image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
25.02.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i uchwały nr XVII/120/20 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 21 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2021 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

25.02.2021 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia członka komisji

18.02.2021 Montaż instalacji fotowoltaicznych

Montaż instalacji fotowoltaicznych

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Udział w projekcie wiązać się będzie z partycypacją mieszkańca w kosztach budowy instalacji w wysokości około 35% tj. wkład własny, podatek VAT i inne opłaty. Nie dopuszcza się montażu paneli na dachach pokrytych eternitem.

W związku z powyższym prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie i złożenie zamieszczonej poniżej ankiety w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca br. Ankieta powinna zawierać rzetelne dane, szczególnie faktyczne roczne zużycie prądu i w miarę dokładną powierzchnię dachu przeznaczoną pod montaż instalacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 46 831 61 97.

Ankieta - instalacja fotowoltaiczna (PDF)

Ankieta - instalacja fotowoltaiczna (Excel)

Klauzula RODO - dotycząca danych osobowych

11.02.2021 Szkolenia w LOWE LIPCE

Szkolenia w LOWE LIPCE

Logo LOWE LIPCE LOWE LIPCE zaprasza na wyjątkowe zajęcia pt.

„Nie taki diabeł straszny... czyli prostym językiem o prawie”

To cykl autorskich szkoleń prowadzonych przez Ewę Żuchowską - prawniczkę, znaną z niezwykłej umiejętności mówienia o trudnych rzeczach w prosty sposób.

Pierwsze spotkanie:

O co chodzi z tym RODO w życiu prywatnym?

  • czym są dane osobowe,
  • czy moje dane podlegają ochronie,
  • jak bronić się przed naruszaniem ochrony danych osobowych,
  • czy ja też muszę chronić cudze dane.

Odbędzie się 18 lutego 2021 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich oraz w przestrzeni wirtualnej na kanale Lowe Lipce Reymontowskie na YouTube.

Formularz rejestracyjny na spotkanie: LINK

Możliwość zapisu telefonicznie pod nr tel. 512 093 075.
Zapisy trwają do 16.02.2021 r.

09.02.2021 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
przedłużony do 16 lutego

Formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego

03.02.2021 Nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Nabór na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji. Wnioski mogą składać osoby fizyczne bezpośrednio do WFOŚiGW w Łodzi.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod adresem:

https://www.wfosigw.lodz.pl/dla-beneficjentow/programy-priorytetowe-dla-beneficejntow/osoby-fizyczne-dla-beneficjentow/537-programy-priorytetowe-osoby-fizyczne-2021-rok

03.02.2021 Oświetlenie uliczne w sołectwie Siciska

Oświetlenie uliczne w sołectwie Siciska

Wieś Siciska to już kolejna miejscowość w naszej gminie, w której zmodernizowano oświetlenie uliczne. Tradycyjne lampy sodowe zostały zastąpione nowoczesnymi lampami typu LED. Wykonana inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa dbając jednocześnie o otaczające nas środowisko naturalne. Wpłynie również na obniżenie zużycia energii.


LIPCE 335

LIPCE 336

LIPCE 337
 
27.01.2021 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego
Formularz do pobrania - oferta kandydata na rachmistrza spisowego

27.01.2021 Informacje o terminach składania wniosków Rodzina 500+

Ulotka 500+
Informator Rodzina 500+
Krótki Informator 500+

25.01.2021 Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 1 do 28 lutego 2021 r. Urząd Gminy będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
  • faktury VAT wystawione za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w przypadku hodowców bydła - zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 r.,
  • oryginały lub kserokopie umów dzierżawy.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy lub poniżej:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - edytowalny

25.01.2021 Stawki podatku

Stawki podatku

Urząd Gminy informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie w 2021 roku obowiązują następujące stawki podatku:

Podatek rolny

Okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Podatek rolny Obowiązująca stawka podatku
na 2020 rok [zł za 1 ha]
Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha 
(równoważnik 2,5 q żyta)
146,15 zł
Dla pozostałych gruntów za 1 ha 
(równoważnik 5 q żyta)
292,30 zł

Podatek leśny

Okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Podatek leśny Obowiązująca stawka podatku
na 2020 rok [zł za 1 ha]
Podatek leśny od 1 ha 
(równoważnik 0,220 m3 drewna)
42,73 zł

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych na rok 2021 pozostają bez zmian w stosunku do roku 2020.

Podatek od nieruchomości Obowiązująca stawka podatku
na 2020 rok [zł za 1 m2]
Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,86
pod wodami powierzchniowymi 4,54
pozostałych 0,28
niezabudowanych 3,04
Od budynków
mieszkalnych 0,77
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,50
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,70
pozostałych 5,23
Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
22.01.2021 Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

W dniu 21 grudnia 2020 roku , komisja w składzie:
Ewelina Nowakowska – przewodnicząca komisji
Renata Szychowska – sekretarz komisji
Halina Wieszczy – członek komisji
Ilona Pietrowska – członek komisji
dokonała oceny prac dzieci na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny. W wymaganym terminie wpłynęły 53 prace, które były bardzo ładne i starannie wykonane.

Czytaj dalej >>


LIPCE 327

LIPCE 328

LIPCE 329

LIPCE 330

LIPCE 331

LIPCE 332

LIPCE 333

LIPCE 334
 
15.01.2021 Zaproszenie na czat z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

15.01.2021 Transport dla potrzebujących

Transport dla potrzebujących

Od 15 stycznia uruchomiona została linia telefoniczna dla mieszkańców naszej gminy chcących skorzystać z TRANSPORTU do punku szczepień - NZOZ MEDICUS w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 25, którzy mają trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie przeciwko wirusowi COVID-19. Zgłoszenia przyjmowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 46 831 61 83.

13.01.2021 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2021 roku

Odbiór odpadów zawierających azbest w 2021 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2021 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.

W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający zdeponowane odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 15 lutego 2021 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.

Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Wniosek można też pobrać poniżej.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

11.01.2021 Nowy album „Śladami Noblisty Wł. St. Reymonta”

Nowy album „Śladami Noblisty Wł. St. Reymonta”

Pod takim tytułem został wydany album o naszej gminie. Zawarte w nim fotografie pokazują uroki naszej lipieckiej ziemi, naszej „małej ojczyzny”. Wyjątkowe miejsca, te dotyczące dziedzictwa kulturowego, teraźniejszości, przepięknego krajobrazu widzianego z lotu ptaka, stanowić mają zachętę do odwiedzenia gminy. Album został sfinansowany ze środków pozyskanych z LGD „GNIAZDO” przez Szkółkę Piłkarską GOKSiR.


LIPCE 324

LIPCE 325

LIPCE 326
 
11.01.2021 Nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy

Nowy lekki samochód ratowniczo - gaśniczy

Dźwięk syren w piątkowy wieczór to nie sygnał alarmowy, ale powitalny. W taki oto sposób witaliśmy przyjazd nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Fabrycznie nowy lekki samochód marki MAN trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich. To już drugi wóz strażacki pozyskany dla tej jednostki w przeciągu ostatnich dwóch lat.

Gromkie powitanie przygotowali strażacy i mieszkańcy gminy. Wozy bojowe OSP Lipce Reymontowskie oraz OSP Słupia witały nowy samochód na granicy gminy w miejscowości Retniowiec i na sygnałach przyprowadziły do strażnicy. Był szpaler z rac, szampan, podziękowania i oczywiście wielka radość. Witający zostali poczęstowani gorącym barszczykiem przygotowanym przez druhów strażaków.

Warto pamiętać, że zakup samochodu został sfinansowany ze środków pozyskanych z Komendy Głównej PSP (środki firm ubezpieczeniowych) w kwocie 160 000 zł, WFOŚiGW w Łodzi 100 000 zł, NFOŚiGW w Warszawie 75 000 zł oraz budżetu gminy 5 000 zł i środków OSP Lipce Reymontowskie 30 000 zł. Całkowity koszt zakupu to 370 000 zł.


LIPCE 312

LIPCE 313

LIPCE 314

LIPCE 315

LIPCE 316

LIPCE 317

LIPCE 318

LIPCE 319

LIPCE 320

LIPCE 321

LIPCE 322

LIPCE 323

 Więcej zdjęć w fotogalerii

 Zdjęcia i wideo: Foto-Milejka

11.01.2021 Zmarł ks. Czesław Zdziarski

Zmarł ks. Czesław Zdziarski

W czwartek 7 stycznia 2021 r. zmarł w wieku 96 lat, z tego w kapłaństwie przeżył lat 58, ś.p. ks. kanonik Czesław Zdziarski – były proboszcz parafii Lipce Reymontowskie.

Msza św. za śp. Zmarłego zostanie odprawiona w środę 13 stycznia br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. MB Częstochowskiej w Kuklówce przy ul. J. Chełmońskiego 6, po czym Ciało zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym przy ul. Grodziskiej 31. Transmisja z uroczystości pogrzebowych będzie do obejrzenia na YouTube Archidiecezji Warszawskiej.

23.12.2020 Mikołajkowe prezenty dla przedszkolaków

Mikołajkowe prezenty dla przedszkolaków

W dniu 18 grudnia Wójt Gminy Lipce Reymontowskie p. Marek Sałek sprawił miłą niespodziankę przedszkolakom w naszej Gminie i odwiedził ich z prezentami i słodkościami.

W gminnym przedszkolu w Lipcach i oddziałach przedszkolnych w Drzewcach i Mszadli uczy się w sumie 129 przedszkolaków.

Ten coroczny zwyczaj sprawia zarówno obdarowanym jak i darczyńcom wiele radości. Dziękujemy za tak miłe przyjęcie we wszystkich oddziałach przedszkolnych i mamy nadzieję, że gry i puzzle sprawiły frajdę dzieciom.


LIPCE 308

LIPCE 309

LIPCE 310

LIPCE 311
 
16.12.2020 Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

15.12.2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po remoncie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po remoncie

Na przełomie miesiąca listopada i grudnia przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomieszczenia biurowe zostały odmalowane, na podłodze położono terakotę, wymieniono oświetlenie. Pokoje wyposażono w nowe meble. Remont przeprowadzono w ramach oszczędności wypracowanych przez GOPS. Za tak wielką metamorfozę pomieszczeń ośrodka serdeczne podziękowania dla Kierownik GOPS Pani Alicji Czajka.


LIPCE 305

LIPCE 306

LIPCE 307
 
09.12.2020 Cztery miliony dwieście tysięcy dla naszej gminy

Cztery miliony dwieście tysięcy dla naszej gminy

We wrześniu w ramach drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina złożyła wniosek o przyznanie środków na jedną z największych inwestycji w naszej gminie tj. budowę kanalizacji oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Na początku grudnia powołana przy premierze komisja wybrała projekty do dofinansowania. Między samorządy podzielonych zostało 4,35 mld zł. Naszej gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 4 200 000,00 zł. W powicie skierniewickim środki otrzymały tylko trzy samorządy. To ogromne wsparcie dla naszego budżetu, wsparcie które z pewnością wpłynie na dalszy prężny rozwój naszej „Małej Ojczyzny”.

07.12.2020 Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

Delegacja z Lipiec Reymontowskich oddała hołd Wł. St. Reymontowi

5 grudzień 2020 r. W tym dniu mija 95 lat od śmierci naszego patrona Wł. St. Reymonta . Jak co roku delegacja z Lipiec Reymontowskich udała się do Warszawy, aby na Cmentarzu Powązkowskim przy grobie literata oddać hołd wybitnemu pisarzowi, piewcy wsi polskiej, laureatowi literackiej Nagrody Nobla. Przy grobie pisarza odmówiono modlitwę a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Lipiecka delegacja zapaliła znicze również na grobie matki pisarza i jego siostry Katarzyny, oraz na grobach aktorów grających w filmie i serialu „Chłopi”: Tadeusza Fijewskiego (odtwórcy roli Kuby), Władysława Hańczy (Macieja Boryny) oraz Barbary Ludwiżanki (Jagustynki).

W wyjeździe wzięli udział: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik oraz Dyrektor GOKSiR Edyta Pintara.

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, przy grobie pisarza nie zorganizowano ogólnopolskich uroczystości. Przedstawiciele szkół i instytucji, które tego dnia zwykle spotykały się, aby wspólnie uczcić pamięć o Reymoncie, tym razem przybywali na warszawskie powązki w osobnych grupach.


LIPCE 299

LIPCE 300

LIPCE 301

LIPCE 302

LIPCE 303

LIPCE 304
 
04.12.2020 Fundusze Europejskie – spotkanie informacyjne on-line

02.12.2020 Nowe stawki za odbiór odpadów

Nowe stawki za odbiór odpadów

27 listopada gmina rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę EKO-REION Sp. z o.o. z Bełchatowa.

Szacunkowa wartość umowy w bieżącym roku wynosiła 529 470,00 zł, zaś w 2021 roku będzie wynosiła 718 200,00 zł czyli o 188 730,00 zł więcej. Tym samym zmianie muszą ulec stawki opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców.

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odbiór segregowanych odpadów komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach przydomowych, po 35,3% zniżce, będzie wynosiła 22,00 zł miesięcznie od osoby. Stawka opłaty dla osób, które nie kompostują bioodpadów we własnym zakresie, będzie wynosiła 34,00 zł za miesiąc od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie obciążany opłatą w wysokości 68,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami w gminie musi się samofinansować.

Oznacza to, że wszystkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości objętych odbiorem muszą zostać pokryte z wnoszonych opłat. Stąd też globalna kwota za zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz dzielona jest na liczbę mieszkańców, co daje stawkę opłaty na jednego mieszkańca. Wzrost wynagrodzenia należnego firmie wywozowej automatycznie wpływa na wzrost stawki opłaty za odpady.

Umowa z EKO-REGIONEM będzie obowiązywała przez jeden rok.


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2021 10:25