image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 22 działki budowlane w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

Więcej informacji >>
02.12.2020 Nowe stawki za odbiór odpadów

Nowe stawki za odbiór odpadów

27 listopada gmina rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipce Reymontowskie. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę EKO-REION Sp. z o.o. z Bełchatowa.

Szacunkowa wartość umowy w bieżącym roku wynosiła 529 470,00 zł, zaś w 2021 roku będzie wynosiła 718 200,00 zł czyli o 188 730,00 zł więcej. Tym samym zmianie muszą ulec stawki opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców.

Od 1 stycznia 2021 roku opłata za odbiór segregowanych odpadów komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie, w kompostownikach przydomowych, po 35,3% zniżce, będzie wynosiła 22,00 zł miesięcznie od osoby. Stawka opłaty dla osób, które nie kompostują bioodpadów we własnym zakresie, będzie wynosiła 34,00 zł za miesiąc od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie obciążany opłatą w wysokości 68,00 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami w gminie musi się samofinansować.

Oznacza to, że wszystkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości objętych odbiorem muszą zostać pokryte z wnoszonych opłat. Stąd też globalna kwota za zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz dzielona jest na liczbę mieszkańców, co daje stawkę opłaty na jednego mieszkańca. Wzrost wynagrodzenia należnego firmie wywozowej automatycznie wpływa na wzrost stawki opłaty za odpady.

Umowa z EKO-REGIONEM będzie obowiązywała przez jeden rok.

27.11.2020 Oświetlenie stadionu

Oświetlenie stadionu

Dobiegły końca prace związane z budową oświetlenia gminnego stadionu przy ul. Wiatracznej. Zadanie zrealizowano z udziałem środków unijnych pozyskanych w ramach projektu złożonego przez Szkółkę Piłkarską GOKSiR oraz środków budżetu gminy. W ramach inwestycji zamontowany został również system całodobowego monitoringu.


LIPCE 293

LIPCE 294

LIPCE 295

LIPCE 296

LIPCE 297

LIPCE 298
 
27.11.2020 Lipiecka Zagroda Ludowa w teledyskach

Lipiecka Zagroda Ludowa w teledyskach

Gmina Lipce Reymontowskie udostępniła teren Zagrody Ludowej na nagranie utworów będących częścią projektu p.n. Zygmuntowiacy – śpiewana tradycja ziemi łódzkiej w sieci.

Poniżej dwie piosenki nagrane w Lipcach Reymontowskich:

27.11.2020 Wojewódzki Kulinarny Konkurs Bożonarodzeniowy

25.11.2020 Zajęcia online z Collegium Civitas

Zajęcia online z Collegium Civitas

Wykładowcy współpracujący z Collegium Dziecięcym z Warszawy w okresie od 30 września do 29 października 2020 roku przeprowadzili 12 zajęć dla wszystkich uczniów klas II-IV z terenu naszej gminy. Zajęcia odbyły się na platformie Teams.

Uczniowie z Drzewiec, Lipiec i Mszadli wspólnie uczestniczyli w zajęciach na temat:
 • Wojownik, rycerz, żołnierz
 • Moda, rzeczywistość nie tylko współczesna
 • Życie codzienne w XIX-wiecznej Warszawie

Trudności techniczne nie przeszkodziły w aktywnym udziale naszym dzieciom, które były równorzędnymi partnerami w dyskusjach z prowadzącymi. Cieszy taka otwartość i łatwość z jaką uczniowie współpracowali z prowadzącymi i kolegami z innych szkół. Dzięki wsparciu nauczycieli i rodziców mogliśmy pokazać „inne” lekcje.

Zajęcia sfinansowano w ramach Stypendium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych na rok szkolny 2019/2020.


LIPCE 290

LIPCE 291

LIPCE 292
 
23.11.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR

Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14 dni, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca, został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

17.11.2020 Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Na terenie gminy zamontowany został kolejny próg zwalniający. Tym razem jest to ul. Golki w Lipcach Reymontowskich w pobliżu skrzyżowania z ul. Mostową.


LIPCE 287

LIPCE 288

LIPCE 289
 
17.11.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Spisz się sam

i pomóż swojej gminie wygrać
w konkursie Prezesa GUS

 
Główny Urząd Statystyczny ogłasza
konkurs na gminę o najwyższym
odetku spisanych gospodarstw
rolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one i tablety.

UPOMINEK za SAMOSPIS DLA GMIN

KAŻDY, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13 a 30 listopada 2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrajwy, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp.

12.11.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

09.11.2020 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie.

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021”.

II. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2020 r.

III. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2021.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marek Sałek

09.11.2020 Bezpieczniej na drodze

Bezpieczniej na drodze

Użytkownicy drogi gminnej Mszadla – Siciska mogą czuć się bezpieczniej. Przed skrzyżowaniem z drogą powiatową na zlecenie Wójta Gminy – Marka Sałka zamontowany został próg zwalniający. Liczymy, że podjęte przez nas działania przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Siciska.


LIPCE 284

LIPCE 285

LIPCE 286
 
04.11.2020 Budowa chodnika przy ul. Wiatracznej

Budowa chodnika przy ul. Wiatracznej

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z budową chodnika przy fragmencie ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.


LIPCE 281

LIPCE 282

LIPCE 283
 
04.11.2020 Komunikat ZUS

02.11.2020 Spisobus

Spisobus

30 października wielu rolników skorzystało z możliwości spisania się w SPISOBUSIE tj. mobilnym punkcie spisowym. Każdy kto przyszedł się spisać w tym dniu otrzymał od GUS upominek.


LIPCE 278

LIPCE 279

LIPCE 280
 
30.10.2020 Zmarł ks. bp. Józef Zawitkowski

Nie żyjemy, aby umierać… ale umieramy, aby żyć wiecznie
(Michael Buchberger)

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 29 października 2020 roku w wieku 81 lat zmarł ks. bp. Józef Zawitkowski – Honorowy Obywatel Gminy Lipce Reymontowskie.

Dał się poznać jako wielki orędownik ludu wiejskiego, zawsze obecny w naszych najważniejszych wydarzeniach.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

28.10.2020 Oświetlenie boiska

Oświetlenie boiska

Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia na boisku do gry w piłkę nożną przy ulicy Wiatracznej. Zamontowanych zostanie 16 słupów oświetleniowych. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. Koszt inwestycji to 102.000 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 51.000 zł.


LIPCE 275

LIPCE 276

LIPCE 277
 
28.10.2020 Czyste Powietrze – nabór wniosków dla osób fizycznych

Czyste Powietrze – nabór wniosków dla osób fizycznych

Informujemy, że od dnia 21.10.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  – 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji o programie dostępne na stronie wfosigw.lodz.pl

28.10.2020 SPISOBUS w naszej gminie

SPISOBUS w naszej gminie

Szanowny Rolniku, w związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w celu ułatwienia spisania się, Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich wraz z Urzędem Statystycznym w Łodzi zachęcają do skorzystania z Mobilnego Miejsca Spisowego.

Miejsce lokalizacji SPISOBUSU: Lipce Reymontowskie ul. Targowa 2 (parking przy supermarkecie Carrefour) w dniu 30 października 2020 r. (piątek) w godzinach 9.00-14.30.

Aby dokonać spisu należy mieć ze sobą numer gospodarstwa przesłany przez Prezesa GUS lub numer producenta rolnego nadany przez ARiMR oraz PESEL.

To świetna opcja dla wszystkich, którzy nie dokonali jeszcze samospisu. Dla każdego rolnika, który spisze się w SPISOBUSIE przewidziany jest upominek. Zapraszamy!

26.10.2020 Szkolenie on-line Program Priorytetowy Czyste Powietrze – rozliczenie dotacji

Szkolenie on-line Program Priorytetowy Czyste Powietrze – rozliczenie dotacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego na szkolenie on-line: „Program Priorytetowy Czyste Powietrze – rozliczenie dotacji”.

Szkolenie odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 14.00

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy emailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • miejscowość zamieszkania,
 • adres email,
 • datę i temat szkolenia.
Zgłoszenia należy przesyłać do 28 października do godziny 14.00 na adres: rejestracja@wfosigw.lodz.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

23.10.2020 Cała Polska w czerwonej strefie

Cała Polska w czerwonej strefie

Szanowni Mieszkańcy od 24 października cała Polska w czerwonej strefie. Wprowadzone zostają kolejne restrykcje:

Przestrzegajmy wszystkich obostrzeń. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa. Dbajmy o siebie i innych.

22.10.2020 Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS 2021”

Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS 2021”
Znamy wyniki

20 października Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę zadań do realizacji w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Z puli powiatu skierniewickiego dofinansowanie otrzymały 3 projekty, w tym projekt p.n. „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami” złożony przez szkółkę piłkarską GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. Na projekt oddane zostały 382 głosy.

Projekt zakłada m.in. organizację treningów z piłki nożnej dla grupy 100 dzieci z terenu gminy w okresie 4 miesięcy, organizację turnieju piłkarskiego, zakup 100 kompletów dresów piłkarskich i piłek dla każdego dziecka, zakup medali. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 39.800 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu poprzez oddanie głosu na projekt.

19.10.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.:

 • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
 • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

15.10.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęta
Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęta

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Lipcach Reymontowskich ul. Wiosenna i ul. Boryny. Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


LIPCE 271

LIPCE 272

LIPCE 273

LIPCE 274
 
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia. Wyrażam wdzięczność za to, że dzielicie się Państwo tym wielkim skarbem, jakim jest wiedza.

Życzę satysfakcji z pracy, poczucia ważności wykonywania zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Wam trud niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat, stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę pełniliście w ich życiu.

Trwający rok szkolny że względu na stan epidemiologiczny w kraju, jest niezwykle wymagającym rokiem, tym bardziej dziękuję za Wasze poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na ich potrzeby.

Dzień Edukacji Narodowej to także święto uczniów. Kochani! Niech czas spędzony w szkole będzie czasem odkrywania pasji i talentów, wielkich marzeń i odważnych planów. Wykorzystajcie te chwile jak najlepiej.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Marek Sałek

13.10.2020 Odbiór odpadów pochodzenia rolniczego

Odbiór odpadów pochodzenia rolniczego

W dniach 28-29 września na terenie gminy została przeprowadzona zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 6685 kg odpadów pochodzących z 22 gospodarstw rolnych. Odbioru odpadów dokonała firma PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha z Łasku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3.342,50 zł.

Koszty odbioru folii zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12.10.2020 Strefa żółta w całym kraju

Strefa żółta w całym kraju

Od 10 października 2020 r. na terenie całego kraju obowiązują zasady strefy żółtej. Dostosujmy się do nich.

02.10.2020 Zajęcia online dla uczniów

Zajęcia online dla uczniów

30 września i 1 października br. we wszystkich szkołach z terenu Gminy odbyły się cztery zajęcia online pt. „Wojownik, rycerz, żołnierz” prowadzone przez archeologa p. Macieja Marciniaka z Collegium Civitas z Warszawy. Dzięki współpracy Dyrektorów Szkół udało nam się sprawnie przeprowadzić lekcję, za co serdecznie dziękujemy.

Cykl trzech zajęć online jest formą Stypendium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla wszystkich uczniów obecnych klas II-IV, którzy zmierzyli się z wyzwaniem zdalnej nauki w roku szkolnym 2019/2020.

W kolejnych tygodniach odbędą się jeszcze zajęcia na tematy:
1) Życie codzienne w XIX wiecznej Warszawie,
2) Moda – rzeczywistość nie tylko współczesna.


LIPCE 267

LIPCE 268

LIPCE 269

LIPCE 270
 
02.10.2020 Altana w Retniowcu

Altana w Retniowcu

Teren placu zabaw w miejscowości Retniowiec został wzbogacony o drewnianą altanę. Wybudowana altana jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca do plenerowych spotkań dla mieszkańców. Z realizacji zadania skorzystają zarówno rodzice i opiekunowie dzieci podczas zabawy ich pociech na placu zabaw, jak również młodzież w czasie spotkań z rówieśnikami. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego. Koszt inwestycji to 11 000,00 zł.


LIPCE 263

LIPCE 264

LIPCE 265

LIPCE 266
 
01.10.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Powołując się na Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrzowie spisowi prowadzić będą wyłącznie wywiady telefoniczne.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

01.10.2020 Oświetlenie stadionu jeszcze w tym roku

Oświetlenie stadionu jeszcze w tym roku

W dniu 30 września br. podpisana została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne „ELEKTRO-MONTAŻ” Jacek Białkowski, Płyćwia 64, 96-126 Godzianów na budowę nowoczesnego systemu oświetlenia i monitoringu stadionu gminnego przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.

Ze strony Szkółki umowę podpisali: Prezes Zarządu - Sławomir Supera i Wiceprezes Zarządu – Michał Śmiechowski, ze strony wykonawcy Pan Jacek Białkowski – właściciel firmy. Przy podpisaniu umowy obecny był Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 102 090,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych – 51 000,00 zł, dotacja z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie – 51 090,00 zł. Zakończenie prac i oddanie stadionu do użytku zaplanowano na 16 listopada br.

Podkreślić należy, iż jest to jedna z największych inwestycji jaką będzie realizować Szkółka Piłkarska GOKSiR.


LIPCE 261

LIPCE 262
 
29.09.2020 Plac zabaw w Drzewcach

Plac zabaw w Drzewcach

Najmłodsi mieszkańcy Drzewiec zyskali miejsce, w którym miło i bezpiecznie spędzą wolny czas. W centrum miejscowości w sąsiedztwie szkoły podstawowej urządzono nowy plac zabaw. Już niedługo dzieci będą mogły korzystać z karuzeli tarczowej, domku wielofunkcyjnego, huśtawki bocianie gniazdo, bujaków, zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej oraz huśtawki ważka.

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Sołeckiego, ze środków pozyskanych przez gminę z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Grantów Sołeckich w kwocie 10 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy. Całkowity koszt inwestycji - 48 371,34 zł.


LIPCE 254

LIPCE 255

LIPCE 256

LIPCE 257

LIPCE 258

LIPCE 259

LIPCE 260

ŁÓDZKIE
 
16.09.2020 Powszechny Spis Rolny - jak się spisać przez Internet?

Powszechny Spis Rolny - jak się spisać przez Internet?

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST OBOWIĄZKOWY!

Wszyscy rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie Urzędu Gminy, bądź dzwoniąc na infolinię GUS (nr 22 279 99 99) i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefoniczni lub terenowi – jeżeli sytuacja w kraju oraz w danej gminie na to pozwoli i będą możliwe kontakty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

KONKURS DLA SAMOSPISUJĄCYCH SIĘ!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na hasło prezent – niespodziankę – szczegółów należy szukać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

JAK SIĘ SPISAĆ PRZEZ INTERNET?

Aby ułatwić przeprowadzenie samospisu internetowego, poniżej zamieszczamy prezentację pt. „Jak się spisać przez Internet?” autorstwa pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi.

11.09.2020 Zapraszamy dzieci na bezpłatne dmuchańce

Zapraszamy dzieci na bezpłatne dmuchańce

Wójt Gminy i GOKSiR serdecznie zapraszają dzieci na teren Zagrody Ludowej na bezpłatne dmuchańce oraz słodki poczęstunek w dniu 12 września br. (sobota) w godz. od 12.00 do 16.00. Ponadto w godz. 14.30 - 15.30 będzie można podziwiać postój konnej grupy rekonstrukcyjnej w mundurach z okresu II wojny światowej. Zapraszamy.

10.09.2020 „Pod biało-czerwoną”

„Pod biało-czerwoną”


Zachęcam wszystkich mieszkańców do wsparcia naszej gminy w akcji „Pod biało-czerwoną” i oddania głosu poparcia.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy od mieszkańców. Musimy zebrać 100 głosów poparcia, aby uzyskać sfinansowanie masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy.

Głosować można do dnia 11 listopada 2020 r. do godziny 23:59 poprzez oddawanie głosów poparcia online za pomocą serwisu https://bialoczerwona.www.gov.pl

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Organizatorami projektu są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Drodzy Mieszkańcy! Zawalczmy razem o flagę i maszt dla naszej gminy!

Linki:
→ Opis i cel projektu
→ Oddaj głos poparcia

09.09.2020 Środki na kolejny samochód

Środki na kolejny samochód

W dniu 4 września br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich. Jednostka na zakup samochodu otrzyma środki w kwocie 175.000,00 zł z czego:

 • 75.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIPCE 251

LIPCE 252

LIPCE 253
 
01.09.2020 Procedury przewozu uczniów w autobusie szkolnym oraz harmonogram dowożenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021


25.08.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 46 831 61 66, 46 831 61 97 oraz 506 017 823.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rolników o przekazywanie powyższych informacji o spisie rolnym rodzinie, przyjaciołom, wszystkim zainteresowanym sympatykom rolnictwa!

24.08.2020 Gmina na Dożynkach Powiatowych

Gmina na Dożynkach Powiatowych

W dniu 23 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe, których gospodarzem była gmina Maków. Naszą gminę reprezentowała wieś Wólka Krosnowska wraz z Wójtem Gminy – Markiem Sałkiem, Przewodniczącą Rady Gminy – Anną Czajką, Sekretarz Gminy – Jolantą Bartosik i Dyrektor GOKSiR – Edytą Pintarą.

Serdecznie dziękujemy za wykonanie wieńca dożynkowego Kołu Gospodyń Wiejskich Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie oraz godne reprezentowanie gminy podczas Dożynek.


LIPCE 243

LIPCE 244

LIPCE 245

LIPCE 246

 fot. Adam Sobieszek/INFOSKIERNIEWICE.pl
 


LIPCE 247

LIPCE 248

LIPCE 249

LIPCE 250
 
21.08.2020 Kolejne 20.000 zł pozyskane dla naszej gminy

Kolejne 20.000 zł pozyskane dla naszej gminy

W dniu dzisiejszym w siedzibie LGD „GNIAZDO” podpisana została umowa na realizację projektu grantowego związanego z promocja naszej gminy. W ramach projektu zostanie wykonanych 300 sztuk albumów ukazujących wszystkie najpiękniejsze walory turystyczne i krajobrazowe naszej gminy. Podejmowane przez Szkółkę piłkarska działania promocyjne nie ograniczają się jedynie do promocji piłki nożnej w naszym regionie, ale również do promocji gminy jako „wizytówki” turystycznej powiatu skierniewickiego oraz województwa łódzkiego.

Ze strony Szkółki Piłkarskiej umowę podpisali: Prezes Zarządu – Sławomir Supera, Wiceprezes Zarządu – Michał Śmiechowski.
Po stronie LGD „GNIAZDO” umowę podpisali: Prezes Zarządu – Marek Skiba, Wiceprezes Zarządu – Jan Konopczyński.

Serdeczne podziękowania kierujemy do całego Zarządu i pracowników LGD „GNIAZDO”.


LIPCE 241

LIPCE 242
 
18.08.2020 Lipce na Dożynkach Reymontowskich w Wierzchosławicach

Lipce na Dożynkach Reymontowskich w Wierzchosławicach

W dniach 15-16 sierpnia br. delegacja z naszej gminy uczestniczyła w obchodach 95-rocznicy Dożynek Reymontowskich, które odbywały się w Wierzchosławicach. W pierwszym dniu braliśmy udział w obchodach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, natomiast w dniu 16 sierpnia w uroczystościach dożynkowych. 95 lat temu w dniach 15-16 sierpnia 1925 r. na zaproszenie Wincentego Witosa brał w nich udział nasz noblista Wł. St. Reymont. W tym dniu podczas uroczystej sesji Rady Gminy Wierzchosławice nadano honorowe obywatelstwo gminy Wierzchosławice Wincentemu Witosowi, Stanisławowi Mierzwie i Władysławowi Stanisławowi Reymontowi. Akt nadania tego tytułu Reymontowi został przekazany podczas tej sesji Wójtowi naszej gminy Markowi Sałkowi. Obszerniejszą relację z uroczystości dożynkowych zamieścimy w kolejnym wydaniu Gazety Lipieckiej.


LIPCE 232

LIPCE 233

LIPCE 234

LIPCE 235

LIPCE 236

LIPCE 237

LIPCE 238

LIPCE 239

LIPCE 240

 Więcej zdjęć w fotogalerii

12.08.2020 Uwaga przedsiębiorco!

Uwaga przedsiębiorco!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Podczas spotkania ŁARR, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i WUP przedstawi możliwości wsparcia firm w zakresie ich rozwoju jak również pomocy związanej ze skutkami epidemii Covid-19.

Więcej informacji na stronie: www.larr.pl

12.08.2020 Inwestycje gminne w obiektywie

Inwestycje gminne w obiektywie

Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich przy ul. Nowickiej:


LIPCE 223

LIPCE 224

LIPCE 225

Przebudowa drogi gminnej Mszadla-Podłęcze:


LIPCE 226

LIPCE 227

LIPCE 228

Rozbudowa budynku oczyszczalni w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”:


LIPCE 229

LIPCE 230

LIPCE 231
 
05.08.2020 Plac linowy już otwarty

Plac linowy już otwarty

Prace związane z montażem nowych urządzeń rozwijających aktywność fizyczną na terenie Mini Parku w Lipcach Reymontowskich zostały zakończone.

Nasi najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji z rówieśnikami. Od dziś mogą spędzić wolny czas korzystając z piramid linowych, górki wspinaczkowej oraz zjazdu linowego – tyrolki.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.


LIPCE 217

LIPCE 218

LIPCE 219

LIPCE 220

LIPCE 221

LIPCE 222
 

• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2020 17:59