image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Aktualności
Oferta inwestycyjna
Gmina Lipce Reymontowskie posiada do sprzedaży:
 • 22 działki budowlane w miejscowości Wola Drzewiecka,

 • 3 działki w centrum Lipiec Reymontowskich pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

Więcej informacji >>
30.10.2020 Zmarł ks. bp. Józef Zawitkowski

Nie żyjemy, aby umierać… ale umieramy, aby żyć wiecznie
(Michael Buchberger)

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 29 października 2020 roku w wieku 81 lat zmarł ks. bp. Józef Zawitkowski – Honorowy Obywatel Gminy Lipce Reymontowskie.

Dał się poznać jako wielki orędownik ludu wiejskiego, zawsze obecny w najważniejszych wydarzeniach „reymontowskich chłopów”.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

28.10.2020 Oświetlenie boiska

Oświetlenie boiska

Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia na boisku do gry w piłkę nożną przy ulicy Wiatracznej. Zamontowanych zostanie 16 słupów oświetleniowych. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. Koszt inwestycji to 102.000 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 51.000 zł.


LIPCE 275

LIPCE 276

LIPCE 277
 
28.10.2020 Czyste Powietrze – nabór wniosków dla osób fizycznych

Czyste Powietrze – nabór wniosków dla osób fizycznych

Informujemy, że od dnia 21.10.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W ramach Części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  – 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  – 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji o programie dostępne na stronie wfosigw.lodz.pl

28.10.2020 SPISOBUS w naszej gminie

SPISOBUS w naszej gminie

Szanowny Rolniku, w związku z trwającym Powszechnym Spisem Rolnym 2020, w celu ułatwienia spisania się, Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich wraz z Urzędem Statystycznym w Łodzi zachęcają do skorzystania z Mobilnego Miejsca Spisowego.

Miejsce lokalizacji SPISOBUSU: Lipce Reymontowskie ul. Targowa 2 (parking przy supermarkecie Carrefour) w dniu 30 października 2020 r. (piątek) w godzinach 9.00-14.30.

Aby dokonać spisu należy mieć ze sobą numer gospodarstwa przesłany przez Prezesa GUS lub numer producenta rolnego nadany przez ARiMR oraz PESEL.

To świetna opcja dla wszystkich, którzy nie dokonali jeszcze samospisu. Dla każdego rolnika, który spisze się w SPISOBUSIE przewidziany jest upominek. Zapraszamy!

26.10.2020 Szkolenie on-line Program Priorytetowy Czyste Powietrze – rozliczenie dotacji

Szkolenie on-line Program Priorytetowy Czyste Powietrze – rozliczenie dotacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego na szkolenie on-line: „Program Priorytetowy Czyste Powietrze – rozliczenie dotacji”.

Szkolenie odbędzie się 29 października 2020 r. o godz. 14.00

Link do spotkania on-line zostanie przesłany w dniu szkolenia na adresy emailowe uczestników wskazane w zgłoszeniu.

W zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko uczestnika,
 • miejscowość zamieszkania,
 • adres email,
 • datę i temat szkolenia.
Zgłoszenia należy przesyłać do 28 października do godziny 14.00 na adres: rejestracja@wfosigw.lodz.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

23.10.2020 Cała Polska w czerwonej strefie

Cała Polska w czerwonej strefie

Szanowni Mieszkańcy od 24 października cała Polska w czerwonej strefie. Wprowadzone zostają kolejne restrykcje:

Przestrzegajmy wszystkich obostrzeń. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa. Dbajmy o siebie i innych.

22.10.2020 Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS 2021”

Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS 2021”
Znamy wyniki

20 października Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę zadań do realizacji w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Z puli powiatu skierniewickiego dofinansowanie otrzymały 3 projekty, w tym projekt p.n. „Wszyscy jesteśmy zwycięzcami” złożony przez szkółkę piłkarską GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. Na projekt oddane zostały 382 głosy.

Projekt zakłada m.in. organizację treningów z piłki nożnej dla grupy 100 dzieci z terenu gminy w okresie 4 miesięcy, organizację turnieju piłkarskiego, zakup 100 kompletów dresów piłkarskich i piłek dla każdego dziecka, zakup medali. Łączne dofinansowanie projektu wyniesie 39.800 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu poprzez oddanie głosu na projekt.

19.10.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.:

 • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
 • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
 • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

15.10.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęta
Budowa sieci kanalizacyjnej rozpoczęta

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Lipcach Reymontowskich ul. Wiosenna i ul. Boryny. Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n. „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


LIPCE 271

LIPCE 272

LIPCE 273

LIPCE 274
 
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składam serdeczne życzenia. Wyrażam wdzięczność za to, że dzielicie się Państwo tym wielkim skarbem, jakim jest wiedza.

Życzę satysfakcji z pracy, poczucia ważności wykonywania zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Wam trud niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat, stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę pełniliście w ich życiu.

Trwający rok szkolny że względu na stan epidemiologiczny w kraju, jest niezwykle wymagającym rokiem, tym bardziej dziękuję za Wasze poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na ich potrzeby.

Dzień Edukacji Narodowej to także święto uczniów. Kochani! Niech czas spędzony w szkole będzie czasem odkrywania pasji i talentów, wielkich marzeń i odważnych planów. Wykorzystajcie te chwile jak najlepiej.

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie
Marek Sałek

13.10.2020 Odbiór odpadów pochodzenia rolniczego

Odbiór odpadów pochodzenia rolniczego

W dniach 28-29 września na terenie gminy została przeprowadzona zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 6685 kg odpadów pochodzących z 22 gospodarstw rolnych. Odbioru odpadów dokonała firma PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha z Łasku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 3.342,50 zł.

Koszty odbioru folii zostaną sfinansowane ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12.10.2020 Strefa żółta w całym kraju

Strefa żółta w całym kraju

Od 10 października 2020 r. na terenie całego kraju obowiązują zasady strefy żółtej. Dostosujmy się do nich.

02.10.2020 Zajęcia online dla uczniów

Zajęcia online dla uczniów

30 września i 1 października br. we wszystkich szkołach z terenu Gminy odbyły się cztery zajęcia online pt. „Wojownik, rycerz, żołnierz” prowadzone przez archeologa p. Macieja Marciniaka z Collegium Civitas z Warszawy. Dzięki współpracy Dyrektorów Szkół udało nam się sprawnie przeprowadzić lekcję, za co serdecznie dziękujemy.

Cykl trzech zajęć online jest formą Stypendium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla wszystkich uczniów obecnych klas II-IV, którzy zmierzyli się z wyzwaniem zdalnej nauki w roku szkolnym 2019/2020.

W kolejnych tygodniach odbędą się jeszcze zajęcia na tematy:
1) Życie codzienne w XIX wiecznej Warszawie,
2) Moda – rzeczywistość nie tylko współczesna.


LIPCE 267

LIPCE 268

LIPCE 269

LIPCE 270
 
02.10.2020 Altana w Retniowcu

Altana w Retniowcu

Teren placu zabaw w miejscowości Retniowiec został wzbogacony o drewnianą altanę. Wybudowana altana jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca do plenerowych spotkań dla mieszkańców. Z realizacji zadania skorzystają zarówno rodzice i opiekunowie dzieci podczas zabawy ich pociech na placu zabaw, jak również młodzież w czasie spotkań z rówieśnikami. Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego. Koszt inwestycji to 11 000,00 zł.


LIPCE 263

LIPCE 264

LIPCE 265

LIPCE 266
 
01.10.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

Powołując się na Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrzowie spisowi prowadzić będą wyłącznie wywiady telefoniczne.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

01.10.2020 Oświetlenie stadionu jeszcze w tym roku

Oświetlenie stadionu jeszcze w tym roku

W dniu 30 września br. podpisana została umowa z firmą Instalatorstwo Elektryczne „ELEKTRO-MONTAŻ” Jacek Białkowski, Płyćwia 64, 96-126 Godzianów na budowę nowoczesnego systemu oświetlenia i monitoringu stadionu gminnego przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich. Zadanie realizowane będzie przez Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska GOKSiR w Lipcach Reymontowskich.

Ze strony Szkółki umowę podpisali: Prezes Zarządu - Sławomir Supera i Wiceprezes Zarządu – Michał Śmiechowski, ze strony wykonawcy Pan Jacek Białkowski – właściciel firmy. Przy podpisaniu umowy obecny był Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Marek Sałek.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 102 090,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych – 51 000,00 zł, dotacja z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie – 51 090,00 zł. Zakończenie prac i oddanie stadionu do użytku zaplanowano na 16 listopada br.

Podkreślić należy, iż jest to jedna z największych inwestycji jaką będzie realizować Szkółka Piłkarska GOKSiR.


LIPCE 261

LIPCE 262
 
29.09.2020 Plac zabaw w Drzewcach

Plac zabaw w Drzewcach

Najmłodsi mieszkańcy Drzewiec zyskali miejsce, w którym miło i bezpiecznie spędzą wolny czas. W centrum miejscowości w sąsiedztwie szkoły podstawowej urządzono nowy plac zabaw. Już niedługo dzieci będą mogły korzystać z karuzeli tarczowej, domku wielofunkcyjnego, huśtawki bocianie gniazdo, bujaków, zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej oraz huśtawki ważka.

Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Sołeckiego, ze środków pozyskanych przez gminę z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Grantów Sołeckich w kwocie 10 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy. Całkowity koszt inwestycji - 48 371,34 zł.


LIPCE 254

LIPCE 255

LIPCE 256

LIPCE 257

LIPCE 258

LIPCE 259

LIPCE 260

ŁÓDZKIE
 
16.09.2020 Powszechny Spis Rolny - jak się spisać przez Internet?

Powszechny Spis Rolny - jak się spisać przez Internet?

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze).

UDZIAŁ W SPISIE ROLNYM JEST OBOWIĄZKOWY!

Wszyscy rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie Urzędu Gminy, bądź dzwoniąc na infolinię GUS (nr 22 279 99 99) i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi: telefoniczni lub terenowi – jeżeli sytuacja w kraju oraz w danej gminie na to pozwoli i będą możliwe kontakty bezpośrednie w gospodarstwach rolnych.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

KONKURS DLA SAMOSPISUJĄCYCH SIĘ!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na hasło prezent – niespodziankę – szczegółów należy szukać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Łodzi.

JAK SIĘ SPISAĆ PRZEZ INTERNET?

Aby ułatwić przeprowadzenie samospisu internetowego, poniżej zamieszczamy prezentację pt. „Jak się spisać przez Internet?” autorstwa pracowników Urzędu Statystycznego w Łodzi.

11.09.2020 Zapraszamy dzieci na bezpłatne dmuchańce

Zapraszamy dzieci na bezpłatne dmuchańce

Wójt Gminy i GOKSiR serdecznie zapraszają dzieci na teren Zagrody Ludowej na bezpłatne dmuchańce oraz słodki poczęstunek w dniu 12 września br. (sobota) w godz. od 12.00 do 16.00. Ponadto w godz. 14.30 - 15.30 będzie można podziwiać postój konnej grupy rekonstrukcyjnej w mundurach z okresu II wojny światowej. Zapraszamy.

10.09.2020 „Pod biało-czerwoną”

„Pod biało-czerwoną”


Zachęcam wszystkich mieszkańców do wsparcia naszej gminy w akcji „Pod biało-czerwoną” i oddania głosu poparcia.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy od mieszkańców. Musimy zebrać 100 głosów poparcia, aby uzyskać sfinansowanie masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy.

Głosować można do dnia 11 listopada 2020 r. do godziny 23:59 poprzez oddawanie głosów poparcia online za pomocą serwisu https://bialoczerwona.www.gov.pl

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Organizatorami projektu są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

Drodzy Mieszkańcy! Zawalczmy razem o flagę i maszt dla naszej gminy!

Linki:
→ Opis i cel projektu
→ Oddaj głos poparcia

09.09.2020 Środki na kolejny samochód

Środki na kolejny samochód

W dniu 4 września br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisana została umowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipcach Reymontowskich. Jednostka na zakup samochodu otrzyma środki w kwocie 175.000,00 zł z czego:

 • 75.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • 100.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LIPCE 251

LIPCE 252

LIPCE 253
 
01.09.2020 Procedury przewozu uczniów w autobusie szkolnym oraz harmonogram dowożenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021


25.08.2020 Powszechny Spis Rolny 2020

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 46 831 61 66, 46 831 61 97 oraz 506 017 823.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rolników o przekazywanie powyższych informacji o spisie rolnym rodzinie, przyjaciołom, wszystkim zainteresowanym sympatykom rolnictwa!

24.08.2020 Gmina na Dożynkach Powiatowych

Gmina na Dożynkach Powiatowych

W dniu 23 sierpnia br. odbyły się Dożynki Powiatowe, których gospodarzem była gmina Maków. Naszą gminę reprezentowała wieś Wólka Krosnowska wraz z Wójtem Gminy – Markiem Sałkiem, Przewodniczącą Rady Gminy – Anną Czajką, Sekretarz Gminy – Jolantą Bartosik i Dyrektor GOKSiR – Edytą Pintarą.

Serdecznie dziękujemy za wykonanie wieńca dożynkowego Kołu Gospodyń Wiejskich Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie oraz godne reprezentowanie gminy podczas Dożynek.


LIPCE 243

LIPCE 244

LIPCE 245

LIPCE 246

 fot. Adam Sobieszek/INFOSKIERNIEWICE.pl
 


LIPCE 247

LIPCE 248

LIPCE 249

LIPCE 250
 
21.08.2020 Kolejne 20.000 zł pozyskane dla naszej gminy

Kolejne 20.000 zł pozyskane dla naszej gminy

W dniu dzisiejszym w siedzibie LGD „GNIAZDO” podpisana została umowa na realizację projektu grantowego związanego z promocja naszej gminy. W ramach projektu zostanie wykonanych 300 sztuk albumów ukazujących wszystkie najpiękniejsze walory turystyczne i krajobrazowe naszej gminy. Podejmowane przez Szkółkę piłkarska działania promocyjne nie ograniczają się jedynie do promocji piłki nożnej w naszym regionie, ale również do promocji gminy jako „wizytówki” turystycznej powiatu skierniewickiego oraz województwa łódzkiego.

Ze strony Szkółki Piłkarskiej umowę podpisali: Prezes Zarządu – Sławomir Supera, Wiceprezes Zarządu – Michał Śmiechowski.
Po stronie LGD „GNIAZDO” umowę podpisali: Prezes Zarządu – Marek Skiba, Wiceprezes Zarządu – Jan Konopczyński.

Serdeczne podziękowania kierujemy do całego Zarządu i pracowników LGD „GNIAZDO”.


LIPCE 241

LIPCE 242
 
18.08.2020 Lipce na Dożynkach Reymontowskich w Wierzchosławicach

Lipce na Dożynkach Reymontowskich w Wierzchosławicach

W dniach 15-16 sierpnia br. delegacja z naszej gminy uczestniczyła w obchodach 95-rocznicy Dożynek Reymontowskich, które odbywały się w Wierzchosławicach. W pierwszym dniu braliśmy udział w obchodach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, natomiast w dniu 16 sierpnia w uroczystościach dożynkowych. 95 lat temu w dniach 15-16 sierpnia 1925 r. na zaproszenie Wincentego Witosa brał w nich udział nasz noblista Wł. St. Reymont. W tym dniu podczas uroczystej sesji Rady Gminy Wierzchosławice nadano honorowe obywatelstwo gminy Wierzchosławice Wincentemu Witosowi, Stanisławowi Mierzwie i Władysławowi Stanisławowi Reymontowi. Akt nadania tego tytułu Reymontowi został przekazany podczas tej sesji Wójtowi naszej gminy Markowi Sałkowi. Obszerniejszą relację z uroczystości dożynkowych zamieścimy w kolejnym wydaniu Gazety Lipieckiej.


LIPCE 232

LIPCE 233

LIPCE 234

LIPCE 235

LIPCE 236

LIPCE 237

LIPCE 238

LIPCE 239

LIPCE 240

 Więcej zdjęć w fotogalerii

12.08.2020 Uwaga przedsiębiorco!

Uwaga przedsiębiorco!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Kowiesy.

Podczas spotkania ŁARR, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i WUP przedstawi możliwości wsparcia firm w zakresie ich rozwoju jak również pomocy związanej ze skutkami epidemii Covid-19.

Więcej informacji na stronie: www.larr.pl

12.08.2020 Inwestycje gminne w obiektywie

Inwestycje gminne w obiektywie

Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich przy ul. Nowickiej:


LIPCE 223

LIPCE 224

LIPCE 225

Przebudowa drogi gminnej Mszadla-Podłęcze:


LIPCE 226

LIPCE 227

LIPCE 228

Rozbudowa budynku oczyszczalni w ramach projektu „Kompleksowe uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III”:


LIPCE 229

LIPCE 230

LIPCE 231
 
05.08.2020 Plac linowy już otwarty

Plac linowy już otwarty

Prace związane z montażem nowych urządzeń rozwijających aktywność fizyczną na terenie Mini Parku w Lipcach Reymontowskich zostały zakończone.

Nasi najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji z rówieśnikami. Od dziś mogą spędzić wolny czas korzystając z piramid linowych, górki wspinaczkowej oraz zjazdu linowego – tyrolki.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.


LIPCE 217

LIPCE 218

LIPCE 219

LIPCE 220

LIPCE 221

LIPCE 222
 
30.07.2020 Konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Weekend na wsi”

30.07.2020 Rozpoczęte prace przy rozbudowie oczyszczalni
Rozpoczęte prace przy rozbudowie oczyszczalni

Firma RAWO Infrastruktura Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Łodzi, która jest wykonawcą zadania „Kompleksowe uporządkowanie systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie-etap III” rozpoczęła prace związane z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków. W tym roku, oprócz rozbudowy oczyszczalni wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Wiosennej i ul. Boryny. Drugi etap zadania realizowany będzie w przyszłym roku i obejmie pozostały zakres projektu tj. budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Lipowej i Cichej oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Mszadla.


LIPCE 214

LIPCE 215

LIPCE 216
 
30.07.2020 1 sierpnia – próba syren alarmowych

1 sierpnia – próba syren alarmowych

Informujemy, że stosownie do Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Województwa – Wojewody Łódzkiego w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w dniu 1.08.2020 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych oraz test słyszalności syren.
W tym dniu zostaną uruchomione syreny OSP z terenu gminy Lipce Reymontowskie, które będą nadawały ciągły dźwięk w czasie 1 minuty.

30.07.2020 Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

W terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Urząd Gminy będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
 • faktury VAT wystawione za okres od 1 lutego 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.,
 • w przypadku hodowców bydła, którzy nie składali wniosku miesiącu lutym zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.
 • oryginały lub kserokopie umów dzierżawy.

Druk wniosku można pobrać w Referacie Finansowym Urzędu Gminy lub poniżej:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego - edytowalny

30.07.2020 Sprzęt komputerowy dla biblioteki

Sprzęt komputerowy dla biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich jako jedyni w powiecie skierniewickim pozyskali środki na zakup sprzętu komputerowego z Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Całkowita wartość projektu wynosi 24 902,00 zł, z czego dofinansowanie 20 902,00 zł.
Cieszymy się z kolejnych środków pozyskanych dla naszej gminy. Gratulujemy Dyrektor GOKSiR.

28.07.2020 Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Ostrzegamy o możliwości wystąpienia w dniu dzisiejszym (28.07.2020r.) oraz w nocy burz z gradem oraz silnego wiatru w porywach do 110km/h na terenie woj. łódzkiego.
Zachowajmy ostrożność.

27.07.2020 Projekt „Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
zaprasza do udziału w projekcie
„Szansa na nowy start” – szkolenia i staże

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego, które:

 • Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Są osobami przewidzianymi do zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika;
 • Są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Jakie wsparcie oferuje projekt?
Ścieżka „Przekwalifikowanie”:

 • Doradztwo zawodowe;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb (stypendium szkoleniowe);
 • 5–miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Catering;
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe;
 • Ubezpieczenie szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe;
 • Stypendium stażowe.

Kontakt:
Biuro projektu: KSWP Piotrków Trybunalski, Plac Kościuszki 7, tel. 447417501
www:
https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start

Szansa na nowy start - ulotka

Projekt „Szansa na nowy start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

24.07.2020 Urządzenia linowe w Mini-Parku

Urządzenia linowe w Mini-Parku

W sąsiedztwie obecnego placu zabaw na terenie Mini-Parku w Lipcach Reymontowskich trwają pracę związane z budową urządzeń rozwijających aktywność fizyczną.
Już niedługo dzieci będą mogły skorzystać z piramid linowych, górki wspinaczkowej oraz zjazdu linowego – tyrolki.

Obecnie jest to plac budowy, dlatego w trosce o bezpieczeństwo, dopóki prace nie zostaną zakończone, prosimy o niekorzystanie z nowo montowanych urządzeń.


LIPCE 208

LIPCE 209

LIPCE 210

LIPCE 211

LIPCE 212

LIPCE 213
 
23.07.2020 Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

„Bon turystyczny w pytaniach i odpowiedziach”

Data i godzina dyżuru: 29 lipca 2020 r., godz. 10:00 – 13:00

Telefon: 42 638 29 41

21.07.2020 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw i problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipce Reymontowskie
1) debata nad raportem o stanie gminy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego
3) rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego
4) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu za 2019 rok
5) zapoznanie z wnioskiem absolutoryjnym sformułowanym przez komisję rewizyjną i opinią komisji w sprawie wykonania budżetu
6) zapoznanie z opinią składu orzekającego Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej o przedłożonym przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.
8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, oraz określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Łodzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Brzezinach na uchwałę Nr IX/67/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

20.07.2020 Szkolenie z pierwszej pomocy i pokaz ratownictwa technicznego

Szkolenie z pierwszej pomocy i pokaz ratownictwa technicznego

W dniu 18 lipca br. na terenie OSP Wólka Krosnowska zorganizowany został pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ćwiczenia z ratownictwa technicznego. Wykonawcami ćwiczeń i pokazu dla mieszkańców byli druhowie z OSP Lipce Reymontowskie, komendant gminny i prezes ZG ZOSP Lipce Reymontowskie.

Dziękujemy druhom OSP z naszej gminy, KGW Wólka Krosnowska i mieszkańcom za udział w spotkaniu.


LIPCE 200

LIPCE 201

LIPCE 202

LIPCE 203

LIPCE 204

LIPCE 205

LIPCE 206

LIPCE 207
 
20.07.2020 Rajd rowerowy

20.07.2020 Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

15.07.2020 Nowe wytyczne Głownego Inspektora Sanitarnego

Nowe wytyczne Głownego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny w dniu 2 lipca 2020 roku ogłosił nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Wytyczne publikujemy poniżej:

Nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

15.07.2020 Granty sołeckie rozdane

Granty sołeckie rozdane

W dniu 8 lipca br. Wójt Gminy – Marek Sałek odebrał z rąk przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi granty na realizację małych projektów sołeckich. W naszej gminie dofinansowanie w wysokości 10 000 zł otrzymały dwa sołectwa. Sołectwo Wola Drzewiecka na budowę oświetlenia ulicznego, natomiast sołectwo Drzewce na budowę placu zabaw. Uroczystego wręczenia grantów dokonał członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński w obecności posła na Sejm RP Roberta Telusa, senatora Rafała Ambrozika, radnych łódzkiego sejmiku wojewódzkiego Ewy Wendrowskiej i Janusza Ciesielskiego.

14.07.2020 Tak głosowaliśmy

Tak głosowaliśmy

W minioną niedzielę wybieraliśmy Prezydenta RP. Głosowaliśmy w trzech obwodowych komisjach wyborczych. Frekwencja w wyborach 79,29% uplasowała nas na 3 miejscu w powiecie i 4 w województwie. W poszczególnych obwodach wyniosła:

 • Lipce Reymontowskie – 80,42%
 • Mszadla – 79,63%
 • Drzewce – 74,95%

Oddane głosy na poszczególnych kandydatów:

 • Andrzej Sebastian Duda – 1560
 • Rafał Kazimierz Trzaskowski – 472

Dziękuję za udział w wyborach.

Wójt Gminy
Marek Sałek

10.07.2020 Podziękowania za rok szkolny i życzenia wakacyjne


Podziękowania za rok szkolny i życzenia wakacyjne

Rok szkolny 2019/2020 przejdzie do historii szkolnictwa jako rok bezprecedensowy. Nigdy dotąd polskie szkoły nie pozostawały zamknięte przez tak długi okres. Po raz pierwszy także doszło do sytuacji, w której uczniowie kontynuowali swoją edukację za pośrednictwem komputerów i nowoczesnych technologii z wykorzystaniem Internetu.

Z okazji zakończenia roku szkolnego Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych serdecznie dziękuję za włożony wysiłek, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanych zajęć zawodowych, a także wypoczynku i regeneracji sił przed wrześniowymi wyzwaniami.

W tym roku na szczególne podziękowania zasługują Rodzice, którzy w procesie zdalnej nauki odegrali niebagatelną rolę. Państwa wsparcie i zaangażowanie jest nieocenione.

Uczniom gratuluję wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu swoich talentów. Jestem przekonany, że mijający rok szkolny przysporzył Wam, oprócz wytężonej pracy i wysiłku, także wielu sukcesów dostarczających powodów do dumy i radości.

Po raz drugi w historii Gminy ufundowaliśmy stypendia Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych, których średnia ocen była 5,0 i więcej, a zachowanie co najmniej bardzo dobre. W sumie z budżetu gminy na cel stypendialny przeznaczono 8 400 zł, gdyż stypendia w kwocie 300 zł zostały wypłacone 28 uczniom, co stanowi 17 % ogółu uczniów uprawnionych.

Wszystkim tegorocznym Stypendystom serdecznie gratuluję!

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

Marek Sałek


Zestawienie uczniów ze średnią 5,0 i wyższą w szkołach na ternie Gminy Lipce Reymontowskie w roku szkolnym 2019/2020
 

Zestawienie uczniów ze średnią 5,0 i wyższą w szkołach na ternie Gminy Lipce Reymontowskie w roku szkolnym 2019/2020
 

Zestawienie uczniów ze średnią 5,0 i wyższą w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich w roku szkolnym 2019/2020
 

Zestawienie uczniów ze średnią 5,0 i wyższą w Szkole Podstawowej w Mszadli w roku szkolnym 2019/2020
 

Zestawienie uczniów ze średnią 5,0 i wyższą w Szkole Podstawowej w Drzewcach w roku szkolnym 2019/2020
 
07.07.2020 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego,
  nr telefonu dla mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie: 46 834 59 32.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

03.07.2020 Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line


Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.

Termin szkolenia dla woj. łódzkiego to 8 lipca 2020 r., godzina 12.00.

Więcej informacji w załączniku:

Wszystko o dotacjach dla rolnictwa - szkolenie on-line

02.07.2020 „Zdalna Szkoła +” w naszej Gminie

„Zdalna Szkoła +” w naszej Gminie

Gmina Lipce Reymontowskie po raz drugi pozyskała 45 000 zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo z rodzin wielodzietnych w ramach konkursu Zdalna Szkoła+.

W ramach tych środków zakupiono:
 • 15 laptopów,
 • oprogramowanie Microsoft Office EDU z licencją wieczystą,
 • 7 tabletów graficznych,
 • ubezpieczenie sprzętu.

Zakupiony sprzęt w dniu 30 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek przekazał wszystkim szkołom z terenu gminy.

LIPCE_196.JPG
LIPCE 196
LIPCE_197.JPG
LIPCE 197
LIPCE_198.JPG
LIPCE 198
LIPCE_199.JPG
LIPCE 199
 
01.07.2020 Moja Woda

MOJA WODA

Od 1 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Środki można pozyskać na zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie w formie dotacji nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl


• Archiwum >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2020 10:57