image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Zdrowy uczeń Program Powszechnej Nauki Pływania - Umiem Pływać Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta Partnerem jest Województwo Łódzkie
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
28.09.2022 Aranżacja terenów zielonych – szkolenie

Aranżacja terenów zielonych – szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego informuje, że trwa rekrutacja na cykl szkoleń internetowych poszerzających wiedzę ogrodniczą i dotyczących aranżacji terenów zielonych.
Szkolenia są elementem projektu #WojewództwoŁódzkieOgrodemPolski i są bezpłatne. Wystarczy tylko wysłać zgłoszenie.

Bliższe informacje o webinariach i formularz zgłoszeniowy są dostepne pod adresem:
https://webinaria.gmsynergy.com.pl

26.09.2022 Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Remont drogi gminnej Drzewce – Wola Drzewiecka

Trwają prace związane z remontem drogi gminnej nr 115201E Drzewce – Wola Drzewiecka. Na fragmencie drogi wymieniona została podbudowa, na całej długości wykorytowano pobocza. W ramach zadania droga zyska nową nawierzchnię oraz pobocza z kruszywa. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 959.400,00 zł. Całkowita wartość zadania 1.204.130,04 zł.

W związku z prowadzonymi pracami obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego. Za utrudniania przepraszamy.


LIPCE 682

LIPCE 683

LIPCE 684

LIPCE 685
 
23.09.2022 Lipce Reymontowskie mają nowego sołtysa

Lipce Reymontowskie mają nowego sołtysa

Na zebraniu wiejskim w dniu 21 września br. mieszkańcy sołectwa Lipce Reymontowskie m.in. wybierali sołtysa. W zebraniu uczestniczyło 50 mieszkańców. Na sołtysa wsi Lipce Reymontowskie wybrany został Pan Jarosław Lech. Zagłosowało za nim 50 mieszkańców. Nowo wybranemu sołtysowi gratulujemy oraz życzymy samych sukcesów.

23.09.2022 Chodnik w Siciskach

Chodnik w Siciskach

Zakończyły się prace na terenie sołectwa Siciska związane z budową chodnika. Na inwestycję przeznaczono środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.671,00 zł, a także środki pozyskane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 12.000,00 zł w ramach naboru „Sołectwo na plus”.


LIPCE 678

LIPCE 679

LIPCE 680

LIPCE 681
 
23.09.2022 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXIX Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Ślubowanie sołtysa.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określeni inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

15.09.2022 100 tysięcy dla Retniowca

100 tysięcy dla Retniowca

15 września Wójt Gminy Marek Sałek, Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak oraz Sołtys wsi Retniowiec Agnieszka Pabian podpisali umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Zbigniewa Ziemba oraz Andrzeja Górczyńskiego na dofinansowanie projektu sołeckiego p.n. „Nowe Horyzonty turystki – stworzenie szlaku turystycznego Rezerwat Przyrody Źródła Borówki – Las Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Oddział w Rogowie” w ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus”. Wysokość dotacji to kwota 100 000 zł. Serdeczne podziękowania dla Zarządu oraz radnej Sejmiku Pani Ewy Wendrowskiej.

15.09.2022 Diagnoza problemów społecznych - ankieta online

Diagnoza problemów społecznych - ankieta online

Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa na zlecenie Gminy Lipce Reymontowskie realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do badania mieszkańców: https://lipce-mieszkancy.webankieta.pl

09.09.2022 Informacja dla Mieszkańców Woli Drzewieckiej

Informacja dla Mieszkańców Woli Drzewieckiej

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach informujemy, że jakość wody wodociągu Wola Drzewiecka odpowiada wymaganym parametrom jakości i jest przydatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 9.09.2022 r.

07.09.2022 90 lat Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta

90 lat Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta

W sobotę 3 września Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta obchodził jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą prowadzoną przez proboszcza ks. kan. Janusza Zabłockiego w koncelebrze z Zasłużonym dla Gminy Lipce Reymontowskie ks. Franciszkiem Urbaniakiem. Po mszy barwny korowód przeszedł ulicą Reymonta na Zagrodę Ludową. Jubilat - Amatorski Zespół Regionalny podczas obchodów jubileuszowych wystąpił z programem „Wesele Boryny”, a także zaprezentował „Program Krakowski”. W czasie uroczystości za zasługi na rzecz propagowania i kultywowania tradycji ludowych wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Odznaczenia otrzymali obecni i byli członkowie. Wręczono cztery Złote Krzyże Zasługi, pięć Srebrnych Krzyży Zasługi oraz 20 Brązowych Krzyży Zasługi. Dla upamiętnienia tego wydarzenia odsłonięto także pamiątkową tablicę.

Imprezę swoją obecnością uświetnili: Paweł Sałek - minister, doradca Prezydenta RP, Janusz Wojciechowski - Komisarz UE ds. Rolnictwa, Grzegorz Wojciechowski - poseł na Sejm RP, Rafał Ambrozik - senator RP, Ewa Wendrowska - radna Sejmiku Wojewódzkiego reprezentująca Marszałka Województwa Łódzkiego, Krzysztof Jażdżyk - Prezydent Miasta Skierniewice, Tadeusz Grotkowski - Wicestarosta Skierniewicki.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie uroczystości. Szczególne podziękowania i słowa uznania kierujemy do naszego jubilata - ambasadora Lipiec Reymontowskich. Dziękujemy.


LIPCE 666

LIPCE 667

LIPCE 668

LIPCE 669

LIPCE 670

LIPCE 671

LIPCE 672

LIPCE 673

LIPCE 674

LIPCE 675

LIPCE 676

LIPCE 677

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

06.09.2022 Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Dobiegły końca prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Wola Drzewiecka. Została położona warstwa wyrównawcza i ścieralna na całej długości remontowanego odcinka, oraz wykonano obustronne pobocza.

Całkowita wartość inwestycji 521.433,25 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 417.146,00 zł.


LIPCE 662

LIPCE 663

LIPCE 664

LIPCE 665
 
06.09.2022 25 lat Klubu Przyjemnego Wędkowania „OKOŃ”

25 lat Klubu Przyjemnego Wędkowania „OKOŃ”

W niedzielę 4 września nad lipieckim stawem jubileusz 25-lecia świętował Klub Przyjemnego Wędkowania „OKOŃ” z Lipiec Reymontowskich. Uroczystości rozpoczęły się we wczesnych godzinach rannych zawodami wędkarskimi. Wzięło w nich udział 15 zawodników. Jubilaci z rąk Wójta Gminy Marka Sałka i Przewodniczącej Rady Gminy Anny Czajki otrzymali pamiątkową tabliczkę, medale okolicznościowe oraz nagrodę pieniężną.

Uroczystości uświetnił przygotowany przez Prezesa Klubu Pana Piotra Reczulskiego poczęstunek, w tym okazjonalny tort podarowany przez Bogdana Dudę - Cukiernia Długosz - Duda. Nie zabrakło też pucharów wręczonych najlepszym wędkarzom ufundowanych przez Prezesa Klubu.

Wszystkim członkom Koła życzymy sukcesów w propagowaniu sportu wędkarskiego i wytrwania w tym sporcie do kolejnego jubileuszu.


LIPCE 654

LIPCE 655

LIPCE 656

LIPCE 657

LIPCE 658

LIPCE 659

LIPCE 660

LIPCE 661
 
06.09.2022 Gwiozdy Łowickie

Gwiozdy Łowickie

W niedzielę 4 września br. w Łowiczu na Starym Rynku odbyło się odsłonięcie kolejnych Gwiozd Łowickich. „Gwiozda Łowicko” to doroczna nagroda burmistrza Łowicza przyznawana od 2011 roku w dwóch kategoriach: twórczość ludowa oraz upowszechnianie i ochrona dóbr kultury. Jej celem jest honorowanie twórców ludowych za ich wyjątkową działalność, propagowanie sztuki oraz pielęgnowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego.

Tegorocznym laureatem w kategorii upowszechnianie i ochrony dóbr kultury został mieszkaniec Lipiec Reymontowskich Pan Zbigniew Stań - założyciel i prowadzący Galerię Staroci i Pamiątek Regionalnych. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


LIPCE 646

LIPCE 647

LIPCE 648

LIPCE 649

LIPCE 650

LIPCE 651

LIPCE 652

LIPCE 653
 
02.09.2022 Kolejna droga z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kolejna droga z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 1 września br. został przekazany teren budowy dotyczący remontu drogi gminnej nr 115201E, Drzewce - Wola Drzewiecka. To kolejna droga remontowana dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Całkowita wartość zadania - 1.204.130,04 zł, pozyskane dofinansowanie - 959.400,00 zł.


LIPCE 642

LIPCE 643

LIPCE 644

LIPCE 645
 
02.09.2022 Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Trwają prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Wola Drzewiecka. Została położona warstwa wyrównawcza na całej długości remontowanego odcinka.


LIPCE 638

LIPCE 639

LIPCE 640

LIPCE 641
 
01.09.2022 Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

31.08.2022 Zaproszenie na jubileusz 90-lecia AZR im. Wł. St. Reymonta

31.08.2022 Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Remont drogi w Woli Drzewieckiej

Rozpoczęły się prace związane z remontem fragmentu drogi gminnej nr 105307E w miejscowości Wola Drzewiecka. W ramach prowadzonych prac droga zyska nową nawierzchnię oraz pobocza z kruszywa. Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o. Jamno 99-400 Łowicz. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 417.146,00 zł. Całkowita wartość zadania 521.433,25 zł.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. W dniach 1 i 2 września w godz. 7-17 ruch na drodze od strzeżonego przejazdu w Woli Drzewieckiej w kierunku Płyćwii będzie całkowicie wstrzymany. Za utrudniania przepraszamy.


LIPCE 635

LIPCE 636

LIPCE 637
 
30.08.2022 Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

W ostatnią niedzielę sierpnia na stadionie gminnym w Głuchowie rozegrane zostały powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Gminę Lipce Reymontowskie reprezentowały drużyny: druhowie z OSP Drzewce oraz młodzieżowa drużyna dziewcząt z OSP Lipce Reymontowskie. Nasze dziewczęta wywalczyły III miejsce w swojej kategorii, natomiast drużyna OSP Drzewce VI miejsce. Gratulujemy.


LIPCE 627

LIPCE 628

LIPCE 629

LIPCE 630

LIPCE 631

LIPCE 632

LIPCE 633

LIPCE 634
 
30.08.2022 101 urodziny Pani Kazimiery Szychowskiej

101 urodziny Pani Kazimiery Szychowskiej

101 urodziny obchodziła nasza mieszkanka Pani Kazimiera Szychowska. W tym szczególnym dniu życzenia urodzinowe, list gratulacyjny, kwiaty oraz upominek przekazał Wójt Gminy – Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Czajka oraz pracownik Urzędu Gminy Pani Halina Wieszczy.

Gratulujemy i z całego serca życzymy Pani zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Już odmierzamy czas do następnych 102 urodzin.


LIPCE 624

LIPCE 625

LIPCE 626
 
25.08.2022 Zaproszenie na koncert

Zaproszenie na koncert

W najbliższą niedzielę 28 sierpnia po sumie w naszym Kościele Parafialnym odbędzie się koncert zespołu „Zbrucz” z Tarnopola (Ukraina). Zespół wykona pieśni patriotyczne i religijne.

Na koncert serdecznie zapraszają Proboszcz Ks. kan. Janusz Zabłocki i Wójt Gminy – Marek Sałek.

Zachęcamy do posłuchania jednego z wcześniejszych koncertów zespołu:

24.08.2022 UWAGA Mieszkańcy Woli Drzewieckiej

UWAGA Mieszkańcy Woli Drzewieckiej

Informujemy, że woda z wodociągu Wola Drzewiecka nie nadaje się do spożycia. Woda może być użytkowana wyłącznie do celów porządkowych. W dniu 25.08.2022 firma CEWOKAN dostarczy do każdego domu wodę przydatną do picia. Niniejsza informacja nie dotyczy gospodarstw zasilanych z wodociągu Drzewce. O stanie wody będziemy informować na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.08.2022 r.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach z dnia 24.08.2022 r.

23.08.2022 Dożynki Powiatowe

Dożynki Powiatowe

W niedzielę 21 sierpnia nasza gmina wzięła udział w Dożynkach Powiatowych, które w tym roku odbywały się w Głuchowie. W korowodzie dożynkowym gminę reprezentowali: Wójt Gminy – Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Czajka, Sekretarz Gminy – Jolanta Bartosik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – Edyta Pintara. Wieniec dożynkowy oraz stoisko gminne przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Drzewcach.

Na scenie gminę reprezentowali artyści z Ogniska Muzycznego Mały Wirtuoz: Lena Wójt, Aleksandra Marat i Julia Maszkowska oraz członkowie Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta. Młodzi artyści zaśpiewali pieśni ludowe: „Bańdurka”, „Od samych Skierniewic” i „Oj nie chcę ja być ptaszyną”. Natomiast członkowie AZR Aleksandra i Tomasz Czajka oraz Sylwia Kolis i Piotr Pejski zatańczyli oberka i klapoka. Występującym akompaniowali Marek Dziuda i Mateusz Czajka. Choreografią oraz przygotowaniem uczestników zajęła się Bogusława Drzewiecka i Małgorzata Świderek.


LIPCE 612

LIPCE 613

LIPCE 614

LIPCE 615

LIPCE 616

LIPCE 617

LIPCE 618

LIPCE 619

LIPCE 620

LIPCE 621

LIPCE 622

LIPCE 623
 
18.08.2022 Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

W dniu 12 sierpnia br. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3.000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj dalej >>

16.08.2022 Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Głuchowie

11.08.2022 Plac za Urzędem Gminy z energooszczędnym oświetleniem

Plac za Urzędem Gminy z energooszczędnym oświetleniem

Na początku sierpnia br. wymienione zostało oświetlenie przy placu za budynkiem Urzędu Gminy. W nowoczesnym oświetleniu znalazły się energooszczędne żarówki typu LED, które to zastąpiły stare. Zmiana przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie do ochrony środowiska.

Jest to kolejna tego typu inwestycja. Na początku roku nowe energooszczędne oświetlenie uliczne zostało wymienione z sodowego w Wólce Krosnowskiej, a w ubiegłym roku wymianę przeprowadzono m.in. w Drzewcach na kol. Lipieckiej, a także przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich.


LIPCE 604

LIPCE 605

LIPCE 606

LIPCE 607

LIPCE 608

LIPCE 609

LIPCE 610

LIPCE 611
 
10.08.2022 Ogłoszenie o ponownym naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Ogłoszenie o ponownym naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ogłasza ponowny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00-16.00, środa w godzinach od 8.00-18.00, piątek w godzinach od 8.00-14.00.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą do chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie. Niewykorzystana wysokość środków w budżecie gminy na realizację zadania w roku 2022 wynosi 20.000,00 zł.

Wzór wniosku wraz z informacją o wymaganych załącznikach dostępny jest do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w pokojach nr 2 i 3.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 10 sierpnia 2022 roku dotyczące ponownego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o udzielenie dotacji (PDF)

Wniosek o udzielenie dotacji (DOCX)

10.08.2022 Przebudowa alejek w mini-parku

Przebudowa alejek w mini-parku

Zakończyły się prace na terenie lipieckiego mini-parku związane z przebudową alejek. Wszystkie kamieniste alejki zastąpione zostały kostką brukową. Na zadanie wydatkowano 60.889,00 zł. Projekt współfinansowany był z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12.000,00 zł, pozostała część inwestycji 48.889,00 zł pokryta została z budżetu gminy w ramach środków Funduszu Sołeckiego.


LIPCE 596

LIPCE 597

LIPCE 598

LIPCE 599

LIPCE 600

LIPCE 601

LIPCE 602

LIPCE 603
 
19.07.2022 Zbiórka krwi dla sołtysa wsi Mszadla

Zbiórka krwi dla sołtysa wsi Mszadla

31 lipca w godz. 10.00 – 13.00 w budynku OSP Mszadla będzie można oddać krew dla sołtysa wsi Mszadla – Ryszarda Świderka, który choruje na ostrą białaczkę szpikową.

Żeby akcja się odbyła potrzeba min. 40 dawców, dlatego też prosimy o kontakt telefoniczny lub sms i zgłoszenie swojego udziału u organizatorek pod nr telefonów:

  • Marzena – 789 050 101,
  • Emilia – 784 607 761,
  • Paulina – 695 208 285.

Kto może oddać krew?

Czytaj dalej >>

14.07.2022 Nowe alejki w mini-parku

Nowe alejki w mini-parku

Na terenie lipeckiego mini-parku rozpoczęły się prace związane z przebudową alejek. Wszystkie kamieniste alejki zastąpione zostaną kostką brukową.


LIPCE 592

LIPCE 593

LIPCE 594

LIPCE 595
 
11.07.2022 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W sobotę 9 lipca br. na stadionie gminnym w Lipcach Reymontowskich rozegrane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wśród młodzieżowej drużyny dziewcząt I miejsce zajęły druhny z OSP Lipce Reymontowskie, natomiast wśród chłopców druhowie z OSP Wola Drzewiecka. W kategorii seniorów triumfowali druhowie z OSP Drzewce. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna OSP Lipce Reymontowskie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i puchary z rąk organizatorów: Wójta Gminy - Marka Sałka i Przewodniczącej Rady Gminy - Anny Czajki.


LIPCE 584

LIPCE 585

LIPCE 586

LIPCE 587

LIPCE 588

LIPCE 589

LIPCE 590

LIPCE 591

 Więcej zdjęć w fotogalerii

07.07.2022 Wójt Gminy Ambasadorem Kultury Tradycyjnej

Wójt Gminy Ambasadorem Kultury Tradycyjnej

W dniu 6 lipca br. na Zamku Królewskim, podczas gali wręczania nagród im. Oskara Kolberga Wójt Gminy Marek Sałek z rąk Wicepremiera – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz wicepremiera – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka odebrał tytuł Ambasadora Kultury Tradycyjnej.

Wyróżnienie to jest przyznawane samorządowcowi, który w ostatnim roku w szczególny sposób zasłużył się wsparciem na rzecz rozwoju kultury tradycyjnej w swoim regionie.

Na uroczystości wręczono medale „Za zasługi dla kultury ludowej” laureatom reprezentującym 14 regionów z 9 województw kraju. Część z nich wystąpiła w krótkich programach artystycznych, nie zabrakło również okolicznościowych gratulacji przedstawicieli władz państwowych.

 fot. Marta Ankiersztejn, źródło: nimit.pl

07.07.2022 Zmarła Krystyna Królówna

Zmarła Krystyna Królówna

W środę 6 lipca br. w wieku 82 lat zmarła Krystyna Królówna – ceniona aktorka teatralna, radiowa i telewizyjna. Realizowała się na wielu polach, tworząc niezapomniane role nie tylko przed kamerą, lecz także w słuchowiskach. Popularność przyniosła jej rola w filmowej adaptacji „Chłopów”, gdzie wcielała się w postać Hanki Borynowej, żony Antka.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

 Krystyna Królówna w kadrze z filmu „Chłopi”
 
05.07.2022 Przebudowa ulicy Słonecznej

Przebudowa ulicy Słonecznej

W dniu 28 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Andrzeja Górczyńskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipce Reymontowskie (ul. Słoneczna). Wysokość dotacji to kwota 141.030,00 zł.

29.06.2022 KGW Lipce Reymontowskie w Wielkim finale Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

KGW Lipce Reymontowskie w Wielkim finale Konkursu
dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

W sobotę 25 czerwca w Hali widowiskowej Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach Panie z KGW Lipce Reymontowskie, jako reprezentacja Województwa Łódzkiego, wzięły udział w Finale II Edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser - Duda i otrzymały tytuł Finalisty.

Konkurs organizowany był przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a tematem przewodnim tegorocznej edycji „Ostatki w polskiej tradycji”. Z uczestnikami spotkali się Pierwsza Dama oraz minister Adam Kwiatkowski. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały 5 potraw na zapusty i scenkę teatralną inspirowaną powieścią „Chłopi”.

W wydarzeniu udział wziął Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek, który wraz z Przewodniczą Rady Gminy Lipce Reymontowskie Anną Czajką zachęcają i wspierają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy do aktywnego udziału nie tylko w życiu wsi, ale także regionu i kraju.

 fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP, źródło: www.prezydent.pl
 

LIPCE 576

LIPCE 577

LIPCE 578

LIPCE 579

LIPCE 580

LIPCE 581

LIPCE 582

LIPCE 583
 
28.06.2022 II edycja „Umiem Pływać” zakończona

II edycja „Umiem Pływać” zakończona

W sobotę 25 czerwca zakończyliśmy II edycję programu Umiem Pływać w naszej gminie. W tegorocznej edycji pod opieką pani Eweliny Barańczyk i Lidii Kupisz udział wzięło 30 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie:

  • 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach;
  • 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mszadli;
  • 21 uczniów ze Szkoły im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Na zakończenie zajęć dzieci i opiekunowie otrzymali pamiątkowe koszulki.
10 dwugodzinnych zajęć, prowadzonych przez trenerów z Uczniowskiego Klubu Sportowego „NAWA”, odbyło się na Pływalni Miejskiej „NAWA” w Skierniewicach.


LIPCE 570

LIPCE 571

LIPCE 572

LIPCE 573

LIPCE 574

LIPCE 575
 
28.06.2022 Piknik Wojewódzki

Piknik Wojewódzki

W ostatni piątek uczestniczyliśmy w Pikiniku Wojewódzkim zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, którego tegorocznym gospodarzem była gmina Głuchów. Podczas imprezy lipiecka delegacja przygotowała i obsługiwała stoisko promocyjne Gminy Lipce Reymontowskie. Piknik Wojewódzki był doskonałą okazją do wręczenia symbolicznych czeków w ramach programu „Sołectwo na plus” i „Infrastruktura Sportowa na Plus".

Dla gości pikniku przygotowano szereg atrakcji, na scenie prezentowali się lokalni artyści, nie zabrakło również strefy zabaw dla dzieci. Na uczestników imprezy czekał także poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich. Ponad to, zorganizowano punkty informacyjne, gdzie specjaliści udzielali informacji na temat możliwości pozyskania przez instytucje, organizacje oraz samych mieszkańców pieniędzy unijnych.


LIPCE 564

LIPCE 565

LIPCE 566

LIPCE 567

LIPCE 568

LIPCE 569
 
24.06.2022 Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

24.06.2022 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXIX Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdań finansowych za 2021 rok:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy;
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego;
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego;
4) opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
5) wniosek absolutoryjny sformułowany przez komisję rewizyjną i opinia komisji sprawie wykonania budżetu;
6) opinia składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok w gminie Lipce Reymontowskie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 wraz z Wieloletnią Prognozą Długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2022-2032.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

23.06.2022 Życzenia na Dzień Ojca

15.06.2022 Fotorelacja z Dnia Reymonta

XXIII Edycja Dnia Reymonta już za nami. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz krótkiego materiału wideo.


LIPCE 556

LIPCE 557

LIPCE 558

LIPCE 559

LIPCE 560

LIPCE 561

LIPCE 562

LIPCE 563

 fot. Bartłomiej Wójcik

 Więcej zdjęć w fotogalerii

01.06.2022 Życzenia na Dzień Dziecka

31.05.2022 Zaproszenie na Forum Gospodarcze i Dzień Reymonta

Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie

27.05.2022 Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji wszystkim osobom pracującym na rzecz naszej gminy oraz przyczyniającym się do propagowania idei samorządności składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Gminnej Ojczyzny.

26.05.2022 Życzenia na Dzień Mamy

26.05.2022 Delegacja Lipiec na pogrzebie śp. Ignacego Gogolewskiego

Delegacja Lipiec na pogrzebie śp. Ignacego Gogolewskiego

W dniu 23 maja br. w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Ignacego Gogolewskiego, odtwórcy roli Antka Boryny z serialowych „Chłopów”. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła delegacja Gminy Lipce Reymontowskie na czele z Przewodniczącą Rady Gminy - Anną Czajka.

 fot. GOKSIR Lipce Reymontowskie & Fakt.pl

23.05.2022 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXVIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnej wybranej w wyborach uzupełniających.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
7. Raport o stanie gminy za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej pobierającej naukę na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

18.05.2022 Zmarł Ignacy Gogolewski

Zmarł Ignacy Gogolewski

15 maja 2022 r. w wieku 91 lat zmarł aktor teatralny i filmowy, reżyser i scenarzysta Ignacy Gogolewski, niezapomniany Antek Boryna z serialowych „Chłopów”.

Msza święta pożegnalna rozpocznie się 23 maja o godz. 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy nastąpi przejazd do Otwocka, gdzie śp. Ignacy zostanie pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafii św. Wincentego a Paulo. Msza będzie transmitowana online za pośrednictwem kanału YouTube Duszpasterstwo Środowisk Twórczych.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

 fot. Archiwum UG Lipce Reymontowskie

17.05.2022 Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2021 – debata z udziałem mieszkańców

Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2021 – debata z udziałem mieszkańców

25 maja 2022 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przedstawi „Raport o stanie gminy”. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

29 czerwca 2022 r. planowana jest sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której będzie rozpatrywany raport, podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie składać należy najpóźniej do dnia 24 maja 2022 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (link)

13.05.2022 Nowa elewacja Szkoły w Mszadli

Nowa elewacja Szkoły w Mszadli

Budynek Szkoły Podstawowej w Mszadli zyskał nowe oblicze. W ubiegłym roku dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego wsi Mszadla, Siciska, Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie oraz środkom z Budżetu Gminy wymienione zostało pokrycie dachowe.

W tym roku Gmina Lipce Reymontowskie przeprowadziła kolejną inwestycję i odnowiona została elewacja budynku.

Wykonawcą zadania była firma POL-KAM Kamil Baran ze Skierniewic.

Dzięki przeprowadzonym remontom budynek szkoły stał się piękną wizytówką wsi Mszadla.

12.05.2022 Obowiązek składania deklaracji do CEEB do końca czerwca 2022 r.

Obowiązek składania deklaracji do CEEB do końca czerwca 2022 r.

Urząd Gminy przypomina o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w terminie do 30 czerwca 2022 r. przez właścicieli i zarządców budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Deklaracje można składać:
  • w formie elektronicznej poprzez portal ZONE pod adresem: ceeb.gov.pl – w przypadku osób, które posiadają profil zaufany albo e-dowód;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać pocztą albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Link do wzoru deklaracji.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać pod linkiem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

04.05.2022 Dzień Strażaka

Dzień Strażaka

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom.

Drodzy Strażacy, niech nigdy nie opuszcza Was zdrowie, satysfakcja zawodowa oraz szczęście w życiu prywatnym. Życzymy, by ta trudna i odpowiedzialna praca była źródłem wyłącznie satysfakcji i zadowolenia, a poczucie dobrze pełnionej misji nigdy Was nie opuszczało. Niech św. Florian otacza Was opieką w każdej chwili Waszej służby!

04.05.2022 W hołdzie poległym

W hołdzie poległym

W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wójt Gminy – Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy – Anna Czajka, Sekretarz Gminy – Jolanta Bartosik złożyli w miejscach pamięci narodowej wiązanki i zapalili znicze.

Pamięć o Tych, którzy walczyli o wolną Polskę i polegli w jej obronie musi być ciągle żywa.


LIPCE 587

LIPCE 588

LIPCE 589
 
04.05.2022 Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Skierniewickiego

Ankieta dla Mieszkańców Powiatu Skierniewickiego

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach przystąpiło do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2023-2026". Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców dlatego zapraszamy Państwa do czynnego udziału w jego tworzeniu.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 30 czerwca 2022 roku.
21.04.2022 Altana w Wólce Podlesie

Altana w Wólce Podlesie

Plac zabaw w Wólce Podlesie został doposażony w altankę ogrodową, która jest dopełnieniem rekreacyjnej przestrzeni dla mieszkańców. To pierwsza inwestycja w 2022 roku realizowana z Funduszu Sołeckiego. Koszt zadania wyniósł 12.369,00 zł, wykonawcą była firma JM Jan Malka ze Strobowa.


LIPCE 584

LIPCE 585

LIPCE 586
 
21.04.2022 Przejazd Rajdów Szuter Master przez Lipce Reymontowskie

Przejazd Rajdów Szuter Master przez Lipce Reymontowskie

W najbliższą sobotę 23.04.2022 r. odbędą się rowerowe zawody gravelowe Szuter Master organizowane po raz trzeci w Polsce przez Fundację Ultra z Krosna. Przez teren naszej gminy przebiegają dwie trasy, długa i krótka. Trasa długa przebiega przez Chlebów od Świętego (droga przez las), ulice: Leśną (do krzyża), Lipową, Cichą, Boryny w kierunku Mszadli aż do Sicisk w kierunku Dąbrowy Mszadelskiej. Trasa krótka przez Chlebów od Świętego (droga przez las), następnie droga przez las w kierunku Bobrowej (tzw. Marszałkowska).

W obu trasach udział weźmie około 200 uczestników. Trasy rajdów zostaną zabezpieczone przez Organizatorów przy współpracy z funkcjonariuszami Policji w ruchu otwartym.

Przewidywane godziny przejazdu uczestników rajdu przez teren gminy:

 fot. Juan Manuel Uribe & Miłosz Kozakiewicz

20.04.2022 Zmarł Waldemar Winkiel – Honorowy Obywatel Gminy

Zmarł Waldemar Winkiel – Honorowy Obywatel Gminy

14 kwietnia 2022 r. zmarł Waldemar Winkiel – Honorowy Obywatel Gminy Lipce Reymontowskie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 11.15 w Kościele Św. Józefata w Warszawie (przy Cmentarzu Powązkowskim).

Łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi Śp. Waldemara Winkla.

Wójt Gminy Marek Sałek,
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka

15.04.2022 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W środę 13 kwietnia 2022 roku uczniowie Aleksandra Świniarska, Zofia Swiniarska i Maja Fangrat ze Szkoły Podstawowej w Mszadli oraz Szymon Stefaniak ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Drzewcach uczestniczyli w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Czytaj dalej >>


LIPCE 581

LIPCE 582

LIPCE 583
 
12.04.2022 Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie - wypełnij ankietę!

Strategia Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie - wypełnij ankietę!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2023-2030, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną częścią konsultacji społecznych.

Informacje uzyskane od Państwa będą niezwykle istotne i przyczynią się do zbudowania dobrej strategii. Zachęcamy do włączenia się w prace na tym dokumentem. Ankieta będzie aktywna do 29 kwietnia 2022 roku.

Wójt Gminy
Marek Sałek

05.04.2022 Nowa nawierzchnia w ul. Cichej

Nowa nawierzchnia w ul. Cichej

Dobiegają końca prace związane z odtworzeniem nawierzchni w ul. Cichej po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wymianą wodociągu. Nowa nawierzchnia zostanie położona na całej długości ulicy.


LIPCE 578

LIPCE 579

LIPCE 580
 
01.04.2022 Zmarł Sołtys Lipiec Reymontowskich

Zmarł Sołtys Lipiec Reymontowskich

30 marca 2022 r. odszedł od nas długoletni Sołtys Sołectwa Lipce Reymontowskie Aleksander Dałkowski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Kościele Parafialnym w Lipcach Reymontowskich.

Łączymy się w smutku i żałobie z rodziną i bliskimi Śp. Aleksandra Dałkowskiego.

Wójt Gminy Marek Sałek, pracownicy Urzędu Gminy, Rada Gminy, Sołtysi Gminy Lipce Reymontowskie


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2022 15:56