image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Zamówienia do 30.000 euro
26.10.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację gminnego stadionu w Lipcach Reymontowskich

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację gminnego stadionu w Lipcach Reymontowskich

14.10.2020 Zapytanie ofertowe na modernizację gminnego stadionu w Lipcach Reymontowskich

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na modernizację gminnego stadionu w Lipcach Reymontowskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – przedmiar robót

24.09.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021

16.09.2020 Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

16.09.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (3)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

08.09.2020 Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (3)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

04.09.2020 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (2)

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

27.08.2020 Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (2)

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

25.08.2020 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

17.08.2020 Zapytanie ofertowe na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy

12.08.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

10.08.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w miejscowości Drzewce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw w miejscowości Drzewce

04.08.2020 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

27.07.2020 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw w miejscowości Drzewce

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 2020-07-30


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę placu zabaw w miejscowości Drzewce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – opis urządzeń
Załącznik nr 6 – przedmiar robót

26.06.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną

17.06.2020 Zapytanie ofertowe na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 2020-06-18


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – przedmiar robót

16.06.2020 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną

04.06.2020 Zapytanie ofertowe na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 2020-06-10


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę urządzeń rozwijających aktywność fizyczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – projekt budowlany
Załącznik nr 5 – przedmiar robót

03.06.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na urządzenie placu zabaw we wsi Wólka Podlesie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na urządzenie placu zabaw we wsi Wólka Podlesie

25.05.2020 Zapytanie ofertowe na urządzenie placu zabaw we wsi Wólka Podlesie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na urządzenie placu zabaw we wsi Wólka Podlesie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – opis urządzeń placu zabaw
Załącznik nr 5 – przykładowe urządzenia placu zabaw

27.03.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

02.03.2020 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór wykazu zrealizowanych usług
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 7 – projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, informacja BIOZ, oświadczenia, decyzje, uzgodnienia – tom I
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami – tom II
Załącznik nr 9 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – tom III
Załącznik nr 10 – projekt zagospodarowania terenu – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: architektoniczna, sanitarna – tom I
Załącznik nr 11 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: technologia – tom II
Załącznik nr 12 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: konstrukcja – tom III
Załącznik nr 13 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: elektryczna – tom IV
Załącznik nr 14 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: sanitarna – tom V
Załącznik nr 15 – dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
Załącznik nr 16 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieć wodociągowa wraz z przyłączami
Załącznik nr 17 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej z przyłączami
Załącznik nr 18 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich
Załącznik nr 19 – przedmiar robót
Załącznik nr 20 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych
Załącznik nr 21 – wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych

02.03.2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

20.02.2020 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach 2020-02-26


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór wykazu zrealizowanych usług
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 7 – projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, informacja BIOZ, oświadczenia, decyzje, uzgodnienia – tom I
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami – tom II
Załącznik nr 9 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – tom III
Załącznik nr 10 – projekt zagospodarowania terenu – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: architektoniczna, sanitarna – tom I
Załącznik nr 11 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: technologia – tom II
Załącznik nr 12 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: konstrukcja – tom III
Załącznik nr 13 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: elektryczna – tom IV
Załącznik nr 14 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: sanitarna – tom V
Załącznik nr 15 – dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
Załącznik nr 16 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieć wodociągowa wraz z przyłączami
Załącznik nr 17 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej z przyłączami
Załącznik nr 18 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich
Załącznik nr 19 – przedmiar robót
Załącznik nr 20 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych
Załącznik nr 21 – wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych

19.02.2020 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”

31.12.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik nr 4 – wzór wykazu zrealizowanych usług
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 6 – wzór umowy
Załącznik nr 7 – projekt budowlany: projekt zagospodarowania terenu, informacja BIOZ, oświadczenia, decyzje, uzgodnienia – tom I
Załącznik nr 8 – projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami – tom II
Załącznik nr 9 – projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – tom III
Załącznik nr 10 – projekt zagospodarowania terenu – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: architektoniczna, sanitarna – tom I
Załącznik nr 11 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: technologia – tom II
Załącznik nr 12 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: konstrukcja – tom III
Załącznik nr 13 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: elektryczna – tom IV
Załącznik nr 14 – projekt budowlano–wykonawczy – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich, branża: sanitarna – tom V
Załącznik nr 15 – dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną
Załącznik nr 16 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieć wodociągowa wraz z przyłączami
Załącznik nr 17 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno–ciśnieniowej z przyłączami
Załącznik nr 18 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – rozbudowa i przebudowa części technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich
Załącznik nr 19 – przedmiar robót
Załącznik nr 20 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych
Załącznik nr 21 – wzór umowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych

26.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach

21.11.2019 Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – projekt umowy
Załącznik nr 3 – projekt budowlany
Załącznik nr 4 – przedmiar robót
Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 6 – wykaz robót wykonanych
Załącznik nr 7 – wykaz osób

21.11.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach

15.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

12.11.2019 Zapytanie ofertowe na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Drzewcach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – projekt umowy
Załącznik nr 3 – projekt budowlany
Załącznik nr 4 – przedmiar robót
Załącznik nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik nr 6 – wykaz robót wykonanych
Załącznik nr 7 – wykaz osób

07.11.2019 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

30.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

30.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową

18.10.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 – projekt umowy

18.10.2019 Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usługę cateringową w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Zmiana do zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 – projekt umowy

11.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

01.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2019/2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2019/2020

01.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup urzadzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Siciska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup urzadzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Siciska

27.09.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy

25.09.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

23.09.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu dla jednostek OSP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Lipce Reymontowskie współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

20.09.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2019/2020

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2019/2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

19.09.2019 Zapytanie ofertowe na zakup urzadzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Siciska

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup urzadzeń rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Siciska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - opis urządzeń placu zabaw
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - przykładowe urządzenia placu zabaw
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - mapa poglądowa terenu

12.09.2019 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu dla jednostek OSP

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Lipce Reymontowskie współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1a - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3 - Wzór umowy

09.09.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy

05.09.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

22.08.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

22.08.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

05.08.2019 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy

30.07.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

19.07.2019 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Zmiana do zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

27.06.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”

11.06.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik Nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik Nr 4 – wzór wykazu zrealizowanych usług
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik Nr 6 – wzór umowy
Załącznik Nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy

10.06.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”

21.05.2019 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik Nr 3 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Załącznik Nr 4 – wzór wykazu zrealizowanych usług
Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik Nr 6 – wzór umowy
Załącznik Nr 7 – Program funkcjonalno-użytkowy

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

16.05.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Drzewiecka

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Drzewiecka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - mapa poglądowa

07.05.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWCACH”

06.05.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia dydaktycznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup wyposażenia punktu dydaktycznego w ramach projektu pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zaczarowany ogródek” przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich” złożonego w ramach konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką”

16.04.2019 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWCACH”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

16.04.2019 Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia dydaktycznego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup wyposażenia punktu dydaktycznego w ramach projektu pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zaczarowany ogródek” przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich” złożonego w ramach konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług

15.04.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup wyposażenia dydaktycznego

04.04.2019 Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia dydaktycznego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup wyposażenia punktu dydaktycznego w ramach projektu pn. Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zaczarowany ogródek” przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich” złożonego w ramach konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

Zmiana do zapytania ofertowego

12.03.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Lipcach Reymontowskich wraz z zaprojektowaniem przełączenia odbiorców dotychczas korzystających z sieci

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Lipcach Reymontowskich wraz z zaprojektowaniem przełączenia odbiorców dotychczas korzystających z sieci.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - rysunki

04.03.2019 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Południowej w Lipcach Reymontowskich

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Południowej w Lipcach Reymontowskich

22.02.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Południowej w Lipcach Reymontowskich

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Południowej w Lipcach Reymontowskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenia
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - projekt umowy
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - rysunki

Odpowiedź na zapytanie oferenta

15.11.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy

08.10.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019

25.09.2018 Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

14.09.2018 Zawiadomienia o wyborze oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienia o wyborze oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

07.09.2018 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 4 – wykaz nieruchomości

30.08.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boiska wielofunkcyjnego

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze skocznią w dal

20.08.2018 Zapytanie ofertowe na przebudowę boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przebudowę boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze skocznią w dal.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - przedmiar robót
Załącznik nr 5 - projekt budowlany

08.08.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze skocznią w dal

23.07.2018 Zapytanie ofertowe na przebudowę boiska wielofunkcyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przebudowę boiska wielofunkcyjnego – bieżni ze skocznią w dal.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 3 - projekt umowy
Załącznik nr 4 - przedmiar robót
Załącznik nr 5 - projekt budowlany

18.07.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie w ramach konkursu - VIII Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB)

10.07.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Leśnej poprzez utwardzenie pobocza od ulicy Lipowej do torowiska w miejscowości Lipce Reymontowskie - Etap 1 strona lewa

10.07.2018 Zapytanie ofertowe na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie w ramach konkursu - VIII Nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

02.07.2018 Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przebudowę ulicy Leśnej poprzez utwardzenie pobocza od ulicy Lipowej do torowiska w miejscowości Lipce Reymontowskie - Etap 1 strona lewa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

23.05.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na urządzenie placu rekreacyjnego we wsi Siciska

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na urządzenie placu rekreacyjnego we wsi Siciska

14.05.2018 Zapytanie ofertowe na urządzenie placu rekreacyjnego we wsi Siciska

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na urządzenie placu rekreacyjnego we wsi Siciska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Odpowiedź na zapytanie

17.04.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw we wsi Retniowiec

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw we wsi Retniowiec

17.04.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu rekreacyjnego

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu rekreacyjnego

05.04.2018 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw we wsi Retniowiec

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę placu zabaw we wsi Retniowiec.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

05.04.2018 Zapytanie ofertowe na doposażenie placu rekreacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na doposażenie placu rekreacyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

04.04.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”

30.03.2018 Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Smog, czy to groźny smok?" złożonego w ramach konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

29.03.2018 Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”

20.03.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2 wzór oświadczenia o braku powiązań
Załącznik Nr 3 wzór wykazu zrealizowanych usług
Załącznik Nr 4 wzór wykazu osób skierowanych do realizacji
Załącznik Nr 5 wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia
Załącznik Nr 6 wzór umowy
Załącznik Nr 7 PFU

15.03.2018 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej"

15.03.2018 Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie obsługi: gastronomicznej/cateringowej podczas XXI Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta” - 10.06.2018r.

ZAPYTANIE CENOWE do składania ofert na wykonanie obsługi: montażu i demontażu sceny, nagłośnienia i oświetlenia sceny podczas XXI Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta” Lipce Reymontowskie - 10.06.2018r.

14.03.2018 Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Smog, czy to groźny smok?" złożonego w ramach konkursu pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o spełnieniu warunków

01.03.2018 Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej"

20.02.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1A wzór formularza oferty część A
Załącznik Nr 1B wzór formularza oferty część B
Załącznik Nr 2A wzór oświadczenia o braku powiązań część A
Załącznik Nr 2B wzór oświadczenia o braku powiązań część B
Załącznik Nr 3A wzór wykazu zrealizowanych usług część A
Załącznik Nr 3B wzór wykazu zrealizowanych usług część B
Załącznik Nr 4A wzór wykazu osób skierowanych do realizacji część A
Załącznik Nr 4B wzór wykazu osób skierowanych do realizacji część B
Załącznik Nr 5A wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia część A
Załącznik Nr 5B wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia część B
Załącznik Nr 6A wzór umowy część A
Załącznik Nr 6B wzór umowy część B
Załącznik Nr 7 PFU

10.01.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

19.12.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Urządzenie centrów miejscowości - Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

12.12.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

05.12.2017 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

24.11.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych - "Aktywna tablica"

14.11.2017 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu TIK

Zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych - "Aktywna tablica".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

21.09.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2017/2018

13.09.2017 Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2017/2018.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

23.08.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu rekreacyjnego

17.08.2017 Zapytanie ofertowe na budowę placu rekreacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę placu rekreacyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

17.08.2017 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na budowę placu rekreacyjnego

14.08.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej

07.08.2017 Zapytanie ofertowe na budowę placu rekreacyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę placu rekreacyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

25.07.2017 Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na usługę w zakresie udzielenia kredytu długoterminowego w walucie polskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - formularz cenowy

28.06.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw we wsi Siciska

22.06.2017 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2933E poprzez budowę chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lipce Reymontowskie - ETAP 1

20.06.2017 Zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na doposażenie placu zabaw we wsi Siciska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

19.06.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

13.06.2017 Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi powiatowej nr 2933E poprzez budowę chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lipce Reymontowskie - ETAP 1

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przebudowę drogi powiatowej nr 2933E poprzez budowę chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lipce Reymontowskie - ETAP 1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

08.06.2017 Zapytanie ofertowe na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

20.04.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na doposażenie placu zabaw we wsi Siciska

10.04.2017 Zapytanie ofertowe na doposażenie placu zabaw

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na doposażenie placu zabaw we wsi Siciska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego

28.03.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

20.03.2017 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Modyfikacja zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

20.03.2017 Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

17.03.2017 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

14.03.2017 Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie zajęć logopedycznych w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie indywidualnych konsultacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich"

07.03.2017 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup sprzętu w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

07.03.2017 Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Edukacja kluczem do sukcesu uczniów Publicznego Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

06.03.2017 Zapytanie ofertowe - indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym - zapytanie nr 2

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy - osoba fizyczna
Wzór umowy - firma

06.03.2017 Zapytanie ofertowe - warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego - zapytanie nr 2

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy - osoba fizyczna
Wzór umowy - firma

06.03.2017 Zapytanie ofertowe - warsztaty z przedsiębiorczości - zapytanie nr 2

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy - osoba fizyczna
Wzór umowy - firma

06.03.2017 Zapytanie ofertowe - zajęcia logopedyczne - zapytanie nr 2

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy - osoba fizyczna
Wzór umowy - firma

03.03.2017 Informacja w sprawie unieważnienia zapytania ofertowego z dnia 17 lutego br

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło matematyczne

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło języka angielskiego

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło języka niemieckiego

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło przyrodnicze z zakresu geografii

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło przyrodnicze z zakresu biologii

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło przyrodnicze z zakresu chemii

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - koło informatyczne

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - zajęcia z przedsiębiorczości

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - zajęcia logopedyczne

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - zajęcia terapeutyczne z psychologiem

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - indywidualne konsultacje z doradcą edukacyjno-zawodowym

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło informatyczne

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło języka angielskiego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło języka niemieckiego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło matematyczne

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - dane osobowe
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło przyrodnicze z zakresu biologii

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło przyrodnicze z zakresu chemii

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - koło przyrodnicze z zakresu geografii

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - warsztaty z przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - zajęcia logopedyczne

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

17.02.2017 Zapytanie ofertowe - zajęcia terapeutyczne z psychologiem

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie - doświadczenie zawodowe
Wzór umowy

19.12.2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie

05.12.2016 Zapytanie ofertowe na obsługę bankową

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Lipce Reymontowskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

25.10.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie"

14.10.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lipce Reymontowskie".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

27.09.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2016/2017

15.09.2016 Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2016/2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na dostawę paliwa stałego - pelletu w sezonie grzewczym 2016/2017.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

13.09.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

31.08.2016 Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipce Reymontowskie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

01.08.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mebli w ramach projektu pn. "Środowisko ponad wszystko - zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich" złożonego w ramach konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia"

29.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. "Środowisko ponad wszystko - zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich" złożonego w ramach konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia"

29.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Środowisko ponad wszystko - zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich" złożonego w ramach konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia"

25.07.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Mszada

21.07.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania na budowę altany z miejscem do grilowania we wsi Drzewce

18.07.2016 Zapytanie ofertowe na zakup mebli

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup mebli w ramach projektu pn. "Środowisko ponad wszystko - zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich" złożonego w ramach konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

18.07.2016 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu multimedialnego

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. "Środowisko ponad wszystko - zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich" złożonego w ramach konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie 2 do zapytania ofertowego

18.07.2016 Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Środowisko ponad wszystko - zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich" złożonego w ramach konkursu pn. "Nasza Eko-pracownia".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wyjaśnienie 2 do zapytania ofertowego

14.07.2016 Zapytanie ofertowe na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Mszadla

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Mszadla.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

14.07.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Mszadla

13.07.2016 Zapytanie ofertowe na budowę altany z miejscem do grilowania we wsi Drzewce

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę altany z miejscem do grilowania we wsi Drzewce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

13.07.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważenieniu postępowania na budowę altany z miejscem do grilowania we wsi Drzewce

07.07.2016 Zapytanie ofertowe na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Mszadla

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przebudowę pomieszczeń w budynku OSP Mszadla.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

07.07.2016 Zapytanie ofertowe na budowę altany z miejscem do grilowania we wsi Drzewce

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę altany z miejscem do grilowania we wsi Drzewce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

25.05.2016 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę placu zabaw we wsi Siciska

17.05.2016 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw we wsi Siciska

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na budowę placu zabaw we wsi Siciska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 4586259. Ostatnia aktualizacja: 17.07.2024 16:15