image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności
29.06.2020 Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020 – tak głosowaliśmy w pierwszej turze

Obwód głosowania Liczba
uprawnionych
do głosowania
Liczba
oddanych
głosów
Frekwencja
Lipce Reymontowskie 1607 1152 71,69%
Mszadla 538 388 72,12%
Drzewce 457 314 68,71%
SUMA: 2602 1854 71,25%

Głosy ważne oddane na poszczególnych kandydatów:

Kandydat Lipce Rey. Mszadla Drzewce SUMA
BIEDROŃ Robert 8 4 2 14
BOSAK Krzysztof 61 17 10 88
DUDA Andrzej Sebastian 741 283 230 1254
HOŁOWNIA Szymon Franciszek 128 38 35 201
JAKUBIAK Marek 1 0 0 1
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 35 15 12 62
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 0 0 0 0
TANAJNO Paweł Jan 1 0 0 1
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 168 28 23 219
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz 0 1 0 1
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 2 0 0 2
 
26.06.2020 Stypednium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie

Stypednium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych za rok szkolny 2019/2020

Wszyscy uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu Gminy Lipce Reymontowskie, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium za wyniki w nauce w kwocie 300 zł.

Dokumenty niezbędne do otrzymania stypendium:

 • wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dla uczniów uzdolnionych za rok szkolny 2019/2020,
 • kserokopia świadectwa szkolnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica/opiekuna prawnego.

Miejsce składania dokumentów: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie

Termin składania dokumentów: 30.06.2020 r.

Wypłaty będą dokonywane na konto wskazane we wniosku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt: zeao@lipcereymontowskie.pl, tel. 512093075, tel. 468316124.

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o numerze konta do stypendium

Klauzula informacyjna

26.06.2020 Głosujmy bezpiecznie

26.06.2020 Bon inwestycyjny dla gmin

Bon inwestycyjny dla gmin

Prawie 2,6 mld złotych trafi do gmin wiejskich i miejsko wiejskich w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Wstępnie wyliczona kwota dla naszej gminy ustalona została na kwotę 746 403 zł. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje a także inne niezbędne lokalnie działania.

 fot. skierniewice.naszemiasto.pl

24.06.2020 Trzy gminy naszego powiatu z dotacją na budowę dróg

Trzy gminy naszego powiatu z dotacją na budowę dróg

W dniu 24 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek odebrał z rąk Wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka przyznaną gminie Lipce Reymontowskie dotację na budowę drogi Mszadla – Podłęcze. Wartość dofinansowania w kwocie 1 014 413,00 zł. stanowi 50% kosztów inwestycji. Ceremonia wręczenia odbyła się w siedzibie gminy Skierniewice. Inwestycja będzie realizowana w 2020 r.

LIPCE_188.JPG
LIPCE 188
LIPCE_189.JPG
LIPCE 189
LIPCE_190.JPG
LIPCE 190
LIPCE_191.JPG
LIPCE 191
LIPCE_192.JPG
LIPCE 192
LIPCE_193.JPG
LIPCE 193
LIPCE_194.JPG
LIPCE 194
LIPCE_195.JPG
LIPCE 195

 fot. skierniewice.naszemiasto.pl

24.06.2020 Szacowanie szkód powstałych w wyniku wiosennych przymrozków

Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wiosennych przymrozków

W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków informujemy rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania w Urzędzie Gminy oraz zamieszczony poniżej.

Do wniosku o oszacowanie szkód należy obowiązkowo dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności składanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 8 lipca 2020 roku.

Formularz wniosku wraz z załącznikami

24.06.2020 Koniec naborów na modernizację i restrukturyzację gospodarstw

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków do ARiMR na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

W przyszłym tygodniu tj. 30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

Wsparcie, jakie można otrzymać na restrukturyzację małego gospodarstwa, wynosi 60 tys. zł. Ta bezzwrotna premia wypłacana jest w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu, dzięki któremu wzrośnie wartość ekonomiczna gospodarstwa.

Z kolei w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych (obszar D)” pomoc jest przyznawana w formie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizacje inwestycji. Standardowo jest to 50 proc. Jednak w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników, poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60 proc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

Szczegółowe informacje można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

22.06.2020 Promesa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Promesa na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 19 czerwca br. Wójt Gminy Marek Sałek i Wiceprezes OSP w Lipcach Reymontowskich Pan Ryszard Dąbrowski odebrali z rąk Waldemara Budy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tobiasza Bocheńskiego Wojewody Łódzkiego, st. bryg. Krzysztofa Hejduka zastępcy komendanta głównego PSP oraz Wojciecha Miedzianowskiego Prezesa Zarządu WFOŚ i GW w Łodzi promesę na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samochód z przeznaczeniem dla OSP Lipce Reymontowskie został ujęty w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2020. Na jego zakup przewidziano środki w kwocie 350 000 zł, które będą pochodziły z następujących źródeł:
– środki własne OSP - 10 000 zł;
– środki finansowe przekazywane przez zakłady ubezpieczeń - 160 000 zł;
– środki finansowe Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 175 000 zł;
– budżet gminy - 5 000 zł;
Niebawem ogłoszony zostanie przetarg na jego zakup.

LIPCE_182.JPG
LIPCE 182
LIPCE_183.JPG
LIPCE 183
LIPCE_184.JPG
LIPCE 184
LIPCE_185.JPG
LIPCE 185
LIPCE_186.JPG
LIPCE 186
LIPCE_187.JPG
LIPCE 187

19.06.2020 Plac zabaw w Wólce Podlesie

Plac zabaw w Wólce Podlesie

Zakończyły się prace związane z budową kolejnego placu zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny będzie miejscem spędzania wolnego czasu i sprawi wiele radości najmłodszym mieszkańców sołectwa Wólka Podlesie.

LIPCE_178.JPG
LIPCE 178
LIPCE_179.JPG
LIPCE 179
LIPCE_180.JPG
LIPCE 180
LIPCE_181.JPG
LIPCE 181
 
19.06.2020 Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Lipcach Reymontowskich

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie w dniu 18 czerwca 2020 r. ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

Ogłoszenie o konkursie pod adresem:

http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/a,15669,ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-w-lipcach-reymontowskich.html

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 512093075, 468316124,
email: zeao@lipcereymontowskie.pl

Termin składania dokumentacji: 03.07.2020 do godz. 13.30

Miejsce składania dokumentacji: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty
ul. Reymonta 24
96-127 Lipce Reymontowskie

16.06.2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.

Termin składania ofert: do 8 lipca 2020 r.

Bliższe informacje w poniższych załącznikach:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

15.06.2020 Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie gospodarstwa rolne:

 • osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej urzędu statystycznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

09.06.2020 Zbliża się ostateczny termin składania wniosków do ARiMR

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków do ARiMR - 15 czerwca 2020 r.

Przypominamy, iż 15 czerwca 2020 r. przypada ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wnioski będzie można składać również po dniu 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

09.06.2020 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Program ten skierowany jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha.

Rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości od 8307zł/ha do 12 707zł/ha. Wysokość wsparcia uzależniona jest od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Dodatkowo rolnik może starać się również o premię zalesieniowa, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha , corocznie przez 12 lat od zalesienia.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Szczegółowe informacje można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

09.06.2020 Wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie - wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie?
Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak to działa?
W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników, musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub za organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania grupa producentów rolnych / organizacja producentów jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.
Natomiast po uzyskaniu uznania grupa producentów rolnych / organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do oddziału regionalnego ARiMR w terminie trwania naboru wniosków.
Złożone wnioski poddawane są ocenie punktowej. Liczba uzyskanych punktów decyduje o kolejności przyznania pomocy.
Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat następujących po dacie, w której grupa producentów rolnych lub organizacja producentów została uznana.
Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym 6 proc.

Więcej informacji – otwórz

09.06.2020 Młody rolnik 2020

Młody rolnik 2020 - dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

3 czerwca ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?
Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak to działa?
Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.
Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

05.06.2020 Nowy program „Moja Woda”

Nowy program „Moja Woda”

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu br.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi będzie przyjmował od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

1.JPG
 
2.JPG
 
3.JPG 4.JPG
 
05.06.2020 Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi w związku z epidemią COVID-19 rozpoczęła przyjmowanie wniosków na pożyczkę płynnościową dla mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy zarejestrowanego na terenie województwa łódzkiego. Na pomoc dla przedsiębiorców przeznaczono ponad 58 mln zł.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, na zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie od udzielonej pożyczki wyniesie od 0,1 % do 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka będzie udzielana bez prowizji, bez marży, bez WIBOR oraz nie będą pobierane opłaty za przyjmowanie i rozpatrzenie wniosków.

Więcej informacji i wniosek pod adresem: https://larr.pl//pozyczka-plynnosciowa-jeremie-lodzkie

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.

02.06.2020 Raport o stanie Gminy Lipce Reymontowskie za rok 2019 – debata z udziałem mieszkańców

10 czerwca 2020 r. odbędzie się sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przedstawi „Raport o stanie gminy”. Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Lipce Reymontowskie w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

W miesiącu sierpniu 2020 r. planowana jest sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, na której będzie rozpatrywany raport, podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy oraz odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy Lipce Reymontowskie składać należy najpóźniej do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 7).

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (link)

29.05.2020 Kolejne miliony na budowę dróg gminnych

W dniu 22 maja br. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim umowę na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej nr 121152E Mszadla – Podłęcze”. Gmina ze środków Funduszu Dróg Samorządowych otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji tj. 1 014 414 zł. Wartość kosztorysowa zadania to kwota ponad 2 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w 2020 roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, na które wpłynęło 11 ofert.

29.05.2020 Kampania PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE

Dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski. Znak „PRODUKT POLSKI” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Wybierając żywność z oznaczeniem „PRODUKT POLSKI” konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii PRODUKT POLSKI

Pliki multimedialne:
https://www.gov.pl/web/produktpolski

Lista produktów polskich:
https://www.polskasmakuje.pl/search-results/?sort=produkty&view=list

25.05.2020 Łatwiej o dotacje – Program „Czyste Powietrze” na nowych zasadach

Od 15 maja br. w programie „Czyste Powietrze” wprowadzono zmiany ułatwiające procedury przyznawania dotacji m.in. uproszczono wniosek o dotację, zastąpiono wymagane dokumenty oświadczeniami, skrócono czas rozpatrywania wniosków, wydłużono czas realizacji przedsięwzięcia. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy. Program przewiduje integracje z programem „Mój prąd”, wsparcie finansowe termomodernizacji budynków: ich ocieplenia oraz wymiany okien, drzwi wejściowych, bramy garażowej.

Filmy instruktażowe oraz informacje i instrukcje pomocne przy wypełnianiu wniosku:
https://portal.wfosigw.lodz.pl/filmy-instruktazowe

Szczegóły programu Czyste Powietrze – Portal Beneficjenta programu Czyste Powietrze: https://portal.wfosigw.lodz.pl

Złóż wniosek za pomocą Portalu Beneficjenta – instrukcja Krok po Kroku:
https://docs.google.com/document/

22.05.2020 Informacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że Urząd Gminy Lipce Reymontowskie wznowił przyjmowanie wpłat w kasie Urzędu. Kasa czynna jest w godzinach od 8.00 do 14.00. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się na parterze i piętrze przy wyznaczonych stanowiskach. Prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa, stosowanie maseczek i rękawiczek ochronnych. Przy wejściu znajduje się podajnik płynu dezynfekującego, z którego prosimy korzystać.

Nadal można kontaktować się z pracownikami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem poczty. Przypominamy również o możliwości kontaktu i składaniu dokumentów za pośrednictwem skrzynki e-puap dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy, przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wszelkie płatności można kierować bezpośrednio na konto bankowe gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

15.05.2020 Program „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”

Gmina Lipce Reymontowskie planuje w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu „DESZCZÓWKA – gromadzenie wód opadowych”.
Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 70% kosztów netto na realizację systemu zagospodarowania wody deszczowej. Górna granica dofinansowania nie może przekroczyć 5000 zł na beneficjenta. Środki można będzie pozyskać na zewnętrzne (wolnostojące) zbiorniki na wody opadowe z dachów. O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne.
Informując o powyższym, Wójt Gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci udziału w programie w terminie od 19 do 29 maja br. pod nr telefonu 46 831 61 97 lub adres mailowy: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
Przed złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Łodzi z każdym zainteresowanym gmina podpisze umowę na partycypację w kosztach realizacji projektu. Przewidywany orientacyjny koszt zakupu zestawu tj. donica na deszczówkę 350 l (do wyboru kształt i kolorystyka) plus zbiornik (beczka) 420 l to kwota 2 800,00 zł brutto. Wkład własny mieszkańca wyniesie około 1200 zł, natomiast dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 1600 zł na osobę fizyczną.
Na podstawie podpisanych umów z zainteresowanymi Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.
Zbiorniki będzie można oglądać przed Urzędem Gminy w godzinach pracy w dniach 20-29 maja br.

zb1_350.JPG
350L
zb2_420.JPG
420L
zb3_360.JPG
360L
 
08.05.2020 Reymontowi mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie oraz mieszkańcy gminy, w celu uczczenia 153. rocznicy urodzin wielkiego pisarza Wł. St. Reymonta, przypadającej na dzień 7 maja 2020 r., odczytali fragment powieści „Chłopi”. Zapraszamy na film:

07.05.2020 Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mszadli i w Lipcach Reymontowskich oraz rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich
W dniu 7 maja Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę z konsorcjum firm reprezentowanych przez spółkę RAWO Infrastruktura z siedzibą w Łodzi na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mszadli i w Lipcach Reymontowskich w ulicach: Cichej, Lipowej, Boryny, Wiosennej, budowę sieci wodociągowej w Lipcach Reymontowskich w ulicach Cichej i Lipowej oraz rozbudowę i przebudowę części technologicznej oczyszczalni ścieków w Lipcach Reymontowskich. Wartość podpisanej umowy wynosi 8 933 982,00 zł.
Konsorcjum firm zostało wybrane w drodze przetargu nieograniczonego spośród pięciu firm, które złożyły oferty. Rozpiętość cen ofert wynosiła od 8 933 982,00 zł do 11 380 435,57 zł.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Kompleksowego uporządkowania systemu zbiorczej kanalizacji rozdzielczej w aglomeracji Lipce Reymontowskie – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 5 944 633,35 zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października 2021 roku.

07.05.2020 „Zdalna Szkoła” w Gminie Lipce Reymontowskie

W dniu 6 maja 2020 r. Wójt Gminy Lipce Reymontowskie przekazał wszystkim szkołom z terenu Gminy nowy sprzęt komputerowy o wartości 44 800 zł, zakupiony w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła”.
Szkołom podstawowym przekazano:
– 34 tablety Huawei MediaTab 5 z LTE oraz
– 7 laptopów Huawei MateBook z oprogramowaniem.
Zgodnie z założeniami programu Centrum Projektów Polska Cyfrowa urządzenia mogą być wypożyczane przez uczniów i nauczycieli w celu zapewnienia dostępu do edukacji zdalnej. Stosowne umowy użyczenia dostępne są u Dyrektorów szkół. Tablety i laptopy po zakończeniu zdalnej edukacji pozostaną w szkołach i będą wykorzystywane podczas lekcji stacjonarnych.
Sprzęt komputerowy sfinansowany został w całości ze środków zewnętrznych.
Wysokość grantu uzależniona była od liczby uczniów uczących się szkołach naszej Gminy i została określona przez Ministerstwo Cyfryzacji.

LIPCE_174.JPG
LIPCE 174
LIPCE_175.JPG
LIPCE 175
LIPCE_176.JPG
LIPCE 176
LIPCE_177.JPG
LIPCE 177
 
04.05.2020 4 maja – Dzień Strażaka

W dniu świętego Floriana patrona strażaków, składam wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych serdeczne podziękowania za współpracę i podejmowanie działań służących ratowaniu życia i mienia ludzkiego.
Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby dla dobra innych oraz szczęśliwych powrotów z akcji. Niech św. Florian ma Was w opiece.

Wójt Gminy
Marek Sałek

29.04.2020 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Pan Marek Sałek informuje, że w dniach od 1 lutego do 2 marca 2020r., rolnicy złożyli w Urzędzie Gminy 262 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na łączną sumę 112 065,64 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego na konta wnioskodawców nastąpiła w dniu 29 kwietnia 2020r. Prosimy rolników, którzy złożyli wnioski na terenie naszej Gminy o sprawdzenie swoich rachunków bankowych.

27.04.2020 Apel do mieszkańców

Apel do mieszkańców – nie wypalajmy traw!

Mając na uwadze sytuację hydrologiczną apelujemy do mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie o zaniechanie działań związanych z wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach. Mogą być one przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych. Efektem bezmyślnego wypalania traw są ogromne straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi kończące się poważnymi poparzeniami, a nawet śmiercią.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również niedozwolone. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55):

 • art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”;

 • art. 131 pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny". Wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł.

Dlatego też, jeszcze raz podkreślamy, że wiosenne pożary stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.

Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy nie narażasz życia swojego i innych

24.04.2020 Ochrona pszczół i innych owadów zapylających

OCHRONA PSZCZÓŁ I INNYCH OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH

 1. Zachowuj podczas zabiegu odpowiednie odległości od pasiek – 20 m.
 2. Wykonuj zabiegi ochronne wieczorem, po oblocie pszczół.
 3. Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej.
 4. Pamiętaj, że każdy błąd może spowodować zatrucia i śmierć zapylaczy.
 5. Przestrzegaj okresów prewencji.
 6. Informuj właścicieli pasiek o planowanych zabiegach.
 7. Zapoznaj się szczegółowo z treścią etykiety.
 8. Stosuj tylko środki dopuszczone do obrotu.

24.04.2020 Informacja o aktualnej sytuacji dotyczącej występowania ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przedstawia informację o aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na terenie kraju.

Informacja o aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na terenie kraju

22.04.2020 Informacja o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

Ze względu na epidemię koronawirusa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipce Reymontowskie informuje, że dyżury psychologa i terapeuty uzależnień w miesiącu kwietniu 2020 r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).

Terapeuta uzależnień: 23.04.2020 r. (czwartek) godz. 13.30–15.30 pod nr telefonu 537 353 526.

Psycholog: 30.04.2020 r. (czwartek) godz. 13.30–15.30 pod nr telefonu 531 170 073 (rozmowy na koszt psychologa).

Sesje on-line w tym samym dniu i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z terapeutą dzwoniąc na w/w nr telefonu.

20.04.2020 Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach przekazuje zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem:
https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

17.04.2020 Maseczki dla mieszkańców

Maseczki dla mieszkańców

W dniach 15 i 16 kwietnia br. pracownicy Urzędu Gminy roznieśli do wszystkich gospodarstw z terenu gminy maseczki ochronne. Maseczki zostały zakupione przez Urząd od lokalnego przedsiębiorcy Firmy ARIANA Producent Odzieży Damskiej Agata Salamon. Dostarczone maseczki są wielorazowe. Przed każdorazowym założeniem wymagają regularnej sterylizacji – taką maseczkę należy prać w temperaturze co najmniej 60°C.

16.04.2020 Komunikat o wznowieniu funkcjonowania PSZOK w Julkowie

„EKO-REGION” Sp. z o.o. informuje, że wznowił funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie zakładu w Julkowie.
Przyjęcie odpadów do PSZOK będzie się odbywało z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków ostrożności.
Prosimy mieszkańców aby do PSZOK w Julkowie odpady przywozili wyłącznie w sytuacji niezbędnej potrzeby, minimalizując w ten sposób ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy.

16.04.2020 Obowiązkowe noszenie maseczek

Obowiązkowe noszenie maseczek

Od 16 kwietnia br. do odwołania w miejscach ogólnodostępnych trzeba zakrywać usta i nos. Można do tego użyć odzieży lub jej części (np. chustki), maski albo maseczki. Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje:
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w placówkach handlowych lub usługowych, na targowiskach,
 • w środkach publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS),
 • w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych itp.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy:

 • dzieci do ukończenia czwartego roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (nie będzie wymagane okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie).

DOSTOSUJMY SIĘ DO NOWEGO OBOWIĄZKU – DBAJMY O ZDROWIE I ŻYCIE SWOJE I INNYCH.

16.04.2020 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

30.04.2020 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska, Mszadla, Chlebów, Retniowiec
 
04.05.2020 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
06.05.2020 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV do recyklingu (np. radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze w całości)
2. zużyte opony od samochodów osobowych (do 8 szt.)
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki (np. drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory
7. czysta folia po materiałach budowlanych (do 0,5 m3 w paczkach po 20 kg)

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.

Rodzaje odpadów, które nie będą zabierane:
1. gruz
2. kamienie
3. odzież, buty
4. lekarstwa
5. szkło luzem
6. materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna)
7. opakowania po farbach, olejach itp.
8. odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych
9. odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)
10. obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.

16.04.2020 Środki na zakup laptopów i tabletów

Gmina Lipce Reymontowskie w miesiącu kwietniu br. zakupi 34 tablety i 7 laptopów. Środki w kwocie 44 800 zł na ich zakup pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Więcej o projekcie na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Lista Grantobiorców wybranych w dniu 02.04.2020 r.

08.04.2020 Konkurs na tradycyjną babę wielkanocną

W imieniu Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zapraszamy serdecznie, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w internetowym Konkursie na Tradycyjną Babę Wielkanocną.

Co trzeba zrobić? Przede wszystkim upiec babę, zrobić jej zdjęcie oraz podać szczegółowy przepis oraz wysłać formularz zgłoszeniowy.

Zwróćcie też uwagę na wykorzystanie przy wypieku produktów lokalnych, regionalnego przepisu czy produktów z Listy Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To także oceni jury, czyli komisja konkursowa.

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-baba-wielkanocna

06.04.2020 Informacja PT KRUS w Skierniewicach

Placówka Terenowa KRUS w Skierniewicach zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach zgłoszono 43 wypadki przy pracy rolniczej.

Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.

W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS.

Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym.

Więcej informacji w poniższym załączniku:

Informacja PT KRUS w Skierniewicach zachęcająca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

06.04.2020 Las w Lipcach Reymontowskich – zakaz wstępu!

Zgodnie z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, obowiązuje zakaz wstępu do lasów Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie. Zakaz dotyczy również lasu położonego w Lipcach Reymontowskich i obowiazuje do odwołania.
Zakaz nie dotyczy wjazdów docelowych i prac leśnych.

03.04.2020 Pomoc dla rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego tworzy listę producentów rolnych, aby pomóc rolnikom którzy mają problem ze sprzedażą swoich produktów.

Rolników, którzy chcą zaoferować swoje produkty, m.in. kwiaty, warzywa, owoce poprzez dowóz w konkretne miejsce, odbiór osobisty lub wysyłkowo, prosimy o kontakt:

Biuro Wojewódzkie w Łodzi
tel. 42 632 70 21
email: info@izbarolnicza.lodz.pl

Biuro Powiatowe w Skierniewicach
tel. 510 474 841
email: bpskierniewice@izbarolnicza.lodz.pl

Więcej informacji pod adresem:
http://www.izbarolnicza.lodz.pl/content/pomóż-rolnikowi-kup-jego-produkty

03.04.2020 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zebrał w jeden spójny komunikat wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej.

Kominikat ten zamieszczamy do pobrania poniżej:

Tarcza antykryzysowa – wsparcie z ZUS

01.04.2020 Komunikat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Szczegółowe informacje dotyczące procedur oddawania krwi oraz harmonogram czynnych punktów dostępne są na stronie www.krwiodawstwo.pl

01.04.2020 Nowe obostrzenia – przestrzegajmy !!!

Nowe obostrzenia – przestrzegajmy !!!

Kolejne restrykcje związane z koronawirusem w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia, które zaostrzają rygor dotyczący wychodzenia z domu. Nowe zasady mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Oto one:
 • Należy zachować przynajmniej 2 metry odległości od siebie, nawet podczas spaceru. Dotyczy to także rodzin, wykluczone spod nakazu są tylko osoby nieletnie (poniżej 13. roku życia), niepełnosprawne wymagające opieki oraz starsze.
 • Zakaz wstępu do parków, na bulwary i skwery, a także do innych miejsc rekreacji.
 • Zakaz wychodzenia z domu osób poniżej 18 roku życia bez opieki dorosłych.
 • Zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich.
 • Zamknięte zostaną wszystkie punkty kosmetyczne, usługowe, fryzjerskie, rehabilitacyjne i masażu oraz gabinety tatuażu. Nie są możliwe wizyty domowe związane z wykonywaniem tych usług.
 • W sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu na jedną kasę. A więc jeśli w sklepie jest 10 kas, to zakupy będzie mogło robić 30 osób jednocześnie.
 • W urzędach pocztowych limit ten ograniczony jest do dwóch osób na jedno okienko.
 • Na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób na jedno stoisko.
 • Przed wejściem do sklepu trzeba będzie obowiązkowo zakładać rękawiczki.
 • W weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy budowlane.
 • Otwarte pozostaną apteki, sklepy spożywcze i drogerie, z tym, że w godzinach 10-12 będą czynne wyłącznie dla osób powyżej 65 roku życia.
 • Zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe, wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny. Ten zakaz obowiązuje od 2 kwietnia, do tego czasu wszyscy muszą się wykwaterować.
 • W zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy.
 • Formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Ci, którzy zostaną jej poddani od dzisiaj, będą mieli obowiązek całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli osoba będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy.
 • Prywatnych przewoźników, np. busów obowiązywać będą te same zasady, co komunikację publiczną - w pojeździe będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących.
 • W punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie.
 • Odwołane są zabiegi rehabilitacyjne.
 • Przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, ale ma się odbywać w konkretnym celu, nie ma obostrzeń co do liczby osób, przebywających w samochodzie.
 • Samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia się lub wyjścia z psem. Nie należy uprawiać sportu.

Restrykcje obowiązują od 1 kwietnia br. Złamanie zakazów lub niedostosowanie się do nakazów grozi karą grzywny do 30 tys. zł.

25.03.2020 Ważny komunikat dla mieszkańców

POZOSTAŃ W DOMU !!!

Szanowni Mieszkańcy, w związku z obowiązującym stanem epidemii wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej kolejne obostrzenia dotyczące zakazu przemieszczania się osób.

Zgodnie z rozporządzeniem od środy, 25 marca do Wielkiej Soboty, 11 kwietnia br. zakazane jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;
 • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
W przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie będą mogły poruszać się w ten sposób dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (z tym że to ograniczenie nie dotyczy najbliższej rodziny).
Środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.
W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.
Poza zakazem przemieszczania się rząd wprowadza jednak kilka zmian. Nowe przepisy zakazują organizowania w okresie od 25 marca do 11 kwietnia zgromadzeń. Ograniczenia tego nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem pracy. Rozporządzenie stanowi także, że w tym okresie w obrzędach religijnych będzie mogło brać udział jednocześnie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

BARDZO PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD. ZACHOWAJMY DYSCYPLINĘ W WALCE Z EPIDEMIĄ.
ZOSTAŃMY W DOMACH !

Wójt Gminy

/-/ Marek Sałek

24.03.2020 Informacja o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ

Ze względu na epidemię koronawirusa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipce Reymontowskie informuje, że dyżury psychologa i terapeuty uzależnień w miesiącu marcu 2020 r. odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype).

Terapeuta uzależnień: 26.03.2020 r. (czwartek) godz. 13.30–15.30 pod nr telefonu 537 353 526.

Sesje on-line w tym samym dniu i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z terapeutą dzwoniąc na w/w nr telefonu.

24.03.2020 Informacja dla rolników

ROLNIKU !!!

Agencje ubezpieczeniowe rozpoczęły wiosenną kampanię ubezpieczeniową upraw i zwierząt. Rolnicy mogą zwracać się do nich z prośbą o zawieranie polis z dopłatą państwa. Na ten cel rząd w tym roku przeznaczył środki w kwocie 500 mln zł. Warto się pośpieszyć z podpisaniem umowy na ubezpieczenie, bo już za kilka lub kilkanaście dni może okazać się, że środków nie ma! Tak było bowiem w poprzednich latach. Polisa chroni od zdarzeń takich jak: przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z siedmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

 1. Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 3. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
 4. Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 5. InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 6. TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 7. Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ubezpieczenia-upraw-rolnych-i-zwierzat-gospodarskich-w-2020-r

24.03.2020 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

18.03.2020 Komunikaty ZUS


18.03.2020 Informacja o obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

Od 15 marca br. po powrocie do Polski jesteś zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy). Stosuj się do ich poleceń i wytycznych.

Załączniki:
[PL] Kwarantanna
[EN] Quarantine
[RU] Карантин
[UA] Карантин


Aplikacja Kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store (iOS) lub Google Play (Android). Po jej zainstalowaniu Zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.
Aplikacja za zgodą Użytkownika korzysta z lokalizacji GPS, funkcji robienia zdjęć ze stemplem czasowym, rozpoznawania twarzy, możliwości wypełniania formularzy, wybierania połączenia z infolinią.

app store      sklep play

Źródło:
www.gov.pl/kwarantannadomowa

16.03.2020 Komunikat o tymczasowym zamknięciu PSZOK w Julkowie

„EKO-REGION” Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem i wiążącą się z tym potrzebą ograniczenia rozszerzania się pandemii nim wywołanej, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie zakładu w Julkowie został tymczasowo zamknięty do odwołania.

13.03.2020 Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy dla interesantów

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca br. do odwołania zamykam Urząd Gminy Lipce Reymontowskie dla interesantów. W sprawach pilnych proszę o kontakt pocztą elektroniczną e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl lub telefonicznie:
Urząd Gminy – 46 831 61 97, 46 831 61 66,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 46 831 61 83,
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty – 46 831 61 24.

Wszelkie należności pieniężne należy dokonywać przelewem na konto bankowe gminy nr: 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy

/-/ Marek Sałek

13.03.2020 Komunikat KRUS

13.03.2020 Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

12.03.2020 Komunikat w spraw wprowadzenia czasowego ograniczenia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

KOMUNIKAT
w spraw wprowadzenia czasowego ograniczenia załatwiania spraw
w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju działań prewencyjnych związanych ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w okresie od 12 do 25 marca br. Minister Edukacji Narodowej zawiesił zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, proszę o ograniczenie swoich wizyt w Urzędzie Gminy do minimum. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia spraw urzędowych zachęcam do korzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefoniczną:
– e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl
– telefon: 46 831 61 97.

Ponadto proszę o ograniczenie dokonywania wpłat gotówkowych w kasie Urzędu. Wszelkich płatności można dokonywać na konto bankowe gminy nr: 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy

/-/ Marek Sałek

12.03.2020 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

11.03.2020 Koronawirus - jak zapobiegać zakażeniu
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl: http://www.gov.pl/koronawirus
 
11.03.2020 Informacja o odwołaniu imprez

05.03.2020 Niebawem rozpoczęcie prac w ul. Południowej

W dniu 4 marca br. Wójt Gminy - Marek Sałek podpisał umowę na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipcach Reymontowskich w ul. Południowej. Wartość kosztorysowa zadania stanowiła kwotę ponad 686 000 zł. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony wpłynęło 8 ofert. Wykonawcą zadania będzie Zakład Usługowy BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa z siedzibą w Słotwinach, który złożył najtańszą ofertę. Wartość inwestycji to kwota 308 730 zł brutto.

04.03.2020 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2020 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2020 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie. Będzie ona dotyczyła azbestu, który jest składowany na posesjach.
Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udziela dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych zadania, pozostały procent będzie pochodził ze środków budżetu Gminy Lipce Reymontowskie. Właściciele nieruchomości nie będą zatem ponosili żadnych kosztów związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem azbestu.
W związku z powyższym zainteresowani właściciele nieruchomości posiadający zdeponowane odpady azbestowe powinni złożyć w terminie do 25 marca 2020 r. wniosek do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Po uzyskaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, przedsiębiorca będzie zbierał z terenu nieruchomości azbest i transportował go do instalacji, która posiada uprawnienie do jego utylizacji.
Bliższe informacje (oraz wniosek) można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 3) oraz pod nr telefonu 46 831 61 66. Wniosek można też pobrać poniżej.

Załącznik:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu

03.03.2020 Bezpłatne konsultacje – Fundusze Europejskie

02.03.2020 Informacja - koronawirus

Wykaz stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz oddziałów chorób zakaźnych w  województwie łódzkim

26.02.2020 Informacja o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w 2020 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że od dnia 2 marca 2020 roku można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, pokój nr 4, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00-16.00, środa w godzinach od 8.00-18.00, piątek w godzinach od 8.00-14.00.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą do chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lipce Reymontowskie. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania w roku 2020 wynosi 37 500,00 zł.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy lipce reymontowskie na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w 2020 roku

Uchwała nr XXX/209/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji - ujednolicona

Wniosek o przyznanie dotacji (PDF)

Wniosek o przyznanie dotacji (DOCX)

26.02.2020 Zaproszenie na Gminne Obchody Dnia Kobiet

25.02.2020 Spotkanie informacyjne

W dniu 21 lutego br. z inicjatywy Wójta Gminy Marka Sałka w GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programów: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Agroenergia. Prowadzącymi byli: Paweł Sałek – doradca Prezydenta RP oraz mgr inż. Krzysztof Melka – były doradca Ministra Środowiska.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i nie tylko.

LIPCE_170.JPG
LIPCE 170
LIPCE_171.JPG
LIPCE 171
LIPCE_172.JPG
LIPCE 172
LIPCE_173.JPG
LIPCE 173
 
19.02.2020 Podpisanie umowy na budowę przedszkola
W dniu 19 lutego 2020 r. Wójt Gminy Marek Sałek podpisał umowę z firmą Grupa EKOENERGIA Sp. z o.o. na budowę przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej. Wartość podpisanej umowy wynosi 5.173.624,76 zł.
Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2021 r.

14.02.2020 Zaproszenie na spotkanie informacyjne

10.02.2020 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu na lata 2020-2033.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na lata 2020.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 

10.02.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i uchwały nr IX/69/19 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia na rok 2020 Programu Współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania publicznego w 2020 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bliższe informacje zawierają załączniki:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

10.02.2020 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2020-02-10

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365; z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868, poz. 996, poz. 1579)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 26 lutego 2020 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

04.02.2020 Podsumowanie działalności rekreacyjno-sportowej GOKSiR

1 lutego br. w GOKSiR odbyło się podsumowanie działalności rekreacyjno – sportowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich za 2019 rok połączone ze spotkaniem opłatkowo-noworocznym grup parafialnych.
Po powitaniu przybyłych gości, głos zabrał ks. kan. Janusz Zabłocki, który złożył najlepsze życzenia młodym piłkarzom, ich rodzinom oraz wszystkim zgromadzonym.
W dalszej części imprezy zostały przedstawione prezentacje multimedialne podsumowujące działalność rekreacyjno-sportową GOKSiR oraz działalność Szkółki Piłkarskiej GOKSiR za 2019 rok.
W części artystycznej wystąpiły zespoły taneczne Fresh Dance działające w GOKSiR Lipce Reymontowskie oraz odbyły się pokazy iluzjonisty.
Jednym z głównych punktów imprezy było wręczenie wszystkim zawodnikom Szkółki Piłkarskiej upominków w postaci czapek z daszkiem, czapek treningowych, fotografii zawodników oraz kalendarzy szkółki.
Szczególne upominki otrzymali młodzi piłkarze, którzy uczestniczą w życiu lipieckiego Kościoła. Ministrantom będącym jednocześnie zawodnikami szkółki piłkarskiej księża wręczyli piękne albumy.
W trakcie imprezy podziękowanie od dzieci i rodziców w postaci pamiątkowych fotografii oraz koszulki Realu Madryt otrzymał Sławomir Supera – trener koordynator, prezes Szkółki Piłkarskiej.

LIPCE_154.JPG
LIPCE 154
LIPCE_155.JPG
LIPCE 155
LIPCE_156.JPG
LIPCE 156
LIPCE_157.JPG
LIPCE 157
LIPCE_158.JPG
LIPCE 158
LIPCE_159.JPG
LIPCE 159
LIPCE_160.JPG
LIPCE 160
LIPCE_161.JPG
LIPCE 161
LIPCE_162.JPG
LIPCE 162
LIPCE_163.JPG
LIPCE 163
LIPCE_164.JPG
LIPCE 164
LIPCE_165.JPG
LIPCE 165
LIPCE_166.JPG
LIPCE 166
LIPCE_167.JPG
LIPCE 167
LIPCE_168.JPG
LIPCE 168
LIPCE_169.JPG
LIPCE 169

 fot. Foto-Milejka

29.01.2020 Spotkanie informacyjne – Fundusze Europejskie

29.01.2020 Rekord 28. Finału WOŚP!

12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP przy GOKSiR został utworzony po raz szósty. Kwestowało 48 wolontariuszy. Podczas 28. Finału WOŚP zebrano ogółem 33 045,31 zł, w tym:
– 17 770,80 zł – wolontariusze
– 13 738,51 zł – licytacje
– 1 536,00 zł – kawiarenka, loteria

Serdecznie dziękujemy za pomoc i dobre serce wszystkim, którzy wspomogli WOŚP.

LIPCE_150.JPG
LIPCE 150
LIPCE_151.JPG
LIPCE 151
LIPCE_152.JPG
LIPCE 152
LIPCE_153.JPG
LIPCE 153
 
22.01.2020 Spotkanie informacyjne pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 30 stycznia br. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30 A, I piętro - rekrutacja do 27 stycznia 2020 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4003-spotkanie-informacyjne-pn-zmniejszenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-wymiane-nieekologicznych-zrodel-ciepla pod przyciskiem „Weź udział”, do 27 stycznia 2020 roku.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

20.01.2020 Uroczyste przekazanie wozu bojowego

W niedzielę 19 stycznia br. Wójt Gminy Marek Sałek i Pani Ewa Wendrowska reprezentująca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego uroczyście przekazali samochód jednostce OSP Lipce Reymontowskie.
W trakcie uroczystego apelu dokonano także poświęcenia samochodu. W uroczystości m.in. udział wzięli: przedstawiciel Funduszu Sprawiedliwości Miłosz Łaski, Tadeusz Grotkowski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Skierniewicach a zarazem Wicestarosta Skierniewicki, st. bryg. Tadeusz Zwoliński komendant Miejski PSP w Skierniewicach, Waldemar Wendrowski - Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, księża, przedstawiciele samorządu i jednostek OSP z terenu gminy.
Wartość przekazanego samochodu wynosi 899.130 zł.

LIPCE_138.JPG
LIPCE 138
LIPCE_139.JPG
LIPCE 139
LIPCE_140.JPG
LIPCE 140
LIPCE_141.JPG
LIPCE 141
LIPCE_142.JPG
LIPCE 142
LIPCE_143.JPG
LIPCE 143
LIPCE_144.JPG
LIPCE 144
LIPCE_145.JPG
LIPCE 145
LIPCE_146.JPG
LIPCE 146
LIPCE_147.JPG
LIPCE 147
LIPCE_148.JPG
LIPCE 148
LIPCE_149.JPG
LIPCE 149

 Więcej zdjęć w fotogalerii

 Zdjęcia i wideo: Foto-Milejka Michał Śmiechowski i Karina Śmiechowska

20.01.2020 Huczne powitanie!

W niecodzienny sposób druhowie z OSP Lipce Reymontowskie i mieszkańcy witali samochód ratowniczo-gaśniczy, który został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Nie zabrakło fajerwerków i symbolicznego oblania szampanem.

LIPCE_126.JPG
LIPCE 126
LIPCE_127.JPG
LIPCE 127
LIPCE_128.JPG
LIPCE 128
LIPCE_129.JPG
LIPCE 129
LIPCE_130.JPG
LIPCE 130
LIPCE_131.JPG
LIPCE 131
LIPCE_132.JPG
LIPCE 132
LIPCE_133.JPG
LIPCE 133
LIPCE_134.JPG
LIPCE 134
LIPCE_135.JPG
LIPCE 135
LIPCE_136.JPG
LIPCE 136
LIPCE_137.JPG
LIPCE 137

 Więcej zdjęć w fotogalerii

 Zdjęcia i wideo: Foto-Milejka Michał Śmiechowski i Karina Śmiechowska

20.01.2020 Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych – wpis i aktualizacja danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem, importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14 marca 2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel. 42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel. 43 827-11-60), Delegatura w Skierniewicach (tel. 46 833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel. 44 646-68-62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie:
www.piorin.gov.pl

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Andrzej Kwiatkowski

17.01.2020 Ferie zimowe w GOKSiR Lipce Reymontowskie

15 stycznia z okazji ferii zimowych GOKSiR w Lipcach Reymontowskich zorganizował dmuchany plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Dmuchańce były doskonałą okazją do rozładowania dziecięcej energii oraz radosnej zabawy. Dodatkowymi atrakcjami były klocki LEGO, popcorn, wata cukrowa oraz fotobudka.

LIPCE_118.JPG
LIPCE 118
LIPCE_119.JPG
LIPCE 119
LIPCE_120.JPG
LIPCE 120
LIPCE_121.JPG
LIPCE 121
LIPCE_122.JPG
LIPCE 122
LIPCE_123.JPG
LIPCE 123
LIPCE_124.JPG
LIPCE 124
LIPCE_125.JPG
LIPCE 125
 
16.01.2020 Zaproszenie na spotkanie w sprawie ASF i HPAI

10.01.2020 28. Finał WOŚP w Lipcach Reymontowskich

10.01.2020 Wyjazd na koncert Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK

10.01.2020 Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie

08.01.2020 Konkurs dla uczniów

Bliższe informacje nt. konkursu są zawarte w poniższym załączniku:

Informacja o konkursie

03.01.2020 Informacja o stawkach podatku obowiązujących w 2020 roku

Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich informuje, że na terenie Gminy Lipce Reymontowskie obowiązują poniższe stawki podatku w 2020 roku:

Podatek rolny

Okres obowiązywania: od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) - 58,46 zł za 1 dt.

Podatek rolny Obowiązująca stawka podatku
na 2020 rok [zł za 1 ha]
Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha 
(równoważnik 2,5 q żyta)
146,15 zł
Dla pozostałych gruntów za 1 ha 
(równoważnik 5 q żyta)
292,30 zł

Podatek leśny

Okres obowiązywania: od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

Podatek leśny Obowiązująca stawka podatku
na 2020 rok [zł za 1 ha]
Podatek leśny od 1 ha 
(równoważnik 0,220 m3 drewna)
42,73 zł

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości oraz wzory deklaracji i informacji podatkowych na rok 2020 pozostają bez zmian w stosunku do roku 2019.

Podatek od nieruchomości Obowiązująca stawka podatku
na 2020 rok [zł za 1 m2]
Od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,86
pod wodami powierzchniowymi 4,54
pozostałych 0,28
niezabudowanych 3,04
Od budynków
mieszkalnych 0,77
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,50
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,70
pozostałych 5,23
Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
03.01.2020 Ogłoszenie o Obradach Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Lipce Reymontowskie. Sesja odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Wójta Gminy w zakresie istotnych spraw   problemów zaistniałych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy lipce Reymontowskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipce Reymontowskie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Lipce Reymontowskie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Lipce Reymontowskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu działania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Lipce Reymontowskie na rok 2020”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Lipce Reymontowskie.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie.
16. Zapoznanie z planami pracy stałych komisji i harmonogramu pracy Rady Gminy na rok 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Czajka


Nagrania z obrad publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.lipcereymontowskie.nv.pl/Article/id,1062.html

 


• Archiwum - rok 2019 >>

• Archiwum - rok 2018 >>

• Archiwum - rok 2017 >>

• Archiwum - rok 2016 >>

• Archiwum - rok 2015 i starsze >>


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 14:01