image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
15.01.2021 Zaproszenie na czat z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

15.01.2021 Transport dla potrzebujących

Transport dla potrzebujących

Od 15 stycznia uruchomiona została linia telefoniczna dla mieszkańców naszej gminy chcących skorzystać z TRANSPORTU do punku szczepień - NZOZ MEDICUS w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 25, którzy mają trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciwko wirusowi COVID-19. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 46 831 61 83.

13.01.2021 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2021 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2021 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2021 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający zdeponowane odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 15 lutego 2021 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Wniosek można też pobrać poniżej.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

11.01.2021 Nowy album „Śladami Noblisty Wł. St. Reymonta”

Nowy album „Śladami Noblisty Wł. St. Reymonta”

Pod takim tytułem został wydany album o naszej gminie. Zawarte w nim fotografie pokazują uroki naszej lipieckiej ziemi, naszej „małej ojczyzny”. Wyjątkowe miejsca, te dotyczące dziedzictwa kulturowego, teraźniejszości, przepięknego krajobrazu widzianego z lotu ptaka, stanowić mają zachętę do odwiedzenia gminy. Album został sfinansowany ze środków pozyskanych z LGD „GNIAZDO” przez Szkółkę Piłkarską GOKSiR.


LIPCE 318

LIPCE 319

LIPCE 320
 
11.01.2021 Nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy

Nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy

Dźwięk syren w piątkowy wieczór to nie sygnał alarmowy, ale powitalny. W taki oto sposób witaliśmy przyjazd nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Fabrycznie nowy lekki samochód marki MAN trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich. To już drugi wóz strażacki pozyskany dla tej jednostki w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Gromkie powitanie przygotowali strażacy i mieszkańcy gminy. Wozy bojowe OSP Lipce Reymontowskie oraz OSP Słupia witały nowy samochód na granicy gminy w miejscowości Retniowiec i na sygnałach przyprowadziły do strażnicy. Był szpaler z rac, szampan, podziękowania i oczywiście wielka radość. Witający zostali poczęstowani gorącym barszczykiem przygotowanym przez druhów strażaków.

Warto pamiętać, że zakup samochodu został sfinansowany ze środków pozyskanych z Komendy Głównej PSP (środki firm ubezpieczeniowych) w kwocie 160 000 zł, WFOŚiGW w Łodzi 100 000 zł, NFOŚiGW w Warszawie 75 000 zł oraz budżetu gminy 5 000 zł i środków OSP Lipce Reymontowskie 30 000 zł. Całkowity koszt zakupu to 370 000 zł.


LIPCE 312

LIPCE 313

LIPCE 314

LIPCE 315

LIPCE 316

LIPCE 317

11.01.2021 Zmarł ks. Czesław Zdziarski

Zmarł ks. Czesław Zdziarski

W czwartek 7 stycznia 2021 r. zmarł w wieku 96 lat, z tego w kapłaństwie przeżył lat 58, ś.p. ks. kanonik Czesław Zdziarski – były proboszcz parafii Lipce Reymontowskie.

Msza św. za śp. Zmarłego zostanie odprawiona w środę 13 stycznia br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. MB Częstochowskiej w Kuklówce przy ul. J. Chełmońskiego 6, po czym Ciało zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym przy ul. Grodziskiej 31. Transmisja z uroczystości pogrzebowych będzie do obejrzenia na YouTube Archidiecezji Warszawskiej.

23.12.2020 Mikołajkowe prezenty dla przedszkolaków

Mikołajkowe prezenty dla przedszkolaków

W dniu 18 grudnia Wójt Gminy Lipce Reymontowskie p. Marek Sałek sprawił miłą niespodziankę przedszkolakom w naszej Gminie i odwiedził ich z prezentami i słodkościami.

W gminnym przedszkolu w Lipcach i oddziałach przedszkolnych w Drzewcach i Mszadli uczy się w sumie 129 przedszkolaków.

Ten coroczny zwyczaj sprawia zarówno obdarowanym jak i darczyńcom wiele radości. Dziękujemy za tak miłe przyjęcie we wszystkich oddziałach przedszkolnych i mamy nadzieję, że gry i puzzle sprawiły frajdę dzieciom.


LIPCE 308

LIPCE 309

LIPCE 310

LIPCE 311
 
16.12.2020 Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

15.12.2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po remoncie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po remoncie

Na przełomie miesiąca listopada i grudnia przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomieszczenia biurowe zostały odmalowane, na podłodze położono terakotę, wymieniono oświetlenie. Pokoje wyposażono w nowe meble. Remont przeprowadzono w ramach oszczędności wypracowanych przez GOPS. Za tak wielką metamorfozę pomieszczeń ośrodka serdeczne podziękowania dla Kierownik GOPS Pani Alicji Czajka.


LIPCE 305

LIPCE 306

LIPCE 307
 
09.12.2020 Cztery miliony dwieście tysięcy dla naszej gminy

Cztery miliony dwieście tysięcy dla naszej gminy

We wrześniu w ramach drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina złożyła wniosek o przyznanie środków na jedną z największych inwestycji w naszej gminie tj. budowę kanalizacji oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Na początku grudnia powołana przy premierze komisja wybrała projekty do dofinansowania. Między samorządy podzielonych zostało 4,35 mld zł. Naszej gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 4 200 000,00 zł. W powicie skierniewickim środki otrzymały tylko trzy samorządy. To ogromne wsparcie dla naszego budżetu, wsparcie które z pewnością wpłynie na dalszy prężny rozwój naszej „Małej Ojczyzny”.

07.12.2020 Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

5 grudzień 2020 r. W tym dniu mija 95 lat od śmierci naszego patrona Wł. St. Reymonta . Jak co roku delegacja z Lipiec Reymontowskich udała się do Warszawy, aby na Cmentarzu Powązkowskim przy grobie literata oddać hołd wybitnemu pisarzowi, piewcy wsi polskiej, laureatowi literackiej Nagrody Nobla. Przy grobie pisarza odmówiono modlitwę a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Lipiecka delegacja zapaliła znicze również na grobie matki pisarza i jego siostry Katarzyny, oraz na grobach aktorów grających w filmie i serialu „Chłopi”: Tadeusza Fijewskiego (odtwórcy roli Kuby), Władysława Hańczy (Macieja Boryny) oraz Barbary Ludwiżanki (Jagustynki).

W wyjeździe wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik oraz Dyrektor GOKSiR Edyta Pintara.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, przy grobie pisarza nie zorganizowano ogólnopolskich uroczystości. Przedstawiciele szkół i instytucji, które tego dnia zwykle spotykały się, aby wspólnie uczcić pamięć o Reymoncie, tym razem przybywali na warszawskie powązki w osobnych grupach.


LIPCE 299

LIPCE 300

LIPCE 301

LIPCE 302

LIPCE 303

LIPCE 304
 
04.12.2020 Fundusze Europejskie – spotkanie informacyjne on-line

02.12.2020 Nowe stawki za odbiór odpadów

Nowe stawki za odbiór odpadów

27 listopada gmina rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę EKO-REION Sp. z o.o. z Bełchatowa.

Szacunkowa wartość umowy w bieżącym roku wynosiła 529 470,00 zł, zaś w 2021 roku będzie wynosiła 718 200,00 zł czyli o 188 730,00 zł więcej. Tym samym zmianie muszą ulec stawki opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców.

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odbiór segregowanych odpadów komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach przydomowych, po 35,3% zniżce, będzie wynosiła 22,00 zł miesięcznie od osoby. Stawka opłaty dla osób, które nie kompostują bioodpadów we własnym zakresie, będzie wynosiła 34,00 zł za miesiąc od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie obciążany opłatą w wysokości 68,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami w gminie musi się samofinansować.

Oznacza to, że wszystkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości objętych odbiorem muszą zostać pokryte z wnoszonych opłat. Stąd też globalna kwota za zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz dzielona jest na liczbę mieszkańców, co daje stawkę opłaty na jednego mieszkańca. Wzrost wynagrodzenia należnego firmie wywozowej automatycznie wpływa na wzrost stawki opłaty za odpady.

Umowa z EKO-REGIONEM będzie obowiązywała przez jeden rok.

27.11.2020 Oświetlenie stadionu

Oświetlenie stadionu

Dobiegły końca prace związane z budową oświetlenia gminnego stadionu przy ul. Wiatracznej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych pozyskanych w ramach projektu złożonego przez Szkółkę Piłkarską GOKSiR oraz środków budżetu gminy. W ramach inwestycji zamontowany został również system całodobowego monitoringu.


LIPCE 293

LIPCE 294

LIPCE 295

LIPCE 296

LIPCE 297

LIPCE 298
 
27.11.2020 Lipiecka Zagroda Ludowa w teledyskach

Lipiecka Zagroda Ludowa w teledyskach

Gmina Lipce Reymontowskie udostępniła teren Zagrody Ludowej na nagranie utworów będących częścią projektu p.n. Zygmuntowiacy – śpiewana tradycja ziemi łódzkiej w sieci.

Poniżej dwie piosenki nagrane w Lipcach Reymontowskich:

27.11.2020 Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

25.11.2020 Zajęcia online z Collegium Civitas

Zajęcia online z Collegium Civitas

Wykładowcy współpracujący z Collegium Dziecięcym z Warszawy w okresie od 30 września do 29 października 2020 roku przeprowadzili 12 zajęć dla wszystkich uczniów klas II-IV z terenu naszej gminy. Zajęcia odbyły się na platformie Teams.

Uczniowie z Drzewiec, Lipiec i Mszadli wspólnie uczestniczyli w zajęciach na temat:
  • Wojownik, rycerz, żołnierz
  • Moda, rzeczywistość nie tylko współczesna
  • Życie codzienne w XIX-wiecznej Warszawie

Trudności techniczne nie przeszkodziły w aktywnym udziale naszym dzieciom, które były równorzędnymi partnerami w dyskusjach z prowadzącymi. Cieszy taka otwartość i łatwość z jaką uczniowie współpracowali z prowadzącymi i kolegami z innych szkół. Dzięki wsparciu nauczycieli i rodziców mogliśmy pokazać „inne” lekcje.

Zajęcia sfinansowano w ramach Stypendium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych na rok szkolny 2019/2020.


LIPCE 290

LIPCE 291

LIPCE 292
 
23.11.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR

Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14 dni, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

17.11.2020 Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Na terenie gminy zamontowany został kolejny próg zwalniający. Tym razem jest to ul. Golki w Lipcach Reymontowskich w pobliżu skrzyżowania z ul. Mostową.


LIPCE 287

LIPCE 288

LIPCE 289
 
17.11.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Spisz się sam

i pomóż swojej gminie wygrać
w konkursie Prezesa GUS

 
Główny Urząd Statystyczny ogłasza
konkurs na gminę o najwyższym
odetku spisanych gospodarstw
rolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one i tablety.

UPOMINEK za SAMOSPIS DLA GMIN

KAŻDY, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13 a 30 listopada 2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrajwy, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp.

12.11.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

09.11.2020 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2020 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

09.11.2020 Bezpieczniej na drodze

Bezpieczniej na drodze

Użytkownicy drogi gminnej Mszadla – Siciska mogą czuć się bezpieczniej. Przed skrzyżowaniem z drogą powiatową na zlecenie Wójta Gminy – Marka Sałka zamontowany został próg zwalniający. Liczymy, że podjęte przez nas działania przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Siciska.


LIPCE 284

LIPCE 285

LIPCE 286
 
04.11.2020 Budowa chodnika przy ul. Wiatracznej

Budowa chodnika przy ul. Wiatracznej

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy fragmencie ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.


LIPCE 281

LIPCE 282

LIPCE 283
 
04.11.2020 Komunikat ZUS

02.11.2020 Spisobus

Spisobus

30 października wielu rolników skorzystało z możliwości spisania się w SPISOBUSIE tj. mobilnym punkcie spisowym. Każdy kto przyszedł się spisać w tym dniu otrzymał od GUS upominek.


LIPCE 278

LIPCE 279

LIPCE 280
 

• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2021 13:58