image image image
RODO   |   Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie Planowane wyłączenia PGE
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności
29.12.2023 Zaproszenie na Lipieckie Morsowanie

Formularz rejestracyjny: https://forms.office.com/r/M4giM9ZXzV

29.12.2023 Renowacja zbiornika w Chlebowie

Renowacja zbiornika w Chlebowie

Zakończyły się prace związane z renowacją zbiornika wodnego w sołectwie Chlebów. Inwestycja dofinansowana była z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 156.402,10 zł.

 
28.12.2023 Harmonogram odbioru odpadów w 2024 roku

UWAGA!
Zmiana terminu odbioru odpadów od 1 stycznia 2024 r.

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2024 r. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Poniżej przedstawiamy nowe kalendarze odbioru odpadów na 2024 r.
Prosimy o zapoznanie się z nowymi datami odbioru!

Wola Drzewiecka, Chlebów, Mszadla, Retniowiec, Siciska, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie:

Drzewce, Lipce Reymontowskie ul. Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna, Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna:
 * Uwaga - inny dzień odbioru
 
28.12.2023 Informacja o zmianie numerów kont bankowych

Informacja o zmianie numerów kont bankowych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Od 1 stycznia 2024 r. zmiana numerów kont bankowych!

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 ulegają zmianie numery kont bankowych Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie dotyczące wpłat należności od mieszkańców.

Należności z tytułu:
 • Podatki – należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Lipce Reymontowskie
  Nr 37 9288 1095 1690 1182 2000 0030
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Lipce Reymontowskie
  Nr 58 9288 1095 1690 1182 2000 0040
 • Opłaty za odbiór ścieków komunalnych – należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Lipce Reymontowskie
  Nr 79 9288 1095 1690 1182 2000 0050
 • Pozostałe należności – należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie
  Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej O/Lipce Reymontowskie
  Nr 24 9288 1095 1690 1182 2000 0070
27.12.2023 Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r.

Informacja o skróceniu czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia 2023 r.

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego będą przyjmowane do godziny 9.00. Wnioski o dowód osobisty dla osób dorosłych będą przyjmowane do godziny 12.00. Powyższe ograniczenie wynika z konieczności przeprowadzenia prac serwisowych Rejestrze Dowodów Osobistych, polegających na wdrożeniu nowej wersji systemu.

20.12.2023 Ogłoszenie o naborze wniosków

OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, działając na podstawie § 2 ust.6 regulaminu udzielenia dotacji ze środków pochodzących z rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/261/23 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie, ogłasza nabór wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 10 stycznia 2024 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie.

Uchwała Nr XXXIX/261/23 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 października 2023 r.

14.12.2023 „Mikołajki nie z tej bajki”

„Mikołajki nie z tej bajki”

9 grudnia br. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji był organizatorem imprezy „Mikołajki nie z tej bajki”. Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego powitania najmłodszych, urodzonych w 2023 roku mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie. Marek Sałek Wójt Gminy Lipce Reymontowskie i Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka skierowali ciepłe słowa wraz z życzeniami do przybyłych rodzin, a następnie wręczyli maluszkom prezenty powitalne.
Po powitaniu najmłodszych mieszkańców na scenie zaprezentowali się uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich z wesołym programem opowiadającym o niełatwym życiu szkolnym widzianym oczyma uczniów, spektakl połączony był z akcentami świątecznymi.
Po występach artystycznych Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką w asyście Św. Mikołaja wręczyli prezenty wszystkim dzieciom.
W mikołajkową atmosferę i radosną zabawę przyprawioną szczyptą magii wprowadził młodych uczestników Miś Masz.
Studio fotograficzne Foto Milejka zadbało o uwiecznienie magicznego klimatu i świątecznej scenerii na pięknych rodzinnych zdjęciach.
W programie obok zabaw nie zabrakło również kreatywnych warsztatów o tematyce świątecznej:
- wyjątkowo słodkie „Pierniki lukrem malowane” z KGW Lipce Reymontowskie;
- makramowe Mikołaje z Beatą Burzyńską;
- dekoracje świąteczne z Żanetą Karwat ART!
Projekt „Mikołajki nie z tej bajki” finansowany ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.


LIPCE 1068

LIPCE 1069

LIPCE 1070

LIPCE 1071

LIPCE 1072

LIPCE 1073

LIPCE 1074

LIPCE 1075

LIPCE 1076

LIPCE 1077

LIPCE 1078

LIPCE 1079
 
14.12.2023 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Lipce Reymontowskie

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej
w Gminie Lipce Reymontowskie

4 grudnia br. rozstrzygnięto edycję Programu Inwestycji Strategicznych poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Na opublikowanej liście dofinansowanych inwestycji nie zabrakło naszej Gminy. Na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Lipce Reymontowskie” otrzymaliśmy 395 200,00 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 80% wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20%. W ramach zadania wymienione zostaną nieenergooszczędne oprawy oświetleniowe na nowe oprawy energooszczędne LED.

12.12.2023 Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Zimowisko w górach dla dzieci rolników

Informujemy o organizowanym zimowisku w górach dla dzieci, których co najmniej jeden z Rodziców (prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Organizatorem zimowiska Towarzystwo „Nasze Szwederowo” ul. Dworcowa 45/5, 85-009 Bydgoszcz, tel. 881 772 005, 881 772 008
www.naszeszwederowo.pl
email: zimowisko@naszeszwederowo.pl

Miejsce zimowiska: Biały Dunajec
Termin zimowiska: 27.01.2024 – 03.02.2024
Opłata dla dzieci rolników: 859 zł (całkowity koszt zimowiska: 1695 zł)
Transport na miejsce wypoczynku

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 468316197, 468316166 wew. 45, 46, 47 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje w poniższych załącznikach:

Ulotka informacyjna

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

12.12.2023 Gmina dobra do życia

Gmina dobra do życia

W listopadzie Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”. Ranking opracowany został we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska. Autorzy raportu przyjrzeli się też budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto też pod uwagę poziom edukacji, liczbę przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Wśród gmin z najwyższym wskaźnikiem jakości życia (WJZ) według województw, nasza gmina w województwie łódzkim uplasowała się na czwartej pozycji, w kraju na 142. Przed nami jest najbogatsza w kraju gmina Kleszczów dalej Nowosolna, Bełchatów, Lipce Reymontowskie i za nami Łódź. Natomiast w klasyfikacji TOP 50 – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastami poniżej 5 tys. mieszkańców nasza gmina znajduje się w pierwszej dwudziestce zajmując 17 miejsce.

23.11.2023 Renowacja zbiornika w Chlebowie

Renowacja zbiornika w Chlebowie

Rozpoczęły się prace związane z renowacją zbiornika wodnego w sołectwie Chlebów. Inwestycja dofinansowana jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wykonawcą zadania jest firma Maszyny Long Mikołaj Milczarek, Brzozów 12, 96-116 Dębowa Góra. Całkowita wartość zadania 156.402,10 zł.


LIPCE 1064

LIPCE 1065

LIPCE 1066

LIPCE 1067
 
23.11.2023 Informacja

INFORMACJA

W związku z przebudową mostu na drodze powiatowej relacji Maków – Chlebów, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w dniach 22-28.11.2023 r. most w miejscowości Święte Nowaki będzie wyłączony z ruchu. Prosimy stosować się do objazdów.

23.11.2023 Pergola tarasowa w Wólce Krosnowskiej

Pergola tarasowa w Wólce Krosnowskiej

Zakończyły się prace na terenie sołectwa Wólka Krosnowska związane z montażem pergoli tarasowej. Na inwestycję przeznaczono środki pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

 
15.11.2023 Remont drogi gminnej w Drzewcach

Remont drogi gminnej w Drzewcach

W listopadzie wyłoniona w przetargu firma Larkbud Sp. z o o. z Łodzi przystąpiła do prac na drodze gminnej w miejscowości Drzewce kol. Kawęczyńska o długości 630 m. W ramach remontu zmieniona zostanie konstrukcja drogi poprzez ulepszenie jej podłoża gruntowego, rozłożenie mieszanki z kruszywa oraz masy asfaltowej. Zadanie będzie zrealizowane w tym roku.


LIPCE 1052

LIPCE 1053

LIPCE 1054

LIPCE 1055

LIPCE 1056

LIPCE 1057

LIPCE 1058

LIPCE 1059

LIPCE 1060

LIPCE 1061

LIPCE 1062

LIPCE 1063
 
10.11.2023 Zaproszenie na Uroczystość Patriotyczną

07.11.2023 Kolejna droga wyremontowana

Kolejna droga wyremontowana

Zakończyły się prace polegające na remoncie nawierzchni drogi na odcinku 290 m w miejscowości Wola Drzewiecka. Na drodze położono nową nawierzchnię asfaltową i wykonano obustronne pobocza. Łączny koszt remontu wyniósł 230 000,00 zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków finansowych Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.


LIPCE 1048

LIPCE 1049

LIPCE 1050

LIPCE 1051
 
06.11.2023 Gazeta Lipiecka

Gazeta Lipiecka

Z wielką przyjemnością informujemy, że dostępny jest kolejny numer Gazety Lipeckiej. Gazeta dostępna jest w Urzędzie Gminy i placówkach handlowych na terenie gminy. Zapraszamy do lektury tego wydania.
Link do gazety w wersji elektronicznej PDF: Gazeta Lipiecka Nr 62 (VII-IX 2023)

31.10.2023 Chodnik w Siciskach

Chodnik w Siciskach

Zakończyły się prace na terenie sołectwa Siciska związane z budową chodnika. Na inwestycję przeznaczono środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.771,00 zł, a także środki pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

 
24.10.2023 Dzień Seniorki i Seniora

Dzień Seniorki i Seniora

22 października w GOKSiR odbyły się gminne obchody „Dnia Seniorki i Seniora”. Licznie zgromadzonym seniorom życzenia złożyli: Wójt Gminy - Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy - Anna Czajka oraz dyrektor GOKSiR - Edyta Pintara. Podczas wystąpień wielokrotnie podkreślano, że to właśnie seniorzy mają ogromną wiedzę, doświadczenie życiowe, oraz są strażnikami tradycji patriotycznych, rodzinnych, kultywują kulturę naszego regionu i naszej miejscowości.
W części artystycznej zaprezentowali się: uczniowie Ogniska Muzycznego „Mały Wirtuoz”, zespół ludowy „Ziemia Skierniewicka”, Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta.
Po części artystycznej rozpoczęła się biesiada, podczas której przygrywała kapela na ludową nutę. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji seniorów, odprawiona w lipieckim kościele. Organizatorami Dnia Seniora byli: Marek Sałek Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wszystkim Seniorom raz jeszcze składamy serdeczne życzenia - wielu długich i pogodnych lat w zdrowiu, szczęściu i radości, aby jesień życia okazała się naprawdę złotą, głównie za sprawą gorących uczuć, którymi darzą was bliscy, znajomi i sąsiedzi. Mamy wielki szacunek i wdzięczność za waszą pracę i wkład w rozwój naszej gminy. Mamy też wielką nadzieję, że wciąż będziecie brać udział w życiu naszej gminy, a także, że będziecie dzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową.


LIPCE 1036

LIPCE 1037

LIPCE 1038

LIPCE 1039

LIPCE 1040

LIPCE 1041

LIPCE 1042

LIPCE 1043

LIPCE 1044

LIPCE 1045

LIPCE 1046

LIPCE 1047
 
24.10.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIX Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 wraz z Wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla powiatu skierniewickiego.
15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

17.10.2023 Mieszkańcy gminy na uroczystej premierze filmu „Chłopi”

Mieszkańcy gminy na uroczystej premierze filmu „Chłopi”

13 października w Kinoteatrze Polonez w Skierniewicach odbyła się uroczysta premiera kinowa filmu „Chłopi” w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana. Z tej okazji na wieczorny pokaz Wójt Gminy Marek Sałek zaprosił mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie. Wśród zaproszonych gości obecni byli również m. in. poseł Grzegorz Wojciechowski, poseł Dariusz Klimczak z małżonką, senator Rafał Ambrozik z małżonką, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska z mężem. Pokaz filmu uświetniło spotkanie z producentem. Na scenie kinoteatru producent Sean Bobbit w rozmowie z dziennikarzem Łukaszem Saptura opowiedział o pracach nad filmem.
Po prezentacji na uczestników czekał poczęstunek, podczas którego widzowie mogli wymienić się swoimi odczuciami i wrażeniami towarzyszącymi im podczas seansu. O oprawę gastronomiczną zadbało KGW Wola Drzewiecka we współpracy ze wszystkimi Kołami Gospodyń z Gminy Lipce Reymontowskie.
Film „Chłopi” został zrealizowany w technice animacji malarskiej, na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski. Ta innowacyjna technika realizatorska sprawiła, że dzieło Reymonta jest pokazane światu na nowo. Film jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii „najlepszy film międzynarodowy”. Trzymajmy kciuki.


LIPCE 1030

LIPCE 1031

LIPCE 1032

LIPCE 1033

LIPCE 1034

LIPCE 1035

 fot. Foto Milejka

16.10.2023 Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Drzewce

Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Drzewce

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody z wodociągu Drzewce odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 13.10.2023 r.

13.10.2023 Dotacje za frekwencję na wyborach

13.10.2023 Dzień Edukacji Narodowej

10.10.2023 Dla Gminy 10 000 000

Dla Gminy 10 000 000

Kolejne wsparcie w wysokości 10 mln zł pozyskaliśmy z VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych. Środki przeznaczone zostaną na realizację dwóch zadań. Kwota 8 mln zł na przebudowę fragmentu ul. Golki, natomiast 2 mln zł na budowę targowiska gminnego. Pozyskane środki wpłyną na poprawę gminnej infrastruktury i dalszy rozwój naszej Małej Ojczyzny.

 
09.10.2023 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mszadli kol. Sabinów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mszadli kol. Sabinów

Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lipce Reymontowskie”. Zadanie o wartości 6 439 050,00 zł współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 035 000,00 zł.
Jednym z działań przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mszadla. Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków na kolonii Sabinów.


LIPCE 1026

LIPCE 1027

LIPCE 1028

LIPCE 1029
 
06.10.2023 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2024”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 6 października 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 października 2023 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2024

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag (pdf)

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag (docx)

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

05.10.2023 Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Mszadla

Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Mszadla

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody z wodociągu Mszadla odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 5.10.2023 r.

04.10.2023 Otwarcie stacji elektroenergetycznej

Otwarcie stacji elektroenergetycznej

29 września Marek Sałek Wójt Gminy wziął udział w uroczystym otwarciu elektroenergetycznej stacji 110/15kV w Słupi.
Nowy obiekt to warta blisko 10 milionów złotych inwestycja spółki PGE Dystrybucja, która jest przykładem łączenia energii odnawialnej z jej efektywną dystrybucją. Nowo otwarta stacja jest rozwinięciem rozdzielni powstałej w 2014 roku na potrzeby farmy wiatrowej. Jak to bardzo ważna inwestycja dla naszej gminy ponieważ ma wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców oraz stworzy możliwość dalszego rozwoju źródeł OZE w naszej gminie.
Ze strony Grupy PGE w otwarciu stacji uczestniczyli: Wiceprezes Zarządu Jan Frania, Dyrektorzy Andrzej Piętka i Piotr Bogumił oraz Józef Dziuda.
Uroczystości swoją obecnością uświetnili: Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Paweł Sałek Doradca Prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych, senator Rafał Ambrozik.


LIPCE 1022

LIPCE 1023

LIPCE 1024

LIPCE 1025
 
02.10.2023 Remont drogi powiatowej nr 2935E relacji Maków-Chlebów

Remont drogi powiatowej nr 2935E relacji Maków-Chlebów

Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej relacji Maków – Chlebów na terenie naszej gminy. Obecnie roboty wykonywane są na odcinku od Makowa do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Słupia – Pszczonów.
Liderem wspólnego projektu jest Gmina Maków. Wartość robót budowlanych opiewa na 12 470 180,17 zł.
Zadanie dofinansowane jest z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 925 000,00 zł.


LIPCE 1019

LIPCE 1020

LIPCE 1021
 
28.09.2023 Dar Gminy Lipce Reymontowskie dla skierniewickiego szpitala

Dar Gminy Lipce Reymontowskie dla skierniewickiego szpitala

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Marek Sałek i Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka oficjalnie przekazali Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach Pani Edycie Cieślak nowoczesny fotel ginekologiczny.

Koszt zakupu sprzętu został sfinansowany w całości przez gminę Lipce Reymontowskie. Wartość zakupu fotela to kwota 20 000,00 zł. Nowy sprzęt trafi do Poradni położniczo - ginekologicznej przy Wita Stwosza.

Mamy nadzieję, że podarowany sprzęt będzie służył pacjentkom z terenu naszej gminy.


LIPCE 1015

LIPCE 1016

LIPCE 1017

LIPCE 1018
 
26.09.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Drzewce

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Drzewce

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 26 września 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Drzewce (dotyczy miejscowości Drzewce oraz Wola Drzewiecka kol. Koryciska i Zakolej) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco. Szczegóły w poniższych załącznikach:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 26.09.2023 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 26.09.2023 r.

25.09.2023 Nowe place zabaw

Nowe place zabaw

Najmłodsi mieszkańcy gminy Lipce Reymontowskie mogą cieszyć się z nowych placów zabaw. W sołectwach Chlebów i Mszadla miejsca zabaw zostały doposażone w kolejne zabawki, zaś w sołectwie Lipce Reymontowskie, na terenie mini parku w miejscu dotychczasowego wybudowany został nowy plac zabaw. Miejsca są całkowicie bezpieczne i przystosowane do zabawy. Na realizację zadań wydatkowano: w Lipcach Reymontowskich - 50 168,50 zł, w Mszadli - 29 289,50 zł, w Chlebowie - 32 648,00 zł. Plac zabaw w sołectwie Chlebów współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 12 000,00 zł w ramach programu „Sołectwo na plus”.

 
22.09.2023 Sprzątanie Świata za nami

Sprzątanie Świata za nami

Dzisiaj wielkie sprzątanie gminy. Tak, jak co roku uczniowie z naszych szkół włączyli się w Akcję Sprzątania Świata, która odbywa się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi” i jest akcją jubileuszową. Od pierwszego worka zebranego w 1994 roku mija dokładnie 30 lat.

Uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Dzieci sprzątały ulice Lipiec Reymontowskich, miejscowość Drzewce i Mszadlę. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów widoczne.

Udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i przeprowadzenie akcji.


LIPCE 1011

LIPCE 1012

LIPCE 1013

LIPCE 1014
 
19.09.2023 Skierniewickie święto

Skierniewickie święto

W miniony weekend nie zabrakło Gminy Lipce Reymontowskie na 46 Skierniewickim Święcie Kwiatów Owoców i Warzyw.

W sobotę reprezentacja gminy uczestniczyła w paradzie rozpoczynającej coroczne święto. Gminę reprezentowali: Wójt Gminy Marek Sałek z małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak, członkowie A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, zawodnicy Szkółki Piłkarskiej GOKSiR oraz Młodzieżowe Drużyny OSP z Lipiec Reymontowskich i Woli Drzewieckiej. Stoisko promocyjne przygotowały Panie z KGW Wola Drzewiecka.

W niedzielę natomiast na scenie zaprezentował się A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta oraz młode artystki: Julia Maszkowska, Aleksandra i Lena Marat oraz Lena Wójt.


LIPCE 999

LIPCE 1000

LIPCE 1001

LIPCE 1002

LIPCE 1003

LIPCE 1004

LIPCE 1005

LIPCE 1006

LIPCE 1007

LIPCE 1008

LIPCE 1009

LIPCE 1010

 fot. Sławomir Supera oraz CKiS Skierniewice

 Więcej zdjęć w fotogalerii

19.09.2023 Ogłoszenie

UWAGA

W dniu 19 września 2023 droga powiatowa relacji Chlebów - Maków na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1319E (Lipce - Pszczonów) do Makowa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Prosimy stosować się do wyznaczonych objazdów.

18.09.2023 Zbiórka krwi dla mieszkańca Gminy Lipce Reymontowskie

Zbiórka krwi dla mieszkańca Gminy Lipce Reymontowskie

Drodzy mieszkańcy,

w najbliższą środę 20 września od godz. 9.00 w budynku OSP Drzewce odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi dla Pana Grzegorza Dziuda - mieszkańca sołectwa Drzewce, który choruje na białaczkę.

Dla krwiodawców KGW Drzewce zapewni słodki poczęstunek oraz napoje.

Jeśli ktoś z Was nie będzie mógł być z Nami w tym dniu, a chciałby pomóc, to krew można oddawać w każdym punkcie krwiodawstwa z dopiskiem:

Grzegorz Dziuda, Szpital im. Kopernika w Łodzi, Oddział Hematologii

Zapraszamy do uczestnictwa w akcji. Pomagajmy - mamy to we krwi!

15.09.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów

W okresie pomiędzy 21 września a 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie naszej gminy. Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności.

Więcej informacji w załącznikach:

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 11 września 2023 roku w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

14.09.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Mszadla

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Mszadla

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 14 września 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Mszadla (dotyczy miejscowości Mszadla, Wólka Krosnowska, Wólka Podlesie i Siciska) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 14.09.2023 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 14.09.2023 r.

13.09.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Drzewce

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Drzewce

Informujemy, że woda z wodociągu Drzewce (dotyczy miejscowości Drzewce oraz Wola Drzewiecka kol. Koryciska i Zakolej) nie nadaje się do spożycia. Woda może być użytkowana wyłącznie do celów porządkowych. W dniu 14.09.2023 firma CEWOKAN dostarczy do konserwatora wodociągu wodę przydatną do picia. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 13.09.2023 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 13.09.2023 r.

13.09.2023 Ogłoszenie

UWAGA

W dniach 14-15 września 2023 droga powiatowa relacji Chlebów - Maków na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1319E (Lipce - Pszczonów) do Makowa będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Prosimy stosować się do wyznaczonych objazdów.

13.09.2023 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

POZIOM 2

Obszar wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla ozonu: prognozowane na dzień 13.09.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje: powiat skierniewicki.

Przyczyny: warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu.

Ozon jest produktem reakcji fotochemicznych (inicjowanych poprzez oddziaływanie światła słonecznego) z udziałem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Najwyższe stężenia ozonu rejestrowane są w okresie letnim przy dużym nasłonecznieniu.

Data wystąpienia i przewidywany czas trwania ryzyka: 13.09.2023 r. godz. 9.00, ryzyko przekroczenia może się utrzymywać do godziny 24.

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) dla ozonu w powietrzu.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu: mieszkańcy gminy Lipce Reymontowskie

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności: Osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc. Osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu. Osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: Osoby podatne na zanieczyszczenie powietrza ozonem mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcję.

Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Poniżej treść ostrzeżenia oraz wykaz obowiązujących ostrzeżeń dla woj. łódzkiego:
https://powietrze.lodzkie.pl/komunikaty-i-ostrzezenia/informacje-i-ostrzezenia-o-przekroczeniach

12.09.2023 Modernizacji oświetlenia ulicznego

Modernizacji oświetlenia ulicznego

W sierpniu br. zakupiono nowoczesne oprawy uliczne typu LED. Koszt zadania wyniósł 12.000,25 zł, został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł. w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

 
11.09.2023 Sportowe zmagania najmłodszych strażaków

Sportowe zmagania najmłodszych strażaków

Niedziela 10 września 2023 roku na stadionie gminnym upłynęła pod znakiem zmagań młodych strażaków. W gminnych zawodach sportowo - pożarniczych Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wzięło udział 5 drużyn:

Dziecięce Dryżyny Pożarnicze:
– OSP Wola Drzewiecka
– OSP Wólka Krosnowska

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
– OSP Drzewce
– OSP Lipce Reymontowskie
– OSP Wola Drzewiecka

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej. Pogoda nam sprzyjała i uczestnikom zawodów dopisywały humory, a pożarnicze zmagania były nie tylko sprawdzianem umiejętności, ale także świetną zabawą.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale i puchary z rąk Marka Sałka - Wójta Gminy, Anny Czajki - Przewodniczącej Rady Gminy oraz Anny Gidrewicz - Krawczyk - Prezes ZOG ZOSP RP w Lipcach Reymontowskich. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja na czele z kpt. Piotrem Baleją.

Młodym druhom dopingowali licznie przybyli mieszkańcy, rodzice oraz przedstawiciele OSP. Dziękujemy wszystkim opiekunom za bardzo dobre przygotowanie drużyn a rodzicom za wsparcie.

Po zmaganiach sportowych na uczestników i kibiców czekała strażacka grochówka i grill. Dla dzieci dodatkowo dmuchańce, wata cukrowa, popcorn oraz największa wodna niespodzianka od druhów strażaków z Lipiec i Woli Drzewieckiej, czyli prysznic pod gołym niebem z armatek wodnych.

Dziękujemy druhom strażakom z wszystkich gminnych jednostek za pomoc w przygotowaniu zawodów, poczęstunku i obsługę.


LIPCE 987

LIPCE 988

LIPCE 989

LIPCE 990

LIPCE 991

LIPCE 992

LIPCE 993

LIPCE 994

LIPCE 995

LIPCE 996

LIPCE 997

LIPCE 998
 
08.09.2023 To już 84 lata!

To już 84 lata!

W dniu dzisiejszym w przypadającą w tym roku 84-tą rocznicę pacyfikacji wsi Mszadla, Teresin i Mikuły, dla upamiętnienia ofiar żołnierzy Armii „Łódź” oraz mordu na ludności cywilnej dokonanej przez żołnierzy Wehrmachtu tak jak co roku spotkaliśmy się przy pomnikach w Dąbrowie Mszadelskiej oraz Teresinie.

W zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Lipcach Reymontowskich uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Jolanta Bartosik Sekretarz Gminy, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich Ewelina Barańczyk, Sławomir Supera pracownik GOKSiR, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich.

Po wspomnieniach z tamtych lat przedstawionych przez Panią Dyrektor szkoły oraz nauczycielkę Panią Danutę Łaską złożone zostały wiązanki i zapalone znicze. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń odśpiewano również hymn Polski.


LIPCE 981

LIPCE 982

LIPCE 983

LIPCE 984

LIPCE 985

LIPCE 986
 
07.09.2023 Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Marek Sałek Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się w najbliższą niedzielę 10 września na Stadionie w Lipcach Reymontowskich.

Jak co roku na kibiców i sympatyków sportów pożarniczych czekają nie tylko emocje związane z rywalizacją najmłodszych strażaków ochotników ale też wata, popcorn, grochówka strażacka i ... tor przeszkód oraz dmuchańce dla dzieci.

W zawodach udział wezmą dzieci i młodzież należące do Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych działających w jednostkach: OSP Drzewce, OSP Lipce Reymontowskie, OSP Wola Drzewiecka, OSP Wólka Krosnowska. Bardzo liczą na doping, więc nie może Was zabraknąć!

Zaczynamy o 15.00!

05.09.2023 Z wizytą u najstarszej mieszkanki

Z wizytą u najstarszej mieszkanki

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka oraz podinspektor Halina Wieszczy złożyli życzenia urodzinowe naszej najstarszej mieszkance gminy. Pani Kazimiera Szychowska ukończyła właśnie 102 lata. Życzymy kolejnych lat w zdrowiu. W następnym roku też będziemy!


LIPCE 975

LIPCE 976

LIPCE 977

LIPCE 978

LIPCE 979

LIPCE 980
 
05.09.2023 Dożynki na Jasnej Górze

Dożynki na Jasnej Górze

W minioną niedzielę 3 września podczas odbywających się dożynek Jasnogórskich nasi mieszkańcy Dorota i Paweł Krychniakowie z dziećmi byli honorowymi gośćmi święta Dziękczynienia - starostami tych ogólnopolskich dożynek. W mszy świętej dożynkowej uczestniczył Wójt Gminy Marek Sałek z rodziną oraz proboszcz naszej parafii ks. kn. Janusz Zabłocki.

Za możliwość uczestnictwa Gminy Lipce Reymontowskie w tym pięknym dożynkowym zwyczaju - Ogólnopolskim Święcie Dziękczynienia Bogu za plony, Wójt Gminy złożył podziękowania ks. prof. dr hab. Stanisławowi Sojce Sekretarzowi Krajowego Duszpasterstwa Rolników.


LIPCE 969

LIPCE 970

LIPCE 971

LIPCE 972

LIPCE 973

LIPCE 974
 
04.09.2023 Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 132 w Lipcach Reymontowskich

z dnia 4 września 2023 r.

Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Komisja Okręgowa Nr 132 w Lipcach Reymontowskich zawiadamia członków Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, że w okręgu wyborczym Nr 132 w Lipcach Reymontowskich w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych członków Rady Powiatowej Komisja Okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów a odpowiednio pozostały mandat pozostaje nieobsadzony:

 1. Jacek Dziuda, Okręg Wyborczy Nr 132

Przewodniczący Okręgowej Komisji
Irmina Anna Wójt

04.09.2023 Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 132 w Lipcach Reymontowskich

z dnia 4 września 2023 r.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych (Dz.U. 2022 poz. 183 i § 15 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 24 września 2023 r. w (jednomandatowym lub dwumandatowym) okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Lipce Reymontowskie zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

ALFABETYCZNY WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY POWIATOWEJ POWIATUSKIERNIEWICKIEGO IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Lp. Imię/Imiona Nazwisko Okręg wyborczy Nr
1 Jacek Dziuda 132

Przewodniczący Okręgowej Komisji
Irmina Anna Wójt

04.09.2023 Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

01.09.2023 Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Gmina Lipce Reymontowskie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wypełnienie deklaracji uczestnictwa z określeniem zapotrzebowania na wskazane w deklaracji odnawialne źródła energii. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września br. do godz. 13.00.

Szacowany wkład własny mieszkańca – do 35% wartości inwestycji.

Poniżej do pobrania deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wzór, jak poprawnie wypełnić dokument. Deklaracja również do pobrania w Urzędzie Gminy.

Wraz z deklaracjami proszę dostarczyć do wglądu aktualny/ostatni rachunek za energię elektryczną.

DEKLARACJA DO POBRANIA

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI

30.08.2023 Informacja Wojewody Łódzkiego

Informacja Wojewody Łódzkiego dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych

Wojewoda Łódzki informuje, że do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne do 5 ha użytków rolnych, mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W związku ze zbliżającym się terminem, jaki pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania wsparcia zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze rozpowszechnienie informacji dot. tego programu wśród rolników na Państwa terenie.

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników). Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo).

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
 • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowoklimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności dla małych gospodarstw. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

29.08.2023 100 lat OSP Drzewce

100 lat OSP Drzewce

W niedzielę 27 sierpnia br. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach odbyła się polowa msza święta oraz uroczysty apel z okazji 100-lecia powstania jednostki i przekazania jej nowego sztandaru. Fundatorami sztandaru była Gmina Lipce Reymontowskie oraz Karolina i Marek Sałek. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz kanonik Janusz Zabłocki. Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się druhom odznaczenia oraz dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej wszystkich strażaków z jednostki OSP Drzewce. Strażacy otrzymali mnóstwo miłych słów i podziękowań. Pani Ewa Wendrowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, przekazała czek o wartości 21 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

To piękne święto uświetniły występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach oraz Zespołu Młodych Artystek z Lipiec Reymontowskich przygotowanych przez p. Bogusławę Drzewiecką. KGW Drzewce na swoim stoisku przygotowało degustację potraw na bazie surowców leśnych w ramach projektu pn. „Drzewieckie Leśne Smaki”. Projekt promujący żywność pochodzenia leśnego uzyskał z Lasów Państwowych dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.

Jubilatom i wszystkim odznaczonym składamy gratulacje i życzymy kolejnych udanych lat służby i bezpiecznych powrotów z akcji.


LIPCE 933

LIPCE 934

LIPCE 935

LIPCE 936

LIPCE 937

LIPCE 938

LIPCE 939

LIPCE 940

LIPCE 941

LIPCE 942

LIPCE 943

LIPCE 944

LIPCE 945

LIPCE 946

LIPCE 947

LIPCE 948

LIPCE 949

LIPCE 950

LIPCE 951

LIPCE 952

LIPCE 953

LIPCE 954

LIPCE 955

LIPCE 956

LIPCE 957

LIPCE 958

LIPCE 959

LIPCE 960

LIPCE 961

LIPCE 962

LIPCE 963

LIPCE 964

LIPCE 965

LIPCE 966

LIPCE 967

LIPCE 968
 
25.08.2023 Altana w Woli Drzewieckiej z nowym wyposażeniem

Altana w Woli Drzewieckiej z nowym wyposażeniem

Mieszkańcy wsi Wola Drzewiecka mogą już w pełni korzystać z wybudowanej w roku ubiegłym altany dzięki doposażeniu jej w meble ogrodowe - stół i dwie ławy. Ponadto teren altany został utwardzony kostką brukową.

 
22.08.2023 KGW Drzewce na dożynkach wojewódzkich

KGW Drzewce na dożynkach wojewódzkich

W niedzielę 20 sierpnia w gminie Paradyż odbywały się Dożynki Województwa Łódzkiego 2023, podczas których nie zabrakło również naszej gminy. W Paradyżu reprezentowało nas Koło Gospodyń Wiejskich z Drzewiec. Na stoisku mogliśmy skosztować przygotowane przez Panie ciasta, kiełbaski z cebulą, gołąbki – danie konkursowe, lemoniadę.


LIPCE 927

LIPCE 928

LIPCE 929

LIPCE 930

LIPCE 931

LIPCE 932
 
22.08.2023 Dożynki Powiatowe

Dożynki Powiatowe

W niedzielę 20 sierpnia nasza gmina wzięła udział w Dożynkach Powiatowych których tegorocznym gospodarzem była gmina Godzianów. W korowodzie dożynkowym gminę reprezentowali: Wójt Gminy – Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Czajka, Sekretarz Gminy – Jolanta Bartosik, członkinie KGW Wola Drzewiecka i MDP z Woli Drzewieckiej. Wieniec dożynkowy oraz stoisko gminne przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Drzewieckiej. W części artystycznej nie mogło zabraknąć naszych młodych gwiazd, artystek z Ogniska Muzycznego Mały Wirtuoz: Leny Wójt, Aleksandry i Leny Marat i Julii Maszkowskiej. Występującym akompaniowali Marek Dziuda i Jerzy Drzewiecki. Przygotowaniem uczestników zajęła się Bogusława Drzewiecka.


LIPCE 918

LIPCE 919

LIPCE 920

LIPCE 921

LIPCE 922

LIPCE 923

LIPCE 924

LIPCE 925

LIPCE 926
 
22.08.2023 Informacja

INFORMACJA

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 132 w Lipcach Reymontowskich

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 132 w Lipcach Reymontowskich informuje, iż w dniu 24 września 2023 roku odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Komisja przyjmować będzie w siedzibie Urzędu Gminy (sala posiedzeń) w dniu 4 września 2023 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich (pokój nr 3) na okres 5 dni roboczych od dnia 25 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Okręgowa Komisja Wyborcza
Nr 132
w Lipcach Reymontowskich

11.08.2023 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia obchodzić będziemy 103 rocznice zwycięstwa Bitwy Warszawskiej, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Od 1992 roku dzień ten jest ustanowiony Świętem Wojska Polskiego.

Zachęcamy mieszkańców do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie naszej flagi narodowej na swoich posesjach, domach, balkonach – z zachowaniem szacunku dla naszego narodowego symbolu.

 
27.07.2023 Zaproszenie na webinarium - cyberbezpieczeństwo

Zaproszenie na webinarium - cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium odbędzie się 4 września 2023 r. godz. 10:00 - 12:35.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 1 września 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Celem webinarium jest zwiększenie świadomości w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 r., a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

26.07.2023 Renowacja postaci z Reymontowskich „Chłopów”

Renowacja postaci z Reymontowskich „Chłopów”

Trwają prace nad renowacją rzeźb - postaci z reymontowskich „Chłopów”, które od ponad 20 lat wpisują się w pejzaż naszej Zagrody Ludowej. Prace wykonywane są przez mieszkańca Lipiec Reymontowskich Pana Zdzisława Łysia.


LIPCE 914

LIPCE 915

LIPCE 916

LIPCE 917
 
26.07.2023 Informacja w sprawie suszy rolniczej

Informacja w sprawie suszy rolniczej

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że na terenie naszej gminy potwierdzone zostało wystąpienie suszy rolniczej.

Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy (z wyjątkiem szkód w środkach trwałych tj. przede wszystkim w drzewach i krzewach owocowych) składa się za pośrednictwem PUBLICZNEJ APLIKACJI „Zgłoś szkodę rolniczą”, dostępnej na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aplikacja do szacowania strat spowodowanych suszą na 2023 rok została uruchomiona 20 lipca 2023 roku.

W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Lipcach Reymontowskich w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy).

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.

26.07.2023 Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. Urząd Gminy będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1–31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2–31 października 2023 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki:

Wzór wniosku - akcyza

Wzór wniosku - akcyza - świnie owce kozy konie

Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023 r.

19.07.2023 Aleksander Koszewski w Pucharze Europy w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

Aleksander Koszewski w Pucharze Europy
w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

19 lipca br. Marek Sałek - Wójt Gminy zorganizował spotkanie z przewodniczącą Rady Gminy – Panią Anną Czajką, radnymi Moniką Staniaszczyk i Martą Czajką oraz Aleksandrem Koszewskim utytułowanym sportowcem, mieszkańcem gminy Lipce Reymontowskie, który w dniach 30 lipca – 4 sierpnia 2023 r. we Francji będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Wydarzenie było okazją do rozmowy o odniesionych sukcesach Olka na arenie ogólnopolskiej i o jego planach na przyszłość. Wójt Gminy wręczył również voucher o wartości 1500 zł, które jest nie tylko wsparciem finansowym ale również wyrazem uznania dla pasji, poświecenia i ciężkiej pracy, które Olek wkłada w rozwijanie swojego talentu. Wszyscy trzymajmy kciuki za dobry start Olka.


LIPCE 911

LIPCE 912

LIPCE 913
 
18.07.2023 Renowacja zbiornika jeszcze w tym roku

Renowacja zbiornika jeszcze w tym roku

17 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisana została umowa na renowację zbiornika wodnego w Chlebowie. Umowę z naszej strony podpisał Wójt Gminy Marek Sałek i Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak, natomiast ze strony Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk i członek Zarządu Andrzej Górczyński. Gmina na renowację otrzyma dofinansowanie w kocie 150 000,00 zł.

 
17.07.2023 Ponad trzy miliony na remont zabytków

Ponad trzy miliony na remont zabytków

14 czerwca ogłoszono wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Do dofinansowania zakwalifikowane zostały dwa nasze projekty. Gmina otrzyma dofinansowanie na „Remont budynków Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich” w kwocie 1 960 000,00 zł oraz na „Remont ogrodzenia Zespołu Kościoła parafialnego pw. Krzyża Świętego” w kwocie 1 078 000,00 zł. Oba zadania zostaną dofinansowane w 98 % ze środków Programu.


LIPCE 909

LIPCE 910
 
14.07.2023 O ogrodach bez ogródek - zapraszamy na ogrodowe webinaria!

O ogrodach bez ogródek - zapraszamy na ogrodowe webinaria!

Już w najbliższy piątek, 14 lipca, rusza niezwykły cykl szkoleń online w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”, którego pomysłodawcą jest Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Zapraszamy wszystkich entuzjastów ogrodnictwa z województwa łódzkiego na inspirujące webinaria, pełne praktycznych wskazówek i porad ekspertów. Doświadczeni specjaliści, w tym wybitni fachowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, poprowadzą szkolenia, podczas których podzielą się nieocenionymi poradami dotyczącymi aranżacji nieużytkowanych przestrzeni oraz pielęgnacji roślin w harmonii z naturą i zmieniającym się klimatem.

Aby wziąć udział w webinariach, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej wlop.clickmeeting.com

Serdecznie zapraszamy.

Webinaria internetowe organizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

06.07.2023 150 000 zł na renowację zbiornika wodnego w Chlebowie

150 000 zł na renowację zbiornika wodnego w Chlebowie

Z budżetu Województwa Łódzkiego Gmina pozyskała środki w kwocie 150 000,00 zł na renowację zbiornika wodnego we wsi Chlebów. Inwestycja polegać będzie na oczyszczeniu stawu z zalegającego mułu i roślinności, uformowaniu skarp zbiornika. Zadanie planowane jest do realizacji w bieżącym roku.


LIPCE 906

LIPCE 907

LIPCE 908
 
05.07.2023 Kolejne dofinansowanie budowy drogi

Kolejne dofinansowanie budowy drogi

3 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisana została umowa na dofinansowanie budowy drogi we wsi Wola Drzewiecka na odcinku 0,290 km. Umowę podpisali ze strony Urzędu Marszałkowskiego Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Andrzej Górczyński – członek Zarządu Województwa Łódzkiego, natomiast z naszej strony Wójt Gminy Marek Sałek oraz Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak. Gminie na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych przyznano dofinansowanie w kwocie 91.310,00 zł. Droga o nawierzchni bitumicznej wybudowana zostanie w tym roku.


LIPCE 904

LIPCE 905
 
05.07.2023 Absolutorium dla Wójta Gminy

Absolutorium dla Wójta Gminy

29 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Jednym z punktów porządku obrad była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły udzielili Wójtowi Gminy Markowi Sałkowi absolutorium za 2022 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju gminy i za wspólną pracę dla dobra społeczności lokalnej. Rok 2023 to rok wielu inwestycji i zadań realizowanych z udziałem środków pozyskanych z zewnętrz – gmina zrealizowała 40 projektów.


LIPCE 902

LIPCE 903
 
04.07.2023 Apel Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach

Placówka Terenowa KRUS w Skierniewicach apeluje:

Postępuj mądrze i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej. Jedną z kampanii Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2023 roku jest akcja „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie zwykle powodują najgroźniejsze urazy.

W I półroczu 2023 roku w województwie łódzkim zgłoszono 443 wypadki przy pracy rolniczej, z czego do Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach zgłoszono 20 zdarzeń. Liczba zgłoszonych wypadków jest coraz niższa, jednak należy pamiętać, że każdy wypadek to ból i cierpienie poszkodowanego i jego rodziny, długa rekonwalescencja i wymierne straty dla prowadzonego gospodarstwa.

W załączniku podstawowe zasady bhp, które mogą uchronić przed wypadkiem podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych:

BHP przy maszynach lato 2023

30.06.2023 Remont toalet zakończony

Dostępny samorząd – granty


Remont toalet zakończony

W dniu 27 czerwca br. dokonano odbioru prac dotyczących zadania pn. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach zadania przeprowadzony został remont z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych toalet znajdujących się na parterze budynku Urzędu. Całkowity koszt zadania wyniósł 121.941,95 zł. Remont przeprowadzono przy udziale środków pozyskanych z PFRON w kwocie 100.000 zł.


LIPCE 896

LIPCE 897

LIPCE 898

LIPCE 899

LIPCE 900

LIPCE 901
 
27.06.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXVII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
1) debata nad raportem gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdań finansowych za 2022 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego;
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego;
4) opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
5) wniosek absolutoryjny sformułowanego przez komisje rewizyjną i opinia komisji w sprawie wykonania budżetu;
6) opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym prze komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok w gminie Lipce Reymontowskie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2025 wraz z Wieloletnią Prognozą Długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

22.06.2023 Międzynarodowy Wyścig Kolarski przejedzie przez naszą gminę

Międzynarodowy Wyścig Kolarski przejedzie przez naszą gminę

Już 28 czerwca br. przez naszą gminę przejedzie Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. Kolarze wystartują z Łodzi.
Do Lipiec Reymontowskich wjadą drogą powiatową od strony Słupi. Ulicą Reymonta udadzą się w kierunku Pszczonowa a potem przez Maków do Skierniewic, gdzie przy ul. Reymonta 16 przewidziano metę wyścigu.

Przejazd kolarzy planowany jest o godz. 11.53 ulicą Reymonta w Lipcach Reymontowskich natomiast o godz. 12.00 przez Chlebów do Pszczonowa. Serdecznie wszystkich zapraszamy na to niecodzienne wydarzenie.

Jednocześnie informujemy, że w tym dniu w godzinach od 11.00 do czasu przejazdu pojazdu kończącego wyścig nastąpią utrudnienia dla kierujących pojazdami. Ciąg drogi powiatowej od Słupi w kierunku Pszczonowa zostanie całkowicie wyłączony z ruchu.

Bliższe informacje nt. wyścigu dostepne są pod adresem: www.wyscig.com.pl

21.06.2023 Kolejna edycja „Dnia Reymonta” za nami...

Kolejna edycja „Dnia Reymonta” za nami...

17 czerwca odbyła się XXIV Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”. Wydarzenie podobnie jak w roku ubiegłym połączone było z II Forum Gospodarczym, któremu towarzyszyły Targi Produktów Lokalnych i Regionalnych połączone ze szkoleniami dla przedsiębiorców i mieszkańców.

„Dzień Reymonta” tradycyjnie rozpoczął przyjazd pociągu specjalnego z Łodzi. Po powitaniu przybyłych gości barwny korowód, któremu przewodziła kawalkada bryczek wyruszył w kierunku estrady plenerowej.

W części oficjalnej Wójt Gminy Marek Sałek uroczyście otworzyl XXIV edycję Dnia Reymonta. Pierwszym punktem programu było ogłoszenie wyników II edycji konkursu kulinarnego pn. „Najlepszy lipiecki pieróg”, którego laureatem zostało KGW Lipce Reymontowskie.

Program artystyczny rozpoczęły występy dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych, a także uczniów Ogniska Muzycznego „Mały Wirtuoz”. W dalszej części programu nie mogło zabraknąć występu Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta.

Po występach lokalnych artystów odbył się koncert Maryli Rodowicz – gwiazdy II Forum Gospodarczego. Królowa polskiej sceny muzycznej przyciągnęła tłumy fanów, zaś energia płynąca ze sceny i od publiczności sprawiła, że wydarzenie to na długo pozostanie w pamięci.

Kolejnym artystą, który zgromadził rzesze fanów był zespół Long&Junior – gwiazda Dnia Reymonta. Program artystyczny tradycyjnie zakończyła nocna dyskoteka plenerowa. Gościem specjalnym wydarzenia była Aleksandra Kostka. „Dzień Reymonta” wzbogaciło wesołe miasteczko, stoiska KGW i targi wystawiennicze.


LIPCE 884

LIPCE 885

LIPCE 886

LIPCE 887

LIPCE 888

LIPCE 889

LIPCE 890

LIPCE 891

LIPCE 892

LIPCE 893

LIPCE 894

LIPCE 895

 Więcej zdjęć w fotogalerii

12.06.2023 Zaproszenie na II Forum Gospodarcze i Dzień Reymonta

Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie

12.06.2023 Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Drzewce

Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Drzewce

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody wodociągu Drzewce odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 9.06.2023 r.

01.06.2023 Życzenia na Dzień Dziecka

01.06.2023 Informacja o przystąpieniu do wyboru ławnika na kadencję 2024-2027

Informacja o przystąpieniu do wyboru ławnika
na kadencję 2024-2027

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Oświadczenia kandydata na ławnika
Klauzula informacyjna

30.05.2023 Spotkanie autorskie z biskupem

Spotkanie autorskie z biskupem

W sobotę 27 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich miało miejsce spotkanie mieszkańców naszej gminy z ks. biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą – autorem książki pt. „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski a Skierniewice i Ziemia Skierniewicka”.
Spotkanie prowadził znany lipieckiej społeczności prof. dr hab. Sławomir Bralewski – historyk, bizantynolog. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Marka Sałka i ks. kan. Janusza Zabłockiego – proboszcza naszej parafii.


LIPCE 880

LIPCE 881

LIPCE 882

LIPCE 883
 
26.05.2023 Życzenia na Dzień Mamy

26.05.2023 Złote Gody

Złote Gody

Złote Gody to rocznica wyjątkowa, a także doskonała okazja do świętowania. W środę 24 maja 15 par z terenu gminy Lipce Reymontowskie świętowało 50-lecia pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości wręczone zostały jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Marek Sałek. Skierował także do jubilatów słowa uznania i podziękowania za długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Zofia i Klemens Burzyńscy
Jadwiga i Leszek Dałkowscy
Krystyna i Bronisław Dudowie
Janina i Czesław Dziudowie
Halina i Jan Kamińscy
Teresa i Wiesław Koszewscy
Jadwiga i Stanisław Krocowie
Jan i Halina Majowie
Marianna i Henryk Maraskowie
Zofia i Franciszek Markusowie
Janina i Eugeniusz Mozgowie
Zofia i Andrzej Murgrabiowie
Wiesława i Józef Smolińscy
Helena i Henryk Stefaniakowie
Krystyna i Wincenty Wawrzynowie

Jubilaci z rąk Wójta Gminy Marka Sałka oraz Przewodniczącej Rady Gminy Anny Czajki otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Nie zabrakło tortu i przygotowanego na tę okazję poczęstunku.


LIPCE 876

LIPCE 877

LIPCE 878

LIPCE 879

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.05.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXVI Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie gminy za rok 2022.
7. Współpraca Władz Samorządowych oraz Inspekcji Weterynaryjnej w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, aktualna sytuacja występowania chorób zakaźnych zwierząt na terenie kraju, plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz drób.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

23.05.2023 Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2022 – debata z udziałem mieszkańców

Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2022 – debata z udziałem mieszkańców

31 maja 2023 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przedstawi „Raport o stanie gminy”. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

28 czerwca 2023 r. planowana jest sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której będzie rozpatrywany raport, podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie składać należy najpóźniej do dnia 30 maja 2023 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (link)

19.05.2023 Informacja Wójta Gminy

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Informuję, że spotkanie w dniu 22 maja br. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji NIE JEST organizowane przez Urząd Gminy.

JEST to oferta handlowa prywatnej firmy NIE ZWIĄZANA z realizowanym przez Gminę projektem dotyczącym montażu paneli fotowoltaicznych.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
17.05.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Drzewce

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Drzewce

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 17 maja 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Drzewce (doyczy miejscowości Drzewce oraz Wola Drzewiecka kol. Koryciska i Zakolej) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 17.05.2023 r.

11.05.2023 Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje w grupie uczniów szkół podstawowych klas I-IV wygrała Lena Wójt – uczennica Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich i będzie reprezentowała nasz powiat i gminę Lipce Reymontowskie w etapie wojewódzkim w dniu 18 maja w Zgierzu.

Przy tej okazji wręczono również narody laureatom Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, wśród których byli także nasi uczniowie.


LIPCE 868

LIPCE 869

LIPCE 870

LIPCE 871

LIPCE 872

LIPCE 873

LIPCE 874

LIPCE 875
 
10.05.2023 Urodziny Władysława Stanisława Reymonta w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Urodziny Władysława Stanisława Reymonta w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

„To już 50 lat...” 8 maja w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w ramach obchodów 50-lecia utworzenia Gminy Lipce Reymontowskie, odbyły się uroczystości związane ze 156 rocznicą urodzin patrona szkoły i gminy Władysława Stanisława Reymonta.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Senator RP Rafał Ambrozik, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flejszer, st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach Joanna Paćkowska.

Głównym punktem uroczystości był wykład na temat życia i twórczości Wł. St. Reymonta, który został poprowadzony przez Panią Danutę Łaską nauczycielkę języka polskiego w szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich. Wydarzenie było też okazją do oficjalnego otwarcia i poświęcenia przez ks. kanonika Janusza Zabłockiego trzech nowoczesnych pracowni:

 • pracowni informatycznej utworzonej w ramach projektu „Nowoczesna Akademia Kompetencji TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich” współfinansowanego ze środków UE;
 • ekopracowni zrealizowanej przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”;
 • pracowni językowej utworzonej w ramach LOWE Lipce - Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Lipcach Reymontowskich.

Podczas jubileuszu rozstrzygnięto i wręczono nagrody uczestnikom Gminnego Konkursu Plastycznego „Moje miejsce na ziemi Gmina Lipce Reymontowskie”. Uczestnicy imprezy skosztowali tortu jubileuszowego przygotowanego na tą okazję.


LIPCE 852

LIPCE 853

LIPCE 854

LIPCE 855

LIPCE 856

LIPCE 857

LIPCE 858

LIPCE 859

LIPCE 860

LIPCE 861

LIPCE 862

LIPCE 863

LIPCE 864

LIPCE 865

LIPCE 866

LIPCE 867

 Więcej zdjęć w fotogalerii

09.05.2023 Dopłaty do zbóż

09.05.2023 Bezpłatne webinaria dla seniorów

Bezpłatne webinaria dla seniorów

Informujemy, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:

Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF - zaplanowane na 18 maja br. - link

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? - zaplanowane na 21 czerwca br. - link

Programy wydarzeń w załączniku:

Webinarium zaplanowane na 18 maja br.

Webinarium zaplanowane na 21 czerwca br.

05.05.2023 Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Wniosek wypełniony przez leczącego lekarza rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 31 maja 2023 r.

Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Szczegółowe informacje pod numerami tel. (44) 725 64 25 i (44) 725 64 16.

Dodatkowe informacje w załączniku:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników – informacje

04.05.2023 Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka – w dniu patrona św. Floriana, Druhnom i Druhom wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Lipce Reymontowskie składam najserdeczniejsze życzenia, wyrazy szacunku i uznania.

Dziękuję za Waszą działalność ratowniczą i bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz nieustającej opieki Świętego Floriana dla Was i Waszych Rodzin.

Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
04.05.2023 Końcowa sprzedaż węgla

Końcowa sprzedaż węgla

Informujemy, że w terminie od 8 maja do 31 lipca 2023 r. istnieje możliwość zakupu węgla. Obsługę gminy, tak jak dotychczas, prowadzi Energetyka Cieplna w Skierniewicach. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do 30 czerwca br. Sprzedaż węgla nie jest limitowana.

25.04.2023 Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W konkursie uczestniczyło 14 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasa I-IV
1. Lena Wójt - uczennica Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
2. Marcel Dura - uczeń Szkoły Podstawowej w Drzewcach

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasa V-VIII
1. Honorata Beta - uczennica Szkoły Podstawowej w Mszadli
2. Tymoteusz Sałek - uczeń Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich
3. Szymon Stefaniak - uczeń Szkoły Podstawowej w Drzewcach
4. Jacek Kolis – Mikina - uczeń Szkoły Podstawowej w Mszadli
5. Roksana Duda - uczennica Szkoły Podstawowej w Drzewcach

Najlepsi reprezentować będą naszą gminę w eliminacjach powiatowych.


LIPCE 846

LIPCE 847

LIPCE 848

LIPCE 849

LIPCE 850

LIPCE 851
 
21.04.2023 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2023

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju br. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji według następującego harmonogramu:

08.05.2023 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Lipce Reymontowskie ulice: Nowickiej, Wiatraczna
10.05.2023 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki
11.05.2023 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiosenna
12.05.2023 r. Chlebów, Retniowiec, Lipce Reymontowskie ulica: Leśna
18.05.2023 r. Wola Drzewiecka
19.05.2023 r. Drzewce
22.05.2023 r. Siciska, Mszadla

Odpady należy wystawić bezpośredno przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych – najpóźniej do godziny 6.00 rano w dniu zbiórki.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. lodówki, pralki, radia, telewizory, monitory),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. meble i odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny),
5. baterie i akumulatory.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz,
2. kamienie,
3. odzież, buty,
4. lekarstwa,
5. szkło luzem,
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna),
7. opakowania po farbach, olejach, itp.,
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych,
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa),
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach, itp.,
11. folia po materiałach budowlanych, tunelach, kiszonkach, worki po nawozach.

ŚWIADOMY UDZIAŁ W PRAWIDŁOWEJ ZBIÓRCE ODPADÓW CHRONI WSPÓLNIE NASZE NATURALNE ŚRODOWISKO

20.04.2023 Zaproszenie na koncert dla strażaków

20.04.2023 Zaproszenie na targi Agrotechnika

12.04.2023 Modernizacja hydroforni

Modernizacja hydroforni

12 kwietnia br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Lipce Reymontowskie.

W ramach zadania zmodernizowane zostaną: Stacja Uzdatniania Wody w Drzewcach oraz hydrofornia w Woli Drzewieckiej, uruchomiona zostanie studnia awaryjna Stacji Uzdatniania Wody w Mszadli oraz wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w Mszadli kol. Sabinów.

Wykonawcą zadania jest firma KM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Włocławka. Wartość robót 6.439.050,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota pozyskanego dofinansowania 5.035.000,00 zł.

11.04.2023 Informacja Okręgowego Urzdędu Górniczego w Kielcach
05.04.2023 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ptasiej grypy

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 13/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 3 kwietnia 2023 roku o wydaniu rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Rozporządzenie Nr 13/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

04.04.2023 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
03.04.2023 Porozumienie w sprawie przebudowy drogi

Porozumienie w sprawie przebudowy drogi

3 kwietnia w Urzędzie Gminy w Makowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Liderem Projektu - Gminą Maków, a Partnerami Projektu - Gminą Lipce Reymontowskie, Starostwem Powiatowym w Skierniewicach oraz Gminą Godzianów, dotyczące wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Maków - Chlebów nr 2935E”.

Na wykonanie zadania zostały pozyskane środki w ramach II edycji programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych, w wysokości 10.925.000,00 zł. Rozpoczęcie zadania planuje się na II kwartał bieżącego roku.


LIPCE 840

LIPCE 841

LIPCE 842

LIPCE 843

LIPCE 844

LIPCE 845
 
03.04.2023 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

29.03.2023 Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku

Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2023 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 3 kwietnia 2023 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00, środa w godzinach od 8.00 do 18.00, piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą do chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania w roku 2023 wynosi 37 500,00 zł.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w 2023 roku

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o udzielenie dotacji (PDF)

Wniosek o udzielenie dotacji (DOCX)

28.03.2023 Trójstronna współpraca

Trójstronna współpraca

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek – Wójt Gminy, Józef Stefaniak – Prezes OSP Drzewce oraz st. bryg Mariusz Wielgosz – Komendant Miejski PSP w Skierniewicach, podpisali aneks w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W aneksie zadeklarowano gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie, wskazano zadania ratownicze przewidziane dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników a także sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych i sposoby alarmowania.

28.03.2023 Zebranie w OSP Wola Drzewiecka

Zebranie w OSP Wola Drzewiecka

25 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Drzewieckiej, odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze. W spotkaniu uczestniczyli strażacy ochotnicy, MDP. Swoją obecnością uczestników zaszczycili również: Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka oraz Jacek Dąbrowski – radny Rady Gminy a zarazem członek OSP.

Pani prezes Anna Gidrewicz-Krawczyk po przywitaniu gości i strażaków, przeszła do podsumowania zadań za rok 2022. Druhowie udzielili jednogłośnie absolutorium Zarządowi a następnie przyjęli plan pracy Ochotniczej Straży Pożarnej na rok 2023. Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy podziękowali strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz prace społeczne w wielu gminnych uroczystościach. Życzyli druhom dalszych sukcesów. Pani prezes w imieniu strażaków podziękowała zaproszonym gościom za wsparcie finansowe jednostki oraz poprosiła o pomoc przy realizacji kolejnych planów inwestycyjnych i zakupowych. Podziękowała druhnom i druhom za pracę. Doceniła również aktywność miejscowej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


LIPCE 836

LIPCE 837

LIPCE 838

LIPCE 839
 
27.03.2023 Święto sołtysów

Święto sołtysów

W sobotę, 25 marca w Skierniewicach swoje święto uczcili sołtysi. Organizatorem uroczystości był marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. W słowach skierowanych do sołtysów powiedział m.in.
– Jesteście „pomostem” między mieszkańcami, a nami, samorządem województwa - mówił marszałek do sołtysów przypominając, że cała ostatnia kadencja samorządu województwa, to sukcesywne zbliżanie się Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do mieszkańców.
W Wojewódzkich obchodach Dnia Sołtysa uczestniczył Wójt Gminy Marek Sałek oraz sołtysi w osobach: Halina Krawczyk sołtys wsi Wola Drzewiecka, Agnieszka Pabian - sołtys wsi Retniowiec, Mirosław Gejo - sołtys wsi Chlebów oraz Andrzej Barańczyk - sołtys wsi Siciska. Uroczystości uświetnił koncert. Zespołu Ludowego Ziemia Słupecka oraz Mateusz Mijal.
Z kolei w niedzielę sołtysi wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajka uczestniczyli w powiatowych obchodach zorganizowanych przez Starostę Skierniewickiego Mirosława Belinę.


LIPCE 832

LIPCE 833

LIPCE 834

LIPCE 835

 fot. Adam Sobieszek (infoskierniewice.pl)

27.03.2023 Dotacje na sport w 2023 roku

Dotacje na sport w 2023 roku

W miesiącu lutym ogłoszony został konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie:

 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów – kwota dotacji 45.000,00 zł;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci – dotacja w kwocie 25.000,00 zł.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły oferty od Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie oraz Klubu Sportowego Jutrzenka Drzewce. W dniu 24 marca Wójt Gminy Marek Sałek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Karpowiak podpisał umowy na realizację zadań z Prezesem Klubu Sportowego Jutrzenka Szymonem Kopeć oraz Prezesem Stowarzyszenia Szkółka Piłkarska Sławomirem Superą.

22.03.2023 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
17.03.2023 Przekazanie defibrylatora jednostce OSP Drzewce

Przekazanie defibrylatora jednostce OSP Drzewce

Na walnym zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach, które odbyło się 11 marca br. Pani Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, uroczyście przekazała druhom strażakom defibrylator, zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania defibrylatora wzięli udział także: Rafał Ambrozik – senator RP, Marek Sałek – Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka – Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.

Jedną z ważniejszych spraw, które były omawiane na zebraniu to organizacja jubileuszu 100-lecia jednostki i zmiana dotychczasowego sztandaru na nowy, zgodny z obowiązującym wzorem. Druhowie zwrócili się do pana Marka Sałka – Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przyjęcie godności fundatora sztandaru, którą pan Wójt przyjął.


LIPCE 826

LIPCE 827

LIPCE 828

LIPCE 829

LIPCE 830

LIPCE 831

16.03.2023 Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym

Puchar Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym

Aleksander Koszewski w dniach 11-12 marca 2023 roku w Puławach, zajął I miejsce w Pucharze Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii Junior 83+. Jest to już kolejny sukces naszego mieszkańca. Wkrótce będzie reprezentował Polskę w Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.

Na co dzień trenuje w Skierniewickim Stowarzyszeniu „Sportowe Wariacje”, które promuje sporty siłowe, sylwetkowe oraz rowerowe. Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich.


LIPCE 823

LIPCE 824

LIPCE 825
 
10.03.2023 11 marca – Dzień Sołtysa

11 marca – Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom naszej gminy życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.
Składamy serdeczne podziękowania za Waszą pracę i zaangażowanie w realizację celów oraz działalność na rzecz rozwoju gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka

Wójt Gminy
Marek Sałek

10.03.2023 Defibrylator dla OSP Lipce Reymontowskie

Defibrylator dla OSP Lipce Reymontowskie

W minioną sobotę w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP za 2022 rok. Na zebraniu uroczyście przekazano druhom strażakom defibrylator, zakupiony w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dzięki uzyskanej dotacji OSP Lipce Reymontowskie będzie mieć możliwość wykonywania pełnego zakresu akcji ratowniczych występujących w rejonie działań jednostki. Zakup defibrylatora pozytywnie wpłynie na pomoc pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa lub innym zdarzeniu do którego wzywana jest jednostka OSP.

W uroczystości przekazania defibrylatora wzięli udział: Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Marek Sałek - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, Anna Czajka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie.


LIPCE 817

LIPCE 818

LIPCE 819

LIPCE 820

LIPCE 821

LIPCE 822

09.03.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIV Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2028”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin uprawnionych, zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/181/22 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2022”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie na rok 2023”.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Lipce Reymontowskie:
– wykład prof. dr hab. Sławomira Bralewskiego „Na dnie kotliny, dokoła stawu, leżała wieś” kilka refleksji na 50-lecie Gminy Lipce Reymontowskie 1973-2023.
13. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2022.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

08.03.2023 Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
spełnienia marzeń, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.
Życzę sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym,
uśmiechu na twarzy każdego dnia i wielu pozytywnych emocji
oraz niegasnącej wiary w siebie i swoje możliwości.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
06.03.2023 Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie

Informacja dla Mieszkańców korzystających z wodociągu Lipce Reymontowskie

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody wodociągu Lipce Reymontowskie odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 3.03.2023 r.

03.03.2023 Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Zakup węgla na preferencyjnych warunkach

Zachęcamy wszystkich uprawnionych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Skierniewicach obsługująca teren gminy Lipce Reymontowskie posiada na stanie dwa asortymenty opału: eko-groszek i orzech o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Sprzedaż węgla prowadzona jest codziennie w godz. od 7.00 do 15.00, a w soboty od 7.00 do 12.00. Wszystkim, którzy zdecydują się na zakup węgla do końca marca Energetyka Cieplna oferuje transport za połowę ceny. Zapraszamy do zakupu.

01.03.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
28.02.2023 Remont łazienek z dofinansowania z PFRON

Dostępny samorząd – granty


Remont łazienek z dofinansowania z PFRON

W lutym br. rozpoczęty został remont łazienek w budynku Urzędu Gminy na parterze, w części użytkowanej przez GOKSiR. Remont wykonywany jest w ramach projektu p.n. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnością”. W ramach zadania dotychczasowe łazienki zostaną przystosowane na łazienkę dla osób z niepełnosprawnością natomiast obecna szatnia na łazienki dla personelu i interesantów. Z kolei z części garażu zostanie wydzielone miejsce, które zaadaptowane zostanie na szatnie.

Na remont łazienek gmina pozyskała dofinansowanie z PFRON w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” - działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 100.000 zł. Wykonawcą zadania jest Firma Handlowo Usługowa FOKS Artur Foks z Woli Makowskiej, wybrana drodze zapytania ofertowego. Koszt całkowity remontu to kwota 122 tys. zł.


LIPCE 814

LIPCE 815

LIPCE 816
 
24.02.2023 Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

24.02.2023 II edycja Gminnego Konkursu Cukierniczego
23.02.2023 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipce Reymontowskie w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipce Reymontowskie w 2023 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 4 ust. 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1265, poz.1812) oraz uchwały Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2023 rok
Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o konkursie
Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej
Załącznik nr 2 Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 3 Wzór umowy o realizację zadania publicznego
Załącznik nr 4 Wzór sprawozdania z wykonania umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

20.02.2023 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 20 lutego 2023 roku o opublikowaniu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

Rozporządzenie Nr 10/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach

20.02.2023 Informacja o realizacji projektu

17.02.2023 Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu 17 lutego 2023 r. wydał rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic, wprowadzające następujące nakazy i zakazy:

NAKAZ

 1. utrzymywania drobiu w zamknięciu,
 2. karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

ZAKAZ

 1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu,
 2. gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach, konkursach i imprezach kulturalnych.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z 17 lutego 2023 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu skierniewickiego oraz Miasta Skierniewic

17.02.2023 Ostrzeżenie o silnym wietrze

Ostrzeżenie o silnym wietrze

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu – od godz. 20:00 dnia 17.02.2023 do godz. 13:00 dnia 18.02.2023. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

14.02.2023 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach
13.02.2023 100. urodziny mieszkańca Woli Drzewieckiej

100. urodziny mieszkańca Woli Drzewieckiej

Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec Woli Drzewieckiej, Pan Jan Białek w sobotę 11 lutego skończył 100 lat. W dniu dzisiejszym z tej okazji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie odbyła się doniosła uroczystość. Pan Jan zaszczycił nas swoją obecnością wraz z córką, siostrą oraz najbliższą rodziną. Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla Jubilata, ale również ważne wydarzenie dla Gminy. Dostojnemu jubilatowi Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką złożyli serdeczne gratulacje i życzenia. Nie obyło się bez tortu i kwiatów.

Dostojnemu Jubilatowi składamy gratulacje oraz życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na długie lata. Niech nam żyje 200 lat!


LIPCE 808

LIPCE 809

LIPCE 810

LIPCE 811

LIPCE 812

LIPCE 813
 
13.02.2023 Kolejne miliony dla Gminy Lipce Reymontowskie

Kolejne miliony dla Gminy Lipce Reymontowskie

6 lutego br. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę inwestycji przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. Na liście nie zabrakło Gminy Lipce Reymontowskie.

W piątek 10 lutego br. symboliczny czek na niespełna 2 miliony złotych z rąk Wiceministra Krzysztofa Ciecióry, posłów Roberta Telusa i Grzegorza Lorka oraz senatora Rafała Ambrozika odebrał Wójt Gminy Marek Sałek. Gospodarzem spotkania był Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice.

Kwota, jaka zasili gminny budżet to dokładnie 1.902.195,00 zł i zostanie przeznaczona na przebudowę drogi gminnej nr 115209E w miejscowości Drzewce o długości blisko 1,7 km. W ramach zadania zakłada się całkowitą wymianę konstrukcji drogi oraz poszerzenie istniejącej 3,5 m jezdni do szerokości 5,00 m. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od 2019 roku wpiera nasze gminne inwestycje dotyczące poprawy infrastruktury drogowej.

Środki jakie zostały pozyskane dla Gminy Lipce Reymontowskie na przełomie 4 lat to kwota około 5 milionów zł, dzięki której zmodernizowano blisko 9 km dróg gminnych.


LIPCE 805

LIPCE 806

LIPCE 807
 
09.02.2023 KOMUNIKAT skierowany do konsumentów wody z wodociągu Lipce Reymontowskie

KOMUNIKAT
skierowany do konsumentów wody z wodociągu
Lipce Reymontowskie

W związku z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 9 lutego 2023 r. skierowanym do konsumentów wody z wodociągu Lipce Reymontowskie (doyczy miejscowości Lipce Reymontowskie, Chlebów, Retniowiec) informujemy, że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 09.02.2023 r.

07.02.2023 Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, przysługuje refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poniżej udostępniamy poradnik ułatwiający złożenie wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Poradnik dla wnioskodawcy

06.02.2023 Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – Etap Gminny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – Etap Gminny

3 lutego br. Wójt Gminy Marek Sałek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anną Czajką i Koordynatorem Konkursu Renatą Szychowską wręczyli nagrody wszystkim uczestnikom etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W wymaganym terminie wpłynęło 97 prac. Do finału powiatowego Komisja zakwalifikowała prace 21 uczniów i przedszkolaków, które zostały przekazane do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W związku z bardzo dużą ilością prac, wysokimi walorami artystycznymi i starannością ich wykonania Komisja zdecydowała dodatkowo wyróżnić 9 prac.

W Szkole Podstawowej w Mszadli wzięło udział 16 uczniów; z tego 9 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 1 uczeń otrzymał bidon, 6 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Szkole Podstawowej w Drzewcach wzięło udział 27 uczniów; z tego 7 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 6 uczniów otrzymało bidony, 14 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich wzięło udział 26 uczniów; z tego 2 uczniów otrzymało nagrody w postaci karty prezentowej EMPIK o wartości 100 zł każda, 22 uczniów otrzymało bidony, 2 uczniów otrzymało kubki strażackie.

W Gminnym Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich wzięło udział 28 przedszkolaków, każdy przedszkolak otrzymał poduszkę z bohaterami kreskówki Psi Patrol.


LIPCE 793

LIPCE 794

LIPCE 795

LIPCE 796

LIPCE 797

LIPCE 798

LIPCE 799

LIPCE 800

LIPCE 801

LIPCE 802

LIPCE 803

LIPCE 804
 
01.02.2023 Remont przepompowni ścieków

Remont przepompowni ścieków

Trwają prace związane z modernizacją urządzeń kanalizacyjnych w Lipcach Reymontowskich. W ramach zadania gruntowny remont przeprowadzany jest na przepompowni ścieków w ul. Leśnej i ul. Mostowej. Całkowity koszt modernizacji - 159.408,00 zł zostanie sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


LIPCE 790

LIPCE 791

LIPCE 792
 
23.01.2023 „Znicz Dla Powstańca”

„Znicz Dla Powstańca”

22 stycznia przypadła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - największego i najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Z tej okazji w piątek 20 stycznia o godz. 14.00 Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, Przewodnicząca RG Anna Czajka i dzieci uczestniczące w zajęciach feryjnych odwiedzili Muzeum Czynu Zbrojnego. Pan Jerzy Murgrabia opowiedział zebranym o przyczynach i przebiegu Powstania Styczniowego i udziale w nim miejscowego włościanina Andrzeja Białka, mieszkańca Woli Drzewieckiej, uczestnika bitwy pod Wolą Cyrusową 4 września 1863 roku. Zgromadzeni obejrzeli także w muzeum okolicznościową wystawę poświęconą temu historycznemu wydarzeniu.

W niedzielę, w dniu rocznicy wybuchu powstania, włączyliśmy się w akcję „Znicz Dla Powstańca” zainaugurowaną przez Wojewodę Łódzkiego - Tobiasza Bocheńskiego. Na lipieckim cmentarzu, spoczywają prochy Andrzeja Białka, który jako 18 letni chłopak walczył w oddziale kosynierów w bitwie pod Wolą Cyrusową. Przy jego grobie odbyła się uroczystość upamiętniająca partyzanta. Wspólnie z Anną Czajką - Przewodniczącą Rady Gmina Lipce Reymontowskie, zgromadzonymi mieszkańcami, Zespołem Śpiewaczym z Lipiec Reymontowskich i Skautami Europy - Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacji Skautingu Europejskiego, złożono wieniec i zapalono znicze. Pani Anna Czajka powitała zebranych i przedstawiła informacje dotyczące zrywu niepodległościowego sprzed 160 lat oraz udziału w nim powstańca Andrzeja Białka, uczestnika bitwy pod Cyrusową Wolą, jednej z największych bitew powstania styczniowego. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu Grupy Śpiewaczej z Lipiec Reymontowskich.


LIPCE 778

LIPCE 779

LIPCE 780

LIPCE 781

LIPCE 782

LIPCE 783

LIPCE 784

LIPCE 785

LIPCE 786

LIPCE 787

LIPCE 788

LIPCE 789

23.01.2023 Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

20.01.2023 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2023 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2023 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest zdjęty z pokryć dachowych i składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu gminy. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 28 lutego 2023 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Do wniosku należy dosłać zdjęcie wyrobów azbestowych w wersji elektronicznej, oznaczone adresem, imieniem i nazwiskiem, na skrzynkę email: azbest@lipcereymontowskie.pl, najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie oraz pod numerem tel. 46 831 61 66, wew. 24.

Wnioski dostępne w poniższym linku oraz w siedzibie Urzędu.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

19.01.2023 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXXIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka, Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lipce Reymontowskie na 2023 rok, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Lipce Reymontowskie, o których mowa w art.32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Maków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramem pracy Rady Gminy na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

17.01.2023 Nauka programowania z Gigantami Programowania

Nauka programowania z Gigantami Programowania

14 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta, biorący udział w zajęciach w zajęciach prowadzonych przez Gigantów Programowania w ramach projektu pn. „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, uczestniczyli w uroczystej gali „Gigantów Programowania” otrzymali swoje pierwsze certyfikaty. W zajęciach w ramach projektu udział wzięło 36 uczniów z klas I-VIII.

Wójt Gminy Marek Sałek odebrał podziękowanie za pomoc i wsparcie w szerzeniu idei programowania wśród dzieci i młodzieży. Gmina Lipce Reymontowskie tak jak Miasto Skierniewice, Bolimów i Maków stwarza możliwość udziału w zajęciach programowania. W lutym rozpoczną się zajęcia stacjonarne dla dzieci w najnowszej sali komputerowej powstałej w ramach projektu „Nowoczesna Akademia TIK w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich”.

Zapisy na stronie: https://giganciprogramowania.edu.pl/lokalizacje


LIPCE 766

LIPCE 767

LIPCE 768

LIPCE 769

LIPCE 770

LIPCE 771

LIPCE 772

LIPCE 773

LIPCE 774

LIPCE 775

LIPCE 776

LIPCE 777
 
13.01.2023 Ferie zimowe 2023

05.01.2023 Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Projekt „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!”

Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Pracujący rodzic - szczęśliwe dziecko!” we wtorek 10 stycznia o godz. 17.30 w GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Głównym celem projektu jest umożliwienie do 31.10.2023 r. powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia 22 (20K/2M) osobom pracującym (do których zalicza się także osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim) sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi m.in. w Gminie Lipce Reymontowskie, poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia większości kosztów wynagrodzenia niani dla 22 UP przez okres 10 m-cy.

Szczegóły projektu na stronie realizatora - Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska:
http://www.e-cdk.pl/?projekt=pracujacy-rodzic-szczesliwe-dziecko

Kontakt w sprawie projektu:
tel. 574 201 556
e-mail: m.huszek@eprojekty.com.pl

Regulamin projektu i wymagana dokumentacja w poniższych załącznikach:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy lub utrzymania zatrudnienia


• Archiwum - rok 2022 >>

• Archiwum - rok 2021 >>

• Archiwum - rok 2020 >>

• Archiwum - rok 2019 >>

• Archiwum - rok 2018 >>

• Archiwum - rok 2017 >>

• Archiwum - rok 2016 >>

• Archiwum - rok 2015 i starsze >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Strona używa plików cookies w celach statystycznych.
Licznik wyświetleń strony: 3768226. Ostatnia aktualizacja: 14.06.2024 11:39