franciszek Urbaniak.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 14 października 2022 r. (piątek) o godzinie 13:00 w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP Pruszków – Żbików.

Łączymy się w smutku i żałobie z najbliższymi.

Wójt Gminy Marek Sałek
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka

10.10.2022 Zbiórka elekrośmieci

Zbiórka elekrośmieci

Strażacy z OSP Lipce Reymontowskie zachęcają mieszkańców naszej gminy do oddania niepotrzebnych elektrosprzętów w ramach akcji „Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy”. Miejsce zbiórki – parking przy OSP Lipce Reymontowskie, termin zbiórki – do 15 października (sobota).

Strażacy z OSP Lipce Reymontowskie mogą również odebrać niepotrzebny sprzęt bezpośrednio od mieszkańca – po uprzednim telefonicznym ugodnieniu terminu odbioru. W tej sprawie można się kontaktować pod nr telefonu 889 994 992 lub 663 742 883.

07.10.2022 Złote Gody

Złote Gody

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w środę 5 października, w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu naszej gminy. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Marek Sałek.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

 1. Teresa i Jan Kaźmierczakowie
 2. Janina i Czesław Klimczakowie
 3. Teresa i Zdzisław Łysiowie
 4. Wanda i Kazimierz Skrobiszowie
 5. Marianna i Marian Smolarkowie
 6. Krystyna i Włodzimierz Wieczorkowie

Jubilaci z rąk Wójta Gminy Marka Sałka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Anny Czajki otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.


LIPCE 694

LIPCE 695

LIPCE 696

LIPCE 697

LIPCE 698

LIPCE 699

LIPCE 700

LIPCE 701

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

04.10.2022 KGW Mszadla w finale Ogólnopolskiego Konkursu „Festiwal KGW Polska od Kuchni”

KGW Mszadla w finale Ogólnopolskiego Konkursu
„Festiwal KGW Polska od Kuchni”

1 października na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie Koło Gospodyń Wiejskich w Mszadli reprezentowało Województwo Łódzkie i Gminę Lipce Reymontowskie w finale II Edycji Ogólnopolskim Konkursu „Festiwal KGW Polska od Kuchni”. Tegorocznym tematem było wesele w tradycji. Po wygranych czerwcowych eliminacjach w Uniejowie to właśnie Mszadla miała okazję wystartować w dwóch kategoriach.

W kategorii kulinarnej zaserwowaną potrawą było udko z kaczki sous-vide (gotowane w niskiej temperaturze), pieróg z dziadem, pure z selera i pietruszki oraz duszona czerwona kapusta z wiśniami i jabłkami. Dodatkowo oceniane było stoisko koła, które wyróżniało się na tle innych wyjątkowymi wypiekami. Zostało to ocenione bardzo wysoko, gdyż w klasyfikacji końcowej zajęło piąte miejsce.

W konkursie artystycznym Anna Czajka wykonała tradycyjne regionalne pieśni oczepinowe, które zobrazowane były pięknymi kadrami obrzędów weselnych Amatorskiego Zespołu im. Wł. St. Reymonta.

Dziękujemy KGW Mszadla za piękne reprezentowanie Gminy i gratulujemy udziału!


LIPCE 686

LIPCE 687

LIPCE 688

LIPCE 689

LIPCE 690

LIPCE 691

LIPCE 692

LIPCE 693

Link do nagrania z występu artystycznego KGW Mszadla:
https://www.youtube.com/watch?v=-LtPMUtFsCg

03.10.2022 Zaproszenie na spotkanie z LGD Baszta


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 1367338. Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 17:46