image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lowe Lipce Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Facebook Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
21.09.2021 Gmina na skierniewickim Święcie

Gmina na skierniewickim Święcie

Tak jak co roku gmina uczestniczyła w skierniewickim Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw. W paradzie udział wzięli: Wójt Gminy Marek Sałek, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta, zawodnicy Szkółki Piłkarskiej GOKSiR oraz uczniowie Ogniska Muzycznego „Mały wirtuoz”. Ponadto prezentowaliśmy się na dwóch stoiskach promocyjnym i gastronomicznym obsługiwanym przez KGW z Wólki Krosnowskiej. Podczas Święta, w drugim jego dniu na głównej scenie wystąpił Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta.


LIPCE 470

LIPCE 471

LIPCE 472

LIPCE 473

LIPCE 474

LIPCE 475

LIPCE 476

LIPCE 477

 fot. Ilona Pietrowska

17.09.2021 Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” 2021

Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ” 2021

Od 20 września 36 uczniów klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Lipce Reymontowskie rozpocznie naukę pływania w ramach programu „Umiem Pływać”.

Cykl zajęć to 20 godzin intensywnej nauki. Zajęcia prowadzone będą przez trenerów UKS Nawa Skierniewice na pływalni miejskiej w Skierniewicach w poniedziałki.

Szczegółowy harmonogram wyjazdów i godziny wyjazdu w załączniku:
Umiem pływać – harmonogram wyjazdów

16.09.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXIII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości zabudowanych będących przedmiotem zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie dotychczasowemu użytkownikowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Warszawie.
8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Lipce Reymontowskie.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

15.09.2021 Piknik „Poznaj swoje sołectwo” w Drzewcach

Piknik „Poznaj swoje sołectwo” w Drzewcach

Kolejny piknik dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Drzewce i Dyrekcji SP Drzewce odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Drzewcach w dniu 5 września. Historię powstania sołectwa przybliżył Sołtys p. Mariusz Dobrzański.

W ramach wydarzenia odbyły się także:

 • warsztaty kulinarne kuchni włoskiej z kucharzem Karolem Lubczyńskim,
 • warsztaty bibułkarskie z p. Teresą Piechut,
 • warsztaty makramy z p. Beatą Burzyńską,
 • quiz wiedzy o sołectwie Drzewce przygotowany przez nauczycieli i pracowników SP Drzewce.

Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Ochotnicza Strażą Pożarną w Drzewcach zadbało o oprawę kulinarną, aranżację miejsca na piknik i wspaniałą atmosferę.

Warsztaty dla dorosłych i opiekę dla najmłodszych czasie warsztatów zapewniło LOWE LIPCE w ramach realizowanego w Gminie projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.


LIPCE 466

LIPCE 467

LIPCE 468

LIPCE 469

 Więcej zdjęć w fotogalerii

14.09.2021 Jesienna zbiórka elektroodpadów

Jesienna zbiórka elektroodpadów

Zapraszamy na jesienną zbiórkę elektroodpadów – 25 września br. (sobota) w godzinach 13.00 - 14.30. Miejsce: parking przy GOKSiR Lipce Reymontowskie.

Regulamin jesiennej objazdowej zbiórki elektroodpadów w gminach

10.09.2021 Pamiętamy

Pamiętamy

W 82-gą rocznicę pacyfikacji wsi Mszadla, Teresin i Mikuły, dla upamiętnienia ofiar żołnierzy Armii „Łódź” oraz mordu na ludności cywilnej dokonanej przez żołnierzy Wehrmachtu, przedstawiciele samorządu w osobach: Wójt Gminy Marek Sałek, Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik, Dyrektor ZEAO Ilona Pietrowska, Kierownik Referatu RGPiK Irmina Wójt, Instruktor GOKSiR Sławomir Supera oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka złożyli wiązanki i zapalili znicze przy pomnikach upamiętniających te tragiczne wydarzenia.


LIPCE 458

LIPCE 459

LIPCE 460

LIPCE 461

LIPCE 462

LIPCE 463

LIPCE 464

LIPCE 465
 
03.09.2021 Szczepieniobus w Woli Drzewieckiej

Szczepieniobus w Woli Drzewieckiej

Informujemy, że w dniu 4 września br. (sobota) w godzinach od 14.00 do 19.00 na terenie OSP w Woli Drzewieckiej stacjonował będzie mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

02.09.2021 Setne urodziny

Setne urodziny

Sto lat to piękny wiek, osiągają go nieliczni. 28 sierpnia setne urodziny obchodziła Pani Kazimiera Szychowska, mieszkanka Lipiec Reymontowskich. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Dostojnej Jubilatki, którą celebrował ks. Krzysztof Lichota. W tym wyjątkowym dniu Pani Kazimierze towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, władze samorządowe oraz przedstawiciele KRUS-u. Władze samorządowe reprezentował Wójt Gminy Marek Sałek i Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka. Oprócz gratulacji i życzeń wręczyli Jubilatce kwiaty, upominek i list gratulacyjny.
Ciesząc się z tak wyjątkowych urodzin, życzymy Pani Kazimierze wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokoju na kolejne lata.
 
26.08.2021 Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację

Tylko do 27 sierpnia 2021 r. rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną, mogą ubiegać się o refundację części wydatków poniesionych na działania bioasekuracyjne.

Dofinansowanie obejmuje zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji; zakup odzieży ochronnej oraz zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Ubiegać się można o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: oryginały lub kopie faktur, rachunków, umów, które uwierzytelniają wydatki wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym; oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie; oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je założyć osobiście, skorzystać z platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/refundacja-do-50-wydatkow-poniesionych-przez-producenta-rolnego-ktory-prowadzi-gospodarstwo-w-ktorym-utrzymywane-sa-swinie.html

26.08.2021 Witacze dożynkowe

Witacze dożynkowe

Z okazji Dożynek Powiatowych pięć sołectw przygotowało wyjątkowe witacze, które stanęły przy drogach wjazdowych do Gminy Lipce Reymontowskie. Każda z konstrukcji była oryginalna, a razem stworzyły niepowtarzalny klimat dożynek:

 • para gospodarzy – sołectwo Sicska,
 • krówka – sołectwo Wólka Krosnowska,
 • kura i kogut – sołectwo Chlebów,
 • świnki i strażak – sołectwo Drzewce,
 • panna lipczanka – sołectwo Lipce Reymontowskie.

Dodatkowo w parku lipieckim stanęły dwa witacze autorstwa Starościny Dożynek - byk oraz Jagna.

Ze względu na dużą popularność witaczy zorganizowano głosowanie na portalu społecznościowym, w którym publiczność wybrała krówkę autorstwa sołectwa Wólka Krosnowska, jako najciekawszy witacz dożynkowy 2021. Wszystkie sołectwa otrzymały pamiątkowe podziękowania, a Wójt Gminy Lipce Reymontowskie ufundował nagrodę pieniężną dla sołectwa, które wygrało w głosowaniu.


LIPCE 450

LIPCE 451

LIPCE 452

LIPCE 453

LIPCE 454

LIPCE 455

LIPCE 456

LIPCE 457
 
25.08.2021 Emilia Krakowska dziękuje za zaproszenie na dożynki

Emilia Krakowska dziękuje za zaproszenie na dożynki

Emilia Krakowska, honorowa obywatelka Lipiec Reymontowskich, nie mogła uczestniczyć osobiście w Dożynkach Powiatowych w Lipcach Reymontowskich, ale przygotowała poniższe nagranie w którym dziękuje bardzo za zaproszenie na dożynki oraz jednocześnie dziękuje wszystkim lipczakom za podtrzymywanie tradycji związanej z Reymontem:

25.08.2021 Tłumy na dożynkach

Tłumy na dożynkach

Tegoroczne Dożynki Powiatowe zgromadziły w Lipcach Reymontowskich tłumy. Uczestniczyło w nich 9 gmin z naszego powiatu. Uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej. Po niej barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przemieścił się na Zagrodę Ludową. Tam nastąpił tradycyjny obrzęd dzielenia chleba, prezentacja dorobku kulturalnego przez poszczególne gminy powiatu oraz występ orkiestr dętych. Druga część imprezy odbywała się na scenie przy Urzędzie Gminy i GOKSiR. Wystąpiły gwiazdy - Cleo i Mesajah. Konferansjerkę imprezy prowadzili Aleksandra Kostka i Piotr Dzięcielski.


LIPCE 438

LIPCE 439

LIPCE 440

LIPCE 441

LIPCE 442

LIPCE 443

LIPCE 444

LIPCE 445

LIPCE 446

LIPCE 447

LIPCE 448

LIPCE 449

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.08.2021 Nagrody Wójta Gminy

Nagrody Wójta Gminy

W trakcie dożynek gminom zostały wręczone nagrody za wieniec dożynkowy oraz najlepszą potrawę regionalną. Każda z dziewięciu gmin za wieniec dożynkowy otrzymała od Wójta Gminy Lipce Reymontowskie nagrodę pieniężną w kwocie tysiąc złotych. W konkursie na najlepszą potrawę I miejsce zajęło KGW Wólka Krosnowska, II miejsce KGW z Sierzchowa gmina Bolimów, III miejsce KGW LISNA, gmina Kowiesy. Wyróżnienia trafiły do pozostałych sześciu KGW biorących udział w konkursie. Nagrodą dla wszystkich były zakupione przez Wójta Gminy Marka Sałka podgrzewacze. Mamy nadzieję, że będą służyć kołom Gospodyń Wiejskich podczas kolejnych imprez. Wójt Gminy był tez fundatorem nagród dla orkiestr dętych występujących podczas dożynek.


LIPCE 434

LIPCE 435

LIPCE 436

LIPCE 437

 Więcej zdjęć w fotogalerii

25.08.2021 Boryna Roku

Boryna Roku

Tegoroczne Święto Plonów to także splendor dla uczestników z terenu naszej gminy, którzy uczestniczyli w plebiscycie Boryna Roku 2021. W poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:

 1. „Gospodarstwo Rolne” - Urszula i Tadeusz Murgrabia,
 2. „Duże Gospodarstwo Rolne” - Dorota i Paweł Krychniak,
 3. „Gospodarstwo specjalistyczne” - Anna i Waldemar Malesa
 4. „Zakład rolno-spożywczy” - Waldemar i Teresa Kolary.

LIPCE 430

LIPCE 431

LIPCE 432

LIPCE 433

 Więcej zdjęć w fotogalerii

16.08.2021 Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Lipcach Reymontowskich

12.08.2021 NSP 2021 - mobilne miejsce spisowe

Mobilne miejsce spisowe

Uprzejmie informujemy że w dniu 13 sierpnia br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich (parter budynku) zorganizowane zostało Mobilne Miejsce Spisowe dostępne dla wszystkich, którzy dotychczas nie spisali się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Miejsce spisowe obsługiwać będą pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spisie.

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich numer PESEL.

12.08.2021 Kulinarne Smaki Regionów w Lipcach Reymontowskich

Kulinarne Smaki Regionów w Lipcach Reymontowskich

W dniu 10 sierpnia na scenie w Zagrodzie Ludowej w Lipcach Reymontowskich odbyły się warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Warsztaty realizowane są w 10 województwach w ramach projektu „Wieprzowe smaki regionów” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Podczas spotkania Szefowie Kuchni Łukasz Konik i Artur Wawer wraz z przedstawicielkami KGW z Chlebowa, Lipiec, Mszadli, Woli Drzewieckiej i Wólki Podlesie przygotowali regionalne potrawy z województwa łódzkiego, których głównym składnikiem była wieprzowina.

Więcej o projekcie na stronie www.wieprzowesmakiregionow.pl


LIPCE 426

LIPCE 427

LIPCE 428

LIPCE 429

 Więcej zdjęć w fotogalerii

10.08.2021 Świadczenie Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Świadczenie Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2021 r. przyjmuje wnioski w formie elektronicznej o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Wnioski o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego mogą składać przez Internet osoby posiadające tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny:

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022 w tradycyjnej formie papierowej, przyjmujemy od 1 sierpnia 2021 r.

10.08.2021 Warsztaty kulinarne dla szkół z województwa łódzkiego

Warsztaty kulinarne dla szkół z województwa łódzkiego

W dniu 9 sierpnia na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich w ramach szkolenia pn. Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawicielki KGW Drzewce, Lipce Reymontowskie i Mszadla uczestniczyły w nagraniu filmu promującego produkty i potrawy regionalne. Film ten będzie częścią szkolenia online dla uczniów w szkołach podstawowych i średnich o profilu gastronomicznym.

Przygotowane dania to:

 • zupa wiśniowa z ziemniakami i okrasą,
 • zupa wiśniowa z kluskami „kłosami”,
 • ciasto drożdżowe z porzeczkami i jagodami.

LIPCE 422

LIPCE 423

LIPCE 424

LIPCE 425

 Więcej zdjęć w fotogalerii

09.08.2021 Oddaj krew – ocal życie!

Oddaj krew – ocal życie!

Oddaj krew – ocal życie ALEKSANDRY RECZULSKIEJ. Zbiórka krwi: 14 sierpnia (sobota) w godz. od 10.00 do 13.00 przy OSP Lipce Reymontowskie. Dla krwiodawców przewidziany jest mały poczęstunek. Zapraszamy!
Numer telefonu do organizatora w celu wpisania się na listę: 579 037 515.

05.08.2021 Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie do 31 sierpnia 2021 r. Urząd Gminy będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
 • faktury VAT wystawione za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.,
 • w przypadku hodowców bydła - zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 r.,
 • oryginały lub kserokopie umów dzierżawy.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy lub poniżej:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - edytowalny

04.08.2021 Zaproszenie na podsumowanie projektu

02.08.2021 Nasza gmina wśród najlepszych!

Nasza gmina wśród najlepszych!

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu opublikowała wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za ubiegły rok. W kategorii gmin wiejskich, których jest na terenie kraju 1533, Gmina Lipce Reymontowskie znalazła się na 20 miejscu wśród najbardziej gospodarnych samorządów w kraju. Kolejnymi gminami z naszego regionu jest gmina Łowicz z 90 pozycją oraz gminy Maków i Skierniewice, które zajęły 245 i 246 lokatę.

30.07.2021 Zaproszenie na piknik „POZNAJ SWOJE SOŁECTWO” – Wola Drzewiecka

29.07.2021 „POZNAJ SWOJE SOŁECTWO” – Wólka Krosnowska

„POZNAJ SWOJE SOŁECTWO” – Wólka Krosnowska

Pierwszy piknik z cyklu pikników z warsztatami
LOWE LIPCE – Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji
w Lipcach Reymontowskich

W niedzielę 25 lipca odbył się pierwszy piknik z cyklu pikników z warsztatami LOWE LIPCE. Wójt Gminy Lipce Reymontowskie – Marek Sałek i Sołtys wsi Wólka Krosnowska – Józef Snopek wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Strażą Pożarną Wólka Krosnowska zorganizowali wyjątkowo aktywne popołudnie dla mieszkańców gminy i gości. Historię sołectwa przedstawił p. Czesław Barańczyk.

Każdy mógł wziąć udział w:

 • warsztatach kulinarnych prowadzonych przez p. Karola Lubczyńskiego, na których nauczyliśmy się robić sushi;
 • warsztatach florystycznych prowadzonych przez p. Agnieszkę Barańczyk i upleść wianek;
 • warsztatach rękodzieła ludowego prowadzonych przez p. Marzenę Jędrzejczak „Folk Family”.

Najmłodsi bawili się wesoło z animatorem i na kolorowym dmuchańcu.

KGW i OSP Wólka Krosnowska zadbali o podniebienia uczestników pikniku i przygotowali bogatą ofertę gastronomiczną, m.in. przepyszną kawę mrożoną i fantastyczne wypieki.

Zapraszamy na kolejny piknik, tym razem w Woli Drzewieckiej 7 sierpnia od godziny 15 przy budynku OSP Wola Drzewiecka.


LIPCE 418

LIPCE 419

LIPCE 420

LIPCE 421

 Więcej zdjęć w fotogalerii

26.07.2021 Wyłączenie składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet

Uwaga

Po 26 lipca 2021 r. zostaje wyłączona usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet.

23.07.2021 Zaszczep się, nie zwlekaj!

21.07.2021 Sieć gazowa w ulicy Nowickiej

Sieć gazowa w ulicy Nowickiej

W lipcu firma SIME Polska Sp. z o.o. z Sochaczewa rozpoczęła prace mające na celu podłączenie mieszkańców ulicy Nowickiej do sieci gazu ziemnego. W nowym sezonie zimowym 2021/2022 mieszkańcy ulicy Nowickiej będą mogli korzystać z nowej formy ogrzewania swoich budynków.


LIPCE 414

LIPCE 415

LIPCE 416

LIPCE 417
 
20.07.2021 Zaproszenie na piknik „POZNAJ SWOJE SOŁECTWO” – Wólka Krosnowska

20.07.2021 Przebudowa drogi w Woli Drzewieckiej

Przebudowa drogi w Woli Drzewieckiej

W ramach Funduszu Sołeckiego została zakończona naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Drzewiecka – Kolonia Zakolej. Prace polegały na wyprofilowaniu równiarką, uzupełnieniu ubytków destruktem bitumicznym, utwardzeniu walcem oraz spryskaniu emulsją asfaltową.


LIPCE 411

LIPCE 412

LIPCE 413
 
12.07.2021 Dywanik na ulicy Wiosennej

Dywanik na ulicy Wiosennej

W dniu dzisiejszym wykonawca zadania „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III” przystąpił do prac związanych z położeniem dywanika asfaltowego w ulicy Wiosennej. Nowa nawierzchnia położona zostanie na całej długości ulicy.


LIPCE 408

LIPCE 409

LIPCE 410
 
08.07.2021 „Lipiecka kluska” najsmaczniejsza w województwie

„Lipiecka kluska” najsmaczniejsza w województwie

3 lipca br. w Uniejowie KGW Lipce Reymontowskie brało udział w Festiwalu KGW „Polska od Kuchni”. Festiwal KGW to ogólnopolski konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich, stworzony z myślą o pielęgnowaniu lokalnej kultury i tradycji. Główne idee, jakie przyświecają wydarzeniu, to integracja, aktywizacja i wsparcie lokalnych społeczności. Nie bez znaczenia są też takie wartości, jak promocja polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego, wymiana międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom. Trasa festiwalu przebiega przez całą Polskę, a wydarzenie w każdym tygodniu odbywa się w innym województwie. Każde kolejne spotkanie to wiele atrakcji: pokazy kulinarne w wykonaniu znanych szefów kuchni, degustacje, warsztaty oraz panele dyskusyjne, zabawy dla całych rodzin, spotkania z gwiazdami i celebrytami, a także koncerty.

Czytaj dalej >>


LIPCE 405

LIPCE 406

LIPCE 407

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

08.07.2021 „Moja rodzina świetnie się spisuje” – konkurs fotograficzny
08.07.2021 Nabór wnosków na usuwanie folii rolniczych

Nabór wnosków na usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w związku z ogłoszonym naborem przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag)”.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej proszeni są o złożenie wniosku o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

Wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dostępny jest do pobrania poniżej:

Wniosek wraz z załącznikami

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz pod nr tel. 468316166 lub 468316197 wew. 24.

06.07.2021 Stypendia Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych

Stypendia Wójta Gminy dla uczniów uzdolnionych

W roku szkolnym 2020/21 już po raz trzeci ufundowane zostały stypendia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych, których średnia ocen była 5,0 i więcej, a zachowanie co najmniej bardzo dobre.

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Drzewcach 7 stypendystów
Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich 20 stypendystów
Szkoła Podstawowa w Mszadli 10 stypendystów

W sumie z budżetu gminy na cel stypendialny przeznaczono 11 100 zł. Stypendia w kwocie 300 zł zostały wypłacone 37 uczniom, co stanowi 22 % ogółu uczniów uprawnionych.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję!

Wójt Gminy
Marek Sałek
 

LIPCE 402

LIPCE 403

LIPCE 404
 
01.07.2021 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

30 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę na realizację projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie w Lipce Reymontowskie”. Gmina ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma dofinansowanie w kwocie 387.942,00 zł. W tym roku wybudowanych zostanie 17 przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących sołectwach: Drzewce, Wola Drzewiecka, Chlebów, Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie.


LIPCE 400

LIPCE 401
 
30.06.2021 Mobilne Miejsce Spisowe

Mobilne Miejsce Spisowe

W dniu dzisiejszym w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali widowiskowej GOKSiR uruchomione zostało na wniosek Wójta Gminy Marka Sałka mobilne miejsce spisowe. Każdy, kto dotychczas nie spisał się w ramach powadzonego na terenie kraju Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ma taką możliwość dzisiaj. Miejsce spisowe obsługują pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi. Przypominamy, że spisanie się jest naszym obowiązkiem. Serdecznie zapraszamy.


LIPCE 397

LIPCE 398

LIPCE 399
 
29.06.2021 Kolejne środki na budowę dróg

Kolejne środki na budowę dróg

24 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego umowę na dofinansowanie budowy drogi we wsi Wólka Krosnowska. Urząd Marszałkowski reprezentował Pan Andrzej Górczyński. Nasza gmina otrzyma dotację w kwocie 206.340,00 zł ze środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W dniu 28 czerwca br. na remont drogi ogłoszony został przetarg. Dziękujemy ze wsparcie Panu Pawłowi Sałkowi.

29.06.2021 Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju

Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, wykonywana jest wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów w celu wykonania czynności w realizacji zadania.

Więcej informacji w załączniku:

Pismo Ministra Klimatu i Środowiska z 24 maja 2021 r. w sprawie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu

29.06.2021 Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie

Modernizacja gospodarstw:
pięć naborów wniosków w jednym terminie

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na „Modernizację gospodarstw rolnych” można znaleźć: na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

24.06.2021 Podziękowania za rok szkolny i życzenia wakacyjne

„Nigdy nie zbaczajcie ze swojej drogi,
którą wybraliście w wędrówce życia
choćby Wam ciernie raniły nogi
a cel wydawał się nie do zdobycia.”

Uczniom, z całego serca gratuluję wiedzy i umiejętności zdobytych w mijającym roku. Roku trudnym ze względu na pandemię. Jesteście mądrzejsi i bogatsi o dorobek zgromadzony w czasie całego minionego roku szkolnego. Zasłużyliście na wspaniały odpoczynek wakacyjny!

Życzę, aby wakacje były okresem dobrego i bezpiecznego wypoczynku, czasem samych radosnych chwil i miłych przygód. Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące – podziwiajcie przyrodę, uprawiajcie sporty, zwiedzajcie nowe miejsca, znajdźcie też czas na czytanie książek.

Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych serdecznie dziękuję za włożony wysiłek, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych zajęć zawodowych, a także wypoczynku i regeneracji sił przed wrześniowymi wyzwaniami.

Rodzicom, składam podziękowania za wszystkie dokonania oraz podejmowane działania na rzecz społeczności szkolnej. Niech dobre zdrowie i pogoda ducha zawsze pomagają Państwu w realizacji planów.

Wójt Gminy
Marek Sałek
 
23.06.2021 NSP 2021 - mobilne miejsce spisowe

Mobilne miejsce spisowe

Uprzejmie informujemy że w dniu 30 czerwca br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich (parter budynku) zorganizowane zostało Mobilne Miejsce Spisowe dostępne dla wszystkich, którzy dotychczas nie spisali się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Miejsce spisowe obsługiwać będą pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spisie.

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich numer PESEL.

23.06.2021 Narodowy Spis Powszechny 2021

23.06.2021 Narodowy Spis Powszechny 2021

22.06.2021 Złote Gody

Złote Gody

15 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość Złotych Godów, czyli wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Dekoracji Jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Marek Sałek, który równocześnie przekazał Jubilatom gratulacje i serdeczne życzenia. Listy gratulacyjne oraz upominki wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Anna Czajka. Nie zabrakło szampana oraz słodkiego poczęstunku.

Odznaczenia otrzymali:

 1. Krystyna i Stanisław Barańczyk
 2. Alicja i Andrzej Bomba
 3. Wiesława i Kazimierz Dziuda
 4. Krystyna i Andrzej Malka
 5. Krystyna i Adam Tułacz
 6. Krystyna i Jan Wybraniec

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta RP, które otrzymać można wyłącznie we dwoje. To nagroda za wytrwałość w miłości i wierności złożonej 50 lat temu przysiędze.


LIPCE 389

LIPCE 390

LIPCE 391

LIPCE 392

LIPCE 393

LIPCE 394

LIPCE 395

LIPCE 396

 fot. Foto-Milejka

 Więcej zdjęć w fotogalerii

17.06.2021 Gminny Dzień Dziecka i zakończenie projektu „Przygody Wodnej Wróżki”

Gminny Dzień Dziecka i zakończenie projektu
„Przygody Wodnej Wróżki”

W dniu 12 czerwca na terenie Zagrody Ludowej świętowaliśmy wyjątkowy Dzień Dziecka. Po pandemicznym roku potrzebowaliśmy tego wyjątkowego święta w zupełnie nowej odsłonie. W związku z zakończeniem projektu współfinansowanego przez WFOŚiGP pn. „Przygody Wodnej Wróżki” tematem przewodnim zabaw była woda.

O atrakcje zadbała Gmina Lipce Reymontowskie we współpracy z GOKSiR, Stowarzyszeniem Szkółka Piłkarska GOKSiR, jednostkami OSP z Drzewiec, Lipiec Reymontowskich i Woli Drzewieckiej, KGW z Lipiec Reymontowskich, Przedszkolem w Lipcach Reymontowskich, Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji LOWE LIPCE.

Sobotnia impreza była okazją spotkania się i sympatycznej zabawy.


LIPCE 385

LIPCE 386

LIPCE 387

LIPCE 388

 Więcej zdjęć w fotogalerii

16.06.2021 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Ogłoszenie
o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

XXII Sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
1) debata nad raportem o stanie gminy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego
4) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu za 2020 rok
5) zapoznanie z wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym przez komisję rewizyjną i opinią komisji w sprawie wykonania budżetu
6) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/62/17 Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 29 listopada 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w trybie bezprzetargowym dzierżawy 30 słupów oświetleniowych niskiego napięcia w Lipcach Reymontowskich na potrzeby sieci światłowodowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Lipce Reymontowskie.
14. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie za 2020 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2020 roku w Gminie Lipce Reymontowskie.
16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. w Gminie Lipce Reymontowskie.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Transmisja online z obrad Rady Gminy będzie dostępna pod adresem:
http://lipcereymontowskie.pl/online

 

16.06.2021 Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania

Gmina Lipce Reymontowskie informuje w poniższym załączniku o wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania „Organizacja turnieju piłkarskiego o Puchar Sołectwa Drzewce” w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku:

Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania 2021

16.06.2021 „Serduszko” dla Adasia

„Serduszko” dla Adasia

W dniu 15 czerwca przekazaliśmy tacie Adasia, panu Dariuszowi Tomaszewskiemu, korki z Lipieckiego Serduszka. Adaś to dzielny przedszkolak z naszej Gminy, który walczy o swój pierwszy krok. Rehabilitacja i specjalistyczne turnusy są bardzo kosztowne, dlatego też każde wsparcie jest bardzo cenne.

To już trzecie serduszko, które w tak krótkim czasie zapełniło się dzięki mieszkańcom Gminy. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego pomagania 😍


LIPCE 381

LIPCE 382

LIPCE 383

LIPCE 384
 
10.06.2021 Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Kolonie letnie dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni” organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (do 16-tego roku życia) rolników objętych ubezpieczeniem i świadczeniami KRUS. Warunkiem udziału dziecka w koloniach jest ubezpieczenie w KRUS przynajmniej jednego z rodziców.

W tym roku proponujemy wypoczynek dla dzieci w ośrodku wczasowym POLAR w Stegnie – w dniach od 3 do 13 sierpnia br. Odpłatność za turnus wyniesie 550 zł + ew. koszt dojazdu. Zgłoszenia na kolonie przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich, tel. 468316183, do 18 czerwca br. do godz. 14.00.

Szczegóły turnusu w poniższym załączniku:

Kolonie Stegna 03.08-13.08.2021.pdf

09.06.2021 Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka

02.06.2021 Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny – tak jak dotychczas w aplikacji mKDR.
Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Link do aplikacji mObywatel: https://www.gov.pl/web/mobywatel


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021 13:45