image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie
tel./fax: 46 831 61 83
email: gops@lipcereymontowskie.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich powołany został Uchwałą Nr X/40/90 z dnia 30 stycznia 1990 roku Rady Gminy Lipce Reymontowskie.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Lipce Reymontowskie i działa na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego. W skład jego wchodzą:

  • kierownik: mgr Alicja Czajka

  • mgr Urszula Zając - księgowa

  • Teresa Budzik - starszy pracownik socjalny

  • mgr Katarzyna Marat - starszy pracownik socjalny

  • Emilia Sukiennik - specjalista pracy z rodziną

  • Aleksandra Miksa - specjalista pracy z rodziną

GOPS realizuje zadania z zakresu:

  • pomocy społecznej

  • świadczeń rodzinnych

  • dodatków mieszkaniowych

  • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ochrona danych osobowych:

Ogólna klauzula informacyjna RODO

 
 

Ocena zasobów pomocy społecznej:

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

 
 

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Lipce Reymontowskie

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2028 - załącznik do Uchwały Nr XXXIV/236/23 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 15 marca 2023 r.

 
 

Uchwała nr 1/2023 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipcach Reymontowskich z dnia 16.11.2023 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lipce Reymontowskie oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych”

Uchwała nr 2/2023 Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipcach Reymontowskich z dnia 16.11.2023 r. w sprawie upoważnienia przewodniczącego i jego zastępcy do samodzielnego powoływania grup diagnostyczno-pomocowych

• Przeciwdziałanie przemocy domowej

• Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023

 
 

Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny

 
 

Ważne strony:

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku

Placówki zapewniające miejsce schronienia dla osób doznających przemocy domowej (aktualizacja lipiec 2023)

Poradnictwo specjalistyczne dla osób doznających przemocy domowej (aktualizacja lipiec 2023)

Placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób stosujących przemoc domową (aktualizacja lipiec 2023)

Poradnictwo specjalistyczne dla osób stosujących przemoc domową (aktualizacja lipiec 2023)

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku

Dane teleadresowe Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy Domowej w Łodzi

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3768049. Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 11:39