image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
23.07.2021 Zaszczep się, nie zwlekaj!

21.07.2021 Sieć gazowa w ulicy Nowickiej

Sieć gazowa w ulicy Nowickiej

W lipcu firma SIME Polska Sp. z o.o. z Sochaczewa rozpoczęła prace mające na celu podłączenie mieszkańców ulicy Nowickiej do sieci gazu ziemnego. W nowym sezonie zimowym 2021/2022 mieszkańcy ulicy Nowickiej będą mogli korzystać z nowej formy ogrzewania swoich budynków.


LIPCE 414

LIPCE 415

LIPCE 416

LIPCE 417
 
20.07.2021 Zaproszenie na piknik „POZNAJ SWOJE SOŁECTWO” – Wólka Krosnowska

20.07.2021 Przebudowa drogi w Woli Drzewieckiej

Przebudowa drogi w Woli Drzewieckiej

W ramach Funduszu Sołeckiego została zakończona naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Drzewiecka – Kolonia Zakolej. Prace polegały na wyprofilowaniu równiarką, uzupełnieniu ubytków destruktem bitumicznym, utwardzeniu walcem oraz spryskaniu emulsją asfaltową.


LIPCE 411

LIPCE 412

LIPCE 413
 
12.07.2021 Dywanik na ulicy Wiosennej

Dywanik na ulicy Wiosennej

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III” przystąpił do prac związanych z położeniem dywanika asfaltowego w ulicy Wiosennej. Nowa nawierzchnia położona zostanie na całej długości ulicy.


LIPCE 408

LIPCE 409

LIPCE 410
 
08.07.2021 „Lipiecka kluska” najsmaczniejsza w województwie

„Lipiecka kluska” najsmaczniejsza w województwie

3 lipca br. w Uniejowie KGW Lipce Reymontowskie brało udział w Festiwalu KGW „Polska od Kuchni”. Festiwal KGW to ogólnopolski konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich, stworzony z myślą o pielęgnowaniu lokalnej kultury i tradycji. Główne idee, jakie przyświecają wydarzeniu, to integracja, aktywizacja i wsparcie lokalnych społeczności. Nie bez znaczenia są też takie wartości, jak promocja polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego, wymiana międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Trasa festiwalu przebiega przez całą Polskę, a wydarzenie w każdym tygodniu odbywa się w innym województwie. Każde kolejne spotkanie to wiele atrakcji: pokazy kulinarne w wykonaniu znanych szefów kuchni, degustacje, warsztaty oraz panele dyskusyjne, zabawy dla całych rodzin, spotkania z gwiazdami i celebrytami, a także koncerty.

Czytaj dalej >>


LIPCE 405

LIPCE 406

LIPCE 407

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

08.07.2021 „Moja rodzina świetnie się spisuje” – konkurs fotograficzny
08.07.2021 Nabór wnosków na usuwanie folii rolniczych

Nabór wnosków na usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w związku z ogłoszonym naborem przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag)”.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej proszeni są o złożenie wniosku o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dostępny jest do pobrania poniżej:

Wniosek wraz z załącznikami

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz pod nr tel. 468316166 lub 468316197 wew. 24.

06.07.2021 Stypendia Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych

Stypendia Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych

W roku szkolnym 2020/21 już po raz trzeci ufundowane zostały stypendia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych, których średnia ocen była 5,0 i więcej, a zachowanie co najmniej bardzo dobre.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Drzewcach 7 stypendystów
Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich 20 stypendystów
Szkoła Podstawowa w Mszadli 10 stypendystów

W sumie z budżetu gminy na cel stypendialny przeznaczono 11 100 zł. Stypendia w kwocie 300 zł zostały wypłacone 37 uczniom, co stanowi 22 % ogółu uczniów uprawnionych.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję!

Wójt Gminy
Marek Sałek
 

LIPCE 402

LIPCE 403

LIPCE 404
 
01.07.2021 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

30 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie w Lipce Reymontowskie”. Gmina ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma dofinansowanie w kwocie 387.942,00 zł. W tym roku wybudowanych zostanie 17 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących sołectwach: Drzewce, Wola Drzewiecka, Chlebów, Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie.


LIPCE 400

LIPCE 401
 
30.06.2021 Mobilne Miejsce Spisowe

Mobilne Miejsce Spisowe

W dniu dzisiejszym w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali widowiskowej GOKSiR uruchomione zostało na wniosek Wójta Gminy Marka Sałka mobilne miejsce spisowe. Każdy, kto dotychczas nie spisał się w ramach powadzonego na terenie kraju Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ma taką możliwość dzisiaj. Miejsce spisowe obsługują pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi. Przypominamy, że spisanie się jest naszym obowiązkiem. Serdecznie zapraszamy.


LIPCE 397

LIPCE 398

LIPCE 399
 
29.06.2021 Kolejne środki na budowę dróg

Kolejne środki na budowę dróg

24 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego umowę na dofinansowanie budowy drogi we wsi Wólka Krosnowska. Urząd Marszałkowski reprezentował Pan Andrzej Górczyński. Nasza gmina otrzyma dotację w kwocie 206.340,00 zł ze środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W dniu 28 czerwca br. na remont drogi ogłoszony został przetarg. Dziękujemy ze wsparcie Panu Pawłowi Sałkowi.

29.06.2021 Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju

Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, wykonywana jest wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów w celu wykonania czynności w realizacji zadania.

Więcej informacji w załączniku:

Pismo Ministra Klimatu i Środowiska z 24 maja 2021 r. w sprawie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

29.06.2021 Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Modernizacja gospodarstw:
pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

24.06.2021 Podziękowania za rok szkolny i życzenia wakacyjne

„Nigdy nie zbaczajcie ze swojej drogi,
którą wybraliście w wędrówce życia
choćby Wam ciernie raniły nogi
a cel wydawał się nie do zdobycia.”

Uczniom, z całego serca gratuluję wiedzy i umiejętności zdobytych w mijającym roku. Roku trudnym ze względu na pandemię. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego. Zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny!

Życzę, aby wakacje były okresem dobrego i bezpiecznego wypoczynku, czasem samych radosnych chwil i miłych przygód. Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące – podziwiajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek.

Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych serdecznie dziękuję za włożony wysiłek, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych zajęć zawodowych, a także wypoczynku i regeneracji sił przed wrześniowymi wyzwaniami.

Rodzicom, składam podziękowania za wszystkie dokonania oraz podejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej. Niech dobre zdrowie i pogoda ducha zawsze pomagają Państwu w realizacji planów.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
23.06.2021 NSP 2021 - mobilne miejsce spisowe

Mobilne miejsce spisowe

Uprzejmie informujemy że w dniu 30 czerwca br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich (parter budynku) zorganizowane zostało Mobilne Miejsce Spisowe dostępne dla wszystkich, którzy dotychczas nie spisali się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Miejsce spisowe obsługiwać będą pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spisie.

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich numer PESEL.

23.06.2021 Narodowy Spis Powszechny 2021

23.06.2021 Narodowy Spis Powszechny 2021

22.06.2021 Złote Gody

Złote Gody

15 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość Złotych Godów, czyli wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Dekoracji Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Marek Sałek, który równocześnie przekazał Jubilatom gratulacje i serdeczne życzenia. Listy gratulacyjne oraz upominki wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka. Nie zabrakło szampana oraz słodkiego poczęstunku.

Odznaczenia otrzymali:

 1. Krystyna i Stanisław Barańczyk
 2. Alicja i Andrzej Bomba
 3. Wiesława i Kazimierz Dziuda
 4. Krystyna i Andrzej Malka
 5. Krystyna i Adam Tułacz
 6. Krystyna i Jan Wybraniec

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta RP, które otrzymać można wyłącznie we dwoje. To nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze.


LIPCE 389

LIPCE 390

LIPCE 391

LIPCE 392

LIPCE 393

LIPCE 394

LIPCE 395

LIPCE 396

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

17.06.2021 Gminny Dzień Dziecka i zakończenie projektu „Przygody Wodnej Wróżki”

Gminny Dzień Dziecka i zakończenie projektu
„Przygody Wodnej Wróżki”

W dniu 12 czerwca na terenie Zagrody Ludowej świętowaliśmy wyjątkowy Dzień Dziecka. Po pandemicznym roku potrzebowaliśmy tego wyjątkowego święta w zupełnie nowej odsłonie. W związku z zakończeniem projektu współfinansowanego przez WFOŚiGP pn. „Przygody Wodnej Wróżki” tematem przewodnim zabaw była woda.

O atrakcje zadbała Gmina Lipce Reymontowskie we współpracy z GOKSiR, Stowarzyszeniem Szkółka Piłkarska GOKSiR, jednostkami OSP z Drzewiec, Lipiec Reymontowskich i Woli Drzewieckiej, KGW z Lipiec Reymontowskich, Przedszkolem w Lipcach Reymontowskich, Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji LOWE LIPCE.

Sobotnia impreza była okazją spotkania się i sympatycznej zabawy.


LIPCE 385

LIPCE 386

LIPCE 387

LIPCE 388

 Więcej zdjęć w fotogalerii

16.06.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
1) debata nad raportem o stanie gminy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego
4) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu za 2020 rok
5) zapoznanie z wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym przez komisję rewizyjną i opinią komisji w sprawie wykonania budżetu
6) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/62/17 Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w trybie bezprzetargowym dzierżawy 30 słupów oświetleniowych niskiego napięcia w Lipcach Reymontowskich na potrzeby sieci światłowodowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Lipce Reymontowskie.
14. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie za 2020 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2020 roku w Gminie Lipce Reymontowskie.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. w Gminie Lipce Reymontowskie.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

16.06.2021 Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania

Gmina Lipce Reymontowskie informuje w poniższym załączniku o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania „Organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Sołectwa Drzewce” w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku:

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania 2021

16.06.2021 „Serduszko” dla Adasia

„Serduszko” dla Adasia

W dniu 15 czerwca przekazaliśmy tacie Adasia, panu Dariuszowi Tomaszewskiemu, korki z Lipieckiego Serduszka. Adaś to dzielny przedszkolak z naszej Gminy, który walczy o swój pierwszy krok. Rehabilitacja i specjalistyczne turnusy są bardzo kosztowne, dlatego też każde wsparcie jest bardzo cenne.

To już trzecie serduszko, które w tak krótkim czasie zapełniło się dzięki mieszkańcom Gminy. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego pomagania 😍


LIPCE 381

LIPCE 382

LIPCE 383

LIPCE 384
 
10.06.2021 Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (do 16-tego roku życia) rolników objętych ubezpieczeniem i świadczeniami KRUS. Warunkiem udziału dziecka w koloniach jest ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców.

W tym roku proponujemy wypoczynek dla dzieci w ośrodku wczasowym POLAR w Stegnie – w dniach od 3 do 13 sierpnia br. Odpłatność za turnus wyniesie 550 zł + ew. koszt dojazdu. Zgłoszenia na kolonie przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich, tel. 468316183, do 18 czerwca br. do godz. 14.00.

Szczegóły turnusu w poniższym załączniku:

Kolonie Stegna 03.08-13.08.2021.pdf

09.06.2021 Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka

02.06.2021 Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny – tak jak dotychczas w aplikacji mKDR.
Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Link do aplikacji mObywatel: https://www.gov.pl/web/mobywatel

01.06.2021 Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Z okazji „Dnia Dziecka” w dniu 1 czerwca Wójt Gminy – Marek Sałek odwiedził dzieci w szkołach i przedszkolach z terenu gminy. Wszystkie dzieci otrzymały słodki upominek i życzenia.

Ponadto uczniowie, którzy brali udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym otrzymali ufundowane przez Pana Wójta nagrody w formie karty prezentowej o wartości 50 zł.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Drzewcach:

 • klasa IV: Lilianna Białkowska, Jakub Chrząszcz, Kinga Kłąb;
 • klasa VI: Barbara Bakalarska, Roksana Duda, Jakub Dura;
 • klasa VII: Dominika Krupa, Laura Krystjanik, Aleksandra Marat, Krzysztof Supera.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszadli:

 • klasa IV: Marcel Filipczak, Nikola Klatka, Jacek Kolis-Mikina, Marcin Kolis-Mikina, Oliwia Łęczycka, Filip Nowak;
 • klasa VI: Igor Barańczyk, Kinga Duda, Maja Fangrat, Oskar Klatka, Aleksandra Świniarska;
 • klasa VII: Kinga Duda.

Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich:

 • klasa II A: Miron Cendrowicz, Michalina Kotyna, Miłosz Wojdak;
 • klasa III: Antoni Karliński;
 • klasa IV: Wojciech Gładys, Kornelia Maszkowska, Roksana Reczulska, Karina Socha;.
 • klasa V: Oliwia Pejska, Oskar Pejski;
 • klasa VI B: Karina Kotyna, Kamila Pryk, Milena Pryk, Wiktoria Zadura.

LIPCE 365

LIPCE 366

LIPCE 367

LIPCE 368

LIPCE 369

LIPCE 370

LIPCE 371

LIPCE 372

LIPCE 373

LIPCE 374

LIPCE 375

LIPCE 376

LIPCE 377

LIPCE 378

LIPCE 379

LIPCE 380
 
01.06.2021 Sprawdź tożsamość rachmistrza spisowego!

31.05.2021 Pomoc dla pszczelarzy

Pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować. Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku proszeni są o kontakt z biurami powiatowymi Agencji.

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 należy umawiać się telefonicznie na konkretny termin. Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

28.05.2021 Głosowanie rozpoczęte!

Głosowanie rozpoczęte!

Prosimy o głosy na lokalizację przy nowym przedszkolu w Lipcach Reymontowskich! Aby zagłosować należy się zarejestrować i wyszukać lokalizację Lipiec! Jedna zarejestrowana osoba może codziennie oddać tylko jeden głos.
Każdy głos na wagę złota, więc potrzebujemy wszystkich mieszkańców i sympatyków! Tylko tak mamy szansę... a wiemy, że to możliwe bo już raz ciężką pracą wywalczyliśmy plac zabaw Nivea!
Pomóżcie zarejestrować się innym, jeśli to takie techniczne wyzwanie jest dla nich problemem!
Służymy pomocą w Przedszkolu w Lipcach lub Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty, a także pod nr tel. 512 093 075 (Ilona Pietrowska) i 505 103 939 (Marta Czajka).

https://podworko.nivea.pl

28.05.2021 Dyżur wakacyjny w placówkach przedszkolnych

Dyżur wakacyjny w placówkach przedszkolnych

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie wspólnie z Zarządami Stowarzyszeń prowadzącymi oddziały przedszkolne i Dyrektorami placówek przedszkolnych zorganizowali 8 tygodniowy dyżur wakacyjny. W Gminie funkcjonują trzy placówki przedszkolne, które przez okres wakacji będą dostępne dla każdego przedszkolaka z Gminy w określonych tygodniach, tj.

 • 05-16.07.2021 – oddział przedszkolny w Mszadli;
 • 19.07-13.08.2021 – przedszkole w Lipcach Reymontowskich;
 • 16-27.08.2021 – oddział przedszkolny w Drzewcach.

Wakacje rządzą się swoimi prawami, więc nie może zabraknąć też wyjazdów. We wszystkich palcówkach przedszkolnych zostaną zorganizowane wyjazdy krajoznawczo-rekreacyjne (jeden wyjazd raz na dwa tygodnie).

Planowane wyjazdy:

 • Oddział Przedszkolny w Mszadli – Rogów – kolej wąskotorowa;
 • Przedszkole w Lipcach Reymontowskich – Borysew – ZOO Safari i Kraina Dzikiej Kaczki – Bronowice koło Brzezin;
 • Oddział Przedszkolny w Drzewcach – Podskarbice Szlacheckie – Sady Klemensa.

Dokumenty do zapisu są dostępne w placówkach przedszkolnych i na ich stronach internetowych. Ilość miejsc ograniczona, decyduje data wpływu dokumentów do placówki. Zapisy trwają do 31 maja 2021 r.


LIPCE 353

LIPCE 354

LIPCE 355

LIPCE 356

LIPCE 357

LIPCE 358

LIPCE 359

LIPCE 360

LIPCE 361

LIPCE 362

LIPCE 363

LIPCE 364
 
28.05.2021 Pomóż i oddaj krew, która ratuje życie!

Pomóż i oddaj krew, która ratuje życie!

Druhowie Adamiak Krzysztof, Ekert Mateusz, pozostali druhowie i druhny OSP Lipce Reymontowskie organizują w dniu 5 czerwca br. (sobota) zbiórkę krwi. Zbiórka odbędzie się przed budynkiem OSP Lipce Reymontowskie w godzinach od 10.00 do 13.00. Chętni, którzy zechcą oddać krew proszeni są o kontakt z organizatorem pod numerem tel. 579 037 515 w celu wpisania się na listę. Zapraszamy.

26.05.2021 Weekend na wsi - konkurs wojewódzki

21.05.2021 GOKSiR Lipce Reymontowskie klubem współpracującym z Akademią Widzewa

GOKSiR Lipce Reymontowskie klubem
współpracującym z Akademią Widzewa

W dniu dzisiejszym nasza Szkółka Piłkarska podpisała porozumienie na rozpoczęcie współpracy z Widzewem Łódź. Porozumienie jest dwustronne i zakłada, że najzdolniejsi zawodnicy w pierwszej kolejności będą trafiać do drużyn Akademii Widzewa. Widzew prowadzić będzie szkolenia trenerów oraz umożliwi udział w różnych eventach organizowanych przez Klub i Akademię Widzewa. Gratulujemy! Życzymy owocnej współpracy i wielu sukcesów sportowych.

 fot. https://widzew.com/

20.05.2021 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej

19.05.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXI Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie gminy za rok 2020.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka

19.05.2021 Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2020 – debata z udziałem mieszkańców

Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2020 – debata z udziałem mieszkańców

26 maja 2021 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przedstawi „Raport o stanie gminy”. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

23 czerwca 2021 r. planowana jest sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której będzie rozpatrywany raport, podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie składać należy najpóźniej do dnia 25 maja 2021 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (link)

14.05.2021 Nowe trybuny na stadionie gminnym

Nowe trybuny na stadionie gminnym

Sejmik Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” przyznał naszej gminie dotację celową na Budowę trybun sportowych na gminnym stadionie w Lipcach Reymontowskich w wysokości 70 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w tym roku.

14.05.2021 „Serduszko” pomaga

„Serduszko” pomaga

W dniu 12 maja 2021 roku po raz drugi przekazaliśmy korki z „Serduszka”. Tym razem za sprawą Przewodniczącej Rady Gminy p. Anny Czajki powędrowały one do Adasia Cichala.

Akcję koordynowała p. Magdalena Machaj ze Szkoły Podstawowej w Lipcach. Obszerna relacja na stronie SP Lipce pod adresem:
http://www.splipcereymontowskie.pl/2020-21/akcja-nakretka

Dziękujemy za tak duże zaangażowanie i zbieramy dalej... tym razem dla naszego Adasia Tomaszewskiego.


LIPCE 349

LIPCE 350

LIPCE 351

LIPCE 352

 Więcej zdjęć w fotogalerii

12.05.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim i uchwały nr IV/28/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania „Organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Sołectwa Drzewce” w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku sołectwa Drzewce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania 2021

10.05.2021 Wojewódzki Konkurs na „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”

Wojewódzki Konkurs na „Kolorowy balkon”
oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców regionu do udziału w dwóch konkursach: na „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”. Oba powinny przyczynić się do tego, że województwo łódzkie rozkwitnie i nabierze kolorów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są na poniższych stronach internetowych:
www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon
www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego

07.05.2021 Ochrona pszczół i innych owadów zapylających

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

 1. Zachowuj podczas zabiegu odpowiednie odległości od pasiek – 20 m.
 2. Wykonuj zabiegi ochronne wieczorem, po oblocie pszczół.
 3. Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej.
 4. Pamiętaj, że każdy błąd może spowodować zatrucia i śmierć zapylaczy.
 5. Przestrzegaj okresów prewencji.
 6. Informuj właścicieli pasiek o planowanych zabiegach.
 7. Zapoznaj się szczegółowo z treścią etykiety.
 8. Stosuj tylko środki dopuszczone do obrotu.

05.05.2021 Narodowy Spis Powszechny – 10 porad spisowych dla seniorów

Dziesięć porad spisowych dla seniorów

30.04.2021 Mamy „Serce” do pomagania...

Mamy „Serce” do pomagania...

Nasze Lipieckie Serduszko w ekspresowym tempie zostało zapełnione korkami. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy tak chętnie włączyli się w akcję. Korki będziemy przekazywać naprzemiennie dla:

 • Maksa i Ignasia Zarębskich z Płyćwi,
 • Adasia Cichala z Gminy Rogów,
 • Adasia Tomaszewskiego z Lipiec Reymontowskich.

Czytaj dalej >>


LIPCE 345

LIPCE 346

LIPCE 347

LIPCE 348

 Więcej zdjęć w fotogalerii

28.04.2021 Spisz się przez Internet i weź udział w loterii!


27.04.2021 Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Informacja dotycząca możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej

Ze względu na rozwój epidemii koronawirusa informujemy, że dyżury psychologa i terapeuty uzależnień do dnia 29 kwietnia 2021 r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikacje WhatsApp lub Skype).

Dni i godziny dyżurów:

 • Terapeuta uzależnień - 29 kwietnia w godz. 13.30 - 16.30,
  tel. 537 353 526 (rozmowy na koszt terapeuty)

Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem/terapeutą dzwoniąc na wyżej wymieniony numer telefonu.

26.04.2021 Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

 • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

Losowania odbędą się w terminach:

 • 07.05 2021 r.
 • 21.05.2021 r.
 • 08.06.2021 r.
 • 18.06.2021 r.
 • 02.07.2021 r.
 • 09.07.2021 r.
 • 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

Zwiększ szansę na wygraną!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!
Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!

26.04.2021 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

30.04.2021 r. Drzewce, Wola Drzewiecka
 
05.05.2021 r. Siciska, Mszadla
 
06.05.2021 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska
 
07.05.2021 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki
 
10.05.2021 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
13.05.2021 r. Chlebów, Retniowiec, Lipce Reymontowskie ulica: Leśna

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze w całości)
2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory
7. czysta folia po materiałach budowlanych (do 0,5 m3 w paczkach po 20 kg)

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz
2. kamienie
3. odzież, buty
4. lekarstwa
5. szkło luzem
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
7. opakowania po farbach, olejach, itp.
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach, itp.

20.04.2021 Lipieckie serduszko dla potrzebujących

Lipieckie serduszko dla potrzebujących

Czerwony pojemnik w kształcie serca przeznaczony do zbierania plastikowych nakrętek stanął dziś przed budynkiem Urzędu Gminy. Choć stalowe, ma wielką moc. Drodzy mieszkańcy, wielkie serce czeka na Wasze nakrętki. Można tam wrzucać wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po napojach, mleku, czy jogurtach. W pojemniku zostawić możemy również nakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Wypełniajcie serce nakrętkami, a my przekażemy je na szczytny cel. Jest to nie tylko proekologiczna akcja, ale przed wszystkim inicjatywa wspierająca pomoc najbardziej potrzebującym.


LIPCE 341

LIPCE 342

LIPCE 343

LIPCE 344

Pierwsze nakrętki wrzucili: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka oraz radne Rady Gminy - Monika Staniaszczyk, Marta Czajka i Ewelina Nowakowska.

20.04.2021 Bezpłatna zbiórka elektrośmieci

Bezpłatna zbiórka elektrośmieci

Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich przystąpiła do projektu Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci.

Termin zbiórki: 27 kwietnia 2021 r.
Miejsce zbiórki: teren przy Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

19.04.2021 Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie dla grup i organizacji producentów

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.

Czytaj dalej >>

15.04.2021 Spot promujący szczepienia przeciw COVID-19

14.04.2021 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021.
Główną nagrodą w konkursie jest ciągnik rolniczy.
Termin zgłoszenia upływa 23 kwietnia 2021 r.

Szczegóły zawiera poniższy załącznik

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

08.04.2021 Narodowy Spis Powszechni Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechni Ludności i Mieszkań 2021

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa dłużej o 3 miesiące i zakończy się 30 września 2021 r.

01.04.2021 Podpisanie umów na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Podpisanie umów na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

W dniach 30-31 marca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowy na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy w dwóch kategoriach: uwzględniającą młodzież i seniorów oraz dzieci. Łącznie na zadanie z budżetu Gminy przeznaczono 60.000 zł.

Umowy podpisano z:

 • Klubem Sportowym Jutrzenka Drzewce na zadanie „Rok z piłką nożną” w wysokości 36.000 zł
 • Stowarzyszeniem Lipiecki Uniwersytet Każdego Wieku na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród seniorów z terenu Gminy Lipce Reymontowskie” w wysokości 4.000 zł
 • Stowarzyszeniem Szkółka Piłkarska Gminy Lipce Reymontowskie na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci na terenie Gminy Lipce Reymontowskie ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny Piłki nożnej” w wysokości 20.000 zł

Życzymy udanej realizacji zadań służących mieszkańcom Gminy Lipce Reymontowskie.


LIPCE 338

LIPCE 339

LIPCE 340
 

• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2021 13:06