image image image
Kontakt
Mapa Gminy Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Gmina Lipce Reymontowskie uczestnikiem akcji Przejrzysta Polska Kanał YouTube Lipce Reymontowskie Powiadomienia SMS dla mieszkańców https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta
Informacje bieżące
Gmina Lipce Reymontowskie
Rada Gminy
Urząd Gminy
Jednostki organizacyjne
Organizacje i Stowarzyszenia
Atrakcje Turystyczne
Informator Gminny
Rozmaitości


Archiwum aktualności - rok 2015 i starsze
01.12.2015 Ogłoszenie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy, w dniu 24 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Lipce Reymontowskie będzie NIECZYNNY.

01.12.2015 Zaproszenie na spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

18.11.2015 Ankiety dla mieszkańców zainteresowanych montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych

Zapraszam wszystkich zainteresowanych montażem pomp ciepła lub kolektorów słonecznych wykorzystywanych w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych do wypełnienia ankiety.

Ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 2 lub 3) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku.

Ankieta informacyjna - pompy ciepła
Ankieta informacyjna - pompy ciepła

Ankieta informacyjna - kolektory słoneczne
Ankieta informacyjna - kolektory słoneczne

23.10.2015 Uniwersytet Każdego Wieku

16.10.2015 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośœci pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 19 paŸdziernika 2015 r.
termin zakończenia konsultacji: 29 paŸdziernika 2015 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
23.09.2015 Mobilny Punkt Informacyjny w Lipcach Reymontowskich

23.09.2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
Uchwała nr X/59/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

30.07.2015 Terminarz spotkań LGD-Gniazdo

Kliknij aby powiększyć

30.07.2015 Szkolenie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Rada Powiatowa Izby Rolniczej w Skierniewicach zapraszają na szkolenie, którego tematem będą:

Zasady przyznawania premii dla młodych rolników

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach - w sali konferencyjnej.

27.07.2015 Film reklamowy

08.07.2015 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 10.08 – 13.08.2015 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

10.08.2015 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
11.08.2015 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
12.08.2015 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
13.08.2015 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odzież,
– lekarstwa,
– szkło luzem,
– materiały budowlane np. cegła,
– opakowania po farbach, olejach itp.,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

24.06.2015 Kolory Polski 2015

Kolory Polski 2015 - broszura do pobrania

19.06.2015 Mieszkanie do wynajęcia

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia lokal mieszkalny M5 o powierzchni 64,30 m2, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 w Lipcach Reymontowskich. Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod nr 468316166 lub osobiście w pokoju nr 3. Poniżej zamieszczamy do pobrania druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego oraz treść uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych.

Załączniki:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
Uchwała nr X/59/07 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

12.06.2015 IX Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

11.06.2015 Wymogi dotyczące stosowania środków ochrony roślin

W związku z zagrożeniem dla hodowli pszczół, Urząd Gminy Lipce Reymontowsie zwraca się z prośbą do rolników i sadowników o przestrzeganie wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Wymogi dotyczące stosowania środków ochrony roślin

10.06.2015 XVIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

09.06.2015 Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Brzezinach na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Oświadczenia ławników
Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

01.06.2015 Zaproszenie na zbiórkę krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza na akcję zbiórki krwi, która odbędzie się w OSP w Lipcach Reymontowskich (ul. Reymonta 8), w dniu 7 czerwca 2015 r. w godzinach 10.30 - 13.30.

Pamiętaj - Twoja krew może uratować komuś życie!

Przydatne informacje:
Jak w 6 krokach wygląda oddawanie krwi
Kto może oddać krew
Rozwianie mitów odnośnie oddawania krwi
Rodzaje dyskwalifikacji

21.05.2015 Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Głosowanie odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w godz. 8.00 - 18.00.

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są właściciele posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści gruntów powyżej 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego.

W wyborach kandyduje:
Pan Jacek Dziuda - lat 49, rolnik ogrodnik, zam. Drzewce 61
dotychczasowy członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Zapraszamy rolników do udziału w wyborach.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
13.05.2015 Zagłosuj na OSP Lipce Reymontowskie

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipcach Reymontowskich została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszą jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomocą Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomocą SMS o treści OSP.31 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywiście tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Lipce Reymontowskie! Pokażmy, że nasza mała miejscowość może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Lipce Reymontowskie.

08.05.2015 Komunikat KRUS - nowelizacja przepisów

Mając na uwadze rozpowszechnienie wśród rolników i członków ich rodzin, znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, zamieszczamy poniżej komunikat oraz plakat, nadesłane przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.

Komunikat KRUS
Plakat KRUS

06.05.2015 Zaproszenie na koncert

06.05.2015 Zagłosuj na OSP Drzewce

Szanowni Państwo, Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach została zgłoszona do udziału w plebiscycie Dziennika Łódzkiego na najpopularniejszą jednostkę OSP woj. łódzkiego w roku 2015.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

 • Za pomocą Facebooka - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 3 pkt. (dziennie można oddać 1 głos z jednego konta, więc głosujmy, udostępniajmy i namawiajmy znajomych).

 • Za pomocą strony www.dzienniklodzki.pl (tylko dla zalogowanych użytkowników) - od 8 do 15 maja - 1 oddany głos to 1 pkt (dziennie można oddać 3 głosy z jednego konta).

 • Za pomocą SMS o treści OSP.10 na numer 72355 - od 8 do 26 maja - 1 głos to 15 pkt. oczywiście tu możemy głosować bez ograniczeń bo koszt SMS to 2,46 zł z VAT.

Rozstrzygnięcie plebiscytu planowane jest podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka 30 maja 2015 r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Prosimy o głosy OSP Drzewce! Pokażmy, że nasza mała miejscowość może być wielka!
Z góry dziękujemy! Druhny i druhowie z OSP Drzewce.

16.04.2015 Zaproszenie na Święto Seniorki i Seniora

10.04.2015 Statuty sołectw do konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zamieszczamy poniżej statuty sołectw celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Ewentualne uwagi i wnioski proszę zgłaszać do dnia 15 maja 2015 r. do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 7) lub pod nr telefonu 46 831 61 97.

Uchwała w sprawie nadania sołectwom statutów
Załacznik Nr 1 - Statut Sołectwa Chlebów
Załacznik Nr 2 - Statut Sołectwa Drzewce
Załacznik Nr 3 - Statut Sołectwa Lipce Reymontowskie
Załacznik Nr 4 - Statut Sołectwa Mszadla
Załacznik Nr 5 - Statut Sołectwa Retiowiec
Załacznik Nr 6 - Statut Sołectwa Siciska
Załacznik Nr 7 - Statut Sołectwa Wola Drzewiecka
Załacznik Nr 8 - Statut Sołectwa Wólka Krosnowska
Załacznik Nr 9 - Statut Sołectwa Wólka-Podlesie

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
27.03.2015 Odbiór odpadów zawierających azbest w 2015 roku

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w 2015 roku planowana jest zbiórka azbestu z terenu gminy Lipce Reymontowskie.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 maja 2015 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały wcześniej zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostaną zdemontowane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości. Osoby składające wniosek powinny znać rodzaj oraz ilość posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub t.
UWAGA!
Właściciele nieruchomości, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowiązani są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oświadczenia na druku określonym przez Urząd Gminy. Natomiast osoby planujące demontaż pokrycia dachowego w roku bieżącym zobowiązane są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oświadczenie azbest

27.02.2015 Ostrzeżenie o fałszywych pismach PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o przesyłaniu do Odbiorców energii elektrycznej, informacji o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, informujemy iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie tel. 817105702, 817105739 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pgedystrybucja.pl

W przypadku dalszych pytań proszę o kontakt: tel. 426752327, 695753609; e-mail: Bozena.Matuszczak-Krolak@pgedystrybucja.pl

Fałszywe pisma PGE Dystrybucja

19.02.2015 Zaproszenie na Dzień Kobiet

11.02.2015 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/259/14 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty do pobrania:
Konkurs na realizację zadań publicznych
Załącznik nr 1 - wzór oferty

11.02.2015 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2015-02-11

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 8.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spośród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 27 lutego 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

30.01.2015 Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu "Tytułem" należy wpisać odpowiednio: "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników" lub "składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne".

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.

27.01.2015 Szkolenie ARiMR z wypełniania wniosku o przyznanie płatnoœci na rok 2015

22.01.2015 Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI DRZEWCE

Nasz KRS 0000379946

"KIEDY ŒMIEJE SIĘ DZIECKO ŒMIEJE SIĘ CAŁY ŒWIAT" - Janusz Korczak

Dziękujemy za przekazanie 1% Państwa podatku

To Państwo wspierają prowadzenie maleńkiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Drzewcach. Dzięki Wam nasze dzieci w szkole i w przedszkolu mają blisko do œwiata wiedzy i nie muszą marznąć czekając na autobus.

Informacje o naszej działalnoœci oraz program do rozliczenia PIT znajdziecie Państwo na stronie: www.spdrzewce.szkolnastrona.pl

22.01.2015 Informacja Sztabu WOŒP przy GOKSiR w Lipcach Reymontowskich

Sztab WOŒP przy GOKSiR został powołany
w Lipcach Reymontowskich po raz pierwszy.

Wraz z gminą Lipce Reymontowskie współtworzyła go
gmina Bolimów.

Podczas 23. Finału WOŒP zebrano ogółem 19.315,79 zł
w tym:
gmina Lipce Reymontowskie: 10.811,34 zł
gmina Bolimów: 8.504,45 zł

Dziękujemy za dar serca

28.11.2014 Kolejne spotkanie Uniwersytetu Każdego Wieku

25.11.2014 Było to 90 lat temu...

13 listopada 2014 r. uroczystoœcią pod hasłem "Było to 90 lat temu..." uczciliœmy rocznicę przyznania Wł. St. Reymontowi literackiej Nagrody Nobla. Organizatorem obchodów w dniu przyznania tego niezwykle istotnego dla Lipiec Reymontowskich wyróżnienia była Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, która od 52 lat nosi imię autora osławionych Noblem "Chłopów". Dzięki lipieckiej Fundacji w obchodach uczestniczyli pracownicy kolei będący wielbicielami Reymonta, a byli to pan Marek Moczulski i pani Maria Balicka, a także twórca i właœciciel Galerii Staroci - pan Zbigniew Stań. Goœcie wraz z nauczycielką języka polskiego w lipieckiej szkole - panią Danutą Łaską opowiedzieli zgromadzonym niezwykłą biografię patrona szkoły. Zaprezentowano też wystawę licznych przekładów "Chłopów" i ciekawostek związanych z życiem oraz kulisami przyznania Reymontowi tej niezwykle prestiżowej nagrody. Lipieckie obchody zakończyło uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku patrona znajdującym się z w Szkole Podstawowej w Lipcach Reymontowskich już od 1967r. W imieniu społecznoœci uczniów kwiaty ponieœli ci, którzy w trakcie uroczystoœci pięknie recytowali fragmenty chłopskiej epopei, a także poezje i dokumenty przybliżające widowni niezwykłoœć postaci pierwszego Noblisty Polski Niepodległej. Samorząd gminny reprezentował wójt gminy pan Jerzy Czerwiński oraz dyrektor ZEAO pani Agnieszka Łopatka. Wszystkich pasjonatów twórczoœci i działalnoœci Reymonta symbolicznie prezentowali przedstawieni powyżej goœcie uroczystoœci, natomiast w imieniu wszystkich nauczycieli delegację zamykali dyrektorzy lipieckich szkół, czyli pani Marzena Topolewska i pan Piotr Łaski. Uroczystoœć przygotowała i poprowadziła jej pomysłodawczyni - pani Danuta Łaska.

13lis14_01.jpg
1
13lis14_02.jpg
2
13lis14_03.jpg
3
13lis14_04.jpg
4
13lis14_05.jpg
5
13lis14_06.jpg
6
13lis14_07.jpg
7
13lis14_08.jpg
8
13lis14_09.jpg
9
13lis14_10.jpg
10
13lis14_11.jpg
11
13lis14_12.jpg
12
13lis14_13.jpg
13
13lis14_14.jpg
14
13lis14_15.jpg
15
13lis14_16.jpg
16
13lis14_17.jpg
17
13lis14_18.jpg
18
13lis14_19.jpg
19
13lis14_20.jpg
20
13lis14_21.jpg
21
13lis14_22.jpg
22
13lis14_23.jpg
23
13lis14_24.jpg
24
04.11.2014 Obwieszczenie RDOŒ

31.10.2014 Wspomnienie o Piotrze Wieszczy

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Œmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wiecznoœć to czas, w którym Go posiadamy.
œw. Franciszek Salezy

Te słowa pomogą najpiękniej wspomnieć i pożegnać Piotra Wieszczy - męża i ojca, druha i radnego Rady Gminy kończącej się kadencji. Swoją pracą, czasem oddanym innym najpiękniej w ciągu życia szukał Boga. Wezwany, ku zaskoczeniu nas wszystkich, pewnie złożył już Bogu raport ze swej życiowej służby. Łzy rodziny, poczucie straty w strażackich szeregach i szczery żal utraconego dobrego radnego pozwalają wierzyć, że cieszy się teraz zasłużonym niebem i bliskoœcią Jedynego Boga. Będzie go nam brakować...

15.10.2014 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

14.10.2014 Pompy ciepła - spotkanie informacyjne

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz realizując zgłaszane podczas zebrań wiejskich wnioski zapraszamy na spotkanie dotyczące zasad działania pomp ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych na terenie gminy. Instalacja pomp będzie możliwa po uzyskaniu przez gminę dofinansowania ze œrodków unijnych w nowej perspektywie finansowania 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 paŸdziernika 2014 roku o godz. 18.00 w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.

Przypominamy również o wypełnieniu i dostarczeniu do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (pokój nr 2 i 3) w terminie do dnia 31 paŸdziernika br. ankiet informacyjnych.

Druki ankiet można pobrać poniżej:

Ankieta informacyjna.doc
Ankieta informacyjna.pdf

10.10.2014 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Lipce Reymontowskie, 2014-10-10

Ogłoszenie
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi 

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lipce Reymontowskie

I. Przedmiot konsultacji:

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Lipce Reymontowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015” 

II. Termin konsultacji: 

termin rozpoczęcia konsultacji: 14 paŸdziernika 2014 r.
termin zakończenia konsultacji: 22 paŸdziernika 2014 r.

III. Forma konsultacji: 

złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu, który jest dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl

W załączeniu: 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.

2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
10.10.2014 Informacja o przystąpieniu do zmiany planów ochrony rezerwatów przyrody

03.10.2014 Informacje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Rejon Energetyczny Żyrardów informuje, że ze względu na przeprowadzane prace eksploatacyjne wystąpią następujące przerwy w dostawie energii elektrycznej:

 • 8 paŸdziernika 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

 • 10 paŸdziernika 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

 • 13 paŸdziernika 2014 r. godz. 8:00 - 17:00
  Drzewce nr 1 - 68, Wola Drzewiecka nr 1 - 9

Rejon Energetyczny przeprasza za utrudnienia związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej. Informacje o w/w przerwach można pozyskać pod nr telefonu 991 wybierając odpowiednią opcję.
Dodatkowo informacje o wyłączeniach znajdują się na stronie internetowej: www.zelt.pl

26.09.2014 KRUS apeluje - ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi!

Sezon jesiennych prac polowych w pełni, a wraz z nim, niestety, zwiększone zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń rolniczych używanych m.in. podczas zbioru roœlin okopowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2014 roku prowadzi akcję poh hasłem Nie daj się wkręcić, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Wypadki takie powodują najgroŸniejsze urazy.

W związku ze stosowaniem maszyn rolniczych w coraz większym zakresie, ważne jest by pamiętać o podstawowych zasadach BHP, które mogą uchronić przed wypadkiem.

W celu zwiększenia œwiadomoœci na temat zagrożeń jakie stwarzają maszyny i urządzenia rolnicze, zamieszczamy artykuł nadesłany przez Placówkę Terenową KRUS w Skierniewicach:

BHP przy maszynach rolniczych

25.09.2014 Jagna 2014 - wybieramy Miss Publicznoœci TVR

Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na mieszkankę naszej gminy Marzenę Jędrzejczyk w konkursie Miss Publicznoœci TVR, organizowanym przez telewizję TVR.

Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową pod adresem:
www.tvr24.pl/galeria-konkursowa-Jagna_2014_wybieramy_Miss_Publicznosci_TVR-4.html

Głosy można oddawać w terminie do 30 wrzeœnia br.

23.09.2014 Wielkie Wesele Jagny i Boryny - fotorelacja

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia na naszej stronie internetowej fotogalerii z Wielkiego Wesela Jagny i Boryny oraz poniższego matariału wyemitowanego przez TVP ŁódŸ:

 
09.09.2014 Harmonogram zebrań wiejskich
 
Lp. Nazwa wsi Miejsce Data Godzina
I termin II termin
1 Wólka Podlesie Sołtys wsi 09.09.2014 13.30 14.00
2 Wólka Krosnowska Remiza OSP 09.09.2014 14.30 15.00
3 Retniowiec Sołtys wsi 11.09.2014 15.30 16.00
4 Chlebów Œwietlica wiejska 11.09.2014 16.30 17.00
5 Siciska Sołtys wsi 15.09.2014 15.00 15.30
6 Mszadla Szkoła Podstawowa 18.09.2014 17.30 18.00
7 Drzewce Remiza OSP 22.09.2014 16.30 17.00
8 Wola Drzewiecka Œwietlica OSP 23.09.2014 16.30 17.00
9 Lipce Reymontowskie GOKSiR 25.09.2014 17.30 18.00
 
02.09.2014 Wielkie Wesele Jagny i Boryny

Kliknij aby powiększyć plakat

19.08.2014 Ostrzeżenie dotyczące Barszczu Sosnowskiego

W związku z informacjami o przypadkach poparzenia mieszkańców Łodzi i woj. łódzkiego Barszczem Sosnowskiego, zamieszczamy ulotkę dotyczącą biologii, szkodliwoœci i zwalczania tej groŸnej i uciążliwej roœliny opracowaną przez Instytut Ochrony Roœlin w Poznaniu i Państwową Inspekcję Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Warszawie. Dodatkowo podajemy również adres strony internetowej barszcz.edu.pl, pod którym Pracownia Stosowanej Ekologii Roœlin Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zamieœciła raport dotyczący wytycznych do zwalczania Barszczu Sosnowskiego.

Barszcz Sosnowskiego - ulotka informacyjna

12.08.2014 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipce Reymontowskie

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 25.08 – 28.08.2014 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właœcicieli nieruchomoœci zamieszkałych. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowoœć danego sołectwa według następującego harmonogramu:

25.08.2014 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leœna
 
26.08.2014 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
27.08.2014 r. Drzewce, Wola Drzewiecka, Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska
 
28.08.2014 r. Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraŸne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odzież,
– lekarstwa,
– szkło luzem,
– materiały budowlane np. cegła,
– opakowania po farbach, olejach itp.,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieœlniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

08.08.2014 Jarmark Reymontowski - sentymentalne spotkanie z tradycją

Kliknij aby powiększyć plakat

21.07.2014 Turniej wsi w Chlebowie


02.07.2014 Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych serdecznie zaprasza

Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych Pana Zbyszka Stania w okresie wakacyjnym serdecznie zaprasza do zwiedzania codziennie od œwitu do zmierzchu.
W placówce obejrzeć można m.in. dawne sprzęty gospodarskie, wyposażenie chałup, przedmioty obrzędu religijnego, przedmioty związane z folklorem Księstwa Łowickiego oraz imponującą kolekcję "Chłopów". Dodatkową atrakcją jest możliwoœć organizacji ogniska.

25.06.2014 Zawody wędkarskie dla dzieci

18.06.2014 Konkurs fotograficzny

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Skierniewicach oraz Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłaszają konkurs fotograficzny o tematyce pożarniczej.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową zamieszczamy do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Tytuły i opisy zdjęć

12.06.2014 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

06.06.2014 Informacja - odbiór odpadów zawierających azbest

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie odbioru, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elementów elewacji.
W związku z powyższym w terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest, które zostały wczeœniej zdemontowane i zalegają na posesjach położonych na terenie gminy Lipce Reymontowskie lub zostaną zdemontowane najpóŸniej do dnia 31.08.2014 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3). Formularz wniosku dostępny jest u sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) oraz na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl. Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
- dowód osobisty,
- akt własnoœci działki lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomoœci.
UWAGA!
Właœciciele nieruchomoœci, którzy dokonywali demontażu pokrycia dachowego w ubiegłych latach zobowiązani są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w przypadku jego braku złożenia stosownego oœwiadczenia na druku okreœlonym przez Urząd Gminy. Natomiast osoby planujące demontaż pokrycia dachowego w roku bieżącym zobowiązane są do przedłożenia kserokopii zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.
Osoby składające wniosek powinny znać rodzaj oraz iloœć posiadanego azbestu do utylizacji w m2 lub tonach.
Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania przez Gminę Lipce Reymontowskie dofinansowania ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie będzie realizowane również w następnych latach.

Załączniki:
Wniosek dla mieszkańców na odbiór azbestu
Oœwiadczenie azbest

02.06.2014 XVII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

21.05.2014 VIII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

07.05.2014 Szczepienie lisów

17.04.2014 Dzień Seniora

01.04.2014 Nowa stawka opłaty za wodę

Informujemy, że z dniem 1 maja 2014 roku wejdzie w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie, która została zatwierdzona przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwałą Nr XXX/229/14 z dnia 26 marca 2014 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,15 zł netto + należny podatek VAT.
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesiąc netto + należny podatek VAT.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 maja 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

13.03.2014 Program pilotażowy Aktywny Samorząd

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program Aktywny samorząd finansowany ze œrodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:
Program Aktywny Samorząd 2014 PFRON

04.03.2014 Turniej piłki nożnej

04.03.2014 Zaproszenie na koncert z okazji Dnia Kobiet

12.02.2014 Akcja informacyjna o szczepieniach ochronnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uprzejmie informuje, że z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego została podjęta akcja informacyjna pod hasłem: "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!", mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w dziedzinie szczepień ochronnych.

Działania edukacyjne w tym obszarze odgrywają istotną rolę w zakresie profilaktyki chorób zakaŸnych, a tym samym mają kluczowe znaczenie w kontekœcie utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia publicznego.

Aby dowiedzieć więcej na temat praktycznych i organizacyjnych aspektów realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce oraz zmian w tej dziedzinie, odwiedŸ stronę:
www.szczepienia.gis.gov.pl

10.02.2014 Zaproszenie na bal karnawałowy

05.02.2014 Przekaż 1% podatku na OSP Wola Drzewiecka

03.02.2014 Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Lipce Reymontowskie, 2014-02-03

ZAPROSZENIE

Na podstawie art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536), Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Reprezentantami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą być osoby, które:
– uzyskały rekomendację organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do jej reprezentowania w pracach komisji konkursowej;
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwoœci, co do bezstronnoœci (członkowie komisji podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej na postawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)).
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które biorą udział w konkursie.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Formularz dostępny jest również w siedzibie urzędu - pokój nr 3.
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie spoœród złożonych zgłoszeń, wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Prace komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.
Informacja o w/w konkursach jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na stronie internetowej: www.lipcereymontowskie.pl
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Formularz zgłoszenia członka komisji

23.01.2014 Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Gminny Oœrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich zaœwiadcza że:
W dniu 30 paŸdziernika 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1517/13 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych".
Program "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.
Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę, która wydawana jest na podstawie wniosku złożonego osobiœcie lub przesłanego pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.

Załączniki:
Wniosek
Oœwiadczenie
Regulamin

02.01.2014 Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Gniazdo" zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalnoœci nierolniczej
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Bliższe informacje zawierają poniższe załączniki:
Zaproszenie na szkolenie
Małe projekty - ogłoszenie o naborze

24.12.2013 WAŻNA INFORMACJA dla mieszkańców i właœcicieli gruntów wsi Drzewce i Wola Drzewiecka (gmina Lipce Reymontowskie)

W 2012 zakończyły się na terenie gminy Lipce Reymontowskie prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W wyniku tych prac m.in. wydzielono działki pod rzekami - ciekami podstawowymi (użytek Wp - woda płynąca), co poskutkowało zmianami w ewidencji gruntów. W wyniku wydzielenia rzeki, działki zostały podzielone na kilka działek (2-3), z których jedna stanowi element składowy rzeki (cieku podstawowego).

W związku z tym właœciciele tych działek otrzymali zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Łodzi (XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzezinach) z informacją o zmianach, które zostaną ujawnione w księgach wieczystych (nowy numer działki, zmiana powierzchni).

Pismo to ma charakter czysto informacyjny. Zmiany, które dokonano są zgodne z ustawą Prawo Wodne - art. 10 ust. 1a i art. 14 ust. 1 (Dz. U. 2012r. poz. 145). Właœcicielem cieków podstawowych jest Skarb Państwa. Pozostają one w zarządzie Marszałka Województwa Łódzkiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi).

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina
 
09.12.2013 Wizyta na Powązkach

5 grudnia br. jak co roku byliœmy na grobie Wł. St. Reymonta na warszawskich Powązkach.

Nagranie TVP - Dziennik regionów z dn. 05.12.2013 r. (początek od pozycji 00:17:45)

powazki13_1.jpg
1
powazki13_2.jpg
2
powazki13_3.jpg
3
powazki13_4.jpg
4
powazki13_5.jpg
5
powazki13_6.jpg
6
powazki13_7.jpg
7
powazki13_8.jpg
8
powazki13_9.jpg
9
powazki13_10.jpg
10
powazki13_11.jpg
11
powazki13_12.jpg
12
powazki13_13.jpg
13
powazki13_14.jpg
14
powazki13_15.jpg
15
powazki13_16.jpg
16
powazki13_17.jpg
17
powazki13_18.jpg
18
powazki13_19.jpg
19
12.11.2013 BAL ANDRZEJKOWY

23 listopada 2013 r. godz. 2000
OSP Lipce Reymontowskie

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, przy dobrej muzyce i miłej atmosferze, 
dla chętnych przewidziano tradycyjne wróżenie oraz ciekawe zabawy i konkursy!

180 zł para

Oferujemy:
 • trzy gorące posiłki,
 • przystawki,
 • kawa, herbata, ciasto,
 • zimne napoje,
 • alkohol we własnym zakresie.
W razie pytań podajemy kontakt:
 • tel. 46-831-61-25 - Przedszkole
 • tel. 660-523-786 - Rada Rodziców

Wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców nr 80 9288 1095 1690 2381 2000 0010 lub osobiœcie u Pani Dyrektor Przedszkola w Lipcach Reymontowskich.

Pozyskane dzięki Państwa obecnoœci i wspólnej zabawie œrodki przeznaczymy na Przedszkole w Lipcach Reymontowskich

Zaprasza Rada Rodziców Przedszkola

25.10.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłatę za miesiąc paŸdziernik 2013 roku należy wnieœć do 10 listopada 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 4 do 12 listopada 2013 r. w godz. 830-1530 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc paŸdziernik 2013 roku przyjmowana będzie w szatni Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Jednoczeœnie informujemy, iż w przypadku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Gminy, w tytule przelewu należy umieœcić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko osoby, która została wpisana w deklaracji,
 • adres nieruchomoœci, której dotyczy opłata, 
 • okres, za który dokonywana jest opłata (miesiąc, rok).
Brak powyższych danych powoduje, że opłata wnoszona jest w niewłaœciwy sposób.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
 
26.09.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
MIESZKAŃCY GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłatę za miesiąc wrzesień 2013 roku należy wnieœć do 10 paŸdziernika 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 1 do 10 paŸdziernika 2013 r. w godz. 830-1530 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc wrzesień 2013 roku przyjmowana będzie w szatni Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński
 
28.08.2013 Puchar Wójta Gminy 2013

17.08.2013 Dożynki Powiatowe w Lipcach Reymontowskich

30.07.2013 Zaproszenie na Regionalny Turniej Sołectw - Szadek 2013

17.07.2013 Opłata za gospodarowanie odpadami
 
SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieœć do 10 sierpnia 2013 roku.

W związku z powyższym w dniach od 1 do 12 sierpnia 2013 r. w godz. 800-1600 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec 2013 roku przyjmowana będzie w szatni GOKSiR (parter).

Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
15.07.2013 Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 789) zmieniony został wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Nowy, obowiązujący wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. nr 9 lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013r. 

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. (Limit oblicza się mnożąc 86 l oleju napędowego x powierzchnia użytków rolnych w ha x 0,95 zł). 

Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właœciciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w paŸdzierniku 2013 r. przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 46 831-61-66.

NOWY WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

05.07.2013 Kolory Polski

03.07.2013 Spotkania szkoleniowe na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalnoœci nierolniczej 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Spotkania szkoleniowe odbędą się w godzinach 11.00-16.00:
• 28 czerwiec br. – Urząd Gminy Zduny, sala narad
• 1 lipiec br. – Urząd Gminy Głuchów, sala konferencyjna
• 2 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Chąœnie Drugim
• 3 lipiec br. – Urząd Gminy w Godzianowie ul. Klonowa 5, sala konferencyjna 
• 4 lipiec br. – Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, mała sala
  konferencyjna nr 01
• 5 lipiec br. – Urząd Gminy w Makowie ul. Główna 12, sala konferencyjna
• 8 lipiec br. – Urząd Gminy w Słupi, sala konferencyjna
• 9 lipiec br. – Urząd Gminy Nieborów, sala konferencyjna
• 10 lipiec br. – Urząd Gminy Łowicz ul. Długa 12, sala konferencyjna
• 11 lipiec br. – Urząd Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, sala konferencyjna 
• 12 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Kawęczynie
• 15 lipiec br. -Gminny Oœrodek Kultury w Kiernozi ul. Sobocka 1 A
• 16 lipiec br. – Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym, sala konferencyjna

Spotkania skierowane są do potencjalnych wnioskodawców (przedstawiciele organizacji społecznych, osoby fizyczne i osoby prawne, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy) z terenu objętego działaniem LGD – „Gniazdo”. 
Udział jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny. 

Ramowy program spotkań szkoleniowych

W razie pytań prosimy o kontakt tel./fax 46 831 62 40.

27.06.2013 Odbiór odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy będzie zajmować się spółka „EKO-REGION” z Bełchatowa (dotychczasowy odbiorca odpadów).

POJEMNIKI
„EKO-REGION” zobowiązany jest do wyposażenia do dnia 30 czerwca wszystkich zamieszkałych nieruchomoœci, objętych systemem odbioru odpadów, w pojemniki. Wszystkie nieruchomoœci, których właœciciele zadeklarowali segregowanie odpadów, zostaną wyposażone w trzy pojemniki: z żółtą klapą na tzw. odpady suche (papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe), z pomarańczową klapą na szkło białe i kolorowe, z zieloną klapą na pozostałe zmieszane odpady.

Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w następujących punktach:
- Publiczne Gimnazjum w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich,
- Przedszkole w Lipcach Reymontowskich,
- Urząd Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminny Oœrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,
- Gminny Oœrodek Zdrowia w Lipcach Reymontowskich,
- Szkoła Podstawowa w Drzewcach,
- Szkoła Podstawowa w Mszadli.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w:
- punkcie aptecznym w Lipcach Reymontowskich,
- Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie,
- Gminnym Oœrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich,

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów należy gromadzić w odpowiednich kontenerach. Zapotrzebowanie na kontener należy zgłosić do Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie osobiœcie lub telefonicznie (nr tel. 46 831-61-66). Kontener powinien zostać dostarczony na teren wskazanej nieruchomoœci w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”. Odbiór kontenera z zebranymi w nim odpadami należy również zgłosić do Urzędu Gminy. Kontener zostanie odebrany w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Urząd Gminy do „EKO-REGION-u”.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany będzie w Skierniewicach przy ul. Czerwonej 7. Do punktu, każdy zainteresowany może we własnym zakresie, dostarczyć następujące frakcje odpadów:
- odpady zielone z terenów zabudowy wielorodzinnej,
- odpady budowlano – rozbiórkowe,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- przeterminowane leki,
- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte opony.
Dostarczający odpady do PSZOK ponosi jedynie koszty transportu. PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 18.00

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą jeden raz w roku w ramach obwoŸnego odbioru odpadów bezpoœrednio z nieruchomoœci zamieszkałych. W 2013 roku zbiórka odbędzie się jesienią (najprawdopodobniej w miesiącu wrzeœniu lub paŸdzierniku). O terminie i zasadach zbiórki zostaniecie Państwo poinformowani w oddzielnej informacji.

TERMIN ODBIORU
Termin odbioru odpadów nie ulega zmianie. Odpady odbierane będą w następujących terminach:
» Lipce Reymontowskie:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdą II œrodę miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II œrodę stycznia, kwietnia, lipca i paŸdziernika,
» pozostałe miejscowoœci gminy:
- zmieszane odpady komunalne (pojemnik z zieloną klapą) i tzw. odpady suche (pojemnik z żółtą klapą) – w każdy II czwartek miesiąca,
- szkło (pojemnik z pomarańczową klapą) – w II czwartek stycznia, kwietnia, lipca i paŸdziernika.

OPŁATY
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania, co miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Opłaty można wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 14 9288 1095 1690 1010 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy. 
Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 roku należy wnieœć do 10 sierpnia 2013 roku.

Gmina nie przejęła obowiązku gospodarowania odpadami od właœcicieli nieruchomoœci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właœciciele tych nieruchomoœci są zobowiązani do kontynuowania dotychczasowej lub zawarcia nowej umowy z dowolnie wybraną firmą wpisaną do gminnego rejestru. Gminny rejestr działalnoœci regulowanej zamieszczony jest na stronie internetowej www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Rejestr działalnoœci regulowanej.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące nowego systemu odbioru odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi. Informacje można uzyskać także pod nr tel. 46 831-61-66.

Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
27.06.2013 Wakacje 2013

17.06.2013 XVI Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA

Kliknij aby powiększyć plakat

07.06.2013 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

03.06.2013 VII Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

29.05.2013 Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • likwidację obowiązku właœcicieli, dozorców, administratorów nieruchomoœci oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • wprowadzenie możliwoœci automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wprowadzenie możliwoœci dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 • odstąpienie od koniecznoœci zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludnoœci z trzech do szeœciu miesięcy.
17.05.2013 Zaproszenie na zlot byłych harcerzy i uczniów

V Zlot byłych harcerzy i uczniów Szkoły Podstawowej 
w Lipcach Reymontowskich 

29 czerwca 2013 r.

V zlot odbywa się z okazji 25 rocznicy I zlotu, który odbył się w 1988 roku oraz jubileuszu 675–lecia Lipiec

Program:
do 1700 Przyjazd uczestników
1700 - 1800

Zbiórka na terenie SP Lipce Reymontowskie
powitanie goœci
historia drużyn ZHP
1800 Przemarsz do koœcioła
1815 Msza œwięta
1900

Ognisko harcerskie - teren szkoły
wspomnienia
pieczenie kiełbasek
2200 -  500 Spotkanie integracyjne w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich

Koszt uczestnictwa w V Zlocie (iloœć miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœć wpłat) – 50 zł.

W cenie: 
  kiełbaski ogniskowe,
  2 ciepłe posiłki,
  zimne zakąski,
  napoje, kawa, herbata (inne napoje we własnym zakresie),
  ciasto,
  Dj –„ZIBI” i muzyka dla wszystkich.

Istnieje możliwoœć uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby towarzyszącej po uiszczeniu opłaty 50 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do 15.06.2013 r.
–  w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1400, tel. 46 831 61 82 lub 783 207 742
–  lub wpłaty na konto 69 9288 1095 1690 1629 2000 0010 (potwierdzone telefonicznym zgłoszeniem)

Komitet Organizacyjny

 
13.05.2013 Ogólnopolski konkurs poetycki pt. „To co mi w duszy gra”


Link: egminy.eu

19.04.2013 Konkurs kulinarny „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego oraz pasjonatów sztuki kulinarnej (pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego) do udziału w konkursie kulinarnym „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”. 

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 22 maja 2013 roku na adres:

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Łodzi
ul. Wróblewskiego 18
93-578 ŁódŸ

Regulamin konkursu „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Zgłoszenie udziału w konkursie „Smaki, które pamiętam z dzieciństwa”

Druk zgłoszenia udziału w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.arr.gov.pl

16.04.2013 Lokal użytkowy do wynajęcia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia od 1 maja 2013 r. lokal użytkowy po byłej kawiarni, znajdujący się w budynku Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Reymonta 24 w Lipcach Reymontowskich, o łącznej powierzchni 45,21 m2. Lokal jest wyposażony w zaplecze kuchenne oraz socjalne. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3, pod nr telefonu 468316166, oraz pisząc na e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

11.04.2013 Szczepienie lisów

08.04.2013 Nabór do szkółki piłkarskiej

03.04.2013 Apel o niewypalanie traw

22.03.2013 Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych

18.03.2013 Komunikat o pierwszych wyłączeniach naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego

Szanowni Państwo, Mieszkańcy powiatu łowickiego, skierniewickiego i rawskiego 

KOMUNIKAT

UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa łódzkiego. Od tego dnia przestanie być nadawany sygnał analogowy telewizji naziemnej z nadajnika w Raszynie. Mieszkańcy powiatów: rawskiego, skierniewickiego i łowickiego, którzy odbierają sygnał analogowej telewizji naziemnej nadawanej z nadajnika w Raszynie, będą mogli korzystać od dnia 19 marca wyłącznie z Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Do dnia 20 maja 2013 roku sygnał analogowy będzie nadawany z nadajnika w Łodzi.

Komunikat

04.03.2013 Turniej im. Marka Wielgusa

Już po raz XVIII zostanie rozegrany turniej im. Marka Wielgusa. Organizatorem tego wydarzenia jest Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z wojewódzkimi ZPN-ami.
Turniej im. Marka Wielgusa to jedna z największych piłkarskich imprez w Polsce, w której biorą udział drużyny szkolne oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. Przeżycie piłkarskiej przygody oraz promocja zasad sportowej rywalizacji wœród dzieci i młodzieży jest priorytetem tego przedsięwzięcia. Rozgrywki chłopców i dziewczynek urodzonych w 2002r. i młodszych, ze względu na swój rozmach, uznać można za nieoficjalne mistrzostwa Polski jedenastolatków.
Zespoły pragnące wziąć udział w rozgrywkach mogą zgłaszać się od dnia 1 marca do 31 marca 2013r. za pomocą formularza dostępnego na stronie www.turniejwielgusa.pl.
Finał wojewódzki, do którego awansuje najlepsza drużyna z każdego powiatu zostanie rozegrany 7 maja 2013r. Zwycięzcy finału – w kategorii chłopców oraz dziewczynek – reprezentować będą Województwo Łódzkie na finałach ogólnopolskich, które odbędą się w dniach 20-22 wrzeœnia 2013r.

Regulamin XVIII Turnieju im. Marka Wielgusa

Ulotka Turniej im. Marka Wielgusa 2013

20.02.2013 Proœba do mieszkańców

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach w naszej gminie w 2012 roku modernizacją ewidencji gruntów i budynków, prosi się mieszkańców o złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomoœci IN-1 celem aktualizacji wykazu swoich gruntów i budynków.

W/w druki informacji podatkowych są dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 9, u sołtysów oraz w Internecie na stronie www.lipcereymontowskie.pl – zakładka Jak załatwić sprawę – Podatki i opłaty lokalne – Informacja w sprawie podatku od nieruchomoœci IN1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomoœci IN1

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
19.02.2013 ARiMR ostrzega przed oszustami

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do logotypu ARiMR wraz z wypełnionym blankietem wpłat na kwotę 246 zł, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpoœrednich.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oœwiadcza, że nie ma z tymi pismami nic wspólnego i prosi o zignorowanie takich dokumentów. 

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR pod adresem:
http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-ostrzega-przed-oszustami.html

21.01.2013 PIT przez Internet

Izba Skarbowa w Łodzi zachęca wszystkie osoby fizyczne do składania rozliczenia rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) drogą elektroniczną w bardzo przystępnej formie, czyli bez koniecznoœci użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Ten sposób rozliczenia jest preferowany z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników – w roku 2012 złożono ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych.
Zeznania można składać za pomocą œrodków komunikacji elektronicznej korzystając z Internetu za poœrednictwem stron www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl - zakładka e-Deklaracje.

21.01.2013 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - projekty na 2013 rok

09.01.2013 Duży sukces lipieckich gimnazjalistów

Od 3 grudnia drużyna lipieckich gimnazjalistów o tajemniczej nazwie EXplay w składzie: Jan Gajewski, Bartłomiej Krawczyk, Łukasz Żmuda, Damian Strzyż i Kinga Maj wraz z opiekunem Maciejem Bartosikiem uczestniczyła w VI edycji ogólnopolskiego konkursu informatycznego pt. „Komputerowy Biathlon”, zdobywając NAJWYŻSZE 1 MIEJSCE

„Komputerowy Biathlon” to wieloetapowy konkurs, trwający 4 tygodnie, skierowany do uczniów gimnazjów i szkół œrednich z całej Polski. W każdym tygodniu drużyny uczestniczące w konkursie przesyłały odpowiedzi na zadania konkursowe, które pojawiały się na stronie internetowej serwisu AV-School.pl. Organizatorem konkursu był serwis AV-School.pl, patronem konkursu była firma Kaspersky Lab Polska, a nagrody dla zwycięzców ufundowali: Kaspersky Lab Polska, ITXON Systemy Informatyczne, IDG Poland, INTELKOM oraz SzkolnaStrona.pl.

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Linki:
- Oficjalne wyniki konkursu na stronie AV-School
- Informacja o poszczególnych etapach konkursu na stronie lipieckiego Gimnazjum

03.01.2013 Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie dotycząca zmian w naliczaniu podatków

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w związku ze zmianami w operacie ewidencyjnym klasyfikacji działek, położonych na terenie Gminy Lipce Reymontowskie (ewidencja gruntów i budynków), wprowadzonymi przez Starostę Skierniewickiego w wyniku modernizacji przeprowadzonej zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), przekazanymi w dniu 20 sierpnia 2012 roku, będą dokonywane zmiany w naliczeniu podatku od nieruchomoœci, podatku rolnego i podatku leœnego od 1 stycznia 2013 r

Na terenie gminy Lipce Reymontowskie została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków, w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, którą zarządza Starosta na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Gmina Lipce Reymontowskie nie była wnioskodawcą modernizacji, jest to decyzja zupełnie niezależna od władz gminy, na którą nie miały one żadnego wpływu. Spowodowało to w wielu przypadkach zmiany klasyfikacji gruntów, szczególnie na terenie nieruchomoœci nieprzekraczających 1 ha użytków rolnych, gdzie klasyfikacja gruntów pod zabudowaniami została zmieniona z gruntów rolnych zabudowanych na tereny zabudowy mieszkalnej (nieruchomoœci), podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoœci.

Urząd Gminy przy ustalaniu wysokoœci podatków od nieruchomoœci jest obowiązany korzystać ze wspomnianej ewidencji gruntów i budynków jako podstawy do naliczania podatków, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ww. ustawy, który mówi, iż podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i œwiadczeń, oznaczania nieruchomoœci w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomoœciami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

O wyłożeniu do wglądu (w dniach 22 paŸdziernika 2012 r. do 12 listopada 2012 r.) w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach projektu operatu opisowo-kartograficznego złożonego z: rejestru gruntów, rejestru budynków, kartotek budynków i lokali, mapy ewidencyjnej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych informowaliœmy na naszej stronie internetowej oraz w "Gazecie Lipieckiej ". Projekt wyłożony został również w dniach 27 paŸdziernika 2012 r. i 10 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich. 

Wobec powyższego wszelkie wątpliwoœci, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą klasyfikacji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomoœciami ul. Konstytucji 3 Maja 6 - tel. 46 834-59-52. 

W związku z wprowadzeniem do ewidencji również budynków, celem prawidłowego ich opodatkowania należy złożyć w Urzędzie Gminy Informację o nieruchomoœciach i obiektach budowlanych, gruntach i lasach „IN-1”. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie, u sołtysów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie pod następującym adresem:

http://lipcereymontowskie.pl/index.php?p=przejrzysta_karty_8

Jerzy Czerwiński 
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie

 
19.12.2012 Zaproszenie na zbiórkę krwi

Serdecznie zapraszamy na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24, w dniu 6 stycznia 2013 r. w godzinach 10.30 – 13.30.
 
Twoja krew może uratować komuś życie!
 
Przygotowanie do oddania krwi

19.12.2012 Bezpłatne warsztaty dla kobiet 

19.12.2012 Cyfryzacja naziemnej telewizji

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r. 
W województwie łódzkim całkowite wyłączenie sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 roku

Oficjalna strona internetowa kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej znajduje się pod adresem www.cyfryzacja.gov.pl

Pismo Wojewody Łódzkiego w sprawie cyfryzacji naziemnej telewizji

11.12.2012 Wieś czy globalna wioska? - projekt badawczy

Szanowni Państwo,
Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!
Zespół badawczy Agrotec Polska Sp. z o.o.

27.11.2012 Zaproszenie do udziału w projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich
96 – 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24 tel/fax 46 831 61 83
e-mail:
renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

uprzejmie informuje, że będzie realizowany projekt na 2013 rok
„CZAS DLA NAS”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym projektu jest:

Rozwój aktywnej integracji i minimalizowanie zjawiska pozostawania bez zatrudnienia wśród osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Lipce Reymontowskie i upowszechnianie pracy socjalnej w GOPS Lipce Reymontowskie, projekt będzie realizowany od 01.01.2013 do 31.12.2013.

W projekcie może wziąć udział 10 osób. Osoby te objęte zostaną następującymi formami:

 • badaniami profilaktycznymi umożliwiającymi podjęcie zatrudnienia i wydaniem książeczek SANEPIDU dla osób objętych szkoleniem zawodowym,

 • poradnictwem i konsultacjami specjalistycznymi w ramach interwencji kryzysowej,

 • szkoleniem zawodowym dostosowanym do potrzeb Uczestników projektu.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji o projekcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lipiec Reymontowskich w przeciągu dwóch tygodni.

Realizator projektu:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH
ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie
tel. (46) 831 61 83 fax. (46) 831 61 83 
e-mail: renata.badelek@lipcereymontowskie.pl

Instytucja pośrednicząca 2 stopnia:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

10.10.2012 Zawiadomienie Starosty Skierniewickiego

04.10.2012 Zaproszenie na szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” zaprasza do udziału w spotkaniach szkoleniowych na temat warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013, w zakresie:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Małe projekty

Szczegółowy harmonogram spotkań zawiera poniższy załącznik:

Zaproszenie na spotkania szkoleniowe LGD Gniazdo

17.09.2012 Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego

Podajemy do publicznej wiadomości Decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodzących z Republiki Czeskiej oraz Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie. 
Jednocześnie informujemy, że treść decyzji dostępna jest także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html

Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodzących z Republiki Czeskiej

Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Zdrowia w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży alkoholi pochodzących z Republiki Czeskiej

12.09.2012 Zjazd Absolwentów

W związku z 50-tą rocznicą funkcjonowania Szkoły Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w nowym budynku
zapraszamy
na uroczystości jubileuszowe połączone ze Zjazdem Absolwentów 
które odbędą się w dniu 13 października 2012 r. 

PROGRAM:
 
1130 - 1200 Rejestracja oraz odbiór pamiątek i materiałów jubileuszowych w sekretariacie imprezy
1200 - 1240 Otwarcie jubileuszu:
•  Powitanie gości
•  Przemówienie dyrektora szkoły
•  Informacja o zasłużonych nauczycielach 
•  Poświęcenie tablicy
•  Przekazanie sztandaru szkoły absolwentom
1240 - 1300 Przemarsz do kościoła
1300 - 1430 Uroczysta Msza św.
1430 - 1500 Przemarsz uczestników na teren szkoły (wspólne zdjęcie)
Przejście na salę GOKSiR
1515 - 1630 Występ AZR „Wesele Boryny”
Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich 
1630 - 1900 Spotkania klasowe w szkole podstawowej
1900 -   500 Spotkanie integracyjne w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich

Pamiątki i materiały jubileuszowe (identyfikator, znaczek, pamiątkowa fotografia, płyta z fotografiami archiwalnymi i pamiątkowa tarcza szkoły) - 25 zł.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat) - 50 zł.
W cenie: 
•  3 ciepłe posiłki,
•  zimne przekąski,
•  napoje, kawa, herbata,
•  ciasto,
•  Dj i muzyka dla wszystkich.
Alkohol we własnym zakresie.

Na cześć integracyjną zapraszamy absolwentów do rocznika 2004/2005 włącznie.

Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym osoby towarzyszącej po uiszczeniu opłaty 50 zł.

Zgłoszenia wraz z wpłatami przyjmujemy do 25.09.2012 r.
– w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1400, tel. 46 8316182 lub 783207742
– lub wpłaty na konto 69 9288 1095 1690 1629 2000 0010 (potwierdzone telefonicznym zgłoszeniem)

Komitet Organizacyjny

 
11.09.2012 Lokal użytkowy do wynajęcia w Ośrodku Zdrowia w Lipcach Reymontowskich

Gmina Lipce Reymontowskie posiada do wynajęcia lokal użytkowy o łącznej powierzchni 39,95 m2, znajdujący się w części mieszkalnej budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 w Lipcach Reymontowskich. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: 
- pomieszczenia na prowadzenie działalności (powierzchnia 23,45 m2, wykładzina PVC),
- pomieszczenia socjalnego (powierzchnia 4,6 m2, posadzka z terakoty), 
- łazienki z prysznicem i WC (powierzchnia 5,2 m2, posadzka z terakoty), 
- korytarza (powierzchnia 6,7 m2, posadzka z terakoty).
Lokal może być przeznaczony na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej lub innej nieuciążliwej działalności usługowej
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3, telefonicznie pod nr 468316166, oraz pisząc na e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

2.JPG
 
3.JPG
 
4.JPG
 
6.JPG
 
1.JPG
 
7.JPG
 
8.JPG
 
5.JPG
 
30.08.2012 Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się w dniu 2 września 2012 r. o godzinie 16.00 na boisku gminnym w Lipcach Reymontowskich.

Szczególnie miło nam będzie gościć rodziców z dziećmi w wieku szkolnym, przewidujemy bowiem dla nich zabawy ze słodkimi nagrodami. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Lipcach Reymontowskich
Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
30.08.2012 WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z licznymi zgłoszeniami od przedsiębiorców na temat otrzymywania od firm komercyjnych pism z żądaniem wpłaty kwot za dokonanie wpisu do ich rejestrów przedsiębiorców (katalogów), zwracamy się do wszystkich przedsiębiorców o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

KOMUNIKAT CEIDG

22.08.2012 Film promujący gminę Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie jest jedną z najmniejszych w powiecie skierniewickim, a mimo to oferuje mnóstwo atrakcji turystycznych. Można tu podziwiać nie tylko piękne tereny przyrodnicze, ale również obcować z ciekawą historią naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego:

Produkcja: ESound Media, źródło: www.Skierniewickie.pl

17.08.2012 Akcja honorowego oddawania krwi - zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się w OSP Lipce Reymontowskie w dniu 26.08.2012 r. w godzinach 10.30 – 13.30.
 
Twoja krew może uratować komuś życie!
 
 

17.08.2012 Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy

14.08.2012 Ogłoszenie - zatrudnienie dla nauczyciela

Szkoła Podstawowa w Mszadli, Mszadla 98, 96-127 Lipce Reymontowskie, zatrudni na zastępstwo (orientacyjny czas zatrudnienia do połowy czerwca 2013 r.) nauczyciela z kwalifikacjami do nauczania języka polskiego oraz z kwalifikacjami do nauczania historii. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Mszadla i Okolic. Nauczyciele zatrudniani są z Kodeksu Cywilnego. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV na skrzynkę e-mail szkoły: spmszadla@wp.pl

09.08.2012 Obchody Święta Wojska Polskiego 

Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta
oraz Muzeum Czynu Zbrojnego 
w Lipcach Reymontowskich

zapraszają na
uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego
które odbędą się 15 sierpnia 2012 roku w Lipcach Reymontowskich

Program obchodów Święta Wojska Polskiego:
 
13.30 Rozpoczęcie święta - Muzeum Czynu Zbrojnego
- występ Orkiestry Dętej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
- pokaz sprawności zabytkowego sprzętu wojskowego
14.30 Przegrupowanie uczestników uroczystości do Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta przy ul. Wiatracznej 10
15.00 Imprezy w Muzeum Regionalnym i Zagrodzie Ludowej:
- rekonstrukcja fragmentu bitwy pod Bzurą w 1939 r.
- koncert Orkiestry Dętej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty
- koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich Kapeli Ludowej Klejnasioki 
  Jana Szczechowicza

Imprezy towarzyszące:
 
- stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień ze Skierniewic „Narodowe Siły Rezerwowe”
- pokaz pojazdów i uzbrojenia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
- wystawy w Muzeum Czynu Zbrojnego 
- wystawy w Muzeum Regionalnym im. Wł. St. Reymonta
- wystawa plenerowa „Bitwa Warszawska 1920 r.” i film „1920 Bitwa Warszawska”
- kiermasz sztuki ludowej oraz potraw regionalnych

09.08.2012 Jubileusz 80-lecia działalności AZR im. Wł. St. Reymonta 

Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich

zapraszają na
Uroczystość Jubileuszu 80-lecia działalności
Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich
pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewody Łódzkiego 

która odbędzie się 12 sierpnia 2012 roku w Lipcach Reymontowskich

Program obchodów Jubileuszu:
 
godz. 11.30 Msza Św. w intencji Jubilata w Kosciele Parafialnym w Lipcach Reymontowskich
ok. godz. 12.30 przejście korowodu jubileuszowego na teren Zagrody Ludowej przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reym.
ok. godz. 13.00 - rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych
- koncert galowy Jubilata
- wręczenie odznaczeń państwowych
- wystąpienia okolicznościowe
- biesiada jubileuszowa w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich
 
07.08.2012 Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

Przypominamy, że 31 sierpnia 2012 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek należy złożyć  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji będzie wypłacany w dniach 1 - 31 października 2012 r. 

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów, stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju, zaś maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych - 81,70 zł (86 litrów x 0,95 zł = 81,70 zł).

06.08.2012 Konkurs „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”

Kliknij aby powiększyćWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. został ogłoszony już po raz czwarty Konkurs „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych”, który jest skierowany do osób fizycznych z terenu Województwa Łódzkiego.

Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

Na laureatów konkursu czeka 40.000 zł w tym 10.000 zł dla zwycięzcy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
www.zainwestujwekologie.pl
 

06.08.2012 Konsultacje w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w dniu 31.08.2012 r. w siedzibie LGD „Gniazdo” w Skierniewicach przeprowadzi konsultacje w zakresie pozyskiwania Funduszy Europejskich. 

Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

INFO Bzura

23.07.2012 Projekt „KAPITALNY BIZNES”

Informujemy, iż z dniem 1 maja 2011 r. Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu pt.: „KAPITALNY BIZNES" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia miejsc pracy u 100 osób zamieszkujących na terenie subregionu skierniewickiego, w tym min. 10% zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik:

Projekt KAPITALNY BIZNES

12.07.2012 „Kolory Polski” - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

Już czwarty raz zapraszamy do Lipiec Reymontowskich w celu spędzenia muzycznego dnia z „Kolorami Polski”, tym razem pod hasłem Ale kino! Dawna i nowa muzyka filmowa. Wraz z zespołem „Alla Vienna” prześledzimy to, co działo się w ciągu ostatnich 50 lat muzyce filmowej. Podczas wieczoru oprócz muzyki z „Siedmiu wspaniałych” (1960) zabrzmią również dźwięki z takich hitów jak „Forrest Gump” (1994), „Most na rzece Kwai” (1957), „Ojciec chrzestny” (1972), „James Bond” (1962), „Ziemia obiecana” (1974) czy „Lista Schindlera” (1993). Nie zabraknie również nowszych produkcji - usłyszymy fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu „Harry Potter i kamień filozoficzny” (2001), koncert zwieńczy zaś słynny Marsz imperialny z „Gwiezdnych wojen” (1999).

Koncert w Lipcach Reymontowskich zaplanowano na 29 lipca br. (niedziela) o godz. 18.00 na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, Zagroda Ludowa, ul. Wiatraczna 10. 

Dodatkowe atrakcje:
Od godz. 16.00
: kiermasz sztuki ludowej, degustacja potraw kuchni regionalnej, występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta (grupa młodsza i starsza) oraz kapeli ludowej „Borynioki”.

Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na www.kolorypolski.pl

30.04.2012 Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie od 2 do 7 maja 2012 r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km2. Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu zrzutu, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe. 
Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki

 
25.04.2012 Bezpłatne warsztaty dla kobiet

11.04.2012 Zawiadomienie Starosty Skierniewickiego o wszczęciu postępowania

10.04.2012 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach od 7 do 10 maja 2012 r. od godz. 6.00 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

07.05.2012 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
08.05.2012 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
09.05.2012 r. Drzewce, Wola Drzewiecka
 
10.05.2012 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska, Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej 
w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze),
2. zużyte opony od samochodów osobowych,
3. złom metalowy,
4. dywany, wykładziny,
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.),
7. baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
gruz,
kamienie,
odzież,
lekarstwa,
szkło luzem,
materiały budowlane np. cegła,
opakowania po farbach, olejach itp.,
odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa).

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 833 33 34.

05.04.2012 Nowe stawki opłat za wodę i za ścieki

Informujemy, że z dniem 1 maja 2012 roku wejdą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzane ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwałą Nr XII/93/12 z dnia 28 marca 2012 r. i uchwałą Nr XII/94/12 z dnia 28 marca 2012 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,11 zł netto + należny podatek VAT. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesiąc netto + należny podatek VAT. 
Cena za 1m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 3,50 zł netto + należny podatek VAT. 

Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

05.04.2012 Pismo Starosty Skierniewickiego

27.03.2012 Apel do mieszkańców – nie wypalajmy traw!

Apelujemy do mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie o zaniechanie procederu wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach. Mogą być one przyczyną powstawania groźnych pożarów lasów, łąk, zabudowań gospodarczych oraz innych obiektów budowlanych. Efektem bezmyślnego wypalania traw są ogromne straty materialne, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz wypadki z ludźmi kończące się poważnymi poparzeniami, a nawet śmiercią.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również niedozwolone. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.):
– art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
– art. 131 pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny". Wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł.

Pomimo, że jest to nielegalne nadal panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw przyczynia się do poprawy jakości gleby, jest rodzajem jej użyźniania i nawożenia.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
20.03.2012 Akcja nivea

Od 1 marca br NIVEA uruchomiła kolejny program „Szkółki Piłkarskie NIVEA”. Dzięki niemu 100 szkół podstawowych lub dziecięcych klubów piłkarskich w całej Polsce, trenujących piłkę nożną z dziećmi w wieku 7-13 lat, otrzyma najwyższej klasy program treningowy oraz sprzęt sportowy. Aby zapewnić najwyższy standard i wartość merytoryczną szkoleń, w charakterze partnera NIVEA zaprosiła do współpracy jedną z najlepszych szkółek piłkarskich na świecie – Akademię Ajax Amsterdam.

Do tej akcji włączyła się Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich, która walczy o głosy i obecnie zajmuje 3 miejsce w rankingu na 717 zgłoszonych szkół i klubów sportowych. Aby szkoła mogła utrzymać swoje miejsce zachęcamy mieszkańców naszej gminy do głosowania. Aby tego dokonać należy zarejestrować się na stronie www.szkolkinivea.pl, a potem głosować codziennie do 18 czerwca br, a jak uda się znaleźć w pierwszej 25-tce to do 6 maja br.

Liczymy na Państwa wsparcie i głosy.


 
13.03.2012 Lokal do wynajęcia

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że posiada do wynajęcia lokal o łącznej powierzchni 39,95 m2 na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej.
Lokal znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Reymonta 25 i składa się z następujących pomieszczeń: korytarza, łazienki z kabiną prysznicową i WC, pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia na prowadzenie działalności.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie pokój nr 3 oraz telefonicznie pod nr 468316166.
Zapraszamy do składania ofert.

24.02.2012 Zaproszenie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie oraz Bank BGŻ Oddział w Skierniewicach ma przyjemność zaprosić Państwa na:

„ŚNIADANIE BIZNESOWE AGRO”

które odbędzie się 6 marca 2012 r. o godz. 10 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 24. Na spotkaniu przedstawimy nowoczesne możliwości obsługi finansowej gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem ubezpieczeń rolniczych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

W spotkaniu wezmą udział zaproszeni goście z:
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Skierniewicach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
Analityk Rynków Rolnych z Departamentu Analiz Makroekonomiocznych i Sektorowych w Banku BGŻ
Ekspert ds. Ubezpieczeń z Departamentu Finansowania Agrobiznesu

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 4 marca br. do Anny Biernat
tel. 46 833 31 67 w.108, 667 982 830.

21.02.2012 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipce Reymontowskie w 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - projekt

10.02.2012 Konkurs „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

W dniu 5 stycznia 2012 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła IV edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl) będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

02.02.2012 Obwieszczenie

Lipce Reymontowskie, dnia 02.02.2012 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 870) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXV/138/09 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu w dniach od 20.02.2012 r. do 30.03.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie, 96 - 127 Lipce Reymontowskie, ul. Reymonta 24, pok. nr 2 w godz. od 8:30 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.03.2012 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, sala widowiskowa.

Każdy ma prawo wnosić uwagi do projektu Studium oraz prognozy w terminie od 20.02.2012 r. do 25.04.2012 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipce Reymontowskie. O sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta rozstrzyga Rada Gminy Lipce Reymontowskie.

 Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie
 Załącznik do tekstu nr 1
 Załącznik do tekstu nr 2
 Załącznik do tekstu nr 3
 Załącznik nr 2 arkusz 1_2
 Załącznik nr 2 arkusz 2_2
 Prognoza oddziaływania na środowisko
 Prognoza rysunek

 Wniosek - uwagi do projektu studium
 Wniosek - uwagi do prognozy oddziaływania

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Jerzy Czerwiński

 
17.01.2012 ZMIANY W ZWROCIE PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. zmieniły się przepisy dotyczące składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiany te dotyczą:

1. Terminów składania wniosków tj.:
– od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. 
– od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

2. Terminu wypłat zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji:
– w dniach 1 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, 
– w dniach 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. 

3. Wzoru wniosków 

 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł od 1 litra oleju zaś maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. - 81,70 zł (0,95 zł x 86 = 81,70 zł).

17.01.2012 Komunikat Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III-Rzeszę

11.01.2012 Projekt „RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO”

Stowarzyszenie „Aktywni dla Gminy Lipce Reymontowskie” zaprasza osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Gminy Lipce Reymontowskie do wzięcia udziału w projekcie „RODZINA BEZPIECZNA FINANSOWO”

Projekt ten jest realizowany dzięki środkom przekazanym w ramach konkursu przez Narodowy Bank Polski i Fundację Wspomagania Wsi. W ramach projektu odbędzie się cykl warsztatów dla 30 osób. Ich uczestnicy będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia budżetu domowego, sposobów, możliwości i zasad racjonalnego oszczędzania, tworzenia  i wprowadzania w życie planu finansowego, wykorzystywania komputera i Internetu w zarządzaniu budżetem domowym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach w godzinach popołudniowych (3 dni) i w soboty (1 dzień) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słonecznej 1 w Lipcach Reymontowskich (kawiarenka internetowa) w terminie 16 – 28.01.2012 r. 

Zgłoszenia do projektu odbywają się za pomocą formularzy dostępnych w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie (na stronie www), w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy a także instytucjach publicznych (bank, ośrodek zdrowia, GOPS, biblioteka publiczna). Wypełnione formularze prosimy składać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie lub drogą mailową w terminie do 15.01.2012r.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

18.08.2011 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o obowiązujących wymaganiach przy produkcji mięsa pozyskiwanego na własny użytek

18.08.2011 Konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”

WFOŚiGW w Łodzi organizuje konkurs „Strażnik siedlisk przyrodniczych”. Jego celem jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy województwa łódzkiego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do Konkursu mogą być zgłaszane działania takie jak np.: zachowanie miejsc gniazdowania ptaków, ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie, zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów, zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy, ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Mogą to także być prace podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).
Do konkursu można przystąpić jeśli na swojej posesji, uczestnik prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody i nie są one związane w wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej. Działania takie nie mogą mieć charakteru komercyjnego i muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego. 
TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH został przesunięty i obecnie karty można składać do siedziby Funduszu do 15.09.2011 r. (ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź). Regulamin Konkursu wraz ze wzorem zgłoszenia można pobrać ze strony www.wfosigw.lodz.pl - zakładka „Dla beneficjentów – konkursy”. 

Zachęcamy do udziału w Konkursie! 
CENNE NAGRODY PIENIĘŻNE! PULA NAGRÓD W KONKURSIE TO 35 TYS. ZŁ!

18.08.2011 Weź udział w projekcie „Młodzi liderzy działają lokalnie”

Pamiętamy jak to było... Obserwujemy jak jest...
Jesteś młodym człowiekiem, obserwujesz świat wokół siebie i nie godzisz się na to jaki jest. Masz ochotę coś w nim zmienić - mało tego - masz mnóstwo energii i niebanalnych pomysłów, tylko... nikt cię nie chce słuchać? Wszystko co chciałbyś zrobić sam wymaga zgody rodziców, którzy nie zawsze wykazują zrozumienie dla twojej inicjatywy? Brakuje ci wsparcia?
A może w twoim otoczeniu nikt za bardzo nie interesuje się problemami społecznymi i czasem pojawia się w twojej głowie myśl, że tak być nie może, ale... zapał szybko gaśnie, bo brakuje ci pozytywnych wzorców i bodźców do działania? W zasadzie nie rozumiesz czym jest aktywność publiczna, bo niby skąd, skoro wokół nic się w tym kierunku nie dzieje?
Aby zmienić takie sytuacje stworzyliśmy projekt „Młodzi liderzy działają lokalnie”! Wierzymy, że młodzi ludzie chcą i mogą wiele zdziałać! Pomóż nam przekonać do tego innych! Nie czekaj, zbierz swoich znajomych i dołącz do akcji „Młodzi liderzy działają lokalnie”. 
Waszym zadaniem będzie wytropienie problemów społecznych w lokalnym środowisku i wymyślenie sposobów na ich rozwiązanie. Uczestnikom inicjatywy w znalezieniu najlepszych pomysłów pomagać będzie Polski Portal Edukacyjny Interklasa oraz powołani eksperci, którzy będą wspierać zespoły biorące udział w akcji wiedzą, dobrymi praktykami i radami dotyczącymi procedur pracy grupowej. 
Uczestnicy projektu oprócz możliwości poprawy warunków życia lokalnej społeczności będą mieli także szansę na... zdobycie atrakcyjnych nagród rzeczowych, które przyznane zostaną w konkursie „Detektywi społeczni” towarzyszącemu projektowi.
Zgłoś się już dziś!
Formularz rejestracyjny i szczegółowe informacje na temat projektu „Młodzi liderzy działają lokalnie” oraz konkursu „Detektywi społeczni” znaleźć można na stronie www.detektywi.interklasa.pl oraz na stronach Polskiego Portalu Edukacyjnego Interklasa (www.interklasa.pl). Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować do koordynatora Projektu – Anny Kobieli, pisząc na adres poczty elektronicznej: anna.kobiela@interklasa.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 694 848 254.

02.08.2011 Podziękowanie

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które uczestniczyły w akcji 100 placów zabaw na 100 lat Nivea. Wasze głosy oddane na plac zabaw przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich znajdą odzwierciedlenie w pięknym placu zabaw, który będzie cieszył najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Składamy również podziękowania mieszkańcom Gminy Bolimów, którzy wsparli nasze zmagania w I turze głosowania.
Teraz zachęcamy naszych mieszkańców o oddawanie głosów na plac zabaw w Bolimowie, aby ich plac przeszedł do realizacji w II turze głosowania.

01.08.2011 „Kolory Polski” - zapraszamy!

W najbliższą niedzielę, 7 sierpnia „Kolory Polski” zagrają w Lipcach Reymontowskich. W Muzeum Regionalnym im. St. Reymonta przy ul. Wiatracznej 10 (teren Zagrody Ludowej) gościć będzie zespół „WIDYMO” . Usłyszymy m.in. Pieśni karpackie oraz elektro-muzykę, którą dostarczy nam projekt „Elektro-Widymo”. Zapraszamy również na atrakcje dodatkowe. Początek imprezy – godz. 16.00. 

Dodatkowe atrakcje:
Od godz. 16.00 – kiermasz sztuki ludowej, koncert Kapeli Ludowej, degustacja potraw kuchni regionalnej w Zagrodzie Ludowej Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta ul. Wiatraczna 10. Po koncercie festiwalowym: występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta oraz Kapeli Ludowej „Borynioki”. 

28.07.2011 Profilaktyka raka piersi i wczesnego wykrywania jaskry

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – dla Pań w wieku 25-44 lat – BEZPŁATNA akcja zdrowotna „Zdrowa kobieta profilaktyka raka piersi”

W programie przewidziano:
– porady lekarza ginekologa,
– USG piersi – według wskazań lekarza.

Akcja organizowana jest w wybrane dni PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, Poradnia K, ul. Wita Stwosza 1, tel. 46 834 07 32 w. 19


ZADBAJ O SWÓJ WZROK – „Akcja zdrowotna wczesnego wykrywania jaskry” – BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE dla osób w wieku 35–60 lat.

U uczestników zostaną wykonane następujące badania:
– badania ciśnienia śródgałkowego,
– badanie dna oka,
– badanie pola widzenia perymetrem komputerowym.

Akcja organizowana jest w wybrane dni PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4, tel. 46 834 07 63

27.07.2011 Akcja honorowego oddawania krwi - zapraszamy!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi ponownie zaprasza mieszkańców Lipiec Reymontowskich i okolic do czynnego uczestnictwa w wyjazdowej akcji honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w najbliższą niedzielę 31 lipca br. do punktu w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich, gdzie krew będzie można oddać w godzinach od 10.30 do 13.30.
Zapraszamy!

05.07.2011 „Kolory Polski” - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

W tym roku już po raz dwunasty zapraszamy do spędzenia muzycznych wakacji z „Kolorami Polski”. Przez dwa letnie miesiące odbędzie się 19 koncertów. To doskonała okazja do odwiedzenia najciekawszych miejscowości województwa łódzkiego – każdy weekend można spędzić w innym miejscu. W zróżnicowanym programie festiwalu znajdzie się jazz i klasyka, pieśni średniowieczne i poezja śpiewana, muzyka etniczna oraz dawna. Zapraszamy także do korzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak wycieczki krajoznawcze, warsztaty, projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. 
Koncert w Lipcach Reymontowskich zaplanowano na 7 sierpnia br. o godz. 18.00 na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, Zagroda Ludowa, ul. Wiatraczna 10. 
Bliższe informacje zawiera poniższy załącznik. 
Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Kolory Polski 2011 - program

Więcej szczegółów także na www.kolorypolski.pl

30.06.2011 Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. 
800 800 800  - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych, 
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

22.06.2011 Piknik Świętojański w Budach Grabskich

Zarząd Lokalnej Grupy Działania GNIAZDO zaprasza na organizowany w Budach Grabskich w dniu 25 czerwca 2011 roku w godz.14.00 do 21.00 PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI – PIKNIK Z NATURĄ.

Program:
• 14.00 – otwarcie 
• 14.05 – 14.20 – pokazy konne Klub Tarant 
• 14.20 – 14.40 – pokazy OSP Mokra Prawa 
• 14.40 – 15.00 – pokazy konne – kucyki Klub Tarant 
• 15.00 – 15.20 – pokazy wypasu owiec i psów pasterskich 
• 15.20 – 15.40 – prezentacja osiągnięć lokalnych hodowców koni 
• 15.40 – 16.00 – konkursy i zabawy dla dzieci OSP Mokra Prawa 
• 16.00 – 16.30 – konkurs skoków przez przeszkody 
• 16.30 – 16.50 – pokazy tresury psów pasterskich 
• 16.50 – 18.00 – konkursy zręcznościowe 
• 18.00 – 18.15 – wręczenie nagród 
• 18.15 – 19.15 – występy artystyczne 
• 19.30 – 21.00 – wspólne ognisko z kiełbaskami 

W godz. 14.00 – 18.00: 
• oprowadzanki na kucykach dla dzieci 
• przejażdżki zaprzęgami konnymi 
• konkursy, gry i zabawy 
• degustacja grochówki 
• inne atrakcje 

W godz. 9.30 14.00 – Rajd Rowerowy Natura 2000 (zbiórka 9.30 dworzec PKP Skierniewice, start godz. 10.00)

Organizator: Lokalna Grupa Działania GNIAZDO
Współorganizator: Bolimowski Park Krajobrazowy

14.06.2011 Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników

Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że Rada Gminy przystępuje do wyboru:
- 2 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi
na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

10.06.2011 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA - głosowanie już trwa!

Nasza gmina zgłosiła swój udział w akcji 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA. Zgłoszony plac mieści się przy Przedszkolu w Lipcach Reymontowskich, który będzie służył dzieciom przedszkolnym i wszystkim dzieciom z terenu gminy. O tym czy nasza gmina dostanie darmowy plac zabaw decyduje liczba głosów oddanych na daną lokalizację. Aby zagłosować należy wejść na stronę www.nivea.pl, zarejestrować się i zagłosować na daną lokalizację. Każda zarejestrowana osoba może oddać 1 głos na 24 godziny. Głosować może tylko osoba pełnoletnia. Głosowanie trwa od 6 czerwca do 31 października 2011. Po zarejestrowaniu się na podany e-mail przychodzi wiadomość z aktywacją konta. Wchodzimy na stronę nivea logujemy się i wchodzimy na zakładkę „o akcji”, tu znajdujemy plac zabaw poprzez wybranie naszej gminy, klikamy na tą lokalizację i głosujemy. 
Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na nasz plac zabaw – im większa liczba głosów tym większa szansa na otrzymanie upragnionego placu zabaw dla naszych dzieci. 
Jeśli masz znajomych – powiadom ich o akcji nivea. Jeśli masz kilka e-maili możesz zarejestrować się pod inną nazwą tyle razy ile masz e-maili. Każda dodatkowa rejestracja to dodatkowy głos.

08.06.2011 Nowa oferta w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipcach Reymontowskich zaprasza do udziału w zajęciach: 

• Nie próbowałeś – pomyszkuj w bibliotece
Zajęcia skierowane są przede wszystkim do osób powyżej 50 roku życia, które dotąd nie korzystały z Internetu. Zajęcia mają na celu zachęcenie i nauczenie osoby starsze podstawowych zasad korzystania z komputera i Internetu. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich w godz. 17.00 – 18.00. 

• Klub Miłośników Książek
Oferta skierowana jest do wszystkich osób (bez względu na wiek), które nie tylko lubią czytać książki ale też chciałyby się podzielić swoimi wrażeniami, przemyśleniami i uwagami na temat określonych pozycji literackich. Głównym celem spotkań będzie umożliwienie przeprowadzenia konfrontacji różnych stanowisk i opinii dotyczących wybranych lektur. Spotkania odbywać się będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipcach Reymontowskich.
Bliższe informacje dotyczące w/w ofert zainteresowane osoby mogą uzyskać pod nr tel. 46 831 62 41 lub bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipcach Reymontowskich.

Zapraszamy!

07.06.2011 Bezpłatne porady psychologa

Urząd Gminy w Lipcach Reymontowskich informuje, iż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Lipcach Reymontowskich, ul. Reymonta 25 w Poradni „D” czynny jest w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 13.30 do 15.30 - Punkt Konsultacyjny.

Z bezpłatnych porad psychologa mogą skorzystać:
- dzieci i młodzież,
- rodzice mający problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipcach Reymontowskich lub pod nr telefonu 46 831 61 83.

Serdecznie zapraszamy!

06.06.2011 V RODZINNY FESTYN WSI DRZEWCE

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce, Radni wsi Drzewce, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drzewcach zapraszają wszystkich mieszkańców na V RODZINNY FESTYN WSI DRZEWCE, który odbędzie się w dniu 26 czerwca 2011 r

W programie przewidujemy:
- 14.00 Msza Święta
- 15.00 występy dzieci przedszkolnych
- 15.30 mecz piłki nożnej plażowej
- 16.00 konkursy dla dzieci i dorosłych, grill, gofry, loteria i inne atrakcje
- 19.00 dyskoteka pod gołym niebem

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!

26.05.2011 Badanie socjologiczne w ramach projektu „Wszechnica Skierniewicka”

Informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach będzie realizowała badanie socjologiczne na terenie gmin subregionu skierniewickiego tj. w powiatach: łowickim, skierniewickim, łęczyckim, rawskim i kutnowskim. 
Badanie będzie realizowane od maja do sierpnia 2011 roku, metodą wywiadu kwestionariuszowego, jaki studenci i pracownicy PWSZ przeprowadzą z 1000 mieszkańców wspomnianych powiatów. Odpowiedzi badanych objęte są całkowitą tajemnicą i będą prezentowane w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wyniki tych badań posłużą do stworzenia Wszechnicy Skierniewickiej, w ramach której zaproponowane będą oferty szkoleniowe odpowiadające potrzebom całej społeczności subregionu skierniewickiego. 
Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Państwa o współpracę przy realizacji badania.

Prośba do wszystkich mieszkańców o pomoc w realizacji badania socjologicznego

24.05.2011 Akcja honorowego oddawania krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza mieszkańców Lipiec Reymontowskich i okolic do czynnego uczestnictwa w wyjazdowej akcji honorowego oddawania krwi. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w najbliższą niedzielę 29 maja br. do punktu w remizie OSP w Lipcach Reymontowskich, gdzie krew będzie można oddać w godzinach od 10.30 do 13.30.
 

18.05.2011 Zaproszenie do współpracy - gastronomia

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, organizator XIV Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta 2011”, która odbędzie się 18 czerwca 2011 roku, zaprasza do współpracy firmy, które są zainteresowane obsługą gastronomiczną naszej imprezy.
Chętnych prosimy o kontakt do dnia 31 maja 2011 roku.
Wszelkich szczegółów i informacji udziela pan Sławomir Supera: tel. 46-831-61-79, e-mail: goksir@op.pl, adres: ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie.

09.05.2011 Wyjazd do teatru

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie na spektakl pt. „NĘDZNICY” w dniu 27 maja 2011r.
Koszt wyjazdu wynosi - 135 zł. od osoby, w tym: koszt biletu + koszt transportu.
Zgłoszenia przyjmowane będą w GOKSiR Lipce Reymontowskie do dnia 18.05.2011 r. tel.46/831-61-79
Godzina wyjazdu - 16:45, miejsce zbiórki - parking Urzędu Gminy.

27.04.2011 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie uprzejmie informuje, że w dniach 09-12.05.2011 r. od godz. 600 na terenie Gminy Lipce Reymontowskie odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

09.05.2011 r. Lipce Reymontowskie ulice: Arc. Janisława, Boryny, Cicha, Dominikowej, Golki, Leśna
 
10.05.2011 r. Lipce Reymontowskie ulice: Lipowa, Mostowa, Nowickiej, Południowa, Reymonta, Słoneczna, Targowa, Wiatraczna, Wiosenna
 
11.05.2011 r. Drzewce, Wola Drzewiecka
 
12.05.2011 r. Wólka Podlesie, Wólka Krosnowska, Siciska, Mszadla, Chlebów, Retniowiec

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze)
2. zużyte opony od samochodów osobowych
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami)
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.)
7. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
- gruz
- kamienie
- odzież
- lekarstwa
- szkło luzem
- materiały budowlane np. cegła
- opakowania po farbach, olejach itp.
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa)

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 46 833 33 34.

22.04.2011 Nowe stawki opłat za wodę i za ścieki

Informujemy, że z dniem 1 maja 2011 roku wejdą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzane ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie, które zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie uchwałą Nr IV/23/11 z dnia 30 marca 2011 r. i uchwałą Nr IV/24/11 z dnia 30 marca 2011 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 2,05 zł netto + należny podatek VAT. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosić będzie 2,00 zł/miesiąc netto + należny podatek VAT. 
Cena za 1m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 3,00 zł netto + należny podatek VAT. 

Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.

31.03.2011 Treningi Szkółki Talentów Piłkarskich

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich oraz Klub Sportowy Jutrzenka Drzewce zapraszają do udziału w TRENINGACH SZKÓŁKI TALENTÓW PIŁKARSKICH. Treningi odbywać się będą 1 raz w tygodniu (środa), w godz. 16:00 – 17:30, miejsce: Boisko Gminne ul. Wiatraczna, Lipce Reymontowskie. Termin pierwszego treningu: 11.05.2011r. W treningach mogą brać udział chłopcy w wieku 7-11 lat (rocznik 2000-2004). Zajęcia poprowadzi trener z uprawnieniami klasy UEFA B. Zapisy przyjmuje GOKSiR Lipce Reymontowskie, tel. 46-831-61-79.

Serdecznie zapraszamy! 

29.03.2011 Projekt „Cogito” 

O tym, że trzeba się uczyć nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Żeby móc funkcjonować w świecie uczymy się czytać, pisać i liczyć. W pewnym momencie stwierdzamy, że wiemy wszystko, a przynajmniej wystarczająco dużo. Na tyle dużo, by zakończyć proces kształcenia. Chcielibyśmy zmienić taki punkt widzenia i uświadomić jak ważny dla każdego z nas jest nieustanny rozwój intelektualny. Naszą propozycją jest projekt „Cogito” i oferta placówek kształcenia ustawicznego biorących w nim udział.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Projektu, p. Bożenna Lesień-Myczka, tel. 42/ 236 68 53;
e-mail: lodz@projektcogito.pl. Strona internetowa Projektu: www.projektcogito.pl

11.03.2011 Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011”

Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki po raz drugi wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011”.

Szczegółowe informacje zawiera poniższy załącznik:

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011

03.03.2011 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa będą zaimplementowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym.

Wszyscy rachmistrzowie spisowi mają obowiązek przeprowadzenia obchodu przedspisowego. Spis zrealizują w obwodzie, który przydzielono im do weryfikacji podczas obchodu przedspisowego, nie może być to jednak obwód, w którym zamieszkują.

W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób, które nie skorzystały z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia 2011 r. formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu internetowego zostaną udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011 r.

Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie przedspisowym i spisie nie mogą angażować się w prace i działania inne niż spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystując w tym celu dla uwiarygodnienia identyfikator rachmistrza spisowego.

25.02.2011 Jutrzenka Drzewce najlepsza w województwie

W miniony weekend Jutrzenka Drzewce zwyciężyła w swoim trzecim występie w finale wojewódzkim zrzeszenia LZS w halowej piłce nożnej i tym samym zdobyła tytuł Mistrzów Województwa Łódzkiego LZS 2011. Przebieg turnieju był bardzo emocjonujący i trzymał w napięciu do ostatnich minut. Jutrzenka Drzewce wygrała dwa mecze, dwa zremisowała, i to wystarczyło do osiągnięcia końcowego sukcesu - gratulujemy!
 
www.jutrzenka.szu.pl

01.02.2011 Zaproszenie na wyjazd do teatru

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zaprasza wszystkich chętnych na wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operę pt. Traviata w dniu 11 marca 2011r. 

Koszt wyjazdu wynosi - 66 zł od osoby - w tym: koszt biletu (I strefa) + koszt transportu. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w GOKSiR Lipce Reymontowskie do dnia 24.02.2011r. tel. 46 831-61-79

Godzina wyjazdu - 16:45, miejsce zbiórki - parking Urzędu Gminy

18.10.2010 Projekt „Aktywna matka - Cykl spotkań integracyjnych dla matek dzieci w wieku przed przedszkolnym z Gminy Lipce Reymontowskie"

Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie są przyjmowane:
- w Biurze Projektu: ul. Słoneczna 1, Lipce Reymontowskie
- telefonicznie pod numerem 46 831 62 40
- drogą elektroniczną pod adresem: lgd@lgdgniazdo.pl

Formularz zgłoszeniowy dla mam chętnych do wzięcia udziału w projekcie
Regulamin uczestnictwa dla mam chętnych do wzięcia udziału w projekcie

29.09.2010 Kiermasz - podsumowanie warsztatów

W dniu 26 września 2010 r. w godzinach od 14.00 do 17.00 na terenie Zagrody Ludowej w Lipcach Reymontowskich odbył się kiermasz, który zakończył warsztaty bibułkarskie w ramach projektu „Zapomniane zawody - tradycja - nowe perspektywy”.
Projekt realizowała Fundacja im. Wł. St. Reymonta w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Więcej informacji oraz fotografie z kiermaszu zamieszczamy na stronie projektu

15.09.2010 Powszechny Spis Rolny 2010

W najbliższą niedzielę, tj. 19 września, w Dożynkach Prezydenckich w Spale będzie uczestniczył Główny Urząd Statystyczny. Podczas obchodów GUS uruchomi specjalne stanowisko, w którym będzie można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących odbywającego się do 31 października br. w całym kraju Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Będzie można zaopatrzyć się w płytę z nagranym formularzem spisowym do spisania się metodą off-line, jak również na specjalnych stanowiskach komputerowych z podłączeniem do Internetu każdy użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł spisać się samodzielnie. Pomocą będą służyli członkowie Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi.

12.08.2010 Powszechny Spis Rolny 2010

W dniach od 1 września do dnia 31 października 2010r. na terytorium Polski zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Spis Rolny może zostać przeprowadzony następującymi metodami:

- w dniach od 8 września do 31 października 2010r. przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym, bezpośredniego zamieszkania albo w siedzibie użytkownika gospodarstwa rolnego, 

- w dniach od 1 września do 17 października 2010r. przez samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl będzie udostępniony elektroniczny formularz. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane będzie można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. 

- w dniach od 8 września do 31 października 2010r. przez ankietera statystycznego drogą wywiadu telefonicznego, danych od użytkowników gospodarstw rolnych będących osobami fizycznymi, a w przypadku ich nieobecności – od pełnoletnich członków gospodarstw rolnych,

W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrz będzie weryfikował informacje o położeniu gospodarstw rolnych w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009r. o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 udzielenie odpowiedzi na pytania jest obowiązkowe. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

Dane indywidualne uzyskane w trakcie Spisu Rolnego są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. Prosi się o zrozumienie i o godne przyjęcie oraz potraktowanie rachmistrza spisowego.

Linki i załączniki z dodatkowymi informacjami:

- Portal informacyjny Powszechnego Spisu Rolnego 2010: www.stat.gov.pl

- Ulotkę ogólnoinformacyjną zobacz tutaj.

- Ulotkę o samospisie internetowym zobacz tutaj.

06.08.2010 Projekt „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości 2010"

Projekt „Łódzka Akademia Przedsiębiorczości 2010" ma na celu przygotowanie 24 mieszkańców i mieszkanek województwa łódzkiego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach Projektu uczestnicy otrzymają bezpłatne szkolenia grupowe i indywidualne oraz możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 40 000 zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1000 zł brutto przez pierwsze pół roku funkcjonowania swoich firm. Maksymalnie każdy uczestnik będzie miał prawo uzyskać łącznie do 46 000 zł. Projekt jest realizowany w ramach działania 8.1.2 PO Kapitał Ludzki i ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego. W związku z tym, że Projekt oferuje bardzo szeroki wachlarz wsparcia oraz możliwość uzyskania środków finansowych, jest on bardzo atrakcyjny dla uczestników.

Wszystkie niezbędne informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.open5.pl/lap

27.07.2010 „Kolory Polski” - koncert w Zagrodzie Ludowej

http://kolorypolski.pl

W najbliższą niedzielę 1 sierpnia br. serdecznie zapraszamy do Lipiec na koncert pt. „Muzyka żywiołów”, który odbędzie się na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich przy ul. Wiatracznej 10. Koncert jest organizowany w ramach 11. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, a jego początek zaplanowano na godzinię 18.00.
Ponadto już od godziny 16.00 zapewniamy szereg atrakcji na terenie Zagrody Ludowej, m.in.: kiermasz sztuki ludowej z udziałem twórców ludowych (garncarstwo, haft, zdobnictwo papierowe, malarstwo, wycinanka), degustacja potraw kuchni regionalnej, koncert zespołów ludowych: A. Z. R. im. Wł. St. Reymonta, zespołu śpiewaczego „Lipconki” i kapeli ludowej „Borynioki”.

Fotografie z w/w koncertu oraz z innych imprez i wydarzeń można obejrzeć w Fotogalerii.

14.07.2010 Galeria Staroci i Pamiątek Regionalnych

Informujemy wszystkich mieszkańców i turystów o niedawno otwartej Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych Pana Zbigniewa Stania i serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania. Również gorąco Państwa zachęcamy do głosowania na lipiecką galerię w plebiscycie na portalu NaszeMiasto.pl.

23.06.2010 Wakacje 2010

10.06.2010 Film promocyjny Powiatu Skierniewickiego

Informujemy, że w dniu 13 czerwca br. (niedziela) o godzinie 18.30 stacja TVP Łódź wyemituje film promocyjny Powiatu Skierniewickiego pt. „Powiatów Portret Własny - 10 lat później”, do którego zdjęcia były kręcone m.in. w Lipcach Reymontowskich. 

Uwaga: Termin emisji kolejnego odcinka w TVP Łódź - 27 czerwca br. o godz. 18.55.

Źródło: powiat-skierniewice.pl

10.06.2010 Szczegółowy program XIII edycji Dnia Reymonta - 24 lipca 2010 r.
 
Łódź:
godz. 13:00 miejsce: ul. Piotrkowska 137 - „Wielki powrót „Kufra Reymonta”
wykonawcy: Studio Teatralne „Słup”, Teatr „ Na Wspólnej”, Zespół „Zygmuntowiacy”, Zespół Taneczno-Folklorystyczny „Zorza” z Koluszek, Zespół „Ludowa Biesiada” z Czarnocina, artyści z Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta z Tuszyna, Zespół Muzyczny „Klatka”
ok. godz. 14:30 Przemarsz korowodu uczestników oraz wykonawców ul. Piotrkowską do dworca PKP Łódź Fabryczna
godz. 15:30 Odjazd pociągu „Retro” - dworzec PKP Łódź Fabryczna
 
Koluszki:
godz. 16:00 Przyjazd pociągu „Retro” na dworzec PKP, występy zespołów artystycznych
 
Lipce Reymontowskie:
godz. 18:00 Przyjazd pociągu „Retro”- przystanek PKP Lipce Reymontowskie. Przejście barwnego korowodu ul. Reymonta do estrady plenerowej - plac za Urzędem Gminy, ul. Reymonta 24
godz. 18:30 Uroczyste otwarcie XIII Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta”
godz. 18:40 Koncert Orkiestry Dętej z Makowa
godz. 19:00 Występ Studia Teatralnego „Słup” i Zespołu Muzycznego „Klatka” z Łodzi
godz. 19:20 Koncert Zespołu „Green Craft” ze Skierniewic, prezentującego muzykę irlandzką i ukraińską
godz. 20:00 Występ A.Z.R im. Wł ST. Reymonta
godz. 21:00 Koncert Zespołu Funkowo-Rockowego „Klawo” z Łodzi
godz. 21:30 Spektakl „Maruczella” w wykonaniu Teatru „Nikoli” z Krakowa
godz. 22:00 Koncert Marcina Rozynka z zespołem
ok. godz. 23:00 Nocna reymontowska dyskoteka plenerowa
godz. 2:00
(25 lipca 2010)
Zakończenie imprezy odjazd pociągu „Retro” do Łodzi Fabrycznej
 
Imprezy towarzyszące:
 • kiermasz sztuki ludowej; wystawy poświęcone Wł. St. Reymontowi 
  organizator: Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymonowskich
 • wesołe miasteczko
18.05.2010 Dzień Reymonta 2010

Informujemy, że XIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta” odbędzie się 24 lipca 2010 roku. Pierwotny termin imprezy - 19 czerwca 2010 - został zmieniony ze względu na przedterminowe wybory prezydenckie. 

29.04.2010 Prezentacja współczesnej sztuki ludowej

W dniach 1, 2 i 3 maja 2010 r. na terenie Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich w godz. 11 - 17 odbędzie się prezentacja współczesnej sztuki ludowej z udziałem twórców zajmujących się rzeźbą, hafciarstwem, wycinankarstwem, bibułkarstwem i garncarstwem. Serdecznie zapraszamy.

20.04.2010 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie - oferta inwestycyjna

Uprzejmie informuję, że w posiadaniu Gminy Lipce Reymontowskie znajduje się budynek po byłej Szkole Podstawowej, mogący zainteresować organizacje pozarządowe jako potencjalne miejsce prowadzenia działalności statutowej. Mógłby on być wykorzystany np. jako Dom Samotnej Matki lub ośrodek dla osób starszych bądź niepełnosprawnych. 
Budynek znajduje się we wsi Wola Drzewiecka na ogrodzonej działce o pow. 0,36 ha. Jest to dwukondygnacyjny murowany obiekt wyposażony w instalację wodociągową (sanitariaty) oraz elektryczną. Powierzchnia użytkowa wynosi ok. 400 m2. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy. 
Pragnę nadmienić, że Wola Drzewiecka jest bardzo urokliwą, cichą wsią w bezpośredniej bliskości lasu, a jednocześnie z dogodnym dojazdem.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 46 831 61 97. 

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
26.03.2010 Informacja

Informujemy, że w dniach 26-30 kwietnia 2010 r. w godz. od 8.00 do 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich (pokój nr 6) pracownicy Urzędu Skarbowego w Skierniewicach przyjmować będą zeznania podatkowe od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r.

16.02.2010 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipce Reymontowskie Uchwały Nr XXV/138/09 z dnia 9 grudnia 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. 
Wnioski należy składać do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie na adres 96-127 Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 w terminie do dnia 31 marca 2010 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Lipce Reymontowskie, 2010-02-16

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
12.02.2010 Ferie zimowe 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji

Na czas zbliżających się ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich zaplanował szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie GOKSiR

Ponadto GOKSiR zaprasza do uczestnictwa w zimowych turniejach halowej piłki nożnej dla szkół podstawowych i juniorów. Zespoły można zgłaszać w terminie do 18 lutego br. Bliższe informacje zamieszczamy na stronie GOKSiR

 
 

16.11.2009 Kawiarenka internetowa w bibliotece

Uprzejmie informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipcach Reymontowskich powstała Kawiarenka Internetowa, która jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano 6 stanowisk komputerowych i kserokopiarkę. Sprzęt do kawiarenki przekazał Urząd Gminy (z Gminnego Centrum Informacji) oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Serdecznie zapraszamy...

16.11.2009 Sześciolatki już w szkole

We wrześniu 2009 r. naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej na terenie województwa łódzkiego, podobnie jak w innych województwach naszego kraju, rozpoczęły sześciolatki. W najbliższych trzech latach o tym, czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole podstawowej decydować będą rodzice i dyrektor szkoły, do której miałoby pójść dziecko; wpływ będzie miało też to, czy dziecko chodziło wcześniej do przedszkola czy nie.
Im dziecko młodsze tym łatwiej je zmotywować do nauki poprzez zabawę. Nauczyciel zachęca je do czytania, pisania, malowania, obserwowania zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, wzbogacenie słownictwa. Zasady moralne mają 6-latkom wpajać bajki i baśnie.

Więcej informacji na stronie http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=1148

12.11.2009 Niezwykły Dzień Nauczyciela

Pan Tadeusz Kwaśniewski był gorącym patriotą, który za swoją miłość do Ojczyzny podczas II wojny światowej zapłacił życiem. Spoczął w bezimiennej mogile pozostawiając pomniki w ludzkich sercach. Jego najpiękniejszym dziełem jest założony w 1932r. Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta. Każdy jego występ sławi lipiecki folklor i polską kulturę ludową budząc wdzięczność wobec tego wielce zasłużonego nauczyciela. Dlatego właśnie Rada Gminy Lipce Reymontowskie przyznała mu pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”. Dyplom i medal odebrały wnuki pana Tadeusza Kwaśniewskiego podczas uroczystego Dnia Nauczyciela zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Lipcach Reymontowskich w dniu 17 października 2007r. Święto Komisji Edukacji Narodowej poświęcone szczególnie zasłużonym nauczycielom lipiecka szkoła organizuje po raz czwarty, natomiast po raz trzeci „Zasłużeni” nauczyciele lub ich rodziny odbierają swój dyplom i medal w gronie uczniów i nauczycieli lipieckiej podstawówki. Obok pana Tadeusza Kwaśniewskiego był to również pan Stanisław Kozłowski (założyciel lipieckiej Straży Ogniowej) i pan Stanisław Szadkowski (Założyciel i opiekun lipieckich harcerzy oraz Kawaler Orderu Uśmiechu).

12.11.2009 Sympozjum w Lipcach Reymontowskich dla uczczenia 100-lecia zakończenia pracy nad „Chłopami” Wł. St. Reymonta

Po tygodniach przygotowań w końcu 10 października w naszej gminie odbyło się sympozjum pod hasłem: „Kultura ludowa, rozwój lokalny, ekonomia społeczna – szanse i inspiracje”, które pierwotnie planowano na maj. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Wójt i Rada Gminy Lipce Reymontowskie, Fundacja im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im. Wł. St. Reymonta oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus z Łodzi. Głównym powodem była chęć uczczenia setnej rocznicy ukończenia pracy przez Wł. St. Reymonta nad powieścią „Chłopi”, która odegrała tak istotną rolę w historii Lipiec.  Honorowy patronat nad sympozjum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Uczestnicy wysłuchali referatu dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie – dr Ryszarda Miazka, na temat „Kultury w nowych mediach”. Następnie głos zabrał pracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie – mgr Huberta Malickiego, który omówił „Kulturę ludową w prasie – historię i współczesność”, po którym „Lipce na mapie kulturalne Polski” przedstawiła mgr Danuta Łaska – Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie i prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Przyczynkiem do dyskusji były pytania przedstawicielki Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus w Łodzi – pani Wioletty Gawrońskiej dotyczące jak najlepszego wykorzystania dla pomyślnego rozwoju naszej wioski tego niewątpliwie bogatego potencjału tradycji, literatury i kultury ludowej. Chcąc wzbogacić dyskusję pan Jerzy Murgrabia przygotował wystawę poświęconą historii AZR im. Wł. St. Reymonta. Dzięki występowi naszego AZR „Wesele Boryny” oraz wspaniałym wyrobom lipieckiego KGW goście mogli poczuć klimat i posmakować specjałów żywcem z Reymontowych „Chłopów”. Również wystąpienie wiceministra rolnictwa i zarazem Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich im. Wł. St. Reymonta pana Mariana Zalewskiego mocno osadzało uczestników dyskusji w problematyce obszarów wiejskich.

12.11.2009 IV Parafialny Piknik

23 sierpnia przy kościele w Lipcach spotkaliśmy się już po raz czwarty, by we wspólnej rodzinnej zabawie, w śpiewie i rozmowach przy ognisku budować swoją parafialną wspólnotę. Organizatorem był Parafialny Zespół Charytatywny Caritas działający w naszej Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Lipcach Reymontowskich, który przygotował liczne konkursy oraz pozyskał nagrody i upominki dla wszystkich uczestników.
 

09.11.2009 Dożynki Sejmowe

W dniu 8 października br. reprezentacja Gminy Lipce Reymontowskie uczestniczyła w Dożynkach Sejmowych, na zaproszenie Posłanki - Pani Elżbiety Radziszewskiej. Barwna delegacja w strojach regionalnych zwracała powszechną uwagę w gmachu Sejmu RP, szczególnie wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli mediów. Wieniec dożynkowy niosła reprezentacja wsi Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie, Wójt Gminy - Jerzy Czerwiński niósł pięknie zdobiony bochen chleba, członkowie Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta inne dary dożynkowe, a muzyka kapeli ludowej wytwarzała wyjątkowy klimat tej niecodziennej uroczystości. 
Lipiecka delegacja została przyjęta przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego oraz Wicemarszałków: Ewę Kierzkowską, Stefana Niesiołowskiego, Krzysztofa Putrę. Wszystkim odśpiewano okolicznościowe przyśpiewki - ułożone przez p. Bogusławę Świderek - oraz wręczono dożynkowe dary od mieszkańców Gminy Lipce Reymontowskie. 
Nasza reprezentacja uczestniczyła również w obradach Sejmu, które na chwilę zostały przerwane, kiedy to prowadzącemu obrady - Wicemarszałkowi Jerzemu Szmajdzińskiemu - wręczono dożynkowy bochen chleba i gromkimi oklaskami przywitano lipiecką delegację. 
W Dożynkach Sejmowych uczestniczyli również: Przewodnicząca Rady Gminy - Danuta Łaska, Radny Rady Gminy - Wiesław Maj, Dyrektor GOKSiR - Elzbieta Nowak.

22.10.2009 GOKSiR zaprasza na zajęcia rekreacyjno-sportowe

21.09.2009 Internet radiowy

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie prosimy o zwracanie się w sprawie możliwości i warunków podłączenia internetu radiowego z masztu na budynku Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich bezpośrednio do właściciela sieci - firmy Timplus ze Skierniewic:
tel. 0-46 880 90 00, 502 557 016 (pn.-pt. 1000-1800
e-mail: info@timplus.pl 
http://timplus.pl
 

13.08.2009 Ponowne Mistrzostwo Polski w zawodach spinningowych

Kliknij aby powiększyćW dniu 25 lipca br. odbyły się III Spinningowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem zawodów było  stowarzyszenie „SART”. Mistrzostwa odbyły się na zbiorniku Wykrot k/Myszyńca.
W zaciętej rywalizacji zwyciężył Wiesław Frąchowicz z Lipiec Reymontowskich, który tym samym obronił mistrzowski tytuł wywalczony w maju ub. roku. Nagrodą główną zawodów była łódź wędkarska NORTON. Gratulujemy !!!
 

11.08.2009 Duży sukces AZR na I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych

Kliknij aby powiększyćW dniu 8-9 sierpnia 2009 Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich uczestniczył w III Folkloriadzie Jurajskiej „Starodawne i bliskie czasy” w Żarkach Letnisko, gm. Poraj. Występ zespołu zakończył się olbrzymim sukcesem i w rywalizacji bardzo dużej liczby występujących zespołów z całego kraju otrzymał najwyższą nagrodę GRAND PRIX na I Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych. Zespół cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno publiczności jak i organizatorów, i zebrał wiele pochlebnych opinii odnośnie jakości występu, strojów, muzyki i śpiewu - oceniono go jako wysoce profesjonalny. 
Ponadto w w/w przeglądzie brali udział i również zostali wysoko ocenieni: 
1. Kapela Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, która zdobyła I miejsce w konfrontacji z kapelami innych występujących zespołów. 
2. Zespół śpiewaczy „Lipconki” – otrzymał wyróżnienie w kategorii zespołów śpiewaczych.
3. Bogusława Świderek – otrzymała II miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego. 
4. Józef Bartosiewicz – otrzymał dyplom uznania za wysokie walory żywieniowe i zdrowotne z zachowaniem tradycyjnych receptur w III Konkursie Wypieku Chleba. 

07.08.2009 Piknik z okazji Święta Wojska Polskiego

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich zaprasza w dniu 15 sierpnia 2009 r. od godz. 1300 na piknik z okazji Święta Wojska Polskiego

W programie imprezy:

• wystawa „Marszałek Józef Piłsudski w bitwie warszawskiej 1920 r.”
• pokaz wojskowych samochodów terenowych 
  (możliwość przejażdżki)
• koncert piosenek żołnierskich
• grochówka wojskowa
• zwiedzanie wnętrza czogłu i samolotu

ZAPRASZAMY !!!
 

06.08.2009 Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości. 
Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie:
www.rownacszanse.pl

05.08.2009 Jutrzenka Drzewce zdobyła Puchar Starosty

Jutrzenka Drzewce 2 sierpnia br. już po raz czwarty wywalczyła Puchar Starosty Skierniewickiego i po dwuletniej dominacji Macovii odzyskała miano najlepszej drużyny w naszym powiecie. Miejmy nadzieję, że udowodni to również w nadchodzących rozgrywkach ligi okręgowej. Mecz był emocjonujący, a losy wygranej ważyły się do ostatnich sekund. W nagrodę zwycięska drużyna otrzymała okazały puchar i komplet strojów piłkarskich, ufundowanych i wręczonych przez starostę skierniewickiego Józefa Dzierzbińskiego. Podczas meczu Jutrzence dzielnie dopingował Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Jerzy Czerwiński.

jutrzenka1.jpg jutrzenka2.jpg jutrzenka3.jpg
23.07.2009 „Kolory Polski” - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej

http://www.kolorypolski.pl1 sierpnia br. zapraszamy na koncert „Ludowe figle”, który odbędzie się o godz. 1800 w Zagrodzie Ludowej przy ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich, a który organizowany jest w ramach X Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.
Imprezie towarzyszyć będą: występ A.Z.R. im. Wł. St. Reymonta, kiermasz sztuki ludowej oraz degustacja kuchni regionalnej.
Zapraszamy już od godz. 1600

Fotogaleria z imprezy

16.07.2009 Pożegnanie

Z głębokim żalem 15 lipca br. pożegnaliśmy zmarłego tragiczną śmiercią Michała Dałkowskiego - pracownika Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich. Swoją życzliwością, wrażliwością, uczynnością i otwartością na drugiego człowieka zjednywał w sobie wszystkich, którzy go znali. Jego odejście pozostawi na zawsze pustkę w naszych sercach.

Pogrążeni w smutku łączymy się z jego rodziną i przyjaciółmi:
Przewodnicząca Rady Gminy, Wójt Gminy, Dyrektor GOKSiR oraz Radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy i współpracownicy z GOKSiR w Lipcach Reymontowskich. 

16.07.2009 Gmina Lipce Reymontowskie najlepszą gminą w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych

Kliknij aby powiększyćW dniu 10 lipca 2009 r. Wójt Gminy uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym samorządom w rankingu „Europejski Samorząd” zorganizowanej przez Redakcję „Rzeczpospolitej”. Wśród gmin wiejskich liderem okazały się Lipce Reymontowskie. Ranking „Europejski Samorząd” powstał na podstawie danych o dochodach budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkościKliknij aby powiększyć przyznanego wsparcia unijnego. 
Redakcja „Rzeczpospolitej” wykorzystała do tego celu dane z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 16 Urzędów Marszałkowskich. 
W sumie samorządy mogły uzyskać 2000 punktów. Maksymalnie 1000 punktów przyznano za wartość wykazanych w budżecie samorządu dochodów z funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006, 2007, 2008. Największą wagę przywiązano do danych za rok 2008 (waga 70). Wcześniejsze lata miały mniejsze znaczenie (waga odpowiednio 20 i 10). 
Kolejne 1000 punktów samorząd mógł uzyskać za dwa wskaźniki: wartość unijnego wsparcia pozyskanego przez samorząd z programów: regionalnego, „Kapitał ludzki”, „Infrastruktura i środowisko”, „Innowacyjna gospodarka”, „Rozwój Polski wschodniej” (waga 60), udział wykazanych w budżecie dochodów z UE w 2008 roku w dochodach ogółem w 2008 roku (waga 40). 

Z tej też okazji, wpłynął do Urzędu Gminy list gratulacyjny od byłego Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. dr hab. Jerzego Buzka.

Jerzy Czerwiński - wójt gminy Lipce Reymontowskie:
„Niezwykle nas cieszy wyróżnienie w kategorii europejski samorząd. To pierwsza nagroda, jaką otrzymaliśmy za wykorzystanie funduszy UE. Jestem wójtem pierwszą kadencję, postawiliśmy sobie w tym względzie bardzo ambitne cele – pomoc z UE to wielka szansa na rozwój i chcemy ją maksymalnie wykorzystać. Z naszych doświadczeń wynika, że pozyskiwanie tych środków jest o tyle łatwe, o ile poprzedzone jest solidnymi przygotowaniami. W sprostaniu wymogom pomocni są zewnętrzni doradcy, którym zlecamy część zadań. Najważniejsze jednak to dokładnie wiedzieć, czego się chce.”

Linki do stron www „Rzeczpospolitej”:
Najlepsze polskie samorządy
Nagrodziliśmy najlepsze miasta i gminy

15.05.2009 Ogólnopolski konkurs „Owoce, warzywa i soki są na 5”

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z naszego regionu do udziału w ogólnopolskim konkursie pod hasłem „Owoce, warzywa i soki są na 5”. Organizatorami konkursu są Instytut Żywności i Żywienia oraz firma Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia.
Celem programu jest uświadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich opiekunom korzyści płynących z częstego spożywania owoców, warzyw i soków. Zapisy do konkursu oraz raporty z wykonanych zadań szkoły mogą nadsyłać do 17.06.2009 r. 
Nagrodą dla 16 zwycięskich szkół (po jednej w każdym województwie są granty finansowe w wysokości 1500 zł. Poza tym wszystkie szkoły, jak również dzieci, które wezmą udział w programie, otrzymają drobne upominki. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczamy poniżej w pliku do pobrania:

Informacja prasowa nt. konkursu „Owoce, warzywa i soki są na 5”
 

02.04.2009 Konkurs „Łódzkie bez tajemnic”

Województwo Łódzkie wraz z telewizją TVP Łódź przygotowuje nowy cykl programów „Łódzkie bez tajemnic”, który obrazować będzie 90 lat województwa łódzkiego. Podstawą programów telewizyjnych jest konkurs dla wszystkich widzów TVP Łódź, pasjonatów gromadzących pamiątki i dokumentujących historię województwa, który trwać będzie do 10 kwietnia.
Na stronie http://ww6.tvp.pl/6478,20090319892361.strona znajdą Państwo szczegółowe informacje o konkursie jak i całym przedsięwzięciu.

 

22.12.2008 Zakończenie remontu sali widowiskowej GOKSiR

22 grudnia 2008 roku, Komisja Odbioru zadania inwestycyjnego, powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, dokonała odbioru końcowego inwestycji p.n.: „Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich”.
Komisja stwierdziła, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem. Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń co do wykonanych robót oraz dobrze oceniła jakość wykonanych robót i użytych materiałów. Komisja stwierdziła, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do użytkowania.
Koszt inwestycji: „Remont sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich”, wyniósł brutto: 97.091,96 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i 96/100 groszy). Kwota: 80.000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), została sfinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z umową nr 6484/08/DSA z dnia 10.07.2008 r. w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych.
 

 
30.10.2008 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, 
fragmenty wsi Wola Drzewiecka

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/184/06 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 28 sierpnia 2006 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, fragment obszaru wsi Wola Drzewiecka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 listopada 2008 roku do 13 grudnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 roku w świetlicy wiejskiej w Woli Drzewieckiej (strażnica OSP) o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Lipce Reymontowskie, 30.10.2008 r.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
30.10.2008 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie 
dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie dla terenów położonych we wsi Lipce Reymontowskie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 listopada 2008 roku do 13 grudnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 grudnia 2008 roku w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (I piętro) w Lipcach Reymontowskich o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Lipce Reymontowskie, 30.10.2008 r.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
20.08.2008 Zmiana organizacji ruchu w Lipcach Reymontowskich

Informujemy, że w związku z trwającą przebudową czasowo nieczynnego przejazdu kolejowego w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta (droga powiatowa nr 119E) oraz skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Leśną oraz koniecznością wykonania prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Lipcach Reymontowskich w ul. Mostowej w dniu 23 sierpnia br. (sobota) zostanie zamknięta także dla ruchu ul. Mostowa na odcinku od ul. Reymonta do wiaduktu kolejowego.

W związku z tym do południowej części Lipiec Reymontowskich (ul. Reymonta od nr 1 do nr 40, Leśna, Cicha, Lipowa, Boryny, Nowickiej, Wiatraczna, Targowa, Wiosenna, Słoneczna, Dominikowej, Arcybiskupa Janisława, Południowa) oraz do sołectw Mszadla, Siciska, Wólka Krosnowska i Wólka Podlesie zostaje wyznaczony objazd przez Wolę Drzewiecką i Drzewce.

Za utrudnienia przepraszamy.

19.08.2008 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że weterynaryjne władze Ukrainy wyraziły chęć przeprowadzenia kontroli gospodarstw utrzymujących świnie, zainteresowanych eksportem świń rzeźnych na Ukrainę. Celem przedmiotowej kontroli jest ocena obecnej sytuacji epizootycznej w tych gospodarstwach.

Listę gospodarstw, które wyrażą chęć przebycia w/w kontroli, sporządza Powiatowy Lekarz Weterynarii na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane podmioty. Po przyjęciu wniosku, powiatowy lekarz weterynarii sprawdza czy spełnia on wszystkie wymogi formalne oraz czy gospodarstwo chcące podać się kontroli spełnia wszystkie wymagania weterynaryjne określone w „Certyfikacie weterynaryjnym na eksportowane na Ukrainę świnie rzeźne”.

Ostateczny termin składania wniosków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach ul. Miedniewicka 25 (tel. 046 833 32 68) mija z dniem 31 sierpnia br. Wymagania dotyczące wniosku określone są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce „Aktualności”. Wnioski mogą składać zarówno gospodarstwa zatwierdzone przez stronę ukraińską w latach 2001 – 2005 (należy też informację podać we wniosku), jak i gospodarstwa nowe. Kontrola nie obejmuje miejsc gromadzenia świń.

Opracowane na podstawie pisma Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/UA/P-19a/08 z dnia 05.08.2008 r.

28.07.2008 Kolejny Mistrz Polski w naszej gminie

Nasza gmina po raz kolejny ma okazję poszczycić się Mistrzem Polski - dla przypomnienia w ub. roku drużyna OSP Drzewce obroniła tytuł Mistrza Polski na XII Krajowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Dnia 31 maja br. nad Zalewem Zegrzyńskim odbyły się Drugie Spinnigowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, w których zwyciężył Pan Wiesław Frąchowicz z Lipiec  Reymontowskich, odławiając 8 wymiarowych okoni. 

Zwycięzcy zawodów otrzymali sprzęt wędkarski oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Mistrz Polski otrzymał statuetkę oraz nagrodę główną zawodów - silnik elektryczny do łodzi. Pozostali zawodnicy otrzymali sprzęt wędkarski.

08.07.2008 GOKSiR - WAKACYJNY PROGRAM ZAJĘĆ LIPIEC/SIERPIEŃ 2008

27.06.2008 Uroczysta sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie

W dniu 25.06.2008r. w sali widowiskowej GOKSiR odbyła się uroczysta XIV sesja Rady Gminy Lipce Reymontowskie, podczas której 10 par małżeńskich z terenu naszej gminy zostało odznaczonych medalami z tytułu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Ponadto dyplomami odznaczono:

 • uczniów szkół z terenu naszej gminy, którzy zakończyli rok szkolny z wynikami 5,0 i powyżej,
 • laureatów konkursów o zasięgu ponadgminnym,
 • nauczycieli, którzy opiekowali się laureatami lub prowadzili społecznie dodatkowe zajęcia i kółka zainteresowań. 

Fotografie z tej sesji zamieścimy wkrótce w dziale Fotogaleria. 

19.05.2008 II Rodzinny Festyn Wsi Drzewce

Radni wsi Drzewce oraz Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drzewcach zapraszają na:

II Rodzinny Festyn Wsi Drzewce
25 maja 2008r. godz. 1500

W programie przewidujemy:

 • Msza Święta - Majówka

 • Liczne konkursy z nagrodami

 • Występy dzieci ze szkoły w Drzewcach z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca

 • Występ dziecięcego zespołu tanecznego

 • Miasteczko ruchu drogowego

 • Smaczne dania na ciepło i zimno

 • Wspólna zabawa przy muzyce i inne atrakcje

10.03.2008 Międzynarodowe Targi Łódzkie

W dniach 29.02 - 02.03.2008 r. Gmina Lipce Reymontowskie uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Łódzkich ph. Regiony Turystyczne "Na Styku Kultur".
Stoisko promocyjne gminy przygotował Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich.
Stoisko wystawiennicze wzięło udział w konkursie o Medal Targów Na Styku Kultur 2008, w którym otrzymało prestiżowe wyróżnienie. 

 
11.01.2008 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I SUGESTII

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż przedłużony został termin składania uwag i sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie. Wszelkie spostrzeżenia powinny być składane w formie pisemnej, na adres Urząd Gminy Lipce Reymontowskie do dnia 31 stycznia 2008 roku z dopiskiem „Uwagi do aktualizacji strategii”.
Dotychczasowa wersja Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie dostępna jest na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w pozycji Gmina Lipce Reymontowskie w zakładce Strategia Rozwoju Gminy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
01.12.2007 AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż planuje rozpocząć prace nad aktualizacją najważniejszego dokumentu strategicznego gminy - Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie, zatwierdzonej Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 10 listopada 2004 r. 
Obowiązująca dotychczas strategia, przewidziana na lata 2004-2012, jest w dużym stopniu zdezaktualizowana. Część zawartych w niej zadań została już zrealizowana. Realizacja niektórych zadań została przesunięta w czasie. Stąd też należy dokonać aktualizacji tego dokumentu. 
Jednak, aby skutecznie zaplanować dalszy rozwój gminy – należy najpierw prawidłowo zdiagnozować potrzeby lokalnej wspólnoty samorządowej. Wskazać mocne i słabe strony gminy, zaplanować niezbędne inwestycje.
W związku z powyższym zapraszam do składania uwag i sugestii, które mogłyby zostać uwzględnione w znowelizowanej wersji strategii. Wszelkie spostrzeżenia powinny być składane w formie pisemnej, na adres Urząd Gminy Lipce Reymontowskie do dnia 31 grudnia 2007 roku z dopiskiem „Uwagi do aktualizacji strategii”.
Dotychczasowa wersja Strategii Rozwoju Gminy Lipce Reymontowskie dostępna jest na stronie internetowej gminy www.lipcereymontowskie.pl w pozycji Gmina Lipce Reymontowskie w zakładce Strategia Rozwoju Gminy.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

 
18.09.2007 Wybory do Sejmu i Senatu

Prezydent RP postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. zarządził na dzień 21 października 2007 r. wybory do Sejmu i Senatu RP. Bieżące informacje dotyczące wyborów zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej.

18.09.2007 Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze 

W dniu 15 września 2007 r. odbyły się na terenie obiektu rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu Młodzieżowe Zawody Sportowo - Pożarnicze szczebla wojewódzkiego. Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, który został wydany przez Komendę Główną PSP. Wzięli w nich udział zwycięzcy zawodów powiatowych oraz zwycięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich. 
Nasz powiat reprezentowały: w grupie chłopców Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Lipce Reymontowskie, która zdobyła 4 miejsce, w grupie dziewcząt: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Słupia, która zdobyła 8 miejsce. 

14.09.2007 IV Jarmark Wojewódzki

W dniach 8-9 września 2007r. w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej po raz czwarty odbył się Jarmark Wojewódzki, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Tegoroczna edycja Jarmarku odbyła się pod hasłem „Poznaj bogactwo swojego regionu”.

Przez sobotę i niedzielę zaprezentowało się około 90 wystawców na ponad stu stoiskach. Wśród nich było 15 powiatów, 13 miast i kilkadziesiąt gmin z terenu województwa łódzkiego. 

Gminę Lipce Reymontowskie reprezentowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz Referatu Rozwoju i Promocji. 

8 września Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, w towarzystwie samorządowców zaproszonych do Łodzi na IV Jarmark Wojewódzki, zwiedził stoiska wystawców z miast, gmin i powiatów naszego regionu. Przy stoisku naszej gminy Marszałka powitał Wójt Gminy Jerzy Czerwiński. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jarmarku

07.09.2007 Drużyna OSP Drzewce obroniła tytuł Mistrza Polski

Na stadionie miejskim w Płocku 1 września br. drużyna z OSP Drzewce po raz drugi zdobyła Mistrzostwo Polski na XII Krajowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych. Była to najważniejsza impreza sportowa w Polsce dla Ochotniczych Straży Pożarnych, która odbywa się co cztery lata. 

W zawodach wystartowały najlepsze drużyny z poszczególnych województw oraz zwycięskie drużyny z poprzednich zawodów. Nasze województwo reprezentowały w grupie „A” OSP Drzewce i OSP Przesiadłów w grupie „C” OSP Rozprza i OSP Piotrków Trybunalski. Do rywalizacji stanęły 34 drużyny (17 kobiecych i 17 męskich). 

Zwycięzcom gratulujemy!

25.07.2007 Aktualizacja fotogalerii

Dział fotogaleria na naszej stronie został zaktualizowany zdjęciami z tegorocznych imprez: Pierwszego Rodzinnego Festynu Wsi Drzewce oraz X Edycji Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej "Dzień Reymonta". Zachęcamy do oglądania... 

14.06.2007 Dzień Reymonta - 7 lipca 2007r.

X Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej DZIEŃ REYMONTA 2007 już wkrótce! Serdecznie zapraszamy... 

Kliknij aby powiększyć obrazek Kliknij aby powiększyć obrazek

21.05.2007 Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lipcach Reymontowskich zaprasza na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się w dniu 3 czerwca 2007r. o godzinie 1500 na stadionie gminnym w Lipcach Reymontowskich, ul. Wiatraczna. 

28.03.2007 Wybory sołtysów i Rad Sołeckich

W dniach 19-27 marca br. odbyły się zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach, na których mieszkańcy wybierali sołtysów oraz Radę Sołecką. We wszystkich sołectwach dotychczasowi sołtysi zachowali pełnione funkcje. W skład Rad Sołeckich weszły łącznie 62 osoby. Podczas spotkań zapoznano mieszkańców z wykonaniem budżetu gminy za 2006 rok oraz z projektem budżetu gminy na 2007 rok. Na uprawnionych ogółem 2647 mieszkańców, udział w zebraniach wzięło 281, co stanowi 10,6%.

06.03.2007 Wyróżnienie dla gminy na Międzynarodowych Targach Łódzkich

W dniach 2-4 marca 2007 r. gmina Lipce Reymontowskie uczestniczyła w XIII Międzynarodowych Targach Łódzkich - NA STYKU KULTUR. Gmina otrzymała wyróżnienie w kategorii REGION TURYSTYCZNY. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z targów

 

31.01.2007 Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Uprzejmie przypominamy Mieszkańcom, że w dniu 4 lutego 2007r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W naszej gminie zgłoszeni zostali następujący kandydaci:

 1. Waldemar Malesa zam. Chlebów 
 2. Grzegorz Jacek Salamon zam. Drzewce

Osobami uprawnionymi do udziału w głosowaniu są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, czyli zarówno rolnicy, jak i właściciele, posiadacze samoistni i użytkownicy wieczyści gruntów poniżej 1 ha.

Głosowanie odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich w godz. 8.00 – 18.00.

31.01.2007 Targi Paliw Odnawialnych w Kielcach

Urząd Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że w dniu 13 lutego br. organizowany jest wyjazd na „Targi Paliw Odnawialnych” w Kielcach. Koszt wyjazdu: 35 zł. Osoby zainteresowane mogą się zapisywać w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zapisie należy wpłacić należność oraz podać PESEL.

08.01.2007 Internetowe forum dyskusyjne Gminy Lipce Reymontowskie

Z przyjemnością Państwa informujemy, że nasza strona internetowa wzbogaciła się o internetowe forum dyskusyjne, dostępne pod adresem:

http://lipcereymontowskie.pl/forum 

Forum umożliwia wymianę informacji, myśli i poglądów między jego Użytkownikami. Aby uczestniczyć w dyskusjach należy dokonać rejestracji, która nie powinna zająć Państwu wiele czasu. Prosimy również zapoznać się z regulaminem naszego forum. 

Serdecznie zapraszamy na Forum i zachęcamy do owocnych dyskusji... 

15.02.2006 Gratulacje dla gminy od Marszałka Województwa

W dniu 13 lutego br. Wójt Gminy Jerzy Kabat uczestniczył w Gali Laureatów „Przedsiębiorstwo Fair Play 2005” i „Gmina Fair Play 2005”, która odbyła się w Łodzi. Podczas Gali Marszałek Województwa Łódzkiego przekazał dla gminy list gratulacyjny z okazji uzyskania tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. 

 

 

 

 

 

17.10.2005 Lipce Reymontowskie Gminą Fair Play

Jerzy Kabat - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie8 września 2005r. Kapituła Konkursu „Gmina Fair Play” podjęła decyzję o przyznaniu naszej gminie certyfikatu Gmina Fair Play 2005 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 139 gmin z całej Polski, do II etapu przeszło 129 gmin, w których odbyły się, zgodnie z Regulaminem 2005, audyty. Każda gmina, która przeszła do II etapu musiała odpowiedzieć na wiele dodatkowych pytań. W gminach zostały sprawdzone tereny inwestycyjne oraz nowo powstałe inwestycje.

12 października br., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w Sali Koncertowej, odbyła się uroczysta gala IV edycji konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Podczas gali zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji oraz wręczone statuetki, czyli najwyższe nagrody w konkursie, wyróżnienia honorowe oraz certyfikaty „Gmina Fair Play” 2005.

11.07.2005 VIII Edycja Ogólnopolskiej Imprezy Artystycznej „Dzień Reymonta 2005”

Od lewej: Marcel Szytenchelm - wodzirej imprezy i Jerzy Kabat - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie9 lipca 2005 r. po raz ósmy pociąg retro połączył Łódź i Lipce Reymontowskie - dwa miejsca związane z twórczością Wł. St. Reymonta. Impreza, która odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, zgromadziła wielu gości. Po raz drugi w Lipcach zagościł Chór Dziecięcy „Stokrotki” z Kanady, zaś gwiazdą wieczoru był zespół muzyczny „Redlin”. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy
 

22.06.2005 Ogólnopolski Konkurs o tytuł „Najlepsza Placówka Kultury 2004”

21 czerwca 2005 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Najlepsza Placówka Kultury 2004 r.”, którego organizatorem było Stowarzyszenie „STER - Samorząd Tradycja Edukacja Kultura”, natomiast autorem projektu i opracowania - Iwona Chołko - Sekretarz Kapituły Konkursu. 

Zwycięzcą konkursu w kategorii gminnej został Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, za:Dyrektor GOKSiR w Lipcach Rey. - Elżbieta Nowak

 • wybitną aktywność na rzecz grup zainteresowań i mieszkańców

 • bardzo duże zaangażowanie kadry placówki

 • bogatą działalność klubu seniora

 • wzorowo działający teatr

 • bardzo ciekawą ofertę programową

 • wyjątkowo atrakcyjne formy promocji kultury ludowej i tradycji regionalnych

W pozostałych kategoriach zwyciężyli:

 • w kategorii miejsko-gminnej: Goleniowski Dom Kultury - Goleniów

 • w kategorii miejskiej: Starogardzkie Centrum Kultury - Starogard Szczeciński

 • w kategorii powiatowej: Miejskie Centrum Kultury - Płońsk

 • w kategorii wojewódzkiej: brak zgłoszeń

Ideą konkursu „Najlepsza Placówka Kultury 2004 r.” było w szczególności:

 • podkreślenie znaczenia placówek kultury w kształceniu, rozwijaniu i kreowaniu właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży

 • ukazanie dorobku w utrwalaniu wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych

 • prezentacja nowych inicjatyw

 • budowanie partnerskiego wizerunku uczestników konkursu

 • promocja ww. instytucji

Głównymi kryteriami, jakimi kierowano się w wyborze laureatów, były między innymi:

 • ilość mieszkańców

 • oferta merytoryczna i artystyczna w odniesieniu do liczny mieszkańców i posiadanych środków

 • liczba uczestników w stałych formach placówki i zasięg oddziaływania

 • nagrody i wyróżnienia

 • zakres współpracy wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej.

05.04.2005 Spotkanie promujące walory turystyczne naszego regionu

W dniu 1 kwietnia 2005 r. gmina Lipce Reymontowskie gościła Kierownictwo Polskiej Organizacji Turystycznej, Dyrektorów Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą, oraz Kierownictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łodzkiego, które prowadzą działalność promocyjną na wielu rynkach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. 

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Andrzej Kozłowski - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Adam Zaborowski - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Wojciech Kodłubański - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Katarzyna Sobierajska - Dyrektor Dyrekcji Rynków Zagranicznych
 • Jan Piotrowski - Wicedyrektor Dyrekcji Rynków Zagranicznych
 • Zbigniew Kowal - Dyrektor Biura Konferencji i Kongresów
 • Adam Jędras - Dyrektor Dyrekcji Organizacyjno - Finansowej
 • Jerzy Walasek - Dyrektor Dyrekcji Rynku Krajowego
 • Andrzej Saja - Dyrektor Dyrekcji Wydawnictw i Szkoleń
 • Anna Maciaga - Starszy Specjalista w Dyrekcji Rynków Zagranicznych ds. ośrodków zagranicznych POT
 • Teresa Maguza - j.w.
 • Erika Bakonyi - Dyrektor Ośrodka POT w Budapeszcie
 • Marek Gołkowski - Dyrektor Ośrodka POT w Rzymie
 • Robert Kępiński - Dyrektor Ośrodka POT w Amsterdamie
 • Paweł Lewandowski - Dyrektor Ośrodka POT w Berlinie
 • Agata Witosławska - Dyrektor Ośrodka POT w Madrycie
 • Jan Rudomina - Dyrektor Ośrodka POT w Nowym Jorku
 • Juliusz Sochan - Dyrektor Ośrodka POT w Sztokholmie
 • Jerzy Szegidewicz - Dyrektor Ośrodka POT w Londynie
 • Włodzimierz Szeląg - Dyrektor Ośrodka POT w Wiedniu
 • Bartłomiej Walas - Dyrektor Ośrodka POT w Paryżu
 • Andrzej Sierakowski - Dyrektor Ośrodka POT w Moskwie
 • Hieronim Hubar - Zastępca Dyrektora Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ryszard Bonisławski - Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
 • Sylwester Pawłowski - Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej w Łodzi
 • Marian Stasik - Starosta Powiatu Skierniewickiego

Władze samorządowe gminy Lipce Reymontowskie reprezentowali:

 • Jerzy Kabat - Wójt Gminy
 • Tomasz Milewski - Przewodniczący Rady Gminy
 • Jolanta Bartosik - Sekretarz Gminy

Podczas pobytu w Lipcach Reymontowskich goście zwiedzili Muzeum Mazowsza Zachodniego i Zagrodę Ludową oraz obejrzeli występ Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta, który zaprezentował program pt. Wesele Boryny. 

Najważniejszym celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie promocji walorów turystycznych naszego regionu. 

08.02.2005 Konkurs na najlepszą stronę internetową rozstrzygnięty

Jerzy Kabat podczas uroczystego podsumowania konkursuW drugiej połowie 2004 roku informowaliśmy Państwa o zgłoszeniu naszej strony www do konkursu „na najlepszą stronę internetową jednostki samorządowej województwa łódzkiego”, o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.
Do konkursu zostało zgłoszonych 21 stron internetowych z województwa łódzkiego, gmina Lipce Reymontowskie była jedyną gminą wiejską, która zgłosiła swoje uczestnictwo. Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2005r. dokonała oceny stron internetowych zgłoszonych do konkursu i wyłoniła zwycięzców. 
Główną nagrodę za wprowadzenie w praktyce idei przyjaznego dla mieszkańca e-urzędu zdobyła strona internetowa Urzędu Miasta Zgierza www.miasto.zgierz.pl, natomiast nasza strona www.lipcereymontowskie.pl otrzymała wyróżnienie za wykorzystanie w promocji gminy odniesień do filmu i literatury. Drugie wyróżnienie otrzymała strona Starostwa Powiatowego w Radomsku www.powiat.radomszczanski.pl za pełną i czytelnie przygotowaną ofertę inwestycyjną.
Nagrodę za otrzymane wyróżnienie w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego firmy „Kodak” Wójt Gminy Jerzy Kabat odebrał z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Stanisława Witaszczyka podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się w dniu 7 lutego 2005r. 

03.02.2005 Spotkanie wójtów gmin powiatu skierniewickiego 

Od lewej: Zbignew Bursa - Z-ca Dyr. Dep. Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Stanisław Witaszczyk - Marszałek Województwa Łodzkiego, Jerzy Kabat - Wój Gminy Lipce R.2 lutego 2005 r. z inicjatywy Wójta Gminy Jerzego Kabata odbyło się w miejscowym Urzędzie Gminy spotkanie wójtów gmin powiatu skierniewickiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Witaszczyk – Marszałek Województwa Łódzkiego, Zbigniew Bursa – Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Wiesław Kosonóg – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marian Stasik – Starosta Skierniewicki, Ryszard Bogusz – Prezydent Skierniewic, Tomasz Bystroński – Członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Tomasz Milewski Przewodniczący Rady Gminy Lipce Reymontowskie, Jan Waszek – W-ce Przewodniczący Rady Gminy. Tematyka spotkania obejmowała:
1.Dotychczasowe efekty i podejmowane działania związane z rozwojem gmin i Powiatu Skierniewickiego wynikające z regionalnej polityki Samorządu Województwa Łódzkiego 
2.Aktualny etap rozpatrywania projektów zgłoszonych w ramach drugiego naboru programu ZPORR i przewidywany termin ostatecznego ich zakwalifikowania do realizacji 
3.Najważniejsze zadania do realizacji w ramach współdziałania: Powiat – Gmina 
4.Działania i efekty Związku Gmin Wiejskich RP w roku 2004.

26.09.2004 Sukcesy strażaków na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych

Trzy drużyny z gminy Lipce Reymontowskie wzięły udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych, które odbyły się 26 września w Sieradzu.
Drużyna męska z OSP Lipce Reymontowskie zajęła II miejsce i otrzymała następujące nagrody: 10 zestawów mundurów wyjściowych o wartości 4.000zł, agregat prądotwórczy o wartości 2.500zł oraz inne drobne upominki, natomiast drużyna męska z OSP Drzewce zajęła VII miejsce. Kobieca Drużyna Pożarnicza zajęła III miejsce i otrzymała w nagrodę pilarkę spalinową o wartości 1.700zł oraz każda z uczestniczek telefon komórkowy.
 


Gmina Lipce Reymontowskie. Licznik wyświetleń strony: . Strona nie korzysta z plików cookies.
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2020 14:01